ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МИЛЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000577

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Милько Володимир Іванович
Варіанти імені
Mylko V.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
Політичні процеси в Російській імперії на початку ХХ ст. (участь депутатів від українських губерній у роботі Державної думи 1906–1917 рр.), історія освіти ХІХ – початку ХХ ст. (функціонування навчальних округів України, система управління закладами освіти, адміністративно-інспекторський контроль за учнями і педагогічним персоналом).
E-mailMylko_v@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38 044 279 19 02 (служб.)
Дата та місце
народження
20 червня 1987 р., с. Нехаївка, Коропського р-ну Чернігівської обл.
Кандидатська
дисертація
«Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.)» (2012, науковий керівник: член-кореспондент НАН України, докт. іст. наук, проф. О. П. Реєнт)
ОсвітаУ 2004–2009 рр. навчався на історичному факультеті (пізніше – Інститут історичної освіти) НПУ ім. М.П. Драгоманова (диплом магістра історії з відзнакою).
Професійна
діяльність
2013–

науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2012–

доцент Інституту права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна» (за сумісництвом)

2012–2013

молодший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2009–2012

аспірант Інституту історії України НАН України

2009–2010

старший викладач навчально-підготовчого відділення Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М. П. Драгоманова (за сумісництвом)

Наукові проекти
 • 2016–
 • Веб-портал Національної спілки краєзнавців України (редактор)

 • 2011–
 • Національний центр "Мала академія наук України" (член предметної комісії з історії України III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2017–
 • член Президії Національної спілки краєзнавців України

 • 2016–
 • член редакційної колегії наукового журналу "Краєзнавство"

 • 2015–
 • член редакційної колегії наукового збірника "Український історичний збірник"

 • 2015–
 • голова Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

  Премії та нагороди
 • 2017
 • Медаль святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви Київського Патріархату (указ № 271 від 14.03.2017 р.)

 • 2016
 • Ювілейна медаль "180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова"

 • 2016
 • Подяка Національної академії педагогічних наук України

 • 2016
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ № 603-к від 23.11.2016 р.)

 • 2013
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ № 727 від 10.06.2013 р.)

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906–1917) / Відп. ред. О. П. Реєнт. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2016. – 396 с.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Дмитрук В. , Милько В. Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини" // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 250.
  2. Милько В. І.  Гімназії українських міст у період модернізації Російської імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 195.
  3. Милько В.  XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності" // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 308.
  4. Милько В.  Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 400.
  5. Милько В.  Повітові училища України: мережа та система управління (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 124.
  6. Милько В.  Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 148.
  7. Милько В.  У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрито будинок-музей академіка Петра Тронька // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 288.
  8. Милько В.І.  Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 37-58.
  9. Милько В.І.  Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 268-279.
  10. Милько В.І.  Обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 68-76.
  11. Милько В.І.  Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 153-170.
  12. Милько В.І.  Фольклористичні студії в діяльності Південно-Західного відділу Імператорського Російського Географічного Товариства // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 246-253.
  13. Милько Володимир  Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917 рр.) // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 1. - C. 162-174.
  14. Милько Володимир  УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ОКРУГАМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1880-х рр. // Міждисциплінарні гуманітарні студії. - 2014. - 1. - C. 111-120.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2012. Коляда І.А. Кирило Розумовський : научно-популярная литература / І.А. Коляда, В.І. Милько, 2012. - 128 с.
  2. 2012. Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І - ІV Державних дум Російської імперії (1906 - 1917) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.І. Милько, 2012. - 20 с.
  3. 2012. Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І-IV Державних дум Російської імперії : Дис. ... д-ра канд. іст. наук № 07.00.01 / В.І. Милько, 2012. - 297 с.
  4. 2013. Милько В. Управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр. : сборник / В. Милько // "І Міждисциплінарні гуманітарні читання". З жовтня 2013 р. : Присвяч. 95-річчю НАНУ. Програма та тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2013. - С. 37
  5. 2013. Милько В.І. Києво-Печерська фортеця в 1810 - 1812 рр.: оборонні заходи та укріплення : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 21. - С. 97-104
  6. 2013. Милько В.І. Розд. 3: Діяльність спецслужб в Україні : научно-популярная литература / В.І. Милько // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 217-234
  7. 2013. Милько В.І. Розд. 4: Позиція депутатів IV Державної думи щодо "галицького питання" : научно-популярная литература / В.І. Милько // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 326-333
  8. 2014. Милько В. Заборона святкування 100-річчя з дня нарородження Т.Г. Шевченка: позиція Державної Думи Російської імперії (1914 р.) : сборник / В. Милько // "ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання" : Присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (26 лютого 2014 р., К.). Тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 20-21
  9. 2014. Милько В. Київський навчальний округ на початку ХХ ст.: система управління і заклади освіти : сборник научных трудов / В. Милько // ІІІ Міждисциплинарні гуманітарні читання : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 червня 2014 р., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди) / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 50-52
  10. 2014. Милько В. Як був представлений Крим у Державній думі Російської імперії (1906 - 1917рр.)? : научное издание / В. Милько // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 240-244
  11. 2014. Милько В.І. Заборона святкування 100-літтнього ювілею Т.Г. Шевченка: позиція депутатів Державної думи (1914 р.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 24-32
  12. 2014. Милько В.І. Управління навчальними округами України в умовах Першої світової війни : научное издание / В.І. Милько // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : Тези доповідей Всеукраїнської наук. конф. з міжнар. участю. (К. - Черкаси, 25-26 вересня 2014 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 130-133
  13. 2014. Милько В.І. Управління навчальними округами України напередодні та в роки Першої світової війни : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 23 : Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). - С. 77-91
  14. 2015. Милько В. Перспективи та напрями діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України : сборник научных трудов / В. Милько // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 400-403
  15. 2015. Милько В. Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804 - 1849 рр.) : сборник научных трудов / В. Милько // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 148-163
  16. 2015. Милько В. Як був представлений Крим у Державній думі Російської імперії (1906 - 1917 рр.)? : научно-популярная литература / В. Милько // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 292-296
  17. 2015. Милько В.І. Реорганізація малих народних училищ України у повітові (кінець ХVIII - початок ХІХ ст.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Гуржіївські історичні читання / Голов. ред. В.А. Смолій. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. - Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка І.О. Гуржія. - С. 69-73
  18. 2015. Милько В.І. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії (на прикладі українських міст ХІХ - початку ХХ ст.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - початок ХХ ст. : Зб. наук. пр. Засновано в 2000 р. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 24. - С. 175-195
  19. 2016. Милько В.І. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії (на прикладі українських міст ХІХ - початку ХХ ст.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - Вип. 25. - С. 222-240