ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000510

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Юр Марина Володимирівна
Варіанти імені
Yur; Юр

ЮР Марина Володимирівна (17.06.1968, м. Немирів Вінницької обл.) – дослідниця історії українського мистецтва др. пол. ХІХ – перш. пол. ХХ ст. 1986–91 – навчалась на художньо-графічному фак-ті Одеського пед. ін-ту. 1993–96 – аспірантка, 1996–97 – мистецтвознавець Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 1997–99 – м. н. с., з 1997 – н. с. групи координації міжнародних українознавчих досліджень Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Розписи українських весільних скринь середини ХІХ – початку ХХ століття (типологія, іконографія, художні особливості)» (1998, наук. кер. – д. мистецтвознавства М. Р. Селівачов).

Основні праці:
Українські мальовані весільні скрині. – К., 2006..
З історії української культури. Селянські розписи і безпредметний живопис 1910–1920-х рр. – К., 2006..
Український селянський настінний розпис і безпредметний живопис К. Малевича 1915–1917 рр.: конструктивна ідея // VI міжнародний конгрес україністів. Музикознавство, образотворче мистецтво, театрознавство, кіно-знавство. – Кн. 2: Доп. та повід. – Донецьк, К., 2005..
Мальоване дерево в музеях України // Музейна справа та музейна політика в Україні у ХХ столітті. – К., 2004..
Спеціальна лексика українського скринництва // Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Наук. зб. пам’яті Миколи Трохименка. – Т. 1. – К., 2002..
Елементи абстрактних форм у розписах весільних скринь Поділля // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність. Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський, 2002..
Національна специфіка розписів українських весільних скринь // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. – Кн. 2: Доп. та повід. – Одеса, Київ, 2001..
Звідкіля квітки на скрині? Еволюція декоративних розписів виробів з дерева до серед. ХІХ ст. // Родовід. – 1998. – № 17..

Література:
.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. БЕРНШТЕЙН Михайло Давидович
 2. ВАКСМАН Зельман Абрамович
 3. ГЛУХІВСЬКА ШКОЛА СПІВУ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
 4. МУРАТОВА Кіра Георгіївна
 5. ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ
 6. ПОНОМАРЕНКО Євген Порфирович
 7. САВЧЕНКО Ігор Андрійович
 8. СМОЛИЧ Микола Васильович
 9. СОБАЧКО-ШОСТАК Ганна Феодосіївна
 10. ХОЛОДНА Віра Василівна
 11. ШАЛІМОВ Олександр Олексійович