ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000193

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Ковальчук Олена Олександрівна
Варіанти імені
Kovalchuk; Ковальчук
Науковий ступіньст.наук.співр., к.і.н.

КОВАЛЬЧУК Олена Олександрівна (16.01.1953, м. Київ) – дослідниця історії української діаспори США і Канади та східної діаспори, історії української культури, біографістики. 1972–78 навчалася на іст. фак-ті Київ. держ. ун-ті. 1973–78 – ст. лаборант відділу зарубіжної історіографії Ін-ту історії АН УРСР, 1978–85 – відділу зарубіжних ідеоологічних течій Ін-ту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. Канд. дис. «Українська прогресивна громадськість США і Канади у боротьбі за мир, демократію і соціальний прогрес (кінець 40-х – поч. 1980-х рр.)» (1985, наук. кер. – д. і. н. В. П. Чернявський, захист в Ужгород. держ. ун-ті). 1985–91 – м. н. с., н. с., с. н. с. відділу історії дружби народів СРСР, 1991–1993 – с. н. с. відділу етнополітики і прогнозування Ін-ту соціології АН УРСР. 1996–2005 – с. н. с., з 2005 – пров. н. с. відділу історії культури українського народу (з 2002 – відділ історії України другої половини ХХ ст.) Ін-ту історії України НАН України Автор бл. 80 наукових праць.

Основні праці:

Україна: Хроніка подій ХХ ст.: Довідкове видання. Роки 1986–1990. – К., 2006..
Збереження і збагачення культурної спадщини українцями США (перша половина ХХ ст.) // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. – Вип. 9. – К., 2005..
Українці на теренах Російської імперії і піднесення їх національно-культурного руху на початок ХХ ст. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. – Вип. 7. – К., 2004..
«Українізація» 1920–30-х років: Передумови, здобутки, уроки – К., 2003 (у співавт.)..
Національно-культурний розвиток українців в СРСР поза УСРР в контексті політики коренізації (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. – Вип. 5. – К., 2001..
Украинцы. – М., 2000 (у співавт.)..
Українці. Історико-етнографічна монографія. Книга 1. – Опішне, 1999 (у співавт.)..
Українці в Канаді (К., 1993, у співавт.)..
Зберігаючи українську самобутність. – К., 1992 (у співавт.)..
Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків – К., 1990, укр. м., К., 1991, англ. м. (у співавт.)..
Першотравневе знамено: До 100-річчя Дня Міжнародної солідарності трудящих – К., 1988 (у співавт.)..
Проти сил війни і реакції. – Ужгород, 1985..

Література:

.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АВРАМЕНКО Василь Кирилович
 2. АВСТРАЛІЯ
 3. АМЕРИКA
 4. АНДРУСИШИН Костянтин
 5. БІБЛІОТЕКА НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. ГОГОЛЯ
 6. БІЛАШ Борислав Миколайович
 7. БІЛОКІНЬ Сергій Іванович
 8. БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ'ЯК Марта
 9. БОРОВИК Михайло
 10. БОЦЮРКІВ Богдан
 11. БРЕГА Галина Степанівна
 12. ВЕРИГА Василь Іванович
 13. "ВІЛЬНА ДУМКА"
 14. ВОЛИНЯК Петро
 15. ВСЕСВІТНІ ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
 16. ГНАТИШИН Іван Михайлович
 17. ГНАТИШИН Роман Іванович
 18. ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович
 19. ЕРАСТОВ Степан Іванович
 20. ЄВТУХ Володимир Борисович
 21. ЄМЕЦЬ Василь Костянтинович
 22. "ИЗВЕСТИЯ НЕЖИНСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО"
 23. ІВАНИС Василь Миколайович
 24. ІСАЇВ Петро-Маркіян Іванович
 25. КАЛАКУРА Ярослав Степанович
 26. КАЛІНІЧЕНКО Володимир Вікторович
 27. КАНАДА
 28. КАРПЕНКО Олександр Юхимович
 29. КЕДРИН-РУДНИЦЬКИЙ Іван
 30. КНИШ Зиновій Михайлович
 31. КОВАЛЕНКО Олександр Борисович
 32. КОЛЯСКА Іван Васильович
 33. КОШЕЛІВЕЦЬ Іван Максимович
 34. КОШИЦЬ Олександр Антонович
 35. КРАВЧУК Петро Ількович
 36. КРИЖАНІВСЬКИЙ Олег Прокопович
 37. КУЗЕЛЯ Зенон
 38. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Олександр
 39. КУРОПАСЬ Мирон Степанович
 40. ЛАБУНЬКА Мирослав Олексійович
 41. ЛУПУЛ Манолій
 42. МАНДРИКА Микита Іванович
 43. МАРКУСЬ Василь Васильович
 44. МАРОЧКО Василь Іванович
 45. МАРУНЧАК Михайло Григорович
 46. МАРУСИК Тамара Володимирівна
 47. МАТЯШ Ірина Борисівна
 48. МИШУГА Лука
 49. МІРЧУК Іван
 50. МІРЧУК Петро Юрійович
 51. МОЛОДИК
 52. МОРОЗОВ Анатолій Георгійович
 53. МУЛИК-ЛУЦИК Юрій
 54. ПИРІГ Руслан Якович
 55. РАХМАННИЙ Роман
 56. РИЧКА Володимир Михайлович
 57. РОТА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА ТАРАСА (Іспанія)
 58. РУДНИЦЬКИЙ Ярослав-Богдан
 59. СIМПСОН Джордж Вільфрід
 60. СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ
 61. СИМОНЕНКО Рем Георгійович
 62. СІМПСОН Джордж-Вілфрід
 63. СЛАВУТИЧ ЯР (Жученко Г. М.)
 64. СОЛДАТЕНКО Валерій Федорович
 65. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович
 66. СТЕЧИШИН Юліан
 67. ТЕРЕЩЕНКО Юрій Іларіонович
 68. ТЕСЛЯ Іван
 69. ТКАЧЕНКО Василь Миколайович
 70. ТОВАРИСТВО ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАНАДЦІВ (ТОУК)
 71. ТРОЩИНСЬКИЙ Володимир Павлович
 72. ХМАРСЬКИЙ Вадим Михайлович
 73. ЧЕРНІКОВ Ігор Федорович
 74. ШИП Надія Андріївна
 75. ЩЕРБАК Віталій Олексійович
 76. ЩУСЬ Оксана Йосипівна
 77. ЮЗИК Павло
 78. ЯСЬ Олексій

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1984) Ковальчук О. О. Проти сил війни і реакцій.
 2. (1988) Ковальчук О. О., Митряєва С. І. Першотравневе знамено : До 100-річчя Дня міжнародної солідарності трудящих.
 3. (1992) Євтух В. Б., Каменський Є. Є., Ковальчук О. О., Трощинський В. П. Зберігаючи українську самобутність.
 4. (1993) Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Українці в Канаді.
 5. (2010) Ковальчук О. О., Марусик Т. В. Голодомор 1932 – 1933 pp. в УРCР і українська діаспора Північної Америки
 6. (2011) Ковальчук О. О. Українське історичне джерелознавство доби романтизму

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Євтух В. Б. , Ковальчук О. О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми // Український історичний журнал. - 1991. - № 9. - C. 42-50.
 2. Євтух В. Б. , Ковальчук О. О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // Український історичний журнал. - 1991. - № 8. - C. 64-74.
 3. ЄВТУХ В.Б. , КОВАЛЬЧУК О.О. Українська прогресивна імміграція США і Канади у боротьбі за мир і розрядку // Український історичний журнал. - 1982. - № 10. - C. 111–116.
 4. Ковальчук О. О.  Розвиток джерелознавства в добу романтизму (на прикладі вивчення історії Київської Русі) // Чорноморський літопис. - 2013. - 8. - C. 60-65.
 5. Ковальчук О. , Марусик Т. Солідарність української діаспори Північної Америки з українським народом (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 200-225.
 6. КОВАЛЬЧУК О.Г.  Джерела до історії Галицької Соціалістичної Радянської Республіки // Український історичний журнал. - 1981. - № 10. - C. 140–144.
 7. Ковальчук О.О.  75-річчя ленського розстрілу // Український історичний журнал. - 1987. - № 4. - C. 135-138.
 8. Ковальчук О.О.  В.Макар. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 219-221.
 9. Ковальчук О.О.  До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф.Чернікова // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 232-233.
 10. КОВАЛЬЧУК О.О.  З історії відзначення Першого травня в США і країнах Європи // Український історичний журнал. - 1986. - № 5. - C. 37–42.
 11. Ковальчук Оксана  „Запорозька старовина” як матеріал для вивчення історіографічних та джерелознавчих уявлень епохи // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 18. - C. 6-12.
 12. Ковальчук Оксана  Вивчення давньої історії України в період романтизму: історіографічні та джерелознавчі питання // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - 17. - C. 6-15.
 13. Ковальчук Олена  Голодомор 1932 – 1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 377-400.
 14. Ковальчук Олена  Голодомор 1932-1933 pp. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 172-207.
 15. Ковальчук Олена  Українці в СРСР: піднесення національно-культурного руху (друга половина 20-х - початок 30-х років XX ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 284-297.
 16. Тараненко С. , Горбаненко С., Ковальчук О., Горобець Л., Сергєєва М., Пучков П. Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р. // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. - 2017. - № 2. - C. … 23 .

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2003. Васько Л. Пиріг Руслан Якович : справочное издание / Л. Васько, О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 257-258
 2. 2003. Ковальчук О. Андрусишин Богдан Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 5-6
 3. 2003. Ковальчук О. Біловолов Юрій Григорович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 22-23
 4. 2003. Ковальчук О. Білокінь Сергій Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 23-24
 5. 2003. Ковальчук О. Білоцерківський Василь Якович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 24
 6. 2003. Ковальчук О. Бондар Єгор Олексійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 28-29
 7. 2003. Ковальчук О. Боцюрків Богдан : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 35-36
 8. 2003. Ковальчук О. Варварцев Микола Миколайович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 42-44
 9. 2003. Ковальчук о. Верба Ігор Володимирович : справочное издание / о. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 49-50
 10. 2003. Ковальчук О. Верига Василь Іванович : справочное издание / О. Ковальчук, М. Литвин // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 50-51
 11. 2003. Ковальчук О. Вєтров Ігор Георгійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 52-53
 12. 2003. Ковальчук О. Винниченко Ігор Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 55-56
 13. 2003. Ковальчук О. Галаган Валентина Яківна : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 61-62
 14. 2003. Ковальчук О. Гончар Борис Михайлович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 70
 15. 2003. Ковальчук О. Горбань Юрій Андрійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 70-71
 16. 2003. Ковальчук О. Гуменюк Борис Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 84-85
 17. 2003. Ковальчук О. Гуржій Олексанр Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 86-87
 18. 2003. Ковальчук О. Даниленко Василь Михайлович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 89
 19. 2003. Ковальчук О. Держалюк Микола Степанович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 95-96
 20. 2003. Ковальчук О. Заборовський Ярослав Юрійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 118-119
 21. 2003. Ковальчук О. Івасюта Михайло Кирилович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 121-122
 22. 2003. Ковальчук О. Ісаїв Всеволод : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 125-126
 23. 2003. Ковальчук О. Калакура Ярослав Степанович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 126-127
 24. 2003. Ковальчук О. Калініченко Володимир Вікторович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 127
 25. 2003. Ковальчук О. Камінський Євген Євменович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 128-129
 26. 2003. Ковальчук О. Кічий Іван Васильович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 134-135
 27. 2003. Ковальчук О. Коваленко Олександр Борисович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 136-137
 28. 2003. Ковальчук О. Козлітін Володимир Дмитрович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 140-141
 29. 2003. Ковальчук О. Корольов Борис Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 153-154
 30. 2003. Ковальчук О. Крапівін Олександр Васильович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 160-161
 31. 2003. Ковальчук О. Крушельницька Лариса Іванівна : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 167-168
 32. 2003. Ковальчук О. Кучемко Микола Миронович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 179-180
 33. 2003. Ковальчук О. Лозицький Володимир Сергійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 196
 34. 2003. Ковальчук О. Лупул Манолій : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 198
 35. 2003. Ковальчук О. Маркусь Василь Васильович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 212-213
 36. 2003. Ковальчук О. Марочко Василь Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 213-214
 37. 2003. Ковальчук О. Марунчак Михайло Григорович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 215-216
 38. 2003. Ковальчук О. Марусик Тамара Володимирівна : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 216-217
 39. 2003. Ковальчук О. Мигаль Борис Кирилович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 219
 40. 2003. Ковальчук О. Мицик Юрій Андрійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 221-222
 41. 2003. Ковальчук О. Мірчук Іван : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 224-225
 42. 2003. Ковальчук О. Мірчук Петро Юрійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 225-226
 43. 2003. Ковальчук О. Морозов Анатолій Георгійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 229-230
 44. 2003. Ковальчук О. Наріжний Симон Петрович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 234-235
 45. 2003. Ковальчук О. Науменко Кім Єлисейович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 235-236
 46. 2003. Ковальчук О. Овчаренко Петро Дмитрович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 238-239
 47. 2003. Ковальчук О. Олійник Микола Миколайович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 242
 48. 2003. Ковальчук О. Орлов Анатолій Вадимович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 244-245
 49. 2003. Ковальчук О. Патер Іван Григорович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 249
 50. 2003. Ковальчук О. Першина Заїра Валентинівна : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 252-253
 51. 2003. Ковальчук О. Потічний Петро-Йосиф : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 265-266
 52. 2003. Ковальчук О. Потульницький Володимир Арнольдович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 268-269
 53. 2003. Ковальчук О. Приймак Томас : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 269-270
 54. 2003. Ковальчук О. Проблема освіти й освіченості українців Канади і США (кінець ХІХ - початок 40-х рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Науковий вісник Українського університету. - М. : Український ун-т в Москві, 2003. - Т. IV. - С. 334-355
 55. 2003. Ковальчук О. Ричка Володимир Михайлович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 278-279
 56. 2003. Ковальчук О. Роль М. Скрипника у національно-культурному русі українців на теренах СРСР за межами УСРР в кінці 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 92-100
 57. 2003. Ковальчук О. Сас Петро Михайлович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 283
 58. 2003. Ковальчук О. Сливка Юрій Юрійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 292-293
 59. 2003. Ковальчук О. Солдатенко Валерій Федорович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 297-298
 60. 2003. Ковальчук О. Спицький Василь Єгорович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 301-302
 61. 2003. Ковальчук О. Станко Володимир Никифорович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 302-303
 62. 2003. Ковальчук О. Стеблій Феодосій Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 304-305
 63. 2003. Ковальчук О. Степанков Валерій Степанович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 306-307
 64. 2003. Ковальчук О. Тичина Анатолій Костянтинович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 322
 65. 2003. Ковальчук О. Трощинський Володимир Павлович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 331
 66. 2003. Ковальчук О. Українці на теренах Російської імперії і піднесення їх національно-культурного руху на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 205-225
 67. 2003. Ковальчук О. Хмарський Вадим Михайлович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 338
 68. 2003. Ковальчук О. Щербак Віталій Олексійович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 365
 69. 2003. Ковальчук О. Юзик Павло : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 371-372
 70. 2003. Ковальчук О. Юркова Оксана Віталіївна : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 372-373
 71. 2003. Ковальчук О. Яровий Валерій Іванович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 380
 72. 2003. Ковальчук О. Ясь Олексій Васильович : справочное издание / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 380-381
 73. 2004. Даниленко О. Голубничий Всеволод : сборник биографической информации / О. Даниленко, О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 110-111
 74. 2004. Даниленко О. Мишуга Лука : сборник биографической информации / О. Даниленко, О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 256-257
 75. 2004. Ковальчук О. Баран Олександр Вікторович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 24-25
 76. 2004. Ковальчук О. Білаш Борис Михайлович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 48-49
 77. 2004. Ковальчук О. Білий Дмитро Дмитрович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 49-50
 78. 2004. Ковальчук О. Богачевська-Хом'як Марта : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 52-53
 79. 2004. Ковальчук О. Бойко Володимир Михайлович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 54
 80. 2004. Ковальчук О. Боровик Михайло : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 59
 81. 2004. Ковальчук О. Войценко Ольга Петрівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 88
 82. 2004. Ковальчук О. Воловик Валентин Пилипович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 89
 83. 2004. Ковальчук О. Гнатишак Микола : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 106-107
 84. 2004. Ковальчук О. Головко Володимир Вікторович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 108-109
 85. 2004. Ковальчук О. Животко Аркадій Петрович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 165-166
 86. 2004. Ковальчук О. Іванис Василь Миколайович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 177-178
 87. 2004. Ковальчук О. Ідзьо Віктор Святославович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 182-183
 88. 2004. Ковальчук О. Ісаїв Петро-Маркіян Іванович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 184-185
 89. 2004. Ковальчук О. Карпинець Іван Іванович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 190-191
 90. 2004. Ковальчук О. Кедрин-Рудницький Іван : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 193-194
 91. 2004. Ковальчук О. Коляска Іван Васильович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 207-208
 92. 2004. Ковальчук О. Кравчук Петро Ількович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 217-218
 93. 2004. Ковальчук О. Кузеля Зенон : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 219-221
 94. 2004. Ковальчук О. Кульчицький Олександр : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 221-222
 95. 2004. Ковальчук О. Куропась Мирон Богданович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 223-224
 96. 2004. Ковальчук О. Мандрика Микита Іванович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 246-247
 97. 2004. Ковальчук О. Мулик-Луцик Юрій Олексійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 260-261
 98. 2004. Ковальчук О. Назарко Іреней Назарович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 261-262
 99. 2004. Ковальчук О. Освітня діяльність українців Північної Америки (кінець ХІХ ст. - 40-і рр. ХХ ст.) : монография / О. Ковальчук // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки / Ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т. України НАН України, 2004. - Вип. 13 : Міжвідомчий збірник наукових праць присвячений пам'яті доктора історичних наук, професора І.М.Кулинича. - С. 278-295
 100. 2004. Ковальчук О. Попок Андрій Андрійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 279-280
 101. 2004. Ковальчук О. Рудницький Ярослав : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 286-288
 102. 2004. Ковальчук О. Симоненко Рем Григорович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 290-291
 103. 2004. Ковальчук О. Січинський Володимир Юхимович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 294-296
 104. 2004. Ковальчук О. Славутич Яр : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 301-303
 105. 2004. Ковальчук О. Стечишин Юліан Васильович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 309-310
 106. 2004. Ковальчук О. Тесля Іван : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 314
 107. 2004. Ковальчук О. Удод Олександр Андрійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 324-325
 108. 2004. Ковальчук О. Черніков Ігор Федорович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 331-332
 109. 2004. Ковальчук О. Шевельов Юрій Володимирович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 345-347
 110. 2004. Ковальчук О. Шлемкевич Микола Іванович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 348-349
 111. 2004. Ковальчук О. Щербина Федір Андрійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 358-360
 112. 2005. Ковальчук О. Допомога української діаспори Північної Америки українському народу (перша половина ХХ ст.) : монография / О. Ковальчук, Т. Марусик // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 156-184
 113. 2005. Ковальчук О. Збереження і збагачення культурної спадщини українцями в США (перша половина ХХ ст.) : монография / О. Ковальчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9. - С. 43-77
 114. 2005. Ковальчук О. Національно-культурне відродження українців поза межами УСРР (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) : научное издание / О. Ковальчук // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 29 вересня 2005 р. Чернівці / Голова редкол. С.В. Мельничук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. - С. 280-286
 115. 2006. Ковальчук О.О. Віктор Михайлович Даниленко : монография / О.О. Ковальчук // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 418-424
 116. 2006. Ковальчук О.О. Володимир Борисович Євтух : монография / О.О. Ковальчук, А.А. Попок // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 429-434
 117. 2007. Ковальчук О. Збереження і збагачення культурної спадщини українцями в Канаді (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : монография / О. Ковальчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 11. - С. 20-71
 118. 2007. Ковальчук О. Солідарність української діаспори Північної Америки з українським народом (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) : монография / О. Ковальчук, Т. Марусик // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 200-225
 119. 2008. Ковальчук О. "Боротьба за правду про великий голод" (Заходи української громади США і Канади з визначення Голодомору 1932 - 1933 років в УСРР) : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 121-134
 120. 2008. Ковальчук О. Голодомор 1932 - 1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Україна ХХ ст. : Культура, ідеологія, політика: Збірник статей / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАН Укараїни, 2008. - Вип. 14. - С. 377-400
 121. 2008. Ковальчук О.О. Рецензія / О.О. Ковальчук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 219-221
 122. 2009. Ковальчук О. Голодомор 1932 - 1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 2. - С. 172-207
 123. 2009. Ковальчук О.О. Всесвітні форуми українців : справочное издание / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 149-150
 124. 2009. Ковальчук О.О. Українці в Австралії : справочное издание / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 8-9
 125. 2009. Ковальчук О.О. Українці в Аргентині : справочное издание / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 38-39
 126. 2010. Ковальчук О. Аркуша Олена Георгіївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 5-7
 127. 2010. Ковальчук О. Берковський Владислав Георгійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 12-14
 128. 2010. Ковальчук О. Бойко Олена Дмитрівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 21-22
 129. 2010. Ковальчук О. Боряк Тетяна Геннадіївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 26-27
 130. 2010. Ковальчук О. Бунятян Катерина Петрівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 28-29
 131. 2010. Ковальчук О. Вербовський Вадим Володимирович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 35-36
 132. 2010. Ковальчук О. Вєдєнєєв Дмитро Валерійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 36-38
 133. 2010. Ковальчук О. Волосник Юрій Петрович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 44-45
 134. 2010. Ковальчук О. Ганжа Оксана Іванівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 47-48
 135. 2010. Ковальчук О. Головко Олександр Борисович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 61-63
 136. 2010. Ковальчук О. Голодомор 1932 - 1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки : научно-популярная литература / О. Ковальчук, Т.В. Марусик, 2010. - 224 с.
 137. 2010. Ковальчук О. Горобець Віктор Миколайович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 64-66
 138. 2010. Ковальчук О. Греченко Володимир Анатолійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 67-68
 139. 2010. Ковальчук О. Грідіна Ірина Миколаївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 71-72
 140. 2010. Ковальчук О. Гуцал Петро Зеновійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 73-75
 141. 2010. Ковальчук О. Даниленко Олександр Вікторович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 75-76
 142. 2010. Ковальчук О. Дениско Людмила Михайлівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 81-82
 143. 2010. Ковальчук О. Дзюба Оленка Миколаївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 83-84
 144. 2010. Ковальчук О. Донік Олександр Миколайович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 91-92
 145. 2010. Ковальчук О. Жданович Олеся Петрівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 97-98
 146. 2010. Ковальчук О. Збереження і збагачення культурної спадщини українцями у США (кінець ХІХ - початок 40-х рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / О. Ковальчук // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 753-773
 147. 2010. Ковальчук О. Капустян Ганна Тимофієвна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 114-117
 148. 2010. Ковальчук О. Качараба Степан Петрович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 118-120
 149. 2010. Ковальчук О. Кентій Анатолій Вікторович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 122-124
 150. 2010. Ковальчук О. Ковальчук Галина Іванівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 130-133
 151. 2010. Ковальчук О. Колесник Ірина Іванівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 132-134
 152. 2010. Ковальчук О. Кошеварова Наталія Григорівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 120-122
 153. 2010. Ковальчук О. Ксьондзик Наталія Миколаївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 150-152
 154. 2010. Ковальчук О. Куц Олена Ремівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 153-154
 155. 2010. Ковальчук О. Лабунька Мирослав Олексійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 159-160
 156. 2010. Ковальчук О. Лобода Тетяна Михайлівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 167-168
 157. 2010. Ковальчук О. Мудрий Мар'ян Михайлович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 188-190
 158. 2010. Ковальчук О. Муравський Олег Іванович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 190-191
 159. 2010. Ковальчук О. Палієнко Марина Геннадіївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 205-207
 160. 2010. Ковальчук О. Пахарєв Анатолій Дмитрович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 211-212
 161. 2010. Ковальчук О. Попок Андрій Андрійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 226-228
 162. 2010. Ковальчук О. Романько Олег Валентинович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 233-235
 163. 2010. Ковальчук О. Рубель Вадим Анатолійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 235-238
 164. 2010. Ковальчук О. Рубльова Наталія Степанівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 238-239
 165. 2010. Ковальчук О. Саранча Галина Василівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 246-248
 166. 2010. Ковальчук О. Силантьєв Василь Іванович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 253
 167. 2010. Ковальчук О. Собчук Володимир Дмитрович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 261-264
 168. 2010. Ковальчук О. Степченко Ольга Петрівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 269-270
 169. 2010. Ковальчук О. Стоколос Надія Георгіївна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 270-271
 170. 2010. Ковальчук О. Сухобокова Ольга Олегівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 280-281
 171. 2010. Ковальчук О. Тесленко Ігор Анатолійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 284-285
 172. 2010. Ковальчук О. Ткаченко Василь Миколайович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 288-289
 173. 2010. Ковальчук О. Федорчак Петро Степанович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 296-298
 174. 2010. Ковальчук О. Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 304-306
 175. 2010. Ковальчук О. Черняков Іван Тихонович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 312-314
 176. 2010. Ковальчук О. Черченко Юрій Анатолійович : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 314-315
 177. 2010. Ковальчук О. Юренко Світлана Павлівна : сборник биографической информации / О. Ковальчук // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 324-325
 178. 2011. Ковальчук О.О. До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф. Чернікова / О.О. Ковальчук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 232-233
 179. 2013. Бажан О.Г. Світовий конгрес українців (до 1993 - Світовий конгрес вільних українців) : словарь / О.Г. Бажан, О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 173-175
 180. 2014. Ковальчук О.О. Ємець Василь Костянтинович : словарь / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 156-157
 181. 2014. Ковальчук О.О. Мандрика Микита Іванович : словарь / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 290-291
 182. 2014. Ковальчук О.О. Маркусь Василь Васильович : словарь / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 296-297
 183. 2014. Ковальчук О.О. Мірчук Іван : словарь / О.О. Ковальчук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 313-314