ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЗАБАРКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000145

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Забарко Борис Михайлович
Варіанти імені
Zabarko; Забарко

ЗАБАРКО Борис Михайлович (18.11.1935, с. Калінінсене Херсонської обл.) – дослідник всесвітньої історії. Лауреат премії ім. Д. З. Мануїльського АН УРСР (1982). 1958 закінчив іст. фак-т Чернівецького держ. ун-ту. 1958–62 працював вчителем, завучем школи, 1962–66 – у Чернівецькому держ. ун-ті. 1966–78 – аспірант, м. н. с., с. н. с. Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Діяльність організації “Міжнародна робітнича допомога” (1924–1929 рр.)» (1971, наук. кер. – д. і. н. Д. М. Сташевський, чл.-кор. АН УРСР А. М. Шлепаков). 1978–90 – пров. н. с. Ін-ту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР, з 1990 – пров. н. с. відділу Америки та Європи Ін-ту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Основні праці:
.
Международная рабочая помощь в антифашистском движении. – К., 1993..
Международная рабочая помощь в антифашистском движении. – К., 1993..
Підпал рейхстагу: правда і міфи. – К., 1990..
Антифашистская солидарность во время второй мировой войны. 1939–1945. – К., 1987 (у співавт.)..
Международная солидарность трудящихся в борьбе против фашизма и угрозы войны (1933–1939). – К., 1984 (у співавт.)..
Движение международной солидарности. 1929–1933. – К., 1980 (у співавт.)..
Международная солидарность трудящихся. 1917–1923. – К., 1978 (у співавт.)..
Классовая борьба и международная рабочая помощь. Из истории международной пролетарской солидарности. 1924–1929. – К., 1974..

Література:
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. АЙЗІН Б.А. , ЗАБАРКО Б.М. Вопросы германской истории и историографии // Український історичний журнал. - 1983. - № 2. - C. 34–41.
 2. Забарко Б. М.  Республіканська науково-теоретнчна конференція «Великий Жовтень і революційний процес в країнах Азії, Африки і Латинської Америки» // Український історичний журнал. - 1988. - № 1. - C. 155-155.
 3. ЗАБАРКО Б.М. , ВРАДІЙ В.О. АВРУС А.И. МОПР в борьбе против террора и фашизма, 1922–1939. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – 263 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 5. - C. 146–147.
 4. ЗАБАРКО Б.М. , ГРАНОВСЬКИЙ Б.В. ЗАВЬЯЛОВ А.С. Единым фронтон: Демократические партий ГДР в борьбе за социализм (1949–1961). – К.: Вища шк., 1980. – 231 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 6. - C. 152–154.
 5. Забарко Б.М. , Мартьянов К.Ф. Українська РСР на міжнародній арені: Зб. документів (1917–1923 pp.). – К.: Наук. думка, 1966. // Український історичний журнал. - 1968. - № 4. - C. 149–151.
 6. ЗАБАРКО Б.М. , НЕРОД В.О. VІІ конгресс Коминтерна и борьба за создание народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.: Наука, 1977. – 375 с. // Український історичний журнал. - 1978. - № 11. - C. 143–145.
 7. ЗАБАРКО Б.М. , СЛИВКА Ю.Ю. РАСПУТНИС Б.И. Советская историография современного рабочего движения: Вопросы теории и методологии. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1976. – Ч.1. – 224 с. // Український історичний журнал. - 1978. - № 7. - C. 147–148.
 8. ЗАБАРКО Б.М. , ЧЕРЕПАНОВ І.Ф. Конгрес. єдності: (50-річчя ІV конгресу Комінтерну) // Український історичний журнал. - 1972. - № 12. - C. 118–120.
 9. ЗАБАРКО Б.М.  60-річчя Комуністичного Інтернаціоналу Молоді // Український історичний журнал. - 1979. - № 10. - C. 138–140.
 10. Забарко Б.М.  Вплив Великого Жовтня на розвиток міжнародного робітничого і комуністичного руху // Український історичний журнал. - 1987. - № 1. - C. 15-26.
 11. ЗАБАРКО Б.М.  Всесоюзна наукова сесія в м. Дніпропетровську, [присвячена II з'їзду РСДРП] // Український історичний журнал. - 1973. - № 8. - C. 158–159.
 12. ЗАБАРКО Б.М.  Вшанування А.М. Шлепакова з нагоди його ювілею // Український історичний журнал. - 1980. - № 8. - C. 155–157.
 13. ЗАБАРКО Б.М.  Коминтерн, КИМ и молодежное движение (1919–1943): Сб. документов: В 2 т. – М.: Политиздат, 1977. – Т.1. 1919–1933. – 463 с.; Т.2.1934–1943. – 320 с. // Український історичний журнал. - 1979. - № 3. - C. 115–116.
 14. ЗАБАРКО Б.М.  Конгрес Комінтерну про інтернаціональну пролетарську солідарність // Український історичний журнал. - 1982. - № 11. - C. 117–124.
 15. Забарко Б.М.  МУХАМЕДЖАНОВ М. Молодежь и революция: У истоков международного революционного движения молодежи. – М.: Мысль, 1972. // Український історичний журнал. - 1973. - № 7. - C. 154–155.
 16. ЗАБАРКО Б.М.  Науково-теоретична конференція "ХХVІІ з'їзд КПРС про актуальні проблеми світового розвитку". [м. Київ] // Український історичний журнал. - 1986. - № 9. - C. 146–147.
 17. Забарко Б.М.  Нові зарубіжні дослідження з історії Першого травня // Український історичний журнал. - 1990. - № 7. - C. 73-77.
 18. Забарко Б.М.  Перший міжнародний антифашистський конгрес // Український історичний журнал. - 1989. - № 11. - C. 40-47.
 19. ЗАБАРКО Б.М.  РАСПУТНИС Б.И. Советская историография современного рабочего движения: Социально-политические проблемы. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – Ч.2. – 168 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 12. - C. 141–143.
 20. ЗАБАРКО Б.М.  Роль В.І. Леніна в діяльності організації "Міжнародна Робітнича Допомога" // Український історичний журнал. - 1969. - № 11. - C. 20–27.
 21. Забарко Б.М.  Солидарность народов с. Испанской Республикой, 1936–1939. – М.: Наука, 1972. // Український історичний журнал. - 1974. - № 11. - C. 141–142.
 22. ЗАБАРКО Б.М.  Солідарність міжнародного пролетаріату з японськими трудящими в 1923 p. // Український історичний журнал. - 1970. - № 10. - C. 82–85.
 23. ЗАБАРКО Б.М.  Сторінка історії міжнародного антивоєнного руху // Український історичний журнал. - 1981. - № 8. - C. 92–99.
 24. ЛЬВУНІН Ю.О. , ЗАБАРКО Б.М. З історії солідарності трудящих СРСР з англійським пролетаріатом в 1926 p. // Український історичний журнал. - 1976. - № 6. - C. 57–64.
 25. СТОЯН П.К. , ЗАБАРКО Б.М. МАКАРЕНКО А.А. Могучая сила пролетарской солидарности: (Поддержка зарубежным пролетариатом советской страны в 1921–1925 гг.). – М.: Политиздат, 1976. – 319 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 1. - C. 148–149.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2006. Забарко Б. Жизнь и смерть в эпоху холокоста : Свидетельства и документы. Кн. 1 / Б. Забарко, 2006. - 524 с.
 2. 2007. Забарко Б. Жизнь и смерть в эпоху холокоста : Свидетельсьва и документы / Б. Забарко , 2007. - 700 с.
 3. 2007. Забарко Б. Жизнь и смерть в эпоху холокоста : Свидетельства и документы. Кн. 2 / Б. Забарко, 2007. - 539 с.
 4. 2007. Забарко Б. Жизнь и смерть в эпоху холокоста : Свидетельства и документы. Кн. 3 . П - Я / Б. Забарко, 2007. - 700 с.