ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ВОДОТИКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000597

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Водотика Тетяна Сергіївна
Варіанти імені
Vodotyka; Водотыка
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
Економічна історія, історія України ХІХ ст., історія підприємництва, міські студії
E-mailtvodotyka@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 278 12 34 (служб.)
Дата та місце
народження
19 листопада 1988 р., м. Херсон
Кандидатська
дисертація
"Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)". Науковий керівник - д.і.н., проф. Я. В.Верменич. Захист відбувся у 2014 р. в Інституті історії України НАНУ.
ОсвітаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, диплом магістра з відзнакою, 2011 р.
Професійна
діяльність
2017–

науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України

2014–2017

молодший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України

2012-

архівіст І категорії відділу інформаційних технологій ЦДАВО України (за сумісництвом)

2011–2014

Інститут історії України НАН України, аспірантура

2011-2014

аспірантка відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2016–
 • співредактор електронного часопису «Місто: історія, культура, суспільство»

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2015
 • гостьовий дослідник Центру міської історії у Львові

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Простір можливостей: України в добу заліза і пари. - К.: Кліо, 2018. – 240 с.

  2. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАНУ, 2018. – 237 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  3. Південні та східні губернії України як соціальний фронтир: до постановки проблеми // Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. – Т.1. – Колективна монографія // Відп.ред. В.А. Смолій; керівник авт. колективу Я.В.Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С.92-100.

  Статті

  4. Урбаністичне середовище та підприємництво: парадигми співіснування та взаємодії в підросійській Україні в добу імперських модернізаційних перетворень // Регіональна історія України, 2018. – Вип. 12. – С.141–156

  5. Модернізаційні та урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Регіональна історія України. Збірник наукових праць / Гол. редактор В. Смолій, відповід. редактор Я. Верменич. – Вип. 10: До 80-річчя Інституту історії України НАН України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 201–220

  6. Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Український історичний збірник. – Вип. 18. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 118-127

  7. Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на почтаку ХХ ст. // Регіональна історія України. – Вип. 9. - К., 2015. - С.263-276

  8. Формування індустріального підприємництва у містах підросійської України на рубежі ХІХ - ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. пр. — Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — Вип. 12. — С. 46-51.

  9. Фабрична інспекція у документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України . К., 2014. Вип.4-5. – С.167-175

  10. Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Регіональна історія України. – Вип. 8. - К., 2014. - С.155-168

  11. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал // Архіви України, 2014, №3. – С. 104-111. Співавт. І.В. Іваницький

  12. Комплексний погляд на проблему реформування адміністративно-територіального устрою України // Архіви України. – Вип.6. – К., 2014. – С.236-238

  13. Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – № 22. – С.14–26.

  14. Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст. (за матеріалами демографічних переписів міст і Першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р.) // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. Я. Верменич. НАН України. Інститут історії України; Відділ історичної регіоналістики. – К., 2013. - Вип. 7 – С.159-172

  15. Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації/Архіви України. – К., 2013. Вип.1. – С.116-120

  16. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // УІЖ. -2013. - № 5. – С.146-165

  17. Іноземне підприємництво міст України к. 19 – п.20 ст.: на прикладі Густава Гартмана // Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 10. С. 25-30

  18. Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. Я. Верменич. НАН України. Інститут історії України; Відділ історичної регіоналістики. – Вип. 6. – К.: Інститут історії України, 2012. – C.101-114

  19. Інформативні можливості газети “The Times” для дослідження індустріальної модернізації міст Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея. (Науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 121–130.

  20. Особливості Голодомору на Херсонщині 1932–1933 рр. на Херсонщині // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., Інститут історії України НАН України, 2008. – Випуск 18. Спеціальний: «Голод 1932-1933 років – геноцид українського народу». Відп. ред. С. Кульчицький. Упорядник О. Веселова. – С. 245–258.

  21. Суспільно-політичні настрої української інтелігенції на початку ХХ–ст.: херсонське оточення академіка С. Єфремова // Наукові записки [Херсонський краєзнавчий музей]. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 21–30.

  22. Поляки у Херсоні за Всеросійським переписом населення 1897 р. // Південний архів: Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон ХДУ, 2004. – Вип. 16.– С. 135–139.

  23. Мемуари як джерело з історії Херсона першої третини ХХ ст. // Південний архів: Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, ХДУ, 2003. – Вип. 12. – С. 110–119.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  24. Трансформація Київського комерційного простору в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірка матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку», (м. Дніпро, 25 квітня 2018 р.). – Дніпро: 2018. – С. 67–73

  25. Торгівля в структурі зайнятості Миколаєва за даними демографічних переписів останньої чверті ХІХ ст. // Х Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». – К., 2016. – С. 61–63

  Інформаційні повідомлення

  26. «Студії з регіональної історії України»: крок на шляху до популярної історії? // Світогляд. – 2016. – №2. – С. 13–14

  ВОДОТИКА Тетяна Сергіївна (19.11.1988, Херсон) – дослідниця економічної історії, бізнес-історії, урбаністики, історії ХІХ – початку ХХ ст.

  У 2005–2011 рр. навчалася на історичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (диплом магістра). 2011–2014 рр. – аспірант відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України. Канд. дис. – «Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)» (2014 р., наук. кер.: д.і.н., проф. Верменич Я.В.).

  Травень 2015 р. – стажування у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи. 2008–2011 рр. – робота за контрактом над сайтом та іншими проектами Інституту історії України НАН України. З 2012 р. – архівіст І категорії відділу інформаційних технологій ЦДАВО України


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. НОВА КАХОВКА
  2. НОВОСЕЛИЦЯ
  3. ПІДВОЛОЧИСЬК
  4. ПІДГАЙЦІ
  5. ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
  6. РАТНЕ
  7. РОВЕНЬКИ, місто Луганської обл.
  8. САЛЬКОВЕ, смт Кіровоградської обл.
  9. СКАЛАТ, місто Тернопільської обл.
  10. СЛОВ'ЯНОСЕРБІЯ
  11. СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬК , смт Луганської обл.
  12. СТАВИЩЕ , смт Київської обл.
  13. СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ , смт Луганської обл.
  14. ТЕРЕБОВЛЯ, містобудівна структура
  15. Устилуг, місто Волинської обл.
  16. ХЕРСОН, обласний центр
  17. ЦУМАНЬ, смт Волинської обл.
  18. ШАЦЬК, смт Волинської обл.

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2018) Водотика Т. С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Верменич Я. В. , Водотика Т. С. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 227.
  2. Водотика Т. С.  Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - C. 124.
  3. Водотика Т.  Акупунктура міста / Жайме Лернер; пер. з порт. Катерини Скальської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. - 2017. - № 2. - C. … 249.
  4. Водотика Т.  Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 201.
  5. Водотика Т.  Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 118.
  6. Водотика Т.  Препарування регіональних міст: Прищепа Олена. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с. // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. - 2016. - № 1. - C. 233.
  7. Водотика Т.  Урбаністичне середовище та підприємництво: парадигми співіснування та взаємодії в підросійській Україні в добу імперських модернізаційних перетворень141 . // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12.
  8. Водотика Т.С.  Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // Український історичний журнал. - 2013. - C. 124-142.
  9. Водотика Т.С.  Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 14-25.
  10. Водотика Тетяна , Савенок Людмила Історія Слов'яносербії в контексті історичної регіоналістики // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2010. - 4. - C. 81-94.
  11. Водотика Тетяна  Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 159-172.
  12. Водотика Тетяна  Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 101-114.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2012. Водотика Т. Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т исторії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 101-114
  2. 2013. Водотика Т. Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 159-172
  3. 2013. Водотика Т.С. Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. : сборник научных трудов / Т.С. Водотика // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 14-25
  4. 2014. Верменич Я.В. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" / Я.В. Верменич, Т.С. Водотика // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 227-230
  5. 2014. Водотика Т. Розд. 1: Південні та східні губернії України як соціальний фронтир: до постановки проблеми : монография / Т. Водотика // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 92-100
  6. 2014. Водотика Т. Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 8. - С. 155-168
  7. 2014. Водотика Т.С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Автореф. дис. .. канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.С. Водотика, 2014. - 16 с.
  8. 2014. Водотика Т.С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.С. Водотика, 2014. - 220 с. + додат. с.
  9. 2015. Водотика Т. Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ -на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 263-276
  10. 2015. Водотика Т. Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Водотика // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 118-127
  11. 2015. Водотика Т.С. Торгове посередництво та бізнес стратегії підприємців другої половини ХІХ початку ХХ ст. : научное издание / Т.С. Водотика // Історія торгівлі, податків та мита : Дев'ята міжнар. наук. конф. (29-30 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Тези доповідей / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 85-87
  12. 2016. Водотика Т.С. Рецензія / Т.С. Водотика // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N2. - С. 222-224