ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

БИКОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000019

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Бикова Тетяна Борисівна
Варіанти імені
Bykova T.; Быкова Татьяна
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
історія України, історія Європи
E-mailAragorn_9@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
26 березня 1971 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
"Створення Кримської АСРР (1917 – 1921 рр.)". Науковий керівник – д.і.н., проф. С.В.Кульчицький. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 25 листопада 2005 р.
Освіта1995 закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Професійна
діяльність
2006–

науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2005–2006

молодший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

1995–1999

аспірантка Інституту історії України НАН України (заочна форма навчання)

1988–2005

старший лаборант відділу історії дружби народів СРСР, відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

Праці
Монографії, брошури

1. Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.). – К., 2011. – 247 с.

Довідники, покажчики, каталоги

2. Україна: Хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Рік 1930. – К., 2011. – 233 с. (у співавторстві з Л.Гриневич).

3. Станіслав Кульчицький. Бібліографічний покажчик. Історіографічний нарис О.Юркової. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. – 225 с. (упорядник).

Розділи у колективних дослідженнях

4. Як проводилася колективізація сільського господарства у Кримській АРСР // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 361–363.

5. Як проводилась індустріалізація Криму 1928–1930 рр. // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 364–365.

6. Як змінився національний склад Криму за півстоліття після ліквідації ханату // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 223–224.

7. Як здійснювався терор проти кримськотатарської інтелігенції у 1928–1930 рр. // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 366–369.

8. Як здійснювався Великий терор у Криму в 1937–1938 рр. // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 370–372.

9. Як відбувалася адміністративна інкорпорація Криму до Російської імперії // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 212–215.

10. Що спричинило голод 1921–1923 рр. у Криму // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 338–341.

11. Хто став власником найбільш родючих земель півострова // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 223–224.

12. Рекомендована література // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 513–524.

13. Кримська автономія 1920–1930-х рр.: національна чи територіальна // Історія Криму в запитаннях та відповідях. – К.: Наукова думка, 2015. – С. 349–351.

14. Якими були наслідки терору проти кримськотатарської інтелігенції (1928–1930) // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 304–307.

15. Як проводилася колективізація сільського господарства у Кримській АРСР // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 299–301.

16. Як змінився національний склад Криму за півстоліття після ліквідації ханату // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 199–201.

17. Як відбувалася індустріалізація Криму 1928–1930 рр. // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 302–303.

18. Як відбувалася адміністративна інкорпорація Криму до Російської імперії // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях. / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 179–182.

19. Що спричинило голод 1921–1923 рр. у Криму // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 278–281.

20. Що нам відомо про Великий терор у Криму (1937–1938 рр.) // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 308–310.

21. Хто став власником найбільш родючих земель півострова // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 189.

22. Рекомендована література // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 438–452.

23. Кримська автономія 1920–1930-х рр.: національна чи територіальна // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – С. 289–290.

24. Червоний терор в Криму // Нариси історії політичного терору і тероризму в Україні ХІХ–ХХ ст. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 191– 207.

25. Уряди Криму // Уряди України. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 249–254.

Статті

26. Кримськотатарський аспект національної політики Кремля в Кримській АСРР (1921–1928 рр.) // Український історичний журнал. – 2018. – № 1. – С.98–125.

27. Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 47–67.

28. Проблема статусу Криму у боротьбі місцевих політичних сил під час проголошення Кримської АСРР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. № 23. – К., 2015. – С. 260–290.

29. Кампанія татарізації в Криму (1921–1928 рр.) // Крим від античності до сьогодення. Історичні студії / Відп. ред. В.А.Смолій. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 421–432.

30. Соціально-політичне і економічне становище Криму до 1917 р. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 38. – К.: НТУУ "Видавництво "Політехніка", 2014. – С. 28–46.

31. Національно-культурне будівництво 20-х рр. в Криму // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 22. – К., 2013. – С.219–243.

32. Національне питання в Криму в 1920-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 21. – К., 2012. – С. 100–113.

33. Кримські крайові уряди 1918–1919 рр. // Сторінки історі: Збірник наукових праць. – Вип.34. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2012. – С. 72–87.

34. Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Криму наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 20. – К., 2011. – С.193–210.

35. Радянська соціалістична республіка Тавриди // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 32. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2011. – С. 117–138.

36. Повсякденне життя кримських татар в 20-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 19. – Ч.1 – К., 2010. – С.218–247.

37. Крим в подіях 1917 року // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2010. – С. 81–102.

38. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини ХVІІІ ст. до 1917 р.) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 29. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2009. – С. 29–65.

39. Кримські крайові уряди 1918–1919 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 16: В 2 ч. – Ч. 2. – К., 2007. – С. 4–15.

40. Крим в 1917 році: національно-політичні процеси та події в контексті взаємовідносин з Центральною Радою // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 29–48.

41. Білогвардійський уряд в Криму. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 15. – К., 2006. – С. 3–18.

42. Політичне й соціально-економічне становище у Криму (від середини ХVIII ст. до 1917 р. // Борисфен. – 2005. – Квітень. – № 4. – С. 18–22; Травень. – № 5. – С. 18–22.

43. Організація Кримської Соціалістичної Радянської Республіки у 1919 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 13. – К., 2005. – С. 118–159.

44. Курс більшовиків на світову революцію та кримські реалії // Историческое наследие Крыма. – 2005. – № 8. – С. 44–62.

45. Кримські крайові уряди 1918–1919 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 45–58.

46. Створення Кримської АСРР (1921 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 11. – К., 2004. – С. 177–209.

47. Організація Кримської АСРР у 1921 р. // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції “Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР” (19 лютого 2004 р., Київ). – К.: Інститут історії України, 2004. – С. 228–259.

48. Крим у 1917 році // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 10. – К., 2004. – С. 60–81.

49. Коротка історія Радянської Соціалістичної Республіки Тавріди (1918 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 12. – К., 2004. – С. 101–154.

50. Репресії більшовиків у Криму (1920–1921 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 7: Спеціальний. – К., Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 79–86.

51. Репресії більшовиків у Криму (1920–1921 рр.) // Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка: Міжнародна. Науково-теоретична конференція, Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали (Редкол.: В.А.Смолій, С.Кульчицький (відп. ред.), О.Веселова, Л.Лук’яненко, В.Марочко та ін.). – Київ, Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2003. – С. 90–99.

52. Радянізація Криму (кінець 1920 – 1921 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 135–152.

53. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини ХVΙΙΙ ст. до 1917 р. // Проблеми історії України ХΙХ – початку ХХ ст. – Вип. VΙ. – К., 2003. – С. 13–40.

54. Крим у геополітичних планах партії більшовиків (1917–1921 рр.). // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 94–134.

55. Голод 1921–1923 років в Криму // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 6. – К., 2002. – С. 244–250.

56. Масовий терор в період утвердження радянської влади в Криму (1918–1921 рр.) // З архівів ВЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. – К., 2001. – № 2 (17). – С. 437–464.

57. «Червоний терор» в Криму (1917–1921 рр.) // Історія України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – С. 3–41.

58. Етапи створення Кримської АСРР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 1998. – C. 331–358.

59. До питання про історіографію кримсько-татарського політичного руху (1917–1920 рр.) // Історіографічні дослідження в Україні: Науковий збірник. – Вип. 8. – К., 1998. – С. 99–105.

60. Кримська проблема в політиці Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчій процес: Матеріали наукової конференції. Київ, 20 березня 1997 р. – К.: Інститут історії України НАН України, 1997. – С. 137–143.

61. Голод на початку 20-х років в Криму // Матеріали Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії України. – Ч. ІІ. – Київ, 1997. – С. 32–36.

Науково-популярні публікації

62. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту більшовиків // Кримська світлиця. – 2018. – №№ 46, 47. – 16, 23 листопада.

63. Діяльність партії Міллі Фірка // Кримська світлиця. – 2018. – №№ 43, 44. – 26 жовтня, 2 листопада.

64. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця. – 2018. – №№ 36, 37. – 7, 14 вересня.

65. Розвиток національно-визвольного руху кримських татар // Кримська світлиця. – 2018. – №№ 34, 35. – 24, 31 серпня.

66. Структурування політичних сил під час Російської революції // Кримська світлиця. – 2018. – №№ 31, 32. – 3, 10 серпня.

67. Остання хвиля детатаризації Криму// Кримська світлиця. – 2018. – № 30. – 27 липня.

68. Релігійна і культурна політика царизму // Кримська світлиця. – 2018. – № 29. – 20 липня.

69. Землеволодіння і землекористання // Кримська світлиця. – 2018. – № 28. – 13 липня.

70. Переселенська політика царизму // Кримська світлиця. – 2018. – № 27. – 6 липня.

71. Друга хвиля еміграції кримських татар // Кримська світлиця. – 2018. – № 25. – 22 червня.

72. Прем’єр-міністр Кримського крайового уряду Сулейман Сулькевич // Кримська світлиця. – 2018. – № 24. – 15 червня.

73. Перша хвиля еміграції кримських татар // Кримська світлиця. – 2018. – № № 22, 23. – 1, 7 червня.

74. День, коли плакало небо // Кримська світлиця. – 2018. – № 20. – 18 травня.

75. Доля Велі Ібраїмова // Кримська світлиця. – 2018. – №№ 19, 20. – 11, 18 травня.

76. Ліквідація Кримського ханату // Кримська світлиця. – 2018. – № 18. – 4 травня.

77. Партія "Міллі-Фірка". Як кримські татари просили приєднати Крим до України : [Електронний ресурс] // Деловая столица. – 2017. – 7 серпня.

Тези наукових доповідей та повідомлень

78. Создание Крымской АССР // Материалы научно-практической конференции “Проблемы политической истории Крыма: итоги и перспективы”. (Симферополь, 25–26 мая 1995 р.). – Симферополь, 1996. - С. 19–22.

Рецензії

79. Рецензія на книгу Соколова Д.В. «Таврида, обагрённая кровью. Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 – мае 1918 г.» (Москва, Посев, 2013. — 272 с.) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип. 22. – К., 2013. – C. 349– 351.

80. Нова книга і нові підходи у дослідженні проблематики голоду (Рецензія на книгу Л.Гриневич «Голод 1928–1929 рр. у радянській Україні». – К.: Інститут історії України НАН України, 20013. – 435 с.) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – К., 2013. – С. 243–245.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АЙВАЗОВСЬКИЙ Іван Костянтинович (1817-1900)
 2. ГАВЕН (Гавенис) Юрій Петрович
 3. ГАСПРИНСЬКИЙ Ісмаїл-бей
 4. ГРІН Олександр Степанович
 5. ДИРЕКТОРІЯ КРИМУ
 6. ЕРНСТ Микола Львович
 7. ЗЕМЛЯЧКА Розалія Самійлівна
 8. ІБРАЇМОВ Вели
 9. КРИМ Соломон Самійлович
 10. КРИМ, перебіг основних доісторичних та історичних подій на півострові Крим
 11. КРИМСЬКА АВТОНОМНА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
 12. КРИМСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (КСРР)
 13. КУН Бела
 14. ЛОБАНОВСЬКИЙ Валерій Васильович
 15. МІЛЛЕР (Шепте) Жан Августович
 16. МІЛЛІ-ФІРКА
 17. МОКРОУСОВ Олексій Васильович
 18. РАДА НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
 19. РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ТАВРИДИ
 20. САЇД-ГАЛІЄВ САХІБ ГИРЕЙ
 21. СЕЙДАМЕТ ДЖАФЕР (1889-1960)
 22. СУЛЬКЕВИЧ Сулейман Олександрович
 23. УЛЬЯНОВ Дмитро Ілліч
 24. Уряд Півдня Росії
 25. ЧЕЛЕБІЕВ Челебіджан (Нуман Челебі Джихан)
 26. ЧЕРВОНІ КАСКИ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2011) Бикова Т. Б., Гриневич Л. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1930 рік   
 2. (2011) Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.)   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Бикова Т. Б.  Проблема статусу Криму у боротьбі місцевих політичних сил під час проголошення Кримської АСРР // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - Вип. 23. - C. 260–290.
 2. Бикова Т.  Етапи створення Кримської АСРР // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 331.
 3. Бикова Т.  Етапи створення Кримської АСРР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1998. - 4. - C. 331-358.
 4. Бикова Т.  КОРОТКА ІСТОРІЯ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТАВРІДИ (1918 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 12. - C. 103-156.
 5. Бикова Т.  Крим в 1917 році: національно-політичні процеси та події в контексті взаємовідносин з Центральною Радою // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 17. - C. 29-48.
 6. Бикова Т.  КРИМ У ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПЛАНАХ ПАРТІЇ БІЛЬШОВИКІВ (1917 - 1921 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 94-134.
 7. Бикова Т.  КРИМСЬКІ КРАЙОВІ УРЯДИ 1918 – 1919 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 45-58.
 8. Бикова Т.  Кримські крайові уряди 1918-1919рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 4-15.
 9. Бикова Т.  Кримськотатарський аспект національної політики Кремля у Кримській АСРР (1921–1928 рр.) // Український історичний журнал. - 2018. - № 1. - C. 98.
 10. Бикова Т.  ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1919 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 13. - C. 118-159.
 11. Бикова Т.  Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини ХVІІІ ст. до 1917 р.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 13-40.
 12. Бикова Т.  СТВОРЕННЯ КРИМСЬКОЇ АСРР (1921 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 177-209.
 13. Бикова Т.  СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У КРИМУ в 1917 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 60-81.
 14. Бикова Т.  Червоний терор в Криму (1917 - 1921 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2000. - 5. - C. 3-41.
 15. Бикова Т.Б.  Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини // Український історичний журнал. - 2017. - № 4. - C. 47.
 16. Бикова Т.Б.  Національно-культурне будівництво 20-х рр. в Криму // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 219-243.
 17. Бикова Т.Б.  Рецензія на книгу Соколова Д.В. «Таврида, обагрённая кровью. Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 — мае 1918 г.» (Москва, Посев, 2013. — 272 с.) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 349-351.
 18. Бикова Тетяна  Національне питання в Криму в 1920-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 100-113.
 19. Бикова Тетяна  Повсякденне життя кримських татар в 20-х pp. XX ст. // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 218-247.
 20. Бикова Тетяна  Радянізація Криму (кінець 1920 - 1921 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 135-152.
 21. Бикова Тетяна  Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Криму наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 193-210.
 22. Бикова Тетяна  Репресії більшовиків у Криму (1920-1921 pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 79-86.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2003. Бикова Т. Крим у геополітичних планах партії більшовиків (1917 - 1921 рр.) : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: Факти, судження , пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 9. - С. 94-134
 2. 2003. Бикова Т. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини ХVІІІ ст. до 1917 р.) : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. VI. - С. 13-40
 3. 2003. Бикова Т. Репресії більшовиків у Криму (1920 - 1921 рр.) : материалы временных коллективов / Т. Бикова // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 90-99
 4. 2004. Бикова Т. Коротка історія Радянської Соціалістичної Республіки Тавріди (1918 р.) : монография / Т. Бикова // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 12. - С. 103-156
 5. 2004. Бикова Т. Організація Кримської АСРР у 1921 р. : материалы временных коллективов / Т. Бикова // Крим в історичних реаліях України : Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 228-259
 6. 2004. Бикова Т. Створення Кримської АСРР (1921 р.) : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: Факти судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 11. - С. 177-209
 7. 2004. Бикова Т. Суспільно-політичні процеси у Криму в 1917 р. : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 10. - С. 60-81
 8. 2005. Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР : Автореф. дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.Б. Бикова , 2005. - 20 с.
 9. 2005. Бикова Т. Кримські крайові уряди 1918 - 1919 рр. : монография / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 45-58
 10. 2005. Бикова Т. Організація Кримської Соціалістичної Радянської Республіки у 1919 р. : монография / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 13. - С. 118-159
 11. 2005. Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.Б. Бикова, 2005. - 247 с.
 12. 2006. Бикова Т. Білогвардійський уряд в Криму : монография / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 3-18
 13. 2006. Бикова Т. Рецензія : монография / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 448-449
 14. 2007. Бикова Т. Крим в 1917 році: національно-політичні процеси та події в контексті взаємовідносин з Центральною Радою : монография / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Голова редкол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 29-48
 15. 2010. Бикова Т. Повсякденне життя кримських татар в 20-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 1. - С. 218-247
 16. 2011. Бикова Т. Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Криму наприкінці 1920-х - на початку 1930-х рр. : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 193-210
 17. 2011. Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917 - 1921 рр.) : научное издание / Т.Б. Бикова; Відп. ред. С.В. Кульчицький, 2011. - 247 с.
 18. 2012. Бикова Т. Національне питання в Криму в 1920-х рр. : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 100-113
 19. 2013. Бикова Т.Б. Національно-культурне будівництво 20-х рр. в Криму : сборник научных трудов / Т.Б. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 219-243
 20. 2013. Бикова Т.Б. Рецензія : сборник научных трудов / Т.Б. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 349-351
 21. 2014. Бикова Т. Кримська автономія 1920 - 1930-х рр.: національна чи територіальна? : научное издание / Т. Бикова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 289-290
 22. 2014. Бикова Т. Розд. 2: Кампанія "татаризації" в Криму (1921 - 1928 рр.) : сборник научных трудов / Т. Бикова // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 421-431
 23. 2014. Бикова Т. Що спричинило голод 1921 - 1923 рр. у Криму? : научное издание / Т. Бикова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 278-281
 24. 2014. Бикова Т. Як відбувалася адміністративна інкорпорація Криму до Російської імперії? : научное издание / Т. Бикова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 179-182
 25. 2014. Бикова Т. Як відбувалася індустріалізація Криму 1928 - 1938 рр.? : научное издание / Т. Бикова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 302-303
 26. 2014. Бикова Т. Як змінився національний склад населення Криму за півстоліття після ліквідації ханату? : научное издание / Т. Бикова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 199-201
 27. 2014. Бикова Т. Як проводилася колективізація сільського господарства у Кримській АРСР? : научное издание / Т. Бикова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 299-301
 28. 2015. Бикова Т. Кримська автономія 1920-х - 1930-х років: національна чи територіальна? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 349-351
 29. 2015. Бикова Т. Проблеми статусу Криму у боротьбі місцевих політичних сил під час проголошення Кримської АСРР : сборник научных трудов / Т. Бикова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 260-290
 30. 2015. Бикова Т. Хто став власником найбільш родючих земель півострова? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 223-224
 31. 2015. Бикова Т. Що спричинило голод 1921 - 1923 рр. у Криму? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 338-341
 32. 2015. Бикова Т. Як відбувалася адміністративна інкорпорація Криму до Російської імперії? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 212-215
 33. 2015. Бикова Т. Як здійснювався Великий терор у Криму в 1937 - 1938 рр.? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 370-372
 34. 2015. Бикова Т. Як здійснювався терор проти кримськотатарської інтелігенції в 1928 - 1930 рр.? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 366-369
 35. 2015. Бикова Т. Як змінився національний склад населення криму за півстоліття після ліквідації ханату? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 242-244
 36. 2015. Бикова Т. Як проводилася індустріалізація Криму в 1928 - 1938 рр.? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 364-365
 37. 2015. Бикова Т. Як проводилася колективізація сільського господарства у Кримській АРСР? : научно-популярная литература / Т. Бикова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 361-363