ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000148

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Зайцев Володимир Миколайович
Варіанти імені
Zajtsev; Зайцев

ЗАЙЦЕВ Володимир Миколайович (08.07.1913, м. Чернігів – 1977, м. Київ) – дослідник історії країн Сходу. Навчався в технікумі річного транспорту, працював матросом і помічником капітана пароплава на Дніпрі. 1934–39 навчався на іст. фак-ті, 1939–41 – аспірант кафедри новітньої історії Київ. держ. ун-ту. Учасник Великої Вітчизняної війни. Канд. дис. «Турція в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.)» (1947). 1947–58 – викладав історію країн зарубіжного Сходу в Київ. держ. ун-ті та Житомир. держ. пед. ін-ті. 1958–63 – ст. наук. редактор «Української радянської енциклопедії». 1963–75 – с. н. с. відділів історії міст і сіл УРСР, багатотомної «Історії Української РСР», історії капіталізму Ін-ту історії АН УРСР. Під його керівництвом написані томи багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР» по Житомирській, Кіровоградській, Ровенській і Чернівецькій областям.

Основні праці:
.
Україна кінця ХVІ – першої половини XVII ст. в описах і мемуарах іноземців // УІЖ. – 1966. – № 8. Здійснював науково-методичну та науково-організаційну роботу при написанні та підготовці до видання 26-томної праці «Історія міст і сіл Української РСР», за що був нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР..
Рабіндранат Тагор. – К., 1962..
Народы Африки в борьбе за свободу и независимость. – К., 1959..

Література:
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
[Некролог] // УІЖ. – 1978. – № 1..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Зайцев В.M.  PODHORODECKI L. Sicz zaporoska. Wydanie 2. – Warszawa: Ksiazka iWiedza,1970. // Український історичний журнал. - 1973. - № 11. - C. 151.
 2. ЗАЙЦЕВ В.В.  До експансії Англії в Балканські країни наприкінці XIX – на початку XX ст. // Український історичний журнал. - 1969. - № 2. - C. 112–114.
 3. Зайцев В.В.  З історії російсько-сербських дипломатичних відносин у 80-х роках ХІХ ст. // Український історичний журнал. - 1988. - № 10. - C. 109-117.
 4. ЗАЙЦЕВ В.В.  Політика англійського імперіалізму в питанні про вихід Сербії до Адріатичного моря (1912–1913 рр.) // Український історичний журнал. - 1967. - № 8. - C. 106–108.
 5. ЗАЙЦЕВ В.В.  Проблема Егейських островів у 1912–1913 pp. // Український історичний журнал. - 1974. - № 1. - C. 92–94.
 6. ЗАЙЦЕВ В.М. і СЛАВЄВ І.С.  Україна кінця ХVІ-першої половини ХVІІ ст. в описах і мемуарах іноземців. // Український історичний журнал. - 1966. - № 8. - C. 124-130.
 7. Зайцев В.М. , Лось Ф.Є. История Москвы: Краткий очерк. – М.: Наука, 1974. // Український історичний журнал. - 1975. - № 1. - C. 141–142.
 8. ЗАЙЦЕВ В.М. , РОЗЕНБЕРГ Н.Б. Суецький канал – національне надбання египтян: (До 100-річчя з дня відкриття) // Український історичний журнал. - 1969. - № 12. - C. 100–102.
 9. Зайцев В.М. , Слабєєв І.С. ОКСЕНЮК Р. Нариси історії Волині: Соц.-екон. розвиток, революційний рух трудящих (1861–1939). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 1. - C. 137–138.
 10. Зайцев В.М.  ДАВИДОВИЧ Д.С. Революционный кризис 1923 г. в Германии и Гамбургское восстание. М.,1963. // Український історичний журнал. - 1964. - № 1. - C. 144-145.
 11. Зайцев В.М.  ЗИБІНА Г., ЖОЛКОВСЬКИЙ К. Арабський Схід: боротьба проти імперіалізму. – К.: Політвидав України, 1972. // Український історичний журнал. - 1972. - № 10. - C. 148–149.
 12. Зайцев В.М.  ЗИБІНА Г.Г. Шлях Іраку до незалежності. – К.: Наук. думка, 1969. // Український історичний журнал. - 1970. - № 2. - C. 145–146.
 13. ЗАЙЦЕВ В.М.  Про вступ Туреччини в першу світову війну // Український історичний журнал. - 1968. - № 9. - C. 83–87.
 14. Зайцев В.М.  ФИЛИПЕНКО Д.Н. Разбитые оковы. – К.: Наук., думка, 1974. // Український історичний журнал. - 1975. - № 7. - C. 140–141.
 15. Зайцев В.М.  ЧЕРНІКОВ І.Ф. Радянсько-турецькі відносини у 1923-1935 роках. К.,1962. // Український історичний журнал. - 1962. - № 6. - C. 128-129.
 16. Зайцев В.М.  ШИЯН К.К. і ОСТРОВСЬКИЙ Я. Минуле і сучасне села. Харків, 1963. // Український історичний журнал. - 1964. - № 6. - C. 132-133.
 17. ЛЕЩЕНКО Л.О. , ЗАЙЦЕВ В.М. Історія заперечує антирадянську політику групи Мао Цзе-дуна // Український історичний журнал. - 1967. - № 5. - C. 87–98.