ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЄВТУХ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000139

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Євтух Володимир Борисович
Варіанти імені
Yevtukh; Евтух
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Сектор історико-енциклопедичних досліджень 
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор за спеціальністю “Теорія та історія соціології” (2001), член-кореспондент НАН України (1992)
E-mailyevtukh@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Дата та місце
народження
14 липня 1948 р., смт. Зарічне, Рівненська область, Україна
Докторська
дисертація
"Современные буржуазные концепции этносоциального развития США и Канады (критический анализ)" (захист відбувся у Інституті загальної історії НАН СРСР 1989 р.)
Кандидатська
дисертація
"Асиміляційні процеси та їх вплив на культуру української етнічної групи США і Канади (1945–1970 рр.)" (науковий керівник – д.і.н. Р. Г. Симоненко, захист відбувся у Інституті історії ордена Леніна Академії наук Української РСР у 1975 р.)
ОсвітаКиївський державний університет імені Т.Г. Шевченко (факультет романо-германської філології, рік випуску – 1971)
Професійна
діяльність
2016 –

декан факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2013–

професор кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (за сумісництвом)

2009–

головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за сумісництвом)

2009–2013

завідувач кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (за сумісництвом)

2008–2013

професор соціології Вищої школи імені Богдана Яньского (Варшава, Польща)

2007–

головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України (за сумісництвом)

2007–2016

директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій (до 2011 – року Інституту соціології, психології та управління), завідувач кафедри соціології (до 2011 року – теорії та методології соціології) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2007–2008

проректор з інноваційної діяльності та науково-освітніх студій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

2006–

головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (за сумісництвом)

2003–2007

завідувач кафедри загальної соціології факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2001–2007

декан факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2001–2003

професор кафедри галузевої соціології факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1997–1999

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Італійській Республіці, за сумісництвом на Мальті та у Республіці Сан-Марино

1995–1997

Міністр України у справах національностей та міграції

1991–2001

керівник Центру етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України

1991–1995

заступник директора з міжнародних зв’язків Інституту соціології НАН України

1990–1991

завідувач відділу етнополітики і прогнозування Центру національних відносин АН України

1978–1990

молодший, старший, провідний науковий співробітник Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН України

1978–1990

доцент кафедри міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (за сумісництвом)

1974–1978

молодший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР

1971–1974

аспірант Інституту історії АН УРСР

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2009–
 • член науково-дорадчої ради при Державному комітеті у справах національностей та релігії

 • 2008–2010
 • член науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України

 • 2007–2013
 • експерт Механізмів людського виміру ОБСЄ

 • 2007–2008
 • голова науково-дорадчої ради при Державному комітеті у справах національностей та міграцій

 • 2007
 • член робочої групи з питань національних меншин Центральної Європейської ініціативи (Трієст, Італія)

 • 2001–2007
 • член експертної комісії з гуманітарних наук ДАК України

 • 2001–2007
 • голова науково-методичної комісії МОН України з соціології

 • 2001–2006
 • голова експертної ради ВАК України з філософських, політичних та соціологічних наук

 • 2001
 • заступник Голови наукової ради НАН України з проблем міжетнічних відносин і етнонаціональної політики

 • 2001
 • експерт Ради Європи з питань етнічних меншин

 • 2000–
 • член Правління Соціологічної асоціації України

 • 2000–2002
 • голова Ради представників національних меншин при Президентові України

 • 1996–1997
 • член Ради з питань мовної політики при Президентові України

 • 1996–1997
 • заступник Голови комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою

 • 1995–1997
 • член Відбіркового комітету Фонду Макартурів (США)

 • 1994–1996
 • член міжнародної асоціації україністів

 • 1993–1995
 • президент Республіканської асоціації українознавців

 • 1992–1998
 • член Дорадчої ради Європейського форуму міграційних досліджень (Бамберг, Німеччина)

 • 1992–1993
 • голова комісії із зарубіжних зв’язків Республіканської асоціації українознавців

 • 1989–1991
 • голова науково-методичної комісії по роботі з іноземними громадянами при Правлінні Товариства “Знання” Української РСР

 • 1986–1991
 • член правління Українського відділення Товариства “СРСР – Канада”

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2015
 • "Аналіз перешкод для ромів у доступі до медичних послуг :огляд законодавства та рекомендації" (керівник проекту) (грант Всесвітьної організації охорони здоров’я)

 • 2003
 • "Права національних меншин в Україні: проблеми та пошуки їх вирішення" (Фонд Джона Д. і Кетрін Т. Макартурів (США)

  Премії та нагороди
 • 2014
 • Почесна Грамота Верховної Ради України "За особливі заслуги перед Українським народом"

 • 2010
 • Орден "За заслуги" II ступеня

 • 2004
 • Орден "За заслуги" III ступеня

  ЄВТУХ Володимир Борисович (14.07.1948, смт Зарічне Зарічненського р-ну Рівнен. обл.) – історик, соціолог, дипломат, педагог, дослідник країн Західної Європи й Північної Америки, міжетнічних відносин, етносоціології. Чл.-кор. НАН України (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1998). 1966–71 навчався в Київському держ. ун-ті на відділі перекладачів фак-ту ром.-герм. філології, відвідував лекції на іст. та філос. фак-тах. 1971–74 – аспірант, 1974–78 – м. н. с. Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Асиміляційні процеси та їх вплив на культуру української етнічної групи США і Канади (1945–1970)» (1975, наук. кер. – д. і. н. Р. г. Симоненко). 1978–90 – с. н. с., пров. н. с. Ін-ту соціально-економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. Докт. дис. «Сучасні буржуазні концепції етносоціального розвитку США і Канади (критичний аналіз)» (1989). 1990–91 – зав. відділу етнополітики й прогнозування Центру нац. відносин АН УРСР Ін-ту історії АН УРСР, 1991–95 – кер. Центру етносоціологічних та етнополіт. досліджень, заст. дир. з міжнар. зв’язків Ін-ту соціології НАН України. 1995–97 – міністр, голова Держ. к-ту в справах національностей та міграції, 1997–2000 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італ. Республіці, на Мальті (за сумісн.), в Сан-Маріно (за сумісн.). З 2001 – декан фак-ту соціології та психології Київ. нац. ун-ту. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посланника України 2-го класу (1999). Нагороджений орденом Нестора-Літописця УПЦ КП (1997). Почесний громадянин провінції Місьйонес та м. Апостолес (Аргентина, 1997). Автор понад 350 наук. праць.

  Основні праці:

  Закордонне українство: Навч. посіб. – К., 2005 (у співавт.)..
  Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник. – К., 2004 (у співавт.)..
  Проблеми етнонаціонального розвитку: світовий та український контекст. – К., 2002..
  Про національну ідею, етнічні меншини, міграції. – К., 2000..
  Німці в Україні (1920-ті – 1990-ті роки). – К., 1994 (у співавт.)..
  Немцы в Украине: статус, этничность, миграционные установки: по результатам социологического исследования. – К., 1993 (у співавт.)..
  Українці в Канаді. – К., 1993 (у співавт.)..
  Зберігаючи українську самобутність. – К., 1992 (у співавт.)..
  Концепция этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция. – К., 1991..
  Идеология национальных движений в полиэтнических странах капитала // Рабочий класс и национальный вопрос в странах Западной Европы и Северной Америки. – К., 1985..
  Историография национальных отношений в США и Канаде (60–70-е годы). – К., 1982..
  Иммиграция и национальные отношения в истории Канады // Проблемы историографии Канады. – М., 1981..
  Українські етнічні групи США і Канади: Соціально-економічний аспект. – К., 1980..

  Література:

  .
  ЕІУ. – Т. 3. – К., 2005..
  Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
  Хто є хто в Україні. – К., 2001..
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
  Хто є хто в українській політиці. – К., 1998..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1985) Євтух В. Б. Без права на майбутнє.
  2. (1992) Євтух В. Б., Каменський Є. Є., Ковальчук О. О., Трощинський В. П. Зберігаючи українську самобутність.
  3. (1993) Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Українці в Канаді.
  4. (1994) Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920-і – 1990-і роки).
  5. (2011) Євтух В.Б., Попок А.А., Трощинський В.П., Лазебник С.Ю., Андрієнко В.М., Андрієнко М.В., Федорів Т.В., Гошовський B.C., Штепа С.О. Закордонне українство : сутність, структура, самоорганізація
  6. (2012) Євтух В. Б. Ентічність : енциклопедичний довідник

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. ГУЛЕВИЧ В.Н. , ЄВТУХ В.Б. ПАВЛЕНКО М.І. "Біженці" і "переміщені особи" в політиці імперіалістичних держав (1945–1949 pp.). – К.: Наук. думка, 1979. – 124 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 9. - C. 153.
  2. Євтух В. Б. , Ковальчук О. О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми // Український історичний журнал. - 1991. - № 9. - C. 42-50.
  3. Євтух В. Б. , Ковальчук О. О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // Український історичний журнал. - 1991. - № 8. - C. 64-74.
  4. Євтух В.  Острівні монархії в гетьманському дипломатичному баченні міжвоєнної доби // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 274.
  5. ЄВТУХ В.Б. , ГОНЧАР Б.М. ТИШКОВ В.А. Освободительное движение в Колониальной Канаде. – М.: Наука, 1978. – 384 с. // Український історичний журнал. - 1980. - № 10. - C. 168–154.
  6. ЄВТУХ В.Б. , КОВАЛЬЧУК О.О. Українська прогресивна імміграція США і Канади у боротьбі за мир і розрядку // Український історичний журнал. - 1982. - № 10. - C. 111–116.
  7. ЄВТУХ В.Б.  БОГИНА Ш.А. Иммигрантское население США, 1865–1900 гг. –.: Л.: Наука, 1976. – 276 с. // Український історичний журнал. - 1978. - № 5. - C. 151–152.
  8. ЄВТУХ В.Б.  Конференція молодих вчених Інституту історії АН УРСР // Український історичний журнал. - 1974. - № 9. - C. 152–153.
  9. ЄВТУХ В.Б.  Конференція молодих учених [присвячена 30-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, Київ, 1975 р.] // Український історичний журнал. - 1975. - № 8. - C. 151.
  10. СИМОНЕНКО Р.Г. , ЄВТУХ В.Б. ФУРСОВА Л.Н. Эмиграция и национальное развитие Канады, 1946–1970 гг. – М.: Наука, 1975. – 436 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 3. - C. 150–152.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2000. Євтух В. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... : монография / В. Євтух, 2000. - 236 с.
  2. 2003. Євтух В. Українська діаспора. Соціологічні та історичні студії : монография / В. Євтух; В. Трощинський, А. Попок, О. Швачка, 2003. - 228 с.