ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПОПИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000355

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Попик Володимир Іванович
Варіанти імені
Popyk; Попик

ПОПИК Володимир Іванович (24.06.1952, м. Полтава) – дослідник суспільно-політичного руху в Україні кінця ХІХ – поч. XX ст. 1973 закінчив іст. фак-т Полтав. держ. пед. ін-ту. 1973–77 – аспірант, 1977–83 – м. н. с. відділу історії капіталізму Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Політична боротьба на Україні навколо виборів до 3 Державної думи» (1983, наук. кер. – д. і. н. Ф. Є. Лось). З 1982 – н. с., с. н. с.–консультант, заст. начальника сектора суспільних наук науково-організаційного відділу Президії НАН України. З 2003 – в. о. директора Ін-ту біографічних досліджень НБУ ім. В. І. Вернадського, с. н. c. Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (за сумісн.).

Основні праці:
Проблеми формування електронного українського архіву // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 12. – К., 2004..
Історико-культурне середовище: роздуми над проблемою // Праці Центру пам’яткознавства. – Вип. 1. – К., 1992..
Политическая борьба на Украине вокруг выборов в 3 Государственную думу. – К., 1989..
Революційна боротьба трудящих України в 1905–1907 рр. – К., 1980 (у співавт.)..

Література:
.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. БАЛАБУХА Сергій Павлович
 2. БОНАПАРТИЗМ
 3. ЧИШКО Віталій Сергійович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1989) Попик В. И. Политическая борьба на Украине вокруг выборов в ІІІ Государственную думу.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Пирожков С.І. , Попик В.І. Підвищувати роль суспільних наук у здійсненні реформи політичної системи. [ м. Київ ] // Український історичний журнал. - 1989. - № 5. - C. 149-151.
 2. Попик В. І.  Biography – біографіка – біографістика – біобібліографія: понятійний арсенал історико-біографічних досліджень // Український історичний журнал. - 2015. - № 3. - C. 122.
 3. ПОПИК В.І.  75-річчя повстання на броненосці "Потемкин" // Український історичний журнал. - 1980. - № 6. - C. 128–130.
 4. ПОПИК В.І.  V Науковій Раді з проблеми "Основні закономірності вітчизняної історії дожовтневого періоду" // Український історичний журнал. - 1981. - № 7. - C. 159.
 5. ПОПИК В.І.  V Науковій Раді з проблеми "Основні закономірності вітчизняної історії дожовтневого періоду" // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 158–159.
 6. ПОПИК В.І.  Більшовики і пролетаріат України під час виборів до ІІІ Державної думи // Український історичний журнал. - 1981. - № 10. - C. 86–94.
 7. Попик В.І.  Загальні збори Відділення історії, філософії та права АН УРСР (1) // Український історичний журнал. - 1987. - № 1. - C. 159.
 8. Попик В.І.  Загальні збори Відділення історії, філософії та права АН УРСР (2) // Український історичний журнал. - 1987. - № 6. - C. 160.
 9. Попик В.І.  Загальні збори Відділення історії, філософії та права АН УРСР (3) // Український історичний журнал. - 1988. - № 7. - C. 156-157.
 10. ПОПИК В.І.  Міжреспубліканська наукова конференція "Загальний страйк на Півдні Росії у 1903 році – передвісник першої російської революції". [м. Одеса] // Український історичний журнал. - 1983. - № 10. - C. 157.
 11. ПОПИК В.І.  Наукова конференція, з проблем історії робітничого класу. [м. Іваново] // Український історичний журнал. - 1982. - № 8. - C. 152–153.
 12. ПОПИК В.І.  Селянські маси України і вибори до ІІІ Думи // Український історичний журнал. - 1978. - № 7. - C. 81–88.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1982. Попик В.И. Политическая борьба на Украине вокруг выборов в ІІІ Государственную Думу : Дис... канд. ист. наук № 07.00.02 / В.И. Попик, 1982. - 218 с.
 2. 2000. Попик В. Під софістами спецслужб : Художньо-документальний збірник / В. Попик, 2000. - 406 с.
 3. 2013. Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : Моногр. / В. Попик; Відп. ред. Л.А. Дубровіна, 2013. - 520 с.
 4. 2013. Попик В.І. Ресурси біографічної та біобібліографічгої інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : Дис. ... д-ра іст. наук № 27.00.03 / В.І. Попик, 2013. - 514 с.
 5. 2014. Попик В.І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : Автореф. .. дис. д-ра іст. наук № 27.00.03 / В.І. Попик, 2014. - 36 с.