ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГРИЦЕНКО АДЕЛІНА ПАВЛІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000104

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Гриценко Аделіна Павлівна
Варіанти імені
Hrytsenko; Гриценко

ГРИЦЕНКО Аделіна Павлівна (10.06.1930, м. Київ) – дослідниця історії української революції і громадянської війни в Україні. Нагороджена медаллю ім. А. С. Макаренка (1986). 1953 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1953–56 – аспірантка кафедри історії України Київ. держ. ун-ту. Канд. дис. «Робітничий і селянський рух в Донецькому басейні в роки першої світової імперіалістичної війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.)» (1958, наук. кер. – д. і. н., проф. П. А. Лавров). 1957–58 – ст. лаборант, 1958–60 – м. н. с. відділу історії радянського суспільства, 1960–65 – м. н. с., 1965–86 – с. н. с. відділу історії Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни, 1986–99 – пров. н. с. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. «Робітничий клас України в період підготовки та проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень 1917 – січень 1918 рр.)» (1977). 1980–89 – член міжвідомчої Ради Президії АН УРСР та Міністерства освіти «Наука – народній освіті». 1980–89 – голова Печерської районної організації тов-ва охорони пам’яток історії та культури та член Президії Київської міської організації цього т-ва. Тв.: Робітничі фортеці соціалістичної революції: Фабзавкоми України в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції. Березень 1917 – січень 1918 рр. – К., 1965.

Основні праці:
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки (1918–1920): Док. і матеріали: В 2 т. – Т. 1. – К., 2006 (упоряд., у співавт.)..
Україна. Хроніка ХХ століття. Рік 1918. – К., 2005 (у співавт. з О. Й. Щусь)..
Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року: Док. і матеріали. – К., 2003 (у співавт., упоряд.)..
Політичний терор і тероризм в Україні. – К., 2002 (у співавт.)..
Уряди України ХХ століття. – К., 2001 (у співавт., автор нарисів про прем’єрів УНР В. Чехівського, С. Остапенка, Б. Мартоса, І. Мазепу, В. Прокоповича, А. Левицького)..
Діяльність українських організацій на теренах Росії за доби Української Центральної Ради. – К., 1999..
Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: Рік 1920-й. – К., 1997..
Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: Рік 1919-й. – К., 1996..
Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 – поч. 1919 рр.). – К., 1993..
Українські робітники на шляху творення національної держави. (І Всеукраїнський робітничий з’їзд 11–14 (24–27) липня 1917). – К., 1992..
Історія Києва. – Т. 3. – Кн. 1. – К., 1987 (у співавт.)..
История Киева. – Т. 3. – Кн. 1. – К., 1985 (у співавт.)..
История Украинской ССР. – Т. 6. – К., 1984 (у співавт.)..
Очерки истории профессиональных союзов УССР. – К., 1983 (у співавт.)..
Історія Української РСР. – Т. 5. – К., 1977 (у співавт.)..
Робітничий клас України в Жовтневій революції. – К., 1975..
Історія міст і сіл. Київська область. – К., 1971 (у співавт.)..
Історія робітничого класу Української РСР. – Т. 2. – К., 1967 (у співавт.)..

Література:
.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Бойко О. Д. Захист докторської дисертації А. П. Гриценко // УІЖ. – 1979. – № 4..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. БОШ Євгенія Богданівна
 2. ВСЕРОСІЙСЬКІ З'ЇЗДИ ТРУДІВНИКІВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 3. ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ
 4. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ З'ЇЗД
 5. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (ВСЕУКРЕВКОМ)
 6. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ З'ЇЗД 1917 Р.
 7. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТРАЙК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 1918 р.
 8. ВСЕУКРАЇНСЬКІ З'ЇЗДИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 1917 Р.
 9. ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ
 10. ДЕКЛАРАЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УНР У ВАРШАВІ ВІД 2 ГРУДНЯ 1919
 11. ДЕКРЕТ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ЦВК ПРО ОБ'ЄДНАННЯ РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК 1919
 12. ДОГОВІР МІЖ КОМАНДУВАННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ ТА КОМАНДУВАННЯМ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ 1919
 13. ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1918
 14. ЗАКОН ПРО ДЕРЖАВНУ НАРОДНУ РАДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1920
 15. ЗАКОРДОННА ГРУПА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ–ДЕМОКРАТИЧНОЇ РОБІТНИЧОЇ ПАРТІЇ
 16. ЗВЕРНЕННЯ ВУЦВК ТА РНК УСРР ДО УСІХ НАРОДІВ І УРЯДІВ ПРО МИРНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ 1920
 17. КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ З'ЇЗД
 18. ОДЕСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КЕРОВНИЧИЙ КОМІТЕТ
 19. ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД ПРОСВІТ 1917
 20. ПРОКОПОВИЧ В'ячеслав Костянтинович
 21. УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (УВРК (1918)
 22. ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД (1920)
 23. ЧЕХІВСЬКИЙ Володимир Мусійович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1964) Гриценко А. П., Тимченко Ж. П. Євгенія Богданівна Бош.
 2. (1965) Гриценко А. П. Робітничі фортеці соціалістичної революції : Фабзавкоми України в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції. Березень 1917 – січень 1918 рр.
 3. (1967) Гриценко А. П. Січневе повстання у Києві в 1918 р.
 4. (1975) Гриценко А. П. Робітничий клас України у Жовтневій революції (березень 1917 – січень 1918 рр.)
 5. (1992) Гриценко А. П. Українські робітники на шляху творення національної держави : 1-й Всеукраїнський робітничий з’їзд, 11–14 (24–27) липня 1917 р.
 6. (1992) Гриценко А.П. Історичні зошити. Препринт № 5: Українські робітники на шляху творення національної держави (1-й всеукраїнський робітничий з’їзд 11-14 (24-27) липня 1917)   
 7. (1993) Гриценко А. П. Історичні зошити. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. - початок 1919 р.)   
 8. (1993) Гриценко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. – початок 1919 р.)
 9. (1996) Гриценко А. П. Історичні зошити. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: рік 1919-й   
 10. (1996) Гриценко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні : Рік 1919-й.
 11. (1997) Гриценко А. П. Історичні зошити. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні рік 1920-й   
 12. (1997) Гриценко А. П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні : Рік 1920-й.
 13. (1999) Гриценко А. П. Діяльність українських організацій на теренах Росії за доби Української Центральної Ради.
 14. (1999) Гриценко А. П. Історичні зошити. Діяльність українських організацій на теренах Росії за доби Української Центральної Ради   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Гриценко А. П.  Зародження нового ставлення до праці у залізничників у ході перших соціалістичних перетворень на Україні // Український історичний журнал. - 1988. - № 1. - C. 26-37.
 2. ГРИЦЕНКО А.П. і СЕМЕНЧУК М.Д.  Огляд дисертацій, присвячених перемозі Жовтневої революції і встановленню Радянської влади на Україні. // Український історичний журнал. - 1957. - № 2. - C. 123-130.
 3. Гриценко А.П.  БІЛЬШАЙ В., ЛАПІНА В., ЛЕВКОВИЧ М., СНЄГОВ О. і ХАРЬКОВА А. Григорій Іванович Петровський. К.,1961. // Український історичний журнал. - 1961. - № 5. - C. 139-140.
 4. Гриценко А.П.  ГАПОНЕНКО Л.С. Рабочий класс. России в 1917 году. – М.: Наука, 1970. // Український історичний журнал. - 1972. - № 5. - C. 136–137.
 5. Гриценко А.П.  ГНЕВКО В.Г. Профсоюзы Белоруссии в борьбе за власть Советов. Минск, 1964. // Український історичний журнал. - 1965. - № 5. - C. 146-148.
 6. Гриценко А.П.  Документи фонду Генерального секретарства народної освіти як джерело з історії українського національно-культурного відродження (1917 рік) // Український історичний журнал. - 1997. - № 3. - C. 65-78.
 7. ГРИЦЕНКО А.П.  З історії економічних взаємовідносин Буковини з Росією та Україною в ХІХ ст. // Український історичний журнал. - 1959. - № 5. - C. 89-99.
 8. Гриценко А.П.  ЗАПОРОЖЕЦ М.Я. Коммунисты Макеевки в борьбе за победу и укрепление Советской власти. Донецк, 1961. // Український історичний журнал. - 1963. - № 3. - C. 137-139.
 9. ГРИЦЕНКО А.П.  Заходи Комуністичної партії та Радянського уряду РСФРР по налагодженню роботи залізниць України // Український історичний журнал. - 1980. - № 10. - C. 86–96.
 10. ГРИЦЕНКО А.П.  З'їзди та конференції профспілок і фабзавкомів України (1917 – лютий 1918 pp.) // Український історичний журнал. - 1972. - № 3. - C. 97–111.
 11. Гриценко А.П.  Корінні проблеми історії Великого Жовтня і боротьби проти інтервентів та внутрішньої контрреволюції на Україні в роки громадянської війни ( 1917-1920 рр.) // Український історичний журнал. - 1989. - № 7. - C. 73-81.
 12. ГРИЦЕНКО А.П.  Наукові сесії, присвячені 50-річчю Лютневої буржуазно-демократичної революції [Ленінград] // Український історичний журнал. - 1967. - № 5. - C. 153–154.
 13. ГРИЦЕНКО А.П.  Огляд джерел з історії робітничого класу України періоду підготовки і проведення Великої Жовтне¬вої соціалістичної революції. // Український історичний журнал. - 1964. - № 2. - C. 131-135.
 14. ГРИЦЕНКО А.П.  Перші кроки соціалістичних перетворень у сільському господарстві України (1920 р.) // Український історичний журнал. - 1986. - № 11. - C. 39–52.
 15. Гриценко А.П.  Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. - початок 1919 р.) // Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. - початок 1919 р.). - 1993. - 3. - C. 1-101.
 16. Гриценко А.П.  Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: Рік 1919-й // Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: Рік 1919-й. - 1996. - 2. - C. 1-81.
 17. ГРИЦЕНКО А.П.  Революційні форуми робітничого класу – України у 1917 році // Український історичний журнал. - 1974. - № 10. - C. 19–28.
 18. ГРИЦЕНКО А.П.  Робітничий клас – провідна сила соціалістичної революції на Україні // Український історичний журнал. - 1977. - № 8. - C. 131–140.
 19. ГРИЦЕНКО А.П.  Робітничий клас України у здійсненні перших кроків управління промисловістю (листопад 197 p.- березень 1918 p.). // Український історичний журнал. - 1965. - № 10. - C. 90-97.
 20. ГРИЦЕНКО А.П.  Робітничий клас України у масовому страйковому русі в переддень Жовтня // Український історичний журнал. - 1982. - № 11. - C. 38–49.
 21. ГРИЦЕНКО А.П.  Селянський рух у Донецькому промисловому районі в роки першої світової імперіалістичної війни (липень 1914 p.- січень 1917p.). // Український історичний журнал. - 1958. - № 4. - C. 75-85.
 22. Гриценко А.П.  Українські робітники на шляху творення національної держави (1-й всеукраїнський робітничий з’їзд 11-14 (24-27) липня 1917) // Українські робітники на шляху творення національної держави (1-й всеукраїнський робітничий з’їзд 11-14 (24-27) липня 1917). - 1992. - 5. - C. 1-51.
 23. Гриценко Антон  Историко-культурные регионы российско-украинского приграничья: прошлое и настоящее // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2011. - 5. - C. 101-110.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1956. Гриценко А.П. Рабочее и крестьянское движение в Донецком бассейне в годы первой мировой империалистической войны (июнь 1914 - февраль 1917 гг.) : Дисс. канд. ист. наук / А.П. Гриценко, 1956. - 319 с.
 2. 1978. Гриценко А.П. Рабочий класс Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Дисс. д-ра ист. наук № 07.00.02 / А.П. Гриценко, 1978. - 453 с.
 3. 2007. Гриценко А.П. Політика Директорії і розмежування сил в українському національному русі на початку 1919 р. : научное издание / А.П. Гриценко // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 2. - С. 203-216