ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ДОРОШКО МИКОЛА САВОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000131

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Дорошко Микола Савович
Варіанти імені
Doroshko; Дорошко
Праці
Монографії, брошури

1. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: Причини і наслідки. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 196 с.

ДОРОШКО Микола Савович (09.10.1962, с. Цвітне Олександрівського р-ну Кіровоград. обл.) – дослідник історії України 20–30-х років ХХ ст., історії української дипломатії. 1979–84 навчався на іст. фак-ті Київ. держ. ун-ту; 1984–86 – служив в армії. 1986–88 – асистент каф. історії КПРС Кіровоград. пед. ін-ту; 1988–91 – аспірант каф. політичної історії Київ. держ. ун-ту. 1991–98 – н. с. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Ін-ту історії України НАН України; 1998–2001 – помічник-консультант народного депутата України ВР України; з 2001 – доц. каф. країнознав- ства Ін-ту міжнародних відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Канд. дис. «Формування керівних господарських кадрів промисловості в Українській РСР (1926–1932 рр.)» (1990, наук. кер. – д. і. н. В. Ф. Колесник). Докт. дис. «Партійно-радянська номенклатура УРСР у 1920–1930-ті рр.» (2004).

Основні праці:
.
Компартійно-державна номенклатураУСРР у 20–30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний аналіз. – К., 2004..
Компартійно-державна номенклатура в Україні у 1920-х рр.: механізм формування, кількісний та якісний склад // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2003. – Вип. 8..
Георгій Лапчинський: від професійного революціонера до націонал-ухильника // Київська старовина. – 2003. – № 4..
Формування в Україні більшовицько-партійно-державної номенклатури в 20-ті роки // УІЖ. – 1993. – № 9..

Література:
Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 3. – К., 2006..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. МАНУЇЛЬСЬКИЙ Дмитро Захарович
 2. НОМЕНКЛАТУРА КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА
 3. ТАДЖИКИСТАН, Республіка Таджикистан
 4. ТЕРЛЕЦЬКИЙ Євген Петрович
 5. ТУРКМЕНІСТАН, Республіка Туркменістан
 6. ЯКОВЛЄВ (Епштейн) Яків

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Головченко Володимир , Дорошко Микола Оксен Лола: однодумець Леніна чи український патріот? // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 236-244.
 2. Дорошко М  З ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН КЕРІВНИЦТВА УСРР ТА РСФРР НА ПОЧАТКУ 1920-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 13. - C. 57-71.
 3. Дорошко М. С.  Міжнародна наукова конференція «Бабин Яр: історія та її уроки» // Український історичний журнал. - 1992. - № 2. - C. 159-160.
 4. Дорошко М. С.  Партійно-державна номенклатура в Україні: критерії добору, джерела формування та механізм утворення (1919 —1927) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1994. - 3. - C. 32-39.
 5. Дорошко М. С.  Партійно-державна номенклатура в Україні: критерії добору, джерела формування та механізм утворення (1919-1927) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1994. - Вип. 3. - C. 32.
 6. Дорошко М.  Більшовицький окупаційний режим в Україні: міф чи реальність? // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 17. - C. 102-114.
 7. Дорошко М.  БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ РАД У БІЛЬШОВИЦЬКІЙ ПАРТІЇ В 1923-1925 роках ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗСТАНОВКУ СИЛ У ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНІЙ ВЕРХІВЦІ УСРР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 92-103.
 8. ДОРОШКО М.  Окупація радянською Росією Наддніпрянської України в 1917–1920 роках. Як це було // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - C. 44.
 9. Дорошко М.  Органи ВУЧК-ГПУ-НКВД у здійсненні контролю над компартійно-державною номенклатурою УСРР у 1920–1930-ті роки // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2003. - 20. - C. 50-59.
 10. Дорошко М.  ОСВІТНЬО-ФАХОВА ПІДГОТОВКА ТА ВИХОВАННЯ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОЇ НОМЕНКЛАТУРИ УСРР В 1920-ті - НА ПОЧАТКУ 1930-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 165-173.
 11. Дорошко М.  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ УСРР В 20-30-ті рр. ХХ ст. У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 32-47.
 12. Дорошко М.  Ротація керівних кадрів у радянській торталітарній державі у 1920-1930-ті роки: український "досвід" // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 445-455.
 13. Дорошко М.  Становлення системи номенклатурних привілеїв у радянській Україні в 20-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 153.
 14. Дорошко М.  Становлення системи номенклатурних привілеїв у радянській Україні в 20-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1998. - 4. - C. 153-170.
 15. Дорошко М.С. , Крижанівський В.П. А. І. Павко. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і організації у громадському житті України модерної доби // Український історичний журнал. - 2003. - № 4. - C. 155-157.
 16. Дорошко Микола  Компартійно-державна номенклатура в Україні у 1920-х роках: механізм формування, кількісний та якісний склад // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 152-160.
 17. Дорошко Микола  Партійні чистки як засіб ліквідації опозиції в КП(б)У в 20-30-ті роки XX ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 124-132.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2004. Дорошко М.С. Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20 - 30-ті роки ХХ століття : Автореф. дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / М.С. Дорошко, 2004. - 34 с.
 2. 2008. Дорошко М. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917 - 1938 р.) : Монографія / М. Дорошко, 2008. - 368 с.
 3. 2008. Дорошко М. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917 - 1938 рр.) : монография / М. Дорошко, 2008. - 368 с.
 4. 2008. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії : Навч. посіб. / М.С. Дорошко, 2008. - 308 с.