ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

СКАЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000710

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Скальський Віталій Валерійович
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 рр.) 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
Історія Української революції 1917–1921 рр., історія довкілля
E-mailskalskyw@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 84 32 (служб.)
Дата та місце
народження
30 липня 1982, м. Володимир-Волинський, Волинська обл.
Кандидатська
дисертація
«Українська Центральна Рада: суспільні очікування та сприйняття (березень 1917 – квітень 1918 рр.)», науковий керівник – д. і. н., проф. В. Ф. Верстюк, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 24 червня 2011 р.
ОсвітаІсторичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2004 р., диплом із відзнакою
Професійна
діяльність
2011 –

науковий співробітник відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України

2008–2011

співробітник Українського інституту національної пам’яті

2005–2009

аспірант Інституту історії України НАН України

2004–2005

вчитель історії, правознавства та християнської етики Луцької гімназії № 14

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2012 –
 • відповідальний секретар збірника наукових праць «Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.»

  Праці
  Документальні публікації

  1. Крутянець Олександр Борозенко-Конончук // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. – К., 2014. – Вип. 10. – С. 368–386.

  2. Єфремов Сергій. Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.). У двох томах. / Упоряд.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський. – К.: Дух і Літера, 2013.

  3. Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ. Документи і матеріали / Інститут історії України НАН України; Упоряд. В. Ф. Верстюк, В. В. Скальський, Я. М. Файзулін. – К.: Дух і літера, 2011. – 616 с., з іл.

  4. Обговорення ІІІ Універсалу у Харківській міській думі (29 листопада та 2 грудня 1917 р.) // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 14. – С. 278–289.

  5. Дворянин, попович і селянин (штрихи до біографіїй загиблих під Крутами у січні 1918 року) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. Збірник наукових статей. – К., 2011. – Вип. 6. – С. 389–409.

  Розділи у колективних дослідженнях

  6. Нариси історії Української революції 1917–1921 років / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. Ф. Bерстюк, С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, Р. Я. Пиріг, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, В. Ф. Солдатенко, Ю. І. Терещенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2011.

  Статті

  7. Що спільне та відмінне в українському та кримськотатарському національних рухах у 1917 р.? // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – Київ: Наукова думка, 2015. – С. 300–303.

  8. Природні та техногенні катастрофи в революційній Україні, 1917–1921 // Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917–1921 рр.: Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2014. ‒ С. 68–75.

  9. Адвокати в період Української революції 1917–1921 рр. // Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія «Нариси з історії адвокатури України». Випуск 1 / За ред. І. Василик. – К.: КВІЦ, 2014. – С. 253–268.

  10. Події у Синяві 9 березня 1918 р. // Український історичний збірник. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 429–433.

  11. Пилькевич Олександр. Про минуле Українського Генерального Військового Комітету і початок організації української армії (спроба історичних спогадів) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – К., 2013. – Вип. 9. – С. 306–319.

  12. Містечко Бар: подієва історія 1917–1921 рр. // Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення / Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. – К.: Український інститут національної памʼяті, 2013. – С. 243-249.

  13. Українська Центральна Рада: місця памʼяті // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. Збірник наукових статей. – К., 2012. – Вип. 7. – С. 5–13.

  14. Село Піски у 1917–1918 рр. // Шрагівські читання: збірник статей і матеріалів / Відп.ред. О. Б. Коваленко. – Чернігів: Просвіта, 2012. – Вип. 2. – С. 173–178.

  15. Особовий склад Київської та Черкаської повітових народних рад // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. Збірник наукових статей. – К., 2012. – Вип. 8. – С. 256–275.

  16. Думитрашку, Прекул и Смочинэ – молдавская фракция в Украинской Центральной Раде (1917–1918 гг.) // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. Serie nouă, I(VI). Materialele Сonferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători. – Chişinău, 2012. – P. 185–189.

  17. Влада та суспільство в Українській Народній Республіці (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. 12. – С. 167–175.

  18. Суспільне становище та революційні очікування українців-католиків в 1917 році // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки. Вип. 5: До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова Київ: НПУ, 2008. – С. 76–79.

  19. Соціально-політичні настрої населення УНР напередодні гетьманського перевороту 29 квітня 1918 року // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: Всеукраїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р.: Збірник. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 116–122.

  20. Селянські з’їзди Волинської губернії як складник Української революції (1917 р.) // Літопис Волині. – 2008. – Ч. 4. – С. 78–82.

  21. Події під Крутами: відображення в український пресі початку 1918 р. // Українська революція 1917–1921 рр.: подвиг героїв Крут: матеріали наукових читань / Відп. ред. В. Ф. Верстюк. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 102–108.

  22. Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі Української революції // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 46–59.

  23. «Відчуття революції»: кияни на початку березня 1917 року // Вісімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 5–27 березня 2007 р. / За ред. В. Масненка. – Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2008. – С. 85–94.

  Науково-популярні публікації

  24. Як УНР вводила єврочас. У 1918-му годинники переводили на 68 хвилин

  25. Перелоги Української революції: Другий Зимовий похід Армії УНР. Громадсько-політичне видання / Відпов. ред. В. Верстюк. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 40 с. (співавтор Ярослав Файзулін)

  Скальський Віталій Валерійович (30.07.1982, м. Володимир-Волинський, Волинська обл.) – дослідник історії Української революції 1917–1921 рр.

  2004 р. закінчив історичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2004–2005 рр. – вчитель історії, правознавства та християнської етики Луцької гімназії № 14. 2005–2009 рр. – аспірант Ін-ту історії України НАН України. 2008–2011 рр. – співробітник Українського інституту національної пам’яті. З 2011 – н. с. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Українська Центральна Рада: суспільні очікування та сприйняття (березень 1917 – квітень 1918 рр.)» (2011, наук. кер. – д. і. н., проф. В. Ф. Верстюк).

  Основні праці:

  1. Відображення революційних очікувань українців на національних губернських з’їздах 1917 – початку 1918 рр. // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 10. – С. 128–138.
  2. Універсали Центральної Ради як екстремуми революції: погляд С. О. Єфремова // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 2. – С. 90–93.
  3. Дисертації з проблем Української революції, захищені в Україні протягом 2001–2006 рр. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 2. – С. 244–258.
  4. Перший Універсал Центральної Ради: суспільний відголос // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». Луцьк, 17–19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х тт. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – Т. 2. – С. 119–121.
  5. Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі Української революції // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 46–59.
  6. Селянські з’їзди Волинської губернії як складник Української революції (1917 р.) // Літопис Волині. – 2008. – Ч. 4. – С. 78–82.
  7. Суспільне становище та революційні очікування українців-католиків в 1917 році // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки. Вип. 5: До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова Київ: НПУ, 2008. – С. 76–79.
  8. Перелоги Української революції: Другий Зимовий похід Армії УНР. Громадсько-політичне видання / Відпов. ред. – В. Верстюк. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 40 с. (у співавторстві)
  9. Влада та суспільство в Українській Народній Республіці (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. 12. – С. 167–175.
  10. Губернські селянські з’їзди як складові Української революції 1917–1921 рр. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – Вип. 4. – К., 2009. – С. 89–146.
  11. Образ подій Української революції (1917 р.) в україномовній пресі Австро-Угорщини та США // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України, 2010. – Вип. 13. – Ч. ІІ. – С. 178–192.
  12. Стан органів влади в Українській Народній Республіці (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) // Маґістеріум. – Вип. 41: Історичні науки. – К., 2010. – С. 22–28.
  13. Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ. Документи і матеріали / Інститут історії України НАН України; Упоряд. В. Ф. Верстюк, В. В. Скальський, Я. М. Файзулін. – К.: Дух і літера, 2011. – 616 с., з іл.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2017) Скальський В. Великдень, повінь та Всеукраїнський національний конгрес. Як Шевченко завалив Пушкіна   
  2. (2017) Скальський В. "Калинівка"-1918. Як вибухало сто років тому   
  3. (2017) Скальський В. Право на автономію. Як Керенський закликав українців терплячими бути   
  4. (2017) Скальський В. Русь, а не Україна. Як поляки в 1917-му українцям руку простягали і між собою пересварились   
  5. (2018) Скальський В. З історії політичних вбивств. Грушевський, чотири трупи та переляканий міністр   
  6. (2018) Скальський В. Історична довідка про приналежність деяких регіонів сучасної Республіки Білорусь до складу Української Народної Республіки у 1917–1921 рр.   
  7. (2019) Скальський В. Двоє проти. Чому Злука могла не відбутися   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Басара-Тиліщак Г. Б. , Скальський В. В. Міжнародна наукова конференція "Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.)" // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 208.
  2. Верстюк Владислав , Скальський Віталій Українська революція 1917–1921 рр. у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. - 2010. - 5. - C. 5-22.
  3. Скальський В.  Відображення революційних очікувань українців на національних губернських з'їздах 1917-початку 1918 рр. // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 128-138.
  4. Скальський В.  Залізнична катастрофа на станції Київ-Пасажирський 18 січня 1918 року // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 450.
  5. Скальський В.В. , Шевченко В.В. ІІІ літня школа «Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи у ХІХ–ХХ ст.» // Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - C. 227-228.
  6. Скальський В.В.  Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі Української революції // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 46-59.
  7. Скальський Віталій  ВЛАДА ТА СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ЛИСТОПАД 1917 – КВІТЕНЬ 1918 РР.) // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 167-175.
  8. Скальський Віталій  Обговорення ІІІ Універсалу у Харківській міській думі (29 листопада та 2 грудня 1917 р.) // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2011. - 14. - C. 278-289.
  9. Скальський Віталій  Образ подій Української революції (1917 р.) в україномовній пресі Австро-Угорщини та США // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 2. - C. 178-192.
  10. Скальський Віталій  ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 – КВІТЕНЬ 1918 РР.) // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 185–202.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2008. Файзулін Я. Перелоги Української революції: Другий Зимовий похід Армії УНР : общественно-политическая литература / Я. Файзулін; Відп. ред. В. Верстюк, 2008. - 40 с.
  2. 2010. Верстюк В. Українська революція 1917 - 1921 рр. у політиці формування національної пам'яті в 2007 - 2010 рр. : сборник научных трудов / В. Верстюк, В. Скальський // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років : Зб. наук. ст. / Голов. ред. Р.Я. Пиріг. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 5. - С. 5-22
  3. 2010. Скальський В. Стан органів влади в Українській Народній Республіці (листопад 1917 - квітень 1918 рр.) : сборник научных трудов / В. Скальський // Магістеріум : Історичні студії / Відп. ред. Брюховецький; упоряд. В.О. Щербак. - К. : НаУКМА, 2010. - Вип. 41. - С. 22-28
  4. 2011. Скальський В. Дворяни, попович та селянський син (штрихи до біографій загоблих під Крутами у січні 1918 року) : сборник научных трудов / В. Скальський // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 6. - С. 389-408
  5. 2011. Скальський В. Молдовська національна громада в Україні періоду Центральної Ради (1917 - 1918 рр.) : сборник научных трудов / В. Скальський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Вип. наук. зб. присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія / Голов. ред. Р.М. Постоловський. - Рівне : РДГУ, 2011. - Вип. 22. - С. 55-57
  6. 2011. Скальський В. Обговорення ІІІ Універсалу у Харківській міській думі (29 листопада та 2 грудня 1917 р.) : сборник научных трудов / В. Скальський // Український історичний збірник 2011 / Голова ред. ради В. Смолій; Голова редкол Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 14. - С. 278-289
  7. 2011. Скальський В.В. Вибрана бібліографія : научно-популярная литература / В.В. Скальський // Нариси історії української революції 1917 - 1921 років : У двох кн. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - С. 372-387
  8. 2011. Скальський В.В. Українська Центральна Рада: суспільні очікування та сприйняття (березень 1917 - квітень 1918 р.) : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.В. Скальський, 2011. - 263 с.
  9. 2011. Скальський В.В. Українська Центральна Рада: суспільні очікування та сприйняття (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.В. Скальський, 2011. - 20 с.
  10. 2012. Скальський В. Особовий склад Київської та Черкаської повітових народних рад : сборник научных трудов / В. Скальський // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН УКраїни, 2012. - Вип. 8. - С. 256-275
  11. 2012. Скальський В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Скальський // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 354-357
  12. 2012. Скальський В. Село Піски у 1917 - 1918 рр. : научно-популярная литература / В. Скальський // Шрагівські читання / Відп. ред. О.Б. Коваленко. - Чернігів : Просвіта, 2012. - Вип. 2. - С. 173-178
  13. 2012. Скальський В. Українська Центральна Рада: місця пам'яті у сучасній Україні : сборник научных трудов / В. Скальський // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 7. - С. 5-13
  14. 2012. Скальський В.В. ІІІ літня школа "Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи у ХІХ - ХХ ст." / В.В. Скальський, В.В. Шевченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N6. - С. 227-228
  15. 2013. Скальський В. Містечко Бар: падієва історія 1917 - 1921 рр. : сборник научных трудов / В. Скальський // Українська революція 1917 - 1921 років: погляд із сьогодення / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2013. - С. 243-249
  16. 2013. Скальський В. Пилькевич Олександр. Про минуле Українського Генерального Військового Комітету і початок організації української армії (спроба історичних спогадів) : сборник научных трудов / В. Скальський // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 9. - С. 306-319
  17. 2013. Скальський В. Події у Синяві 9 березня 1918 р. : сборник научных трудов / В. Скальський // Український історичний збірник 2013 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 16. - С. 429-433
  18. 2014. Скальський В. Крутянець Олександр Борозенко-Конопчук : сборник научных трудов / В. Скальський // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 10. - С. 368-386
  19. 2014. Скальський В. Масові похорони у Києві (1917 - 1919 рр.) : сборник научных трудов / В. Скальський // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та 250-річчю від дня народження М.Берлинського / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : ПП Фоліант, 2014. - С. 215-219
  20. 2014. Скальський В. Природні та техногенні катастрофи в революційній Україні, 1917 - 1921 : сборник научных трудов / В. Скальський // Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917 - 1921 рр. / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 68-75
  21. 2014. Скальський В. Розд. 2: Керченська фортеця у 1918 р. : сборник научных трудов / В. Скальський // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 396-399
  22. 2014. Скальський В. Трудовий конгрес України: оцінки публіцистів : сборник научных трудов / В. Скальський // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 10. - С. 191-203
  23. 2014. Скальський В. Що спільне та відмінне в українському та кримськотатарському національних рухах у 1917 р.? : научное издание / В. Скальський // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 247-249
  24. 2015. Скальський В. Що спільне та відмінне в українському та кримськотатарському національних рухах у 1917 р.? : научно-популярная литература / В. Скальський // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 300-303