ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ДМИТРІЄНКО МАРІЯ ФЕДОРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000127

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Дмитрієнко Марія Федорівна
Варіанти імені
Dmytriienko; Дмитриенко
Посада
Науковий ступіньст. наук.співр., д.і.н., проф.

ДМИТРІЄНКО Марія Федорівна (псевд.: Данка Мар’яненко; 19.03.1935, м. Таганрог Ростовської обл., РФ) – фахівець із спеціальних історичних дисциплін, джерелознавець, дослідниця проблем середньовіччя та історії етнонаціон. спільнот. Заслужений діяч науки та техніки України (1995). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Українська фалеристика і боністика» (1999). Акад. Міжнар. слов’янської академії наук (1998), чл. Нац. спілки журналістів України (1962). 1958 закінчила іст.-філософ. фак-т Київ. держ ун-ту. 1958–63 – ред. Держполітвидаву УРСР та журналу «Наука і життя». 1963–65 – аспірантка Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Більшовицька преса України 1917–1918 рр. як історичне джерело» (1965, наук. кер. – чл.-кор. АН УРСР І. О. Гуржій). Док. дис. «Листівки більшовицьких організацій України як історичне джерело. 1917–1920 рр.» (1985). 1965–72 – м. н. с., с. н. с. Ін-ту історії АН УРСР. 1973–78 – м. н. с. ЦНБ АН УРСР, 1978–86 – с. н. с. відділу наук. інформації із суспільних наук АН УРСР. 1986–94 – с. н. с., пров. н. с., зав. сектора іст. географії і картографії, 1994–2006 – зав. відділу спец. іст. дисциплін, з 2006 – с. н. с. відділу укр. історіографії та спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. 1992–98 – член Головної ради Всеукраїнського т-ва «Просвіта»;1992 – член-засновник, член Головної ради Всеукр. жіночого т-ва ім. О. Теліги; 1992–99 – член комісії Верховної Ради України з питань заснувань держ. нагород. Автор понад 500 наук. статей, рецензій, розвідок, з них 30 – наук. монографій (видані на дев’яти мовах); відповід. редактор заснованих нею у відділі спецдисциплін збірок наукових праць «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики», «Історико-географічні дослідження в Україні» (1994, 1995), член редкол. «Українського історичного журналу» та багатотом. «Енциклопедії історії України», член Комісії державних нагород та геральдики при Президенті України (1994–2005); член Комісії НБУ з питань дизайну нац. валюти (2004–2005) та комісії НБУ з питань карбування ювілей. та пам’ятних монет (з 1997). Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІ і ІІІ ст. (1998, 2004). Професор (2001).

Основні праці:

Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. – К., 2004 (у співавт.)..
Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріал. карти. – К., 2000 (кер. авт. колективу, у співавт.)..
Все про Україну: У 2 ч. – К., 1998 (у співавт.)..
Гроші в Україні. Факти і документи. – К., 1998 (керівник авт. колективу, у співавт.)..
Короткий нарис міської геральдики Поділля. – К., 1996 (у співавт.)..
Специальные исторические дисциплины. Учеб. пособие. – К., 1992 (у співавт.)..
Свет революционного века: [Юрий Коцюбинский]. – М., 1985..
Листівки більшовицьких організацій України 1917–1920 рр. як історичне джерело. – К., 1983..
Більшовицька преса України як історичне джерело. – К., 1967. 2-е вид. – Л., М., 1979..
Тбілісі, 1973 (грузин. мовою)..
Советская Украина. – М., 1972 (англ., ісп., франц., нім. мовами)..
Командарм. – Будапешт, 1972 (угорськ. мовою)..
Украинцы в семье братских народов. – Тбилиси, 1971 (грузин. мовою)..
Лайош Гавро. – М., 1971..
Веласкес. – М., 1965..

Література:

.
Кияни: Бібліограф. словник. – К., 2004..
Хто є хто в Україні – К., 2004..
Українські історики ХХ ст.: Бібліограф. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч 1. – К., Львів, 2003..
Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю). Довідник. – Т. 1. – К., Кам’янець-Подільський, 2003..
Жінки – вчені Києва. – К., 2003..
Жінки України: Бібліограф. енциклопед. словник. – К., 2001..
Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998..
Вчені Інституту історії України: Бібліограф. довідник / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Маркітан Л. Жінка. Історик. Журналіст // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць на пошану д. і. н. М. Ф. Дмитрієнко. – К., 1997. – Число 2..
Пінчук Ю. А. Захист докторської дисертації М. Ф. Дмитрієнко // УІЖ. – 1986. – № 3..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АПАНОВИЧ Олена Михайлівна
 2. БАРАНОВСЬКИЙ Христофор Антонович
 3. БОНІСТИКА
 4. ВЕЛИКИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ
 5. ВИДИБІДА-РУДЕНКО Палладій
 6. ГАВРО Лайош (Людвиг) Матвійович
 7. ГРИВНЯ
 8. ГРОШІ
 9. ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 1917–1920
 10. ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ РОСІЇ
 11. ДЖЕРЕЛА ІСТОРИЧНІ
 12. ЕМБЛЕМАТИКА
 13. ЕТИКЕТОЗНАВСТВО
 14. ЖДАХА Амвросій Андрійович
 15. ЗОЛОТОВ Григорій Олександрович
 16. ІГНАТОВИЧ Володимир Вікторович
 17. ІНСИГНІЇ
 18. "ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ"
 19. КЛЕПАЧІВСЬКИЙ Костянтин Йосипович
 20. КЛИМОВИЧ Петро Титович
 21. КОРДОН ДЕРЖАВНИЙ
 22. КРИВЕЦЬКИЙ Михайло Єремійович
 23. КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Григорович
 24. ЛЕНІНСЬКІ ПРЕМІЇ ТА ПРЕМІЇ ІМЕНІ ЛЕНІНА
 25. МАЗУРЕНКО Василь Петрович
 26. МАРГІНАЛІСТИКА
 27. МАРШИНСЬКИЙ Аполлінарій
 28. МОЗАЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович
 29. НАЛЕПИНСЬКА-БОЙЧУК Софія Олександрівна
 30. ОРДЕН
 31. СЕРЕДА Антон Хомич
 32. СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 33. ФАЛЕРИСТИКА
 34. ФЕДАК Степан
 35. ХАСЕВИЧ Ніл Антонович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1967) Дмитрієнко М. Ф. Більшовицька преса України 1917–1918 рр. як історичне джерело.
 2. (1967) Дмитрієнко М. Ф. Більшовицька преса України в боротьбі за перемогу Великого Жовтня.
 3. (1980) Дмитрієнко М. Ф. Листівки більшовицьких організацій України 1917–1920 рр. як історичне джерело.
 4. (1994) Дмитрієнко М. Ф., Савчук Ю. К. Короткий нарис міської геральдики Поділля.
 5. (1994) Дмитрієнко М., Савчук Ю. Історичні зошити. Короткий нарис міської геральдики Поділля   
 6. (2013) Дмитрієнко М. Ф., Томазов В. В. Рід Патонів : історико-генеалогічне дослідження. Документи   
 7. (2018) Томазов В., Дмитрієнко М. Патони: родинна хроніка

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Боряк Геннадій , Бузало Віктор, Дмитрієнко Марія, Ковтанюк Ніна, Репринцев Володимир Клейнод гетьмана Івана Мазепи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 390.
 2. Бузало В.Й. , Дмитрієнко М.Ф. Встановлення кордонів між Україною та Молдовою у 1940 // Український історичний журнал. - 1992. - № 9. - C. 106-121.
 3. Войцехівська Ірина , Дмитрієнко Марія Генеза українознавчої думки. Рец. на монографію О.Є. Гомотюк "Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ - перша третина ХХ ст.). - Тернопіль: Екрномічна думка, 2007. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2007. - 15. - C. 351.
 4. Войцехівська Ірина , Дмитрієнко Марія Серед нас з нами – назавжди В. О. Замлинський в житті та науці // Спеціальні історичні дисципліни. - 2001. - 6. - C. 8-25.
 5. Войцехівська Ірина , Дмитрієнко Марія Серед нас, з нами - назавжди: В.О.Замлинський в житті та науці // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 8.
 6. Дмитрієнко М. Ф. , Лисенко О. Ю. Національна валюта України (1918–1919 pp.) // Український історичний журнал. - 1994. - № 6. - C. 26-41.
 7. Дмитрієнко М. Ф. , Маркова О. Є. Адміністративно-територіальний поділ Української РСР з 1917 р. по 80-ті роки XX ст. (Історико-картографічний аспект) // Історико-географічні дослідження в Україні. - 1992. - 2. - C. 3-13.
 8. Дмитрієнко М. Ф. , Шевченко Ф. П. Революційна поезія — джерело з історії Великого Жовтня // Український історичний журнал. - 1989. - № 1. - C. 151-152.
 9. Дмитрієнко М. Ф.  Грошовий знак уряду УСРР 1919 р. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 3.
 10. Дмитрієнко М. Ф.  Особливості картографування даних про видання газет України (жовтень 1917 — 1920 pp.) // Проблеми історичної географії України. - 1991. - C. 61-70.
 11. Дмитрієнко М. , Іщенко Я. "Кубань-Україна": спроба встановити зв'язки і вести діалог між вченими з Росії та України. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2007. - 10. - C. 423-429.
 12. Дмитрієнко М. , Іщенко Я. Важливе джерело для досліджень з проблем українського середньовіччя: комплекси сфрагістичних пам'яток. Рецензія на книгу: Алфьоров Олександр. Особові печатки Правобережної України: кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.– Біла Церква,2005. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2007. - 10. - C. 430-433.
 13. Дмитрієнко М. , Іщенко Я. Таємниці Замкової гори у Києві: до проблем збереження пам'яток столиці // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2006. - 9. - C. 21-47.
 14. Дмитрієнко М. , Іщенко Я. Щоденник життя киян у дні війни крізь свідчення документів. Рецензія на кн.: Київ у дні нацистської навали. Зо документами радянських спецслужб. - Київ, Львів, 2003. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 294.
 15. Дмитрієнко М. , Ю.Савчук Короткий нарис міської геральдики Поділля // Короткий нарис міської геральдики Поділля. - 1994. - 4. - C. 1-106.
 16. Дмитрієнко М.Ф. , Войцехівська І.Н. V Всесоюзна конференція з питань джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. [ м. Київ ] // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 157-159.
 17. Дмитрієнко М.Ф. , Войцехівська І.Н. О.Д.Огуй. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918/21 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 5. - C. 227-230.
 18. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , ЖУЖУНАДЗЕ О.Г. Об'єднана наукова сесія з історії українсько-грузинських відносин [Тбілісі, 1967 p.] // Український історичний журнал. - 1967. - № 7. - C. 156–158.
 19. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , ЗАМЛИНСЬКИЙ В.С. ШАТАЛИНА Е.П. История гражданской войны и интервенции на Украине в советских документальных публикациях 20 – 30-х годов. – К.: Наук. думка, 1983. – 136 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 12. - C. 132–134.
 20. Дмитрієнко М.Ф. , Іщенко Я.О. М.Вавричин, Я.Дашкевич, У.Кришталович.Україна на стародавніх картах.Кінець XV - перша половина XVII ст. // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 209-211.
 21. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , КУЗЬМИНСЬКА О.Д. Из истории вековой дружбы: Сб. статей. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1983. – 269 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 6. - C. 146–149.
 22. Дмитрієнко М.Ф. , Лисенко О.Є. Край козацький: довідник з історії Лисянщини // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 222-225.
 23. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , МАРКІТАН Л.П. Реферирование в общественных науках: Теория и методика. – М.: Наука, 1982. – 160 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 5. - C. 154–155.
 24. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , МИРОНЕЦЬ Н.І. Листівки з творами революційної поезії як історичне джерело (1919–1920 pp.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 7. - C. 136–145.
 25. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , МИРОНЕЦЬ Н.І. На захисті завоювань Великого Жовтня: Зб. Наук. праць. – К.: Наук. думка, 1982. – 205 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 7. - C. 149–151.
 26. Дмитрієнко М.Ф. , Мірошниченко Л. Охріменки – вони знали Лесю Українку // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 10. - C. 191–199.
 27. Дмитрієнко М.Ф. , Савчук Ю.К. З історії гербової традиції міст Поділля ( ХІV - ХVІІІ ст.) // Український історичний журнал. - 1993. - № 12. - C. 50-57.
 28. Дмитрієнко М.Ф. , Солонська Я.А. Геортологія в системі спеціальних історичних дисциплін: теорія, джерела та методи досліджень // Український історичний журнал. - 2002. - № 3. - C. 34-61.
 29. Дмитрієнко М.Ф. , Табачник Д.В. КУЛЬЧИЦЬКИЙ С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928 ). - К., 1996. - 400 с. // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - C. 135-139.
 30. Дмитрієнко М.Ф. , Тимченко Ж.П. МАХАРАДЗЕ Н.Б. Победа социалистической революции в Грузии. – Тбилиси: Сабчота-Сакартвело, 1965. // Український історичний журнал. - 1967. - № 3. - C. 149–150.
 31. Дмитрієнко М.Ф. , Томазов В.В. Матеріали до генеалогії Патонів // Український історичний журнал. - 2008. - № 6. - C. 183-195.
 32. ДМИТРІЄНКО М.Ф. , ШЕЛЮХ Т.М. Історична періодика на Україні в радянський час // Український історичний журнал. - 1971. - № 7. - C. 127–134.
 33. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  80-річчя від дня народження О.М. Апанович // Український історичний журнал. - 1999. - № 5. - C. 71-86.
 34. Дмитрієнко М.Ф.  Адміністративно-територіальний устрій українських земель: історія, проекти, реальність (ХІХ - початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 105-124.
 35. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Археографічна робота в АН УРСР // Український історичний журнал. - 1969. - № 3. - C. 27–33.
 36. Дмитрієнко М.Ф.  Большевистская периодическая печать (декабрь 1900 - октябрь 1917). Библиографический указатель. М.,1964. // Український історичний журнал. - 1965. - № 9. - C. 143-144.
 37. Дмитрієнко М.Ф.  Бутірский вестник як історичне джерело // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 5. - C. 184-193.
 38. Дмитрієнко М.Ф.  Грошовий знак уряду УСРР 1919 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1998. - 4. - C. 3-17.
 39. Дмитрієнко М.Ф.  Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького. Вип. 2. Листи діячів культури до Д.I.Яворницького ... // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 210-213.
 40. Дмитрієнко М.Ф.  Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919-1920 pp. (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - C. 43-52.
 41. Дмитрієнко М.Ф.  Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919—1920 рр. // Український історичний журнал. - 2003. - № 6. - C. 68-78.
 42. Дмитрієнко М.Ф.  Історичні джерела та їх використання. Вип. 5. – К.: Наук. думка, 1970. // Український історичний журнал. - 1972. - № 4. - C. 141–143.
 43. Дмитрієнко М.Ф.  Матеріали до картографування даних про видання творів В.І.Леніна на Україні, жовтень 1917-1920 р. // Географічний фактор в історичному процесі. - 1990. - C. 23-39.
 44. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Міцніють узи братерської дружби: [Третя наук. сесія, присвяч. іст. зв'язкам і дружбі вірменського та українського народів. Єреван, 1967 р.] // Український історичний журнал. - 1967. - № 12. - C. 145–147.
 45. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Наукові зв'язки України з Вірменією в 1926–1931 pp.: (За матеріалами Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства) // Український історичний журнал. - 1967. - № 8. - C. 56–60.
 46. Дмитрієнко М.Ф.  О.О.Крижановська. Таємні організації: масонський рух в Україні // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - C. 216-219.
 47. Дмитрієнко М.Ф.  О.Рубльов. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939) // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 213-216.
 48. Дмитрієнко М.Ф.  Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 1932–1933 років: Свідчення: У 2 кн. // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 220-222.
 49. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Публікація творів В.І.Леніна в більшовицьких газетах України /березень 1917 р, - лютий 1918 p./. // Український історичний журнал. - 1966. - № 4. - C. 41-48.
 50. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Створення археографічної комісії АН УРСР // Український історичний журнал. - 1970. - № 2. - C. 155–156.
 51. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Сучасник великої епохи. (До 100-річчя з дня народження Акопа Акопяна). // Український історичний журнал. - 1966. - № 5. - C. 133-136.
 52. ДМИТРІЄНКО М.Ф.  Українська РСР в братній сім'ї радянських народів: Поточ. бібліогр. покажч. / АН УРСР. Центр. науч. б-ка. – К.: 1973–1981. // Український історичний журнал. - 1982. - № 8. - C. 133–134.
 53. Дмитрієнко М.Ф.  Ю.В.Легун. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 230-233.
 54. Дмитрієнко Марія , Верменич Ярослава Щире слово про академіка Петра Тимофійовича Тронька. Штрихи до портрета видатної особи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 7.
 55. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Епістолографія (епістолологія) як наука історичного циклу // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 23-45.
 56. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Київський Поділ: історична топографія XVII - ХІХ ст. Рецензія на кн.: Олена Попельницька. Історична топографія київського Подолу XVII - першої половини XІХ ст. - К., 2003 // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 397-403.
 57. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Переднє слово // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 5.
 58. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Перехрест О.Г. Історична хронологія: навчальний посібник для студентів історичних факультетів. - Черкаси, 1999. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 416.
 59. Дмитрієнко Марія , Дзира Ярослав Історик українського Відродження // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 8.
 60. Дмитрієнко Марія , Іщенко Ярослава Топоніміка України - наша заповідна спадщина. Рец.на кн.: Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. - К.: Либідь, 2001. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2007. - 15. - C. 334.
 61. Дмитрієнко Марія , Маркітан Людмила Листівки ОУН як джерело з історії національно-визвольного руху // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 107.
 62. Дмитрієнко Марія , Перехрест Олександр Дослідження з нумізматики Рец.: Голиш Г.М. основи нумізматики. Навч.пос. - Черкаси, 2002. - 254с. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 431.
 63. Дмитрієнко Марія , Попельницька Олена Проблеми історичної географії у висвітленні праць відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України (1994-2004рр.) // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 5-28.
 64. Дмитрієнко Марія , Тоїчкін Денис Холодна зброя як неодмінна складова розвитку людської цивілізації. Рец.на кн.: Холодное оружие (Серия "Самые красивые и знаменитые") / Авт.коллектив: М.Альбедиль, Е.Тихомирова, И.Кашдакова, А.Марков и др. - М., 2004 // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 424.
 65. Дмитрієнко Марія , Томозов Валерій "Armis et labore". ("Зброєю та працею") Армія і держава: чини та почесті // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 128-155.
 66. Дмитрієнко Марія , Хведченя Сергій ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ УКРАЇНИ Рецензія на кн.: Сосса Р.І. Картографування території України: історія, перспективи, наукові основи. – К, 2005. – 292 с. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2006. - 9. - C. 466-472.
 67. Дмитрієнко Марія  Біфони ОУН-УПА — гроші підпілля // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 35-54.
 68. Дмитрієнко Марія  Визвольні змагання очима контррозвідника. Рец.:Сідак В., Вронська Т., Кентій А., Лозицький В. Визвольні змагання очима контррозвідника (документальна спадщина Миколи Чеботарівна). - К., 2003.-27с. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 402.
 69. Дмитрієнко Марія  Відзнаки Президента України в системі державних нагород // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 130-153.
 70. Дмитрієнко Марія  Відзнаки Президента України в системі державних нагород // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 130-153.
 71. Дмитрієнко Марія  Все починалося так: з роботи над створенням першого в Україні підручника СІД // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 39.
 72. Дмитрієнко Марія  Все починалося так: з роботи над створеням першого в Україні підручника СІД // Спеціальні історичні дисципліни. - 2001. - 6. - C. 39-43.
 73. Дмитрієнко Марія  Дизайн та елементи захисту державних грошових знаків УНР 1917-1918 рр. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 174.
 74. Дмитрієнко Марія  Із вдячністю за дарунок долі // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 242-245.
 75. Дмитрієнко Марія  Історичний атлас Володимира Кубійовича. Рецензія на кн.: Історичний атлас України. Німецький документ з 1941 року. - Мюнхен; Париж, 1993. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 384-389.
 76. Дмитрієнко Марія  Новий напрям досліджень грошового обігу засобами нумізматики і картографіїю Рец.на кн.: Огуй О. Д. Монентні знахідки на Буковинію Системно-квантитативне зіставлення. - Чернівці, 2005. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 348.
 77. Дмитрієнко Марія  Облікові історико-демографічні джерела з вивчення генеалогії та ряду спецдисциплін // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 48-54.
 78. Дмитрієнко Марія  Олена Теліга. О краю мій…Твори.Документи.Біографічний нарис. - К., 1999 / Упорядник та автор вступної статті Н.Миронець // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 404.
 79. Дмитрієнко Марія  Орден Й. Сталіна нездійснений проект // Спеціальні історичні дисципліни. - 2001. - 6. - C. 106-109.
 80. Дмитрієнко Марія  Орден Й.Сталіна: нездійснений проект // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 106.
 81. Дмитрієнко Марія  Основна джерельна база для досліджень з вітчизняної боністики. Рец.: Рядченко П., Бутко В.Боны Украины: полный каталог бумажных денежных знаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769-1999). - Т.2. - К., 1999. - 415с. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 416.
 82. Дмитрієнко Марія  Паперові гроші місцевих та приватних емімсій як історичне джерело. 1917-1920 рр. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 162.
 83. Дмитрієнко Марія  Паперові гроші місцевих та приватних емісій як історичне джерело. 1917-1920 рр. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 162-186.
 84. Дмитрієнко Марія  Спогади про мого Учителя // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 408-415.
 85. Дмитрієнко Марія  Швецова-Водка Г.М.Документ і книга в системі соціальних комунікацій: Моногр./ Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2001 // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 413.
 86. Калакура Я. С. , Дмитрієнко М. Ф. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (вип.1–25) // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 202.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1965. Дмитрієнко М.Ф. Більшовицька преса України як джерело з історії Великого Жовтня (березень 1917 р. - січень 1918 р.) : Дис ... канд. іст. наук / М.Ф. Дмитрієнко, 1965. - 289 с.
 2. 2003. Дмитрієнко М. "... Як тебе не любити, Києве мій!" : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 357-362
 3. 2003. Дмитрієнко М. Визвольні змагання очима контррозвідника : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 402-411
 4. 2003. Дмитрієнко М. Дослідження з нумізматики : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Перехрест // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 431-438
 5. 2003. Дмитрієнко М. Історики українського Відродження : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, Я. Дзира // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 1. - С. 8-50
 6. 2003. Дмитрієнко М. Картографування відомостей по темі "Паперові гроші на території України у другій половині ХVІІІ - ХХ ст." : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 5-23
 7. 2003. Дмитрієнко М. Не погода винна в голодоморі - 33, а політика : материалы временных коллективов / М. Дмитрієнко // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 582-588
 8. 2003. Дмитрієнко М. Основна джерельна база для досліджень з вітчизняної боністики : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 416-423
 9. 2003. Дмитрієнко М. Переднє слово : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 1. - С. 5-6
 10. 2003. Дмитрієнко М. Фундаментальне дослідження з проблем вітчизняної регіоналістики : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, І. Войцехівська // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 353-357
 11. 2003. Дмитрієнко М.Ф. "Бутырский вестник" як історичне джерело... : сборник научных трудов / М.Ф. Дмитрієнко // Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. V. - С. 184-192
 12. 2003. Дмитрієнко М.Ф. Адміністративно-територіальний устрій українських земель: історія, проекти, реальність (ХІХ - початок ХХ ст.) : сборник научных трудов / М.Ф. Дмитрієнко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. VI. - С. 105-124
 13. 2003. Дмитрієнко М.Ф. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919 - 1920 рр. / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N6. - С. 68-78
 14. 2004. Дмитрієнко М. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін відділом СІД Інституту історії України НАН України у 1994 - 2004 рр. : монография / М. Дмитрієнко, О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 1. - С. 6-36
 15. 2004. Дмитрієнко М. Облікові історико-демографічні джерела з вивчення генеалогії та ряду дисциплін : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 48-54
 16. 2004. Дмитрієнко М. Пам'ять про нашого наставника, видатного вченого та прекрасну людину : монография / М. Дмитрієнко // "Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. - К. : Держ ком. архів України, 2004. - Т. 1 : Джерела. - С. 167-175
 17. 2004. Дмитрієнко М. Проблеми історичної географії у висвітленні праць відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України (1994 - 2004) : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 5-28
 18. 2004. Дмитрієнко М. Рец.: Історичний атлас України Володимира Кубійовича : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 384-389
 19. 2004. Дмитрієнко М. Рец.: Київський Поділ: історична топографія ХVІІ - ХІХ ст. : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, І. Войцехівська // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 397-403
 20. 2004. Дмитрієнко М. Рецензія : монография / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 2. - С. 294-301
 21. 2004. Дмитрієнко М.Ф. Зміни у адміністративно-територіальному устрої України в 1919 - 1920 рр. (Закінчення) / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N1. - С. 43-52
 22. 2005. Боряк Г. Клейнод гетьмана Івана Мазепи : монография / Г. Боряк, В. Бузало, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 390-406
 23. 2005. Бузало В. Територіальне розмежування та встановлення кордонів між Україною та Молдовою. 1940 р. : монография / В. Бузало, М. Дмитрієнко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2005. - Число 8. - С. 5-36
 24. 2005. Дмитрієнко М. Дизайн та елементи захисту державних грошових знаків УНР 1917 - 1918 рр. : монография / М. Дмитрієнко // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. - Бар : Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, 2005. - С. 78-85
 25. 2005. Дмитрієнко М. Доба Української Народної Республіки. Карбованці і гривні у грошовій системі держави : монография / М. Дмитрієнко // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. - Бар : Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, 2005. - С. 65-78
 26. 2005. Дмитрієнко М. Патони та Патон-Фантон-де-Веррайон. Поколінний родовідник розпис : монография / М. Дмитрієнко, В. Томазов // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 228-236
 27. 2005. Дмитрієнко М. Рец. на кн.: Холодна зброя як неодмінна складова розвитку людської цивілізації : монография / М. Дмитрієнко, Д. Тоїчкін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. ІІ : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 424-436
 28. 2005. Дмитрієнко М. Щире слово про академіка Петра Тимофійовича Тронька. Штрихи до портрета видатної особи : монография / М. Дмитрієнко, Я. Верменич // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 7-18
 29. 2005. Дмитрієнко М.Ф. Охріменки - вони знали Лесю Українку : монография / М.Ф. Дмитрієнко, Л. Мірошниченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. Х. - С. 191-199
 30. 2005. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 210-213
 31. 2005. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 222-225
 32. 2005. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія на книгу / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 213-216
 33. 2006. Дмитрієнко М. **NOT VALID RECORD 260655**Рецензія : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, В. Томазов // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 432-434
 34. 2006. Дмитрієнко М. Гроші Нестора Махна : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. 1. - С. 36-47
 35. 2006. Дмитрієнко М. Музеї як скарбниці історичних пам'яток і унікальних знань: роздуми над їх значенням для дослідників. (Шляхами книги Сергія Білоконя "Музей України") : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 303-308
 36. 2006. Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи: ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 242-284
 37. 2006. Дмитрієнко М. Рецензія : монография / М. Дмитрієнко, С. Хведченя // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Число 9. - С. 466-472
 38. 2006. Дмитрієнко М. Рецензія : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. ІІ. - С. 348-354
 39. 2006. Дмитрієнко М. Таємниці Замкової гори у Києві: до проблеми збереження пам"яток столиці : монография / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Число 9. - С. 21-47
 40. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Відділ спеціальних історичних дисциплін : монография / М.Ф. Дмитрієнко, О.О. Попельницька, В.В. Томазов // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 155-169
 41. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Іван Олександрович Гуржій: вихователь молодих науковців, доброзичливий порадник, визначний вчений. Нотатки до просопогріфічного портрету : монография / М.Ф. Дмитрієнко // Гуржіївські історичні читання. (Матеріали конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 21-35
 42. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Рец. на кн. / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 230-233
 43. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N5. - С. 227-230
 44. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Іщенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N4. - С. 209-211
 45. 2007. Войцехівська І. Рец. на кн.: Генеза українознавчої думки : сборник научных трудов / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Упоряд.: І.Н. Войцехівська, М.Ф. Дмитрієнко, О.О. Попельницька; відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007, Число 15. - С. 351-353
 46. 2007. Дмитрієнко М. **NOT VALID RECORD 574763**Рецензія : монография / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2007. - Число 10. - С. 430-433
 47. 2007. Дмитрієнко М. Рец. на кн.: Топоніміка України - наша заповідна спадщина : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Упоряд.: І.Н. Войцехівська, М.Ф. Дмитрієнко, О.О. Попельницька; відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007, Число 15. - С. 334-340
 48. 2007. Дмитрієнко М. Рецензія : монография / М. Дмитрієнко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 11. - С. 519-524
 49. 2007. Дмитрієнко М. Рецензія : монография / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2007. - Число 10. - С. 423-429
 50. 2007. Дмитрієнко М.Ф. Історико-географічні та історико-картографічні дослідження в Інституті історії України НАН України : сборник / М.Ф. Дмитрієнко, С.Б. Хведченя // Кубань - Україна : питання історико-культурної взаємодії / Відп. ред. А.М. Авраменко. - Краснодар : ООО "Картика", 2007. - Вип. 2. - С. 17-32
 51. 2008. Войцехівська І. Епістологія, або епістолографія : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 228-237
 52. 2008. Войцехівська І. Маргіналістика : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 350-358
 53. 2008. Войцехівська І. Некрополістика : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 384-390
 54. 2008. Дмитрієнко М. Атрибутика : рекомендовано Мин.образования / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 47-53
 55. 2008. Дмитрієнко М. Боністика : рекомендовано Мин.образования / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 104-113
 56. 2008. Дмитрієнко М. Геортологія : рекомендовано Мин.образования / М. Дмитрієнко, Н. Солонська // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 139-146
 57. 2008. Дмитрієнко М. Етикетознавство : рекомендовано Мин.образования / М. Дмитрієнко, Л. Любушкіна // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 238-245
 58. 2008. Дмитрієнко М. Фалеристика : рекомендовано Мин.образования / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 486-494
 59. 2008. Дмитрієнко М.Ф. Матеріали до генеалогії Патонів / М.Ф. Дмитрієнко, В.В. Томазов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N6. - С. 183-195
 60. 2009. Білокінь С. Ярослав Іванович Дзира (1931 - 2009) : сборник научных трудов / С. Білокінь, М. Дмитрієнко // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П. Сохань. - К. : Укр. письменник, 2009. - Вип. 13/14, Т. 16/17 : Український археографічний збірник. - С. 824-832
 61. 2009. Дмитрієнко М. До просопографічного портрета Івана Мазепи : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Число 16 : Пам'яті Ярослава Івановича Дзири. - С. 200-207
 62. 2010. Дмитрієнко М. Портретний живопис як джерело генеалогічних досліджень О.М. Лазаревського : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Походяща // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Число 17 : Генеалогія та геральдика. - С. 95-110
 63. 2010. Дмитрієнко М. Рец. на кн.: Документи для дослідження генеалогії князівських родів : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Число 17 : Генеалогія та геральдика. - С. 186-189
 64. 2010. Дмитрієнко М. Рец. на кн.: Дослідження родової князівської геральдики Волині ХIV - XVIII ст. : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Число 17 : Генеалогія та геральдика. - С. 178-185
 65. 2010. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N1. - С. 216-219
 66. 2011. Дмитрієнко М. Рец. на кн. Унікальне геортологічне дослідження : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк; упоряд. В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Число 19. - С. 266-279
 67. 2011. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N6. - С. 220-222
 68. 2012. Дмитрієнко М. Рецензія : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Ч. 20 : Генеалогія та геральдика. - С. 232-235
 69. 2012. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Іщенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N2. - С. 203-207
 70. 2013. Дмитрієнко М. Рец. на кн.: Вдала спроба реконструкції Празького архіву : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 636-648
 71. 2013. Дмитрієнко М. Рец. на кн.: Унікальний джерельний комплекс для дослідження цілого ряду спецдисциплін : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 649-657
 72. 2013. Дмитрієнко М. Рецензія : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 658-661
 73. 2013. Дмитрієнко М. Рід Патонів : Історико-генеалогічне дослідження. Документи / М. Дмитрієнко; За заг. ред. В.А. Смолія, 2013. - 344 с. (Введено оглавление)
 74. 2013. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Іщенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 210-215
 75. 2013. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Рід Патонів : Історико-генеалогічне дослідження. Документи / М. Дмитрієнко; За заг. ред. В.А. Смолія. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 5-6
 76. 2014. Дмитрієнко М. Рецензія : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методології : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк, упоряд. В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Число 24 : Генеалогія та геральдика. - С. 187-201
 77. 2014. Дмитрієнко М.Ф. Завдання музеєзнавства на сучасному етапі : научное издание / М.Ф. Дмитрієнко // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М.С. Грушевського "Барське староство. Історичні нариси ХV - ХVІІІ ст." / Голова редкол. М.Ф. Дмитрієнко. - К.; Бар : Вид. ФОП Рогальська І.О., 2014. - С. 102-105
 78. 2015. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Іщенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N4. - С. 216-219