ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГРИНЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000102

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Гриневич Владислав Анатолійович
Варіанти імені
Hrynevych; Гриневич

ГРИНЕВИЧ Владислав Анатолійович (10.08.1959, м. Київ) – дослідник етнічної історії, історичної антропології, історії України періоду Другої світової війни. 1986 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1988–90 – аспірант, 1990–97 – м. н. с., н. с., с. н. с. відділу історії України періоду Другої світової війни Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Національні проблеми в Червоній Армії в період визволення України від німецько-фашистських загарбників 1943–1944 рр.» (1994, наук. кер. – д. і. н. М. В. Коваль). З 1997 – с. н. с. Ін-ту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Науковий редактор і упорядник «Енциклопедії єврейського життя в Україні».

Основні праці:
Історія Другої світової війни у сучасній історіографії та політичній боротьбі // Український гуманітарний огляд. – Вип. 11. – Критика, 2005..
Зміни Радянської зовнішньої політики, «визвольні походи» Червоної армії 1939–1940 рр. в оцінках населення УРСР // Сторінки воєнної історії України. – Вип. 9. – Ч. 1. – К., 2005..
Реакція українського суспільства на радянсько-німецьке зближення і початок Другої світової війни // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип. 14. – К., 2005..
Нариси з історії та культури євреїв України. – К., 2005 (у співавт.)..
Расколотая память: Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества // Память о войне 60 лет спустя: Россия. Германия, Европа. – М., 2005..
Міт війни і війна мітів // Критика. – 2005. – № 5..
Military Conscriptions of the Ukrainians for the Red Army Carried Out during the Last Period of the Soviet-German War // Latvijas Kara Muzeja Gadagramata. – № VI. – Riga, 2005 (in Latvian)..
Gespaltene Erinnerung. Der Zweite Weltkrieg im ukrainischen Gedenken // Osteuropa. – № 55 Jahrgang. Heft 4–6. April–Juni 2005..
Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. – Т. 2: Радянський проект для України. – К., 2004 (у співав.)..
Політична історія України ХХ ст.: У 6 т. – Т. 4: Україна у Другій світовій війні (1939–1945). – К., 2003 (у співавт.)..
Jewish Studies in Ukraine, 1991–1999 // The Jews of the Soviet Union in Transition. – № 4 (19). – Jerusalem, 2000 (іn Hebrew.)..
Історія українського війська. – Львів, 1996 (у співавт.)..

Література:
.
Бібліографія праць співробітників інституту 1991–2001 рр. / Гол. ред. І. Курас. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. БІРОБІДЖАНСЬКИЙ ПРОЕКТ
 2. БЛОХ Йосип Самуїл
 3. ВАТУТІН Микола Федорович
 4. ГАЛАНТ Ілля Володимирович
 5. ГАННОВЕР Натан та його хроніка
 6. ГОЛЬДЕЛЬМАН Соломон Ізраїлевич
 7. "ДЕМ'ЯНЮКА СПРАВА"
 8. ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 9. ЖИДІВСЬКИЙ КУРІНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ
 10. ЗІЛЬБЕРФАРБ Моше Ісакович
 11. КАЦИР Єфраїм
 12. КОНОНОВ Іван Анатолійович
 13. КОХ Еріх
 14. КРОХМАЛЬ Нахман
 15. МАННЕРГЕЙМ Карл-Густав-Еміль
 16. МАНТЕЙФЕЛЬ (Manteuffel) Хассо, фон
 17. МАНШТЕЙН (Manstein) Еріх, фон
 18. ПРОМПТОВ Михайло Миколайович
 19. РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКА ВІЙНА 1939–1940

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2001) Гриневич В. А., Гриневич Л. В. Історичні зошити. Національне військове питання в діяльності Союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 ‒ січень 1918 рр.)   
 2. (2001) Гриневич В. А., Гриневич Л. В. Національне військове питання в діяльності Союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 – січень 1918 рр.).
 3. (2001) Гриневич В.А., Гриневич Л.В. Слідча справа М. А. Муравйова : документована історія   
 4. (2004) Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький С.В. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 2. Радянський проект для України.
 5. (2009) Гриневич В. А. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1940 рік   
 6. (2016) Гриневич В. Міф "Великої Вітчизняної війни": "духовна скрепа" російської ідентичності   
 7. (2016) Гриневич В. "Український фашизм": диявольський тріумф політтехнологів   
 8. Гриневич В. Расколотая память : Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Бережанський В.Г. , Бринцев В.В., Горєлов В.І., Гриневич В.А. Військове будівництво в Україні в хх столітті: історичний нарис, події, портрети // Український історичний журнал. - 2002. - № 5. - C. 147-149.
 2. Гриневич В. А.  Нова зарубіжна праця з історії національного питання в Україні // Український історичний журнал. - 1992. - № 5. - C. 109-111.
 3. Гриневич В. А.  Утворення Наркомату оборони УРСР у 1944 p.: з історії однієї політичної гри // Український історичний журнал. - 1991. - № 5. - C. 29-37.
 4. Гриневич В. А.  Утворення Народного комісаріату закордонних справ Української РСР: проекти і реалії (1944–1945 pp.) // Український історичний журнал. - 1995. - № 3. - C. 35-46.
 5. Гриневич В.  ДО ПИТАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941-1945 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 12. - C. 345-370.
 6. Гриневич В.  З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОЇ ПАТРІОТИЗМУ У РОКИ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1941-1945 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 13. - C. 419-433.
 7. Гриневич В.  ПРО ІСТОРІЮ ТВОРЕННЯ ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗВУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГІМНІВ СРСР ТА УРСР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 295-312.
 8. Гриневич В.  РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ ТА ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 421-432.
 9. Гриневич В.  Суспільно-поілітчині настрої населення України в роки Другої світової війни: історіографічні нотатки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 405-434.
 10. Гриневич В.  ХРУЩОВ ЯК ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941-1945 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 483-493.
 11. Гриневич В.А.  ЧЕРВОНА АРМІЯ У ВІЙНАХ І ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТАХ 1939-1940 рр.: ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ, ІДЕОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 340-372.
 12. Гриневич Владислав  Державний терор як засіб легітимізації радянської влади в Західній Україні (1939-1941 pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 367-383.
 13. Гриневич Владислав  До питання про сепаратні контакти між СРСР і Німеччиною в роки Другої світової війни // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 439-449.
 14. Гриневич Владислав  Сталінська модифікація ідеології радянського патріотизму наприкінці 30-х - на початку 40-х років XX ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 356-369.
 15. Коваль М.В. , Гриневич В.А. САМСОНОВ А.М. Знать и помнить: Диалог историка с читателем. - М.: Политиздат, 1988. - 368 с. // Український історичний журнал. - 1989. - № 9. - C. 148-149.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1994. Гриневич В.А. Национальные проблемы в Красной армии в период освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (дек. 1942 - окт. 1944 гг.) : Дисс. канд. ист. наук № 07.00.01 / В.А. Гриневич, 1994. - 232 с.
 2. 2004. Гриневич В.А. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монография. Т. 2. Радянський проект для України. / В.А. Гриневич; В.М. Даниленко, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, 2004. - 530 с.
 3. 2008. Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України у роки Другої світової війни : Автореф. ... дис. д-ра політ. наук № 23.00.02 / В.А. Гриневич, 2008. - 31 с.