ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

БАРАНОВСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000011

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Барановська Наталія Петрівна
Варіанти імені
Baranovska; Барановська
Науковий ступіньст.н.с., д.і.н.

БАРАНОВСЬКА Наталія Петрівна (15.07.1948, м. Махачкала, Дагестан, Росія) – дослідниця новітньої історії України. Лауреат премії ім. М. І. Костомарова НАН України (2002), нагороджена Почесною відзнакою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2006). 1973 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1967–75 – лаборант, м. н. с., 1975–84 – н. с., з 1984 – с. н. с. відділу, який з роками міняв назву: історії комуністичного будівництва (до 1973), історії соціалістичного будівництва (до 1980), історії розвинутого соціалізму (до 1991) та сучасної історії України, з 2002 – с. н. с. відділу новітньої історії та політики Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Роль преси України у зміцненні дружби народів СРСР. 1966–1975 рр.» (1982, наук. кер. – д. і. н. В. Ф. Панібудьласка). Докт. дис. «Чорнобиль в новітній історії України: влада і суспільство» (2006, наук. консульт. – д. і. н. Г. В. Касьянов). Досліджує суспільно-політичний та економічний стан України, її місце в інтеграційних народногосподарських процесах після Другої світової війни, Чорнобильську трагедію в долі України. Головний упорядник збірників: «Чорнобиль: проблеми здоров’я населення: Зб. докум. і матеріалів» (К., 1995); «Чорнобильська трагедія: Зб. докум. і матеріалів» (К., 1996).

Основні праці:

Чорнобильська катастрофа в публікаціях. – К., 2004.
Україна: Утвердження незалежної держави (1991–2001). – К., 2001 (у співавт.).
Уряди України у XX ст. – К., 2001 (у співавт.).
Соціальні та економічні наслідки Чорнобильської катастрофи. – К., 2001.
Об’єкт «Укриття»: Проблеми, події, люди. – К., 2000.
Україна – Чорнобиль – світ: чорнобильська проблема у міжнародному вимірі 1986 – 1999 рр. – К., 1999.
Печать Советской Украины – пропагандист дружбы народов СССР. – К., 1983.

Література:

Яблуневий цвіт і гілка полину: Чорнобиль у житті і творчості історика Наталії Барановської // Надзвичайна ситуація. – 2001. – № 3.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АЛЕКСАНДРОВ Анатолій Петрович
 2. ЛЯШКО Олександр Павлович
 3. МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
 4. МІЖНАРОДНИЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПРОЕКТ (МЧП)
 5. СЛАВУТИЧ Київської
 6. ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА 1986

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1999) Барановська Н. П. Україна – Чорнобиль – Світ : Чорнобильська проблема у міжнародному вимірі, 1986–1999.
 2. (2000) Барановська Н. П. Об’єкт "Укриття" : проблеми, події, люди.
 3. (2001) Барановська Н. П. Соціальні та економічні наслідки Чорнобильської катастрофи.
 4. (2004) Барановська Н. П. Чорнобильська катастрофа в публікаціях.
 5. (2006) Барановська Н.П. Чорнобиль в новітній історії України : влада і суспільство: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01/ Н.П. Барановська.
 6. (2006) Барановська Н.П. Чорнобиль в новітній історії України : влада і суспільство: Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01/ Н.П. Барановська.
 7. (2011) Барановська Наталія Чорнобильська трагедія. Нариси з історії   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Барановська Н. П.  Літня школа «Суспільне подолання ризиків: екологічні проблеми та соціальна мобілізація» // Український історичний журнал. - 2010. - № 6. - C. 223-223.
 2. Барановська Н. П.  Про деякі аспекти участі науковців НАН України у мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 147-156.
 3. Барановська Н. П.  Формування загальносоюзного продовольчого фонду та його уроки для незалежної України // Український історичний журнал. - 1994. - № 5. - C. 3-18.
 4. Барановська Н. П.  Чи могла бути реалізованою Продовольча програма в СРСР (роздуми історика) // Український історичний журнал. - 1992. - № 6. - C. 14-26.
 5. Барановська Н. П.  Чорнобиль: Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 208.
 6. Барановська Н. , Миягоши Ю. Города и их жители после радиационной аварии (на примере Киева и Фукусимы) // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. - 2017. - № 2. - C. … 67 .
 7. Барановська Н.  Внесок України у боротьбу із наслідками Чорнобильської катастрофи // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - C. 324.
 8. БАРАНОВСЬКА Н.П.  [Д.С. Шелестом] // Український історичний журнал. - 1974. - № 6. - C. 158–159.
 9. БАРАНОВСЬКА Н.П.  [М.Т. Шепетою] // Український історичний журнал. - 1975. - № 2. - C. 157.
 10. Барановська Н.П.  Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) // Український історичний журнал. - 2011. - № 2. - C. 123-142.
 11. БАРАНОВСЬКА Н.П.  До питання про роль міжреспубліканського взаємообміну передовим досвідом в інтенсифікації сільськогосподарського виробництва // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 48–55.
 12. Барановська Н.П.  Конференції до 20-річчя чорнобильської катастрофи // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 214-217.
 13. Барановська Н.П.  Міжнародна наукова конференція "Скривджене людство: 20 років після Чорнобиля" // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 235.
 14. Барановська Н.П.  Об'єкт “Укриття”: наукові дослідження останнього десятиліття // Український історичний журнал. - 2001. - № 3. - C. 91-104.
 15. Барановська Н.П.  Суспільний вимір чорнобильської катастрофи // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 129-145.
 16. БАРАНОВСЬКА Н.П.  Участь молодих будівельників України у відбудові Ташкента // Український історичний журнал. - 1974. - № 10. - C. 48–52.
 17. Барановська Наталія  Інформація про Чорнобильську катастрофу та ліквідацію її наслідків у всесвітній інформаційній мережі "Internet" // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 384.
 18. Барановська Наталія  Фахова періодика та засоби масової інформації як важливе джерело Чорнобильської проблеми // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 37.
 19. Барановська Наталія  Чорнобильська зона відчуження-явище сучасності // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 186-210.
 20. Барановська Наталя  Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема України та світової спільноти // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 551-563.
 21. ЛИХОЛАТ А.В. , БАРАНОВСЬКА Н.П. ШЕРСТОБИТОВ В.П. Советский народ – монолитная общность строителей коммунизма. – М.: Мысль, 1976. – 182 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 8. - C. 144–146.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2001. Барановська Н. П. Соціальні та економічні наслідки чорнобильської катастрофи : историческая литература / Н. П. Барановська, 2001. - 95 с.
 2. 2001. Барановська Н.П. Соціальні та економічні наслідки чорнобильської катастрофи : научное издание / Н.П. Барановська, 2001. - 96 с.
 3. 2004. Барановська Н. Враження на все життя : сборник научных трудов / Н. Барановська // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України , 2004. - Т. 2. - С. 392-393
 4. 2004. Барановська Н. Чорнобильська зона відчуження - явище сучасності : сборник научных трудов / Н. Барановська // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 186-210
 5. 2004. Барановська Н. Чорнобильська катастрофа в публікаціях : монография / Н. Барановська, 2004. - 207 с.
 6. 2004. Барановська Н.П. Чорнобильська катастрофа: під іншим кутом зору : монография / Н.П. Барановська, Л.Б. Берестов, О.М. Грищак, А.В. Королевська, 2004. - 152 с.
 7. 2005. Барановська Н.П. **NOT VALID RECORD 140190**Хроніка - 1998 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 183-266
 8. 2005. Барановська Н.П. **NOT VALID RECORD 412917**Хроніка - 1998 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 183-266
 9. 2005. Барановська Н.П. **NOT VALID RECORD 505649****NOT VALID RECORD 717585**Хроніка - 1999 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 267-347
 10. 2005. Барановська Н.П. **NOT VALID RECORD 772005****NOT VALID RECORD 717585**Хроніка - 1999 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 267-347
 11. 2005. Барановська Н.П. **NOT VALID RECORD 953163**Хроніка - 2000 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 348-433
 12. 2005. Барановська Н.П. **NOT VALID RECORD 976078**Хроніка - 2000 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 348-433
 13. 2005. Барановська Н.П. Хроніка - 1998 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 183-266
 14. 2005. Барановська Н.П. Хроніка - 1999 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 267-347
 15. 2005. Барановська Н.П. Хроніка - 2000 / Н.П. Барановська // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 348-433
 16. 2005. Барановська Н.П. Чорнобильська катастрофа: маловідомі проблеми : монография / Н.П. Барановська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29, Ч. 2. - С. 374-390
 17. 2006. Барановська Н.П. Чорнобиль в новітній історії України: влада і суспільство : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Н.П. Барановська , 2006. - 35 с.
 18. 2006. Барановська Н. Стан розробки чорнобильської проблеми історичною наукою України / Н. Барановська // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N2. - С. 48-56
 19. 2006. Барановська Н. Фахова періодика та засоби масової інформації як важливе джерело вивчення Чорнобильської проблеми : сборник научных трудов / Н. Барановська // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. ІІ. - С. 37-55
 20. 2006. Барановська Н.П. Конференції до 20-річчя чорнобильської катастрофи / Н.П. Барановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N4. - С. 214-217
 21. 2006. Барановська Н.П. Міжнародна наукова конференція "Скривджене людство" / Н.П. Барановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N3. - С. 235
 22. 2006. Барановська Н.П. Суспільний вимір Чорнобильської катастрофи / Н.П. Барановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 129-145
 23. 2006. Барановська Н.П. Участь військових у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та мінімізації її наслідків : сборник научных трудов / Н.П. Барановська // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, Ч. 2. - С. 364-386
 24. 2006. Барановська Н.П. Чорнобиль в новітній історії України: влада і суспільство : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Н.П. Барановська, 2006. - 614 с.
 25. 2006. Барановська Н.П. Чорнобильський лабіринт: сценарій катастрофи, факти, документи : монография / Н.П. Барановська, Л.Б. Берестов, О.М. Грищак, А.В. Королевська, 2006. - 340 с.
 26. 2007. Барановська Н.П. Проблема Чорнобиля: соціально-економічний вимір : монография / Н.П. Барановська // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 501-523
 27. 2009. Барановська Н.П. Про деякі аспекти участі науковців НАН України у мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи / Н.П. Барановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 147-156
 28. 2010. Барановська Н.П. Літня школа "Суспільне подолання ризиків: екологічні проблеми та соціальна мобілізація" / Н.П. Барановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N6. - С. 223
 29. 2010. Барановська Н.П. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови виникнення Руху : научное издание / Н.П. Барановська // Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989 - 2009) : Матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.) / Упоряд.: О.В. Андрощук, О.П. Коляструк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - С. 13-28
 30. 2011. Барановська Н. Чорнобильська трагедія : Нариси з історії / Н. Барановська; Відп. ред. В.А. Смолій, 2011. - 254 с.
 31. 2011. Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) / Н.П. Барановська // Новая и новейшая история / РАН РФ. - М. : Наука, 2011. - N2. - С. 123-142
 32. 2011. Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) / Н.П. Барановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N2. - С. 123-142
 33. 2012. Барановська Н.П. Життєвий простір України: Чорнобильська складова : сборник научных трудов / Н.П. Барановська // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 82-100
 34. 2012. Барановська Н.П. Законотворча діяльність Верховної Ради України в процесі формування громадського суспільства (1991 - 2010 роки) : сборник научных трудов / Н.П. Барановська // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 20-55
 35. 2012. Барановська Н.П. Національно-культурні товариства України у життєвому просторі України : сборник научных трудов / Н.П. Барановська // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 56-81