ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОВПАК ЛЮДМИЛА ВСЕВОЛОДІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000194

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Ковпак Людмила Всеволодівна
Варіанти імені
Kovpak; Ковпак
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник , 2005
Наукові
зацікавлення
Історія України другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. Соціальна історія зарубіжних країн ХХ – поч. ХХІ ст. Екологічна історія.
E-mailvolod016@gmail.com
Телефон+380 44 279-16-20 (службовий)
Дата та місце
народження
22 березня 1960 р., м. Нарофомінськ Московської обл.
Кандидатська
дисертація
"Діяльність місцевих Рад народних депутатів УРСР щодо розв’язання житлової проблеми у 1980-ті роки", науковий керівник – д. і. н. І.М. Маковійчук, захист відбувся в Інституті історії АН України 30 березня 1990 р.
ОсвітаІсторичний факультет Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 1982 р., диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
2002–

старший науковий співробітник Відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАНУ

1996–2002

старший науковий співробітник Відділу сучасної історії України Інституту історії України НАНУ

1990–1996

науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАНУ

1984–1990

лаборант відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії АН України

1983–1984

вчитель історії та правознавства, вихователь , керівник шкільного музею середньої школи № 51 м. Києва

1977–1982

студентка історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2010, липень–2011, квітень
 • Грант (індивідуальний) наукового Центру CASE (Center for Advanced Studies and Education) на базі Європейського Гуманітарного Університету (м. Вільнюс) по проекту «Соціальні трансформації у Західно-Євразійському Прикордонні (Україна, Білорусь, Молдова) (1991- поч. 2000-х років)»

 • 2006, вересень–2007, грудень
 • Грант (колективний), cпівавтор у виконанні наукового проекту наукового Центру CASE (Center for Advanced Studies and Education) на базі Європейського Гуманітарного Університету (м. Вільнюс) по темі «Соціально-демографічні аспекти становлення національної ідентичності в Україні та Білорусі (можливості для порівняння у період 1991- поч. 2000-х років)»

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Природоохоронна політика в Україні (1991-2015 роки). К. : Інститут історії України НАН України, 2016. - 199 с. з ілюстраціями.

  2. Найближча історія. Україна. 1945-2000 рр. – К.: Вид.-во «Наш час», 2007. – 248 с. з ілюстраціями.

  3. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. - 250 с..

  Документальні публікації

  4. Соціальні аспекти наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мовою документів (до 30-річчя катастрофи) // Український історичний журнал. - 2016. - N3. - С. 142-171. (У співавт. з О.В. Булгаковою та С.Л. Юсовим)

  5. Питання соціального та екологічного розвитку Закарпаття в архівних документах (1946 - 2001 рр.) // Пам'ятки : Археографічний щорічник / Голов. ред. С.Г. Кулешов. - К. : Держкомархів України, 2010. - Т. 11. - С. 22-39

  Довідники, покажчики, каталоги

  6. Хроніка - 1997 // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Андрощук, Н. Барановська, Л. Ковпак, С. Падалка. К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 85-183

  7. Хроніка - 1996 // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Андрощук, Н. Барановська, Л. Ковпак, С. Падалка. К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 5-84

  8. Хроніка - 1995 // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. - Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Андрощук, Н. Барановська, Л. Ковпак, С. Падалка. К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 371-450

  Розділи у колективних дослідженнях

  9. Життєвий простір: соціальні параметри повсякденності (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2012. – С.159-184.

  10. Екологія як один із чинників формування життєвого простору України (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2012. – С.184-194.

  11. Демографічна складова життєвого простору України (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2012. – С.194-225.

  12. Київ сучасний // Ілюстрована історія Києва. – К.: Фенікс, 2012. – С. 340-377 (у співавторстві - Падалка С.С.).

  13. Природоохоронна політика в незалежній Україні // Державотворчий процес в Україні. 1991-2006. – К.: Наукова думка, 2007. – С.421-464.

  14. Шевелєв Арнольд Григорович – доктор історичних наук, директор Інституту історії України АН України (1973-1978 рр.). // Інститут історії України НАН України. 1936-2006 рр. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2006. - С.340-343.

  15. Екологічні чинники аграрного виробництва // Історія українського селянства. (Нариси в 2-х томах). – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 2. – С.578-591.

  16. Динаміка життєвого рівня селянства // Історія українського селянства. (Нариси в 2-х томах). – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 2. – С.591-605.

  17. Хрущовські соціальні реформи та їхній провал // Нарис історії України ХХ століття. - К.: Генеза, 2002. - С. 222-226.

  18. Соціальні аспекти охорони навколишнього природного середовища // Нарис історії України ХХ століття. - К.: Генеза, 2002. - С. 388-396.

  19. Проблеми монетарної політики і соціального захисту населення // Нарис історії України ХХ століття. - К.: Генеза, 2002. - С. 396-411.

  20. Нерозв'язаність соціальних проблем у 70-80-ті роки ХХ ст. // Нарис історії України ХХ століття. - К.: Генеза, 2002. - С. 226-230.

  21. Матеріальні умови життя людей у повоєнні роки // Нарис історії України ХХ століття. - К.: Генеза, 2002. С. 218-222.

  22. Природоохоронна політика // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - С. 347-371.

  23. Охорона здоров'я м. Києва // Київ. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - С. 301-308.

  24. Кредитно-фінансова система м. Києва // Київ. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - С. 215-220.

  25. Інвестиційна політика // Київ. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - С. 220-222.

  26. Public Health // Київ (Kyiv). - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001 (Kyiv. : Alternatyvy Publishing House, 2001). - P. 308-312.

  27. Credit and Financial System // Київ (Kyiv). - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001 (Kyiv. : Alternatyvy Publishing House, 2001). - P. 222-224.

  28. Соціально-побутові умови життя населення України (1945-1980-ті роки) // Нарис з історії України (друга половина ХХ ст.). - К.: Либідь, 1997. - С. 115-132.

  29. Рівень життя населення України (перша половина 90-х років) // Нарис з історії України (друга половина ХХ ст.). - К.: Либідь, 1997. - С. 303-311.

  30. Поліщуки. Побут і культура // Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. - К.: Видавництво Української академії державного управління, 1997. - С. 138-140.

  31. Лемки. Побут і культура // Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. - К.: Видавництво Української академії державного управління, 1997. - С. 107-108.

  32. Гуцули. Побут і культура // Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. - К.: Видавництво Української академії державного управління, 1997. - С.40-42.

  33. Бойки. Побут і культура // Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. - К.: Видавництво Української академії державного управління, 1997. - С. 25-28.

  34. Проблеми монетарної системи та рівня життя населення України (1991-1992 рр.) // Україна незалежна: час випробувань, сподівань. - К. : Інститут історії України АН України, 1993. - С. 112-128.

  35. Екологія в лабетах залишковості // Україна незалежна: час випробувань, сподівань. - К. : Інститут історії України АН України, 1993. - С. 98-111.

  Статті

  36. Досвід розвитку медичної науки і практики в Україні у перші роки проголошення незалежності (1991-2000 рр.) // Історія медичної науки, практики та освіти (матеріали науково-практичної конференції) 26-27 квітня 2018 р. м. Київ. - Міністерство охорони здоров'я України, К.: 2018. 428 с. - С. 44-52.

  37. Екологічні чинники процесів суверенізації в Україні (кінець 1980- - початок 2000-х років) // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - С. 428-440.

  38. Соціальні гасла "перебудови": спроби їх реалізації та уроки для сьогодення (на прикладі житлової проблеми в Україні в другій половині 1980-х — початку 2000-х років) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - С. 62-73.

  39. Розвиток системи охорони здоров’я в Україні: здобутки і проблеми реформування (1991-2010 рр.) // Журнал «Гілея». Міністерство науки і освіти України. Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова. - 2015, Вип. 95. - С. 120-125

  40. Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 - початок 2000-х років) // Історико-політичні студії. ISSN 2312-217X. Збірник наукових праць. Міністерство освіти і науки України. Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. – 2014. №2 - 152 с. - С. 91-100.

  41. Екологічні проблеми Закарпаття за документами державних архівів області (кінець 1960-х-2001 рр.) // Історія науки і біографістика: електронне наук. фахове видання. - 2014.- № 2. – п. 10.

  42. Програма поліпшення екології р. Дніпра та якості питної води в Україні на сучасному етапі (1991-2013 рр.) // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. Multidisciplinary Journal. ISSN 1987-6521, E-ISSN 2346-7541, DOI 10. 15357. APRIL-MAY- 2014 - VOLUME 13 ISSUE 06. - 114 pages. - P. 54-59.

  43. Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій // Український історичний журнал. - 2013. - № 4 . - С. 63-78.

  44. Банки Києва (1991-2011 рр.) // Збірник наук. праць «Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст. Матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конференції. 12 квітня 2012 р. Київський університет ім. Б.Грінченка». – К.: 2012. - С. 180-184.

  45. Облики бедности переходного периода (компаративный анализ Украины, Беларуси, Молдовы) (1991-2010 годы) // Перекрестки. Журнал исследований Восточноевропейского пограничья. (Литва, Вильнюс). – 2011. - №1-2.- С.241-275.

  46. Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991-2011 рр.) // Український історичний журнал. - 2011. - №4 . - С. 93-108.

  47. Сучасне українське селянство і проблеми екології земельних ресурсів (1991-2009) // Селянство у ХХ столітті: моделі соціальної поведінки та участь у соціокультурних процесах. Матеріали наукової конференції. 22 квітня 2010, Київський Університет ім. Б.Грінченка. – К.: 2010 . – 108 с. – С. 87-92.

  48. Пенсійна система і проблеми пенсійного забезпечення в Україні (1991-2009) // Журнал «Українознавство». – 2010 - №2. – С.104-108.

  49. Соціальні проблеми Закарпаття (1945 - 2000 рр.) за матеріалами архівів області // Журнал «Українознавство». – 2009. – №3. – C. 108-114

  50. Соціальний розвиток України та процеси євроінтеграції . (Демографічний аспект) (1991-2008 рр.) // Журнал «Українознавство». – 2009. №2. С. 175-179.

  51. Голод 1946-1947 рр. в Україні: влада і людина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип.13. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. - С. 57-65.

  52. Проблеми охорони довкілля в Україні (1991-2006). Здійснення програми поліпшення екологічного стану Дніпра та якості питної води в Україні» // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 16. Ч. 1. – С. 431-443.

  53. Буцик Андрій Калістратович // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 71-72

  54. Участь України в освоєнні цілинних земель (1954-1961 роки) // Український селянин. 2001. - № 1. - с. 37-41.

  55. Збережемо природу! // Пробеми історії України: факти, судження, пошуки. - Вип. 3. - К., Інститут історії України, 2001. - С. 202-207.

  56. Екологічні проблеми Донецького регіону (90-ті роки ХХ століття) // Історія України. Маловідомі факти. - Вип. 18. - К. - Донецьк: 2001. С. 90-94.

  57. Соціально-конфліктні зони і ситуації: чи можна їх прогнозувати і попередити // Етнополітичні конфлікти у постттоталітарному просторі. К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 1999. - С. 232-235.

  58. Рівень життя населення України (перша половина 90-х років ХХ століття): критерії дослідження і показники // Україна: минуле й сьогодення. - К.–Донецьк: 1995. С. 302-324.

  59. Кризові симптоми житлового питання // Україна 90-х: шлях до незалежності. - К.: Інститут історії України АН України, 1992. - С. 88-96.

  60. Діяльність Рад по розв'язанню соціальних проблем сіл УРСР (1985-1990) // Сучасне українське село: проблеми, пошуки. - К.: Інститут історії України АН України, 1991. - С. 115-136.

  61. Соціальні питання в діяльності Рад народних депутатів УРСР ( 80-ті роки ) // Український історичний журнал. - 1989. - № 2. - C. 75-83

  62. Міжнародна демократична федерація жінок: (До 40-річчя утворення) // Український історичний журнал. - 1985. - № 12. - C. 133–136.

  Енциклопедичні гасла

  63. Шонін Г.С. // Енциклопедія історії України. – Том 10 . – К.: Наукова думка, 2013. – С. 654

  64. Цілинних земель освоєння. // Енциклопедія історії України. – Том 10 . – К.: Наукова думка, 2013. – С.481-482.

  65. Сахаров А.Д. // Енциклопедія історії України. – Том. 9. – К.: Наукова думка, 2012. – С. 463.

  66. Старченко Василь Федорович // Енциклопедія історії України. – Том 9. П-С. – К.: Наукова думка, 2012. – С. 832.

  67. Романенко Прокіп Каленикович // Енциклопедія історії України. – Том 9. П-С. – К.: Наукова думка, 2012. – С. 278.

  68. Палладін О.В. // Енциклопедія історії України. – Том. 8. – К.: Наукова думка, 2011. С.43-44.

  69. Попов Леонід Іванович // Енциклопедія історії України: Т. 8: Па-Прик. - К., Наукова думка: 2011. - С. 422.

  70. Неперспективні села // Енциклопедія історії України. – Том. 7. – К.: Наукова думка, 2010. - С. 372-374.

  71. Купон багаторазового використання (купоно-карбованець, український карбованець // Енциклопедія історії України. – Том 5. – К.: Наукова думка, 2008. – С.504.

  72. Кизим Л. Д. // Енциклопедія історії України. – Том. 4. – К.: Наукова думка, 2007. – С.200

  73. Екологічний рух, екологічний рух в Україні // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й. - К., Наукова думка: 2005. - С. 20-21.

  74. Івченко Олександр Георгійович // Енциклопедія історії України. – Том 3 . – К.: Наукова думка, 2005. – С.409-410.

  75. "Знання", Товариство "Знання" України // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й. - К., Наукова думка: 2005. - С. 368-369.

  76. Гуцули // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 262-263.

  77. Гуляєв Юрій Олександрович // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 252.

  78. Грошова реформа 1996 // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 222.

  79. Грошова реформа 1961 // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 222.

  80. Грошова реформа 1947 // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 222.

  81. Гетьман Вадим Петрович // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 99-100.

  82. Гагаузи // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д. - К., Наукова думка: 2004. - С. 13.

  83. Ватченко Олексій Феодосійович // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В. - К., Наукова думка: 2003. - С. 450.

  84. Ахматова (Горенко) Анна Андріївна // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В. - К., Наукова думка: 2003. - С. 154-155.

  85. Асоціація міст України // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В. - К., Наукова думка: 2003. - С. 147.

  86. Амосов Микола Михайлович // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В. - К., Наукова думка: 2003. - С. 75.

  87. Буцик А.К. - професор історії Київського університету // Енциклопедія історії України. Робочий зошит. Літера "Б". - К., Наукова думка, 2001. - С. 204.

  88. Найвищий Комісаріат ООН у справах біженців // Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. - К.: Довіра, 1998. - С. 65.

  89. Міжнародне співробітництво з питань біженців // Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. - К.: Довіра, 1998. - С. 60-61.

  90. Русини // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 346.

  91. Лемківщина // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 232.

  92. Лемки // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 231.

  93. Гуцульщина // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 125

  94. Гуцули // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 125.

  95. Бойківщина // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 64

  96. Бойки // Малий словник історії України. - К.:Либідь, 1997. - С. 63.

  Науково-популярні публікації

  97. Київ на рубежі століть. До 90-річчя заснування станції швидкої медичної допомоги. // Вечірній Київ. - № 126 (14490). - 30 червня 1992.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  98. Украина и соседи: развитие социальной сферы на постсоветском пространстве (на примере пенсионного и медицинского обеспечения в Украине и Беларуси (1991-2010 годы)) // Министерство образования Молдовы. Комратский государственный университет. Сборник научных статей «Stiinta, Educatie, Cultura. Наука, Образование, Культура». Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 27-ой годовщине Комратского государственного университета. (февраль 2018 года ) (в 2-х тт.). Т. 1. 459 с. - С. 63-68.

  99. Питання екологічної та гігієнічної безпеки в законодавчих документах України: теоретичні засади і проблеми практичної імплементації (1991 - поч. 2000-х рр.) // Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України (збірка тез доповідей науково-практичної конференції) 11-12 жовтня 2018 р. м. Київ. - Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України. К.: 2018. 340 с. - С. 58-62.

  100. Демографічні чинники державотворення в незалежній Україні та труднощі трансформаційного періоду (1990-ті - початок 2000-х років) / Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Управління державної охорони України, 2018. - С. 273-276. (Загальний обсяг 581 с.)

  101. Проблемы реформирования пенсионной системы в Украине и в Молдове (1991-2010 годы) // Министерство образования Молдовы. Комратский государственный университет. Сборник научных статей «Stiinta, Educatie, Cultura. Наука, Образование, Культура». Материалы международной научно-практической конференции. (10 февраля 2017 года ). - С. 152-154.

  102. Деякі аспекти міжнародної співпраці України задля подолання наслідків Чорнобильської аварії (1991-2016 рр.) / Матеріали VI-ї міжнародної конференції. Одеські читання-2017. Одіссос. Актуальні проблеми всесвітньої історії. - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: 2017. - С. 194-200.

  103. Трудовая миграция населения Украины и Молдовы (1991-2015 годы) // Министерство образования Молдовы. Комратский государственный университет. Сборник научных статей «Stiinta, Educatie, Cultura. Наука, Образование, Культура». Материалы международной научно-практической конференции. (4 февраля 2016 года ). - С. 200-204.

  104. Проблемы занятости населения и оплаты труда в Украине и в Молдове (1991-2010 годы) // Министерство образования Молдовы. Комратский государственный университет. Сборник научных статей «Stiinta, Educatie, Cultura. Наука, Образование, Культура». Материалы международной научно-практической конференции. (11 февраля 2015 года ). - С. 73-81.

  105. Українська інтелігенція та громадські організації у справі захисту екології // Інтелігенція і влада : Матеріали шостої всеукр. наук. конф. (20-23 травня 2014 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2014. - С. 95-99

  106. Екологічні проблеми України у програмних документах та діяльності НРУ (кінець 1980-х - поч. 1990-х років) // Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989 - 2009) : Матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.). К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - С. 129-142.

  107. Ковпак Л.В. Україна у перші повоєнні роки (1946 - 1951 рр.) : збірник наукових праць // ХІ Всеукраїнська наукова конференція "Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події" : Зб. доповідей і повідомлень. 60-річчю визволення України від німецьких окупантів присвяч. / Відп. ред. П.Т. Тронько . - К.-Хмельницький : Поділля, 2004. - С. 99-116

  108. ХХ з'їзд КПРС та пріоритети соціальної сфери // Початок десталінізації в Україні. - К. : Інститут історії України НАН України, 1997. - С. 104-110.

  109. Соціальні аспекти переходу до ринкової економіки (перша половина 90-х років ХХ ст.) // Незалежність України історичні витоки та перспективи. - К. : Інститут історії України НАН України, 1997. - С. 200-204.

  110. Благодійницька діяльність малоросійського губернатора князя О.Б. Куракіна у Полтаві (початок ХІХ ст.) // VIII Всеукраїнська конференція "Історичне краєзнавство і культура" (Наукові доповіді та повідомлення) Ч. І. - К.-Х..: 1997. - С. 139-142.

  111. Участь України у соціальній програмі ООН "Індекси людського (гуманітарного) розвитку // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Східна Європа і світове співтовариство: історія і сучасність". - Донецьк: 1996. - С. 73.

  112. Про наукове співробітництво істориків Чернівецького університету та Інституту історії України НАНУ // Матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої ювілею Чернівецького держуніверситету. - Чернівці: Видавництво ЧДУ, 1996. - С. 41-45.

  113. Питання соціальної реабілітації жертв політичних репресій в Україні // Тези наукової конференції "Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні (20-80-і роки ХХ століття)". - К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. - С. 211-219.

  114. Соціальна політика М.С. Хрущова // Матеріали наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. - К. : Інститут історії України України, 1995. - С. 87-93.

  115. Про хід приватизації житла в Україні // Матеріали науково-практичної конференції у Верховній Раді України "До нової України - шляхом реформ". - К.: 1993. - С. 115-117.

  116. Про деякі екологічні проблеми Волині // Тези Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. - Луцьк: 1993. - С. 431-432.

  Рецензії

  117. Жива пам'ять про повоєнний голод 1946-1947 років: спогади очевидців // Краєзнавство. - № 3/4. - 2016. - С. 316-317.

  Інформаційні повідомлення

  118. Доктор історичних наук Л.А. Шевченко // Український історичний журнал. - 2017. - № 3 . - С. 235-237.

  Література
  1. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.560.
  2. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. Довід / Серія "Українські історики". – Вип.1. – К., 1998. – С.138.

  КОВПАК Людмила Всеволодівна (22.03.1960, м. Нарофомінськ Москов. обл., РФ) – дослідниця історії соціального розвитку України другої половини ХХ ст. 1982 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1983–84 – вчителька середньої школи м. Києва, 1984–90 – лаборант, 1990–96 – н. с. відділу сучасної історії України, 1996–2002 – с. н. с. відділу сучасної історії України, з 2002 – с. н. с. відділу новітньої історії та політики Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Діяльність Рад народних депутатів Української РСР щодо розв’язання житлової проблеми у 80-і рр.» (1990, наук. кер. – д. і. н. І. М. Маковійчук).


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АМОСОВ Микола Михайлович
  2. АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
  3. АХМАТОВА (Горенко) Анна Андріївна
  4. ВАТЧЕНКО Олексій Федосійович
  5. ГАГАУЗИ
  6. ГЕТЬМАН Вадим Петрович
  7. ГРОШОВА РЕФОРМА 1947
  8. ГРОШОВА РЕФОРМА 1961
  9. ГРОШОВА РЕФОРМА 1996
  10. ГУЛЯЄВ Юрій Олександрович
  11. ГУЦУЛИ
  12. ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ
  13. "ЗНАННЯ", Товариство "Знання" України
  14. ІВЧЕНКО Олександр Георгійович
  15. КИЗИМ Леонід Денисович
  16. КУПОН БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, купон, купоно-карбованець, український карбованець
  17. НЕПЕРСПЕКТИВНІ СЕЛА
  18. ПАЛЛАДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
  19. ПОПОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
  20. РОМАНЕНКО ПРОКІП КАЛЕНИКОВИЧ
  21. САХАРОВ Андрій Дмитрович
  22. СІЛЬСЬКІ ВІСТІ - газета
  23. СТАРЧЕНКО Василь Федорович
  24. ХОБТА Олена Семенівна
  25. ЦІЛИННИХ ЗЕМЕЛЬ ОСВОЄННЯ
  26. ЧУГАЙОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
  27. ШОНІН Георгій Степанович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2003) Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945 – 2000 рр.).
  2. (2005) Ковпак Л.В., Н. П. Барановська Україна : хроніка подій ХХ століття. 1996 – 2000 роки   
  3. (2007) Ковпак Л. В. Найближча історія : Україна 1945–2000 pp.
  4. (2017) Ковпак Л. В. Природоохоронна політика в Україні (1991-2015 роки)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Ковпак Л. В.  Голод 1946–1947 рр. в Україні: влада і людина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 57-64.
  2. Ковпак Л.  Екологічні чинники процесів суверенізації в Україні (кінець 1980-х — початок 2000-х років) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - C. 428.
  3. Ковпак Л.  Жива пам’ять про повоєнний голод 1946-1947 років: спогади очевидців // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 316.
  4. Ковпак Л.  Основні положення передвиборної програми В. Чорновола на виборах президента України (1 грудня 1991 р.) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2018. - Вип. 23. - C. 416.
  5. Ковпак Л.  Проблеми збереження довкілля в Україні (1991-2006): Програма подіпшення екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 431-442.
  6. Ковпак Л.  Соціальні гасла "перебудови": спроби їх реалізації та уроки для сьогодення (на прикладі житлової проблеми в Україні в другій половині 1980-х — початку 2000-х років) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 62.
  7. Ковпак Л.В.  Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій // Український історичний журнал. - 2013. - № 4. - C. 63-77.
  8. КОВПАК Л.В.  Міжнародна демократична федерація жінок: (До 40-річчя утворення) // Український історичний журнал. - 1985. - № 12. - C. 133–136.
  9. Ковпак Л.В.  Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991–2011 рр.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 93-107.
  10. Ковпак Л.В.  Соціальні питання в діяльності Рад народних депутатів УРСР ( 80-ті роки ) // Український історичний журнал. - 1989. - № 2. - C. 75-83.
  11. Ковпак Людмила  Проблеми екології в Україні (90-ті роки XX ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 536-551.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1990. Ковпак Л.В. Деятельность Советов народных депутатов Украинской ССР по решению жилищной проблемы в 80-е годы : Дис... канд. ист. наук № 07.00.02 / Л.В. Ковпак, 1990. - 218 с.
  2. 2003. Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.) : историческая литература / Л. В. Ковпак, 2003. - 250 с.
  3. 2004. Ковпак Л. Буцик Андрій Калістратович : сборник биографической информации / Л. Ковпак // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 71-72
  4. 2004. Ковпак Л.В. Україна у перші повоєнні роки (1946 - 1951 рр.) : сборник научных трудов / Л.В. Ковпак // ХІ Всеукраїнська наукова конференція "Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події" : Зб. доповідей і повідомлень. 60-річчю визволення України від німецьких окупантів присвяч. / Відп. ред. П.Т. Тронько . - К.-Хмельницький : Поділля, 2004. - С. 99-116
  5. 2005. Ковпак Л.В. **NOT VALID RECORD 220575**Хроніка - 1995 : монография / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 371-450
  6. 2005. Ковпак Л.В. **NOT VALID RECORD 464041****NOT VALID RECORD 1187**Хроніка - 1997 / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 85-183
  7. 2005. Ковпак Л.В. **NOT VALID RECORD 530667**Хроніка - 1995 : монография / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 371-450
  8. 2005. Ковпак Л.В. **NOT VALID RECORD 571703****NOT VALID RECORD 1187**Хроніка - 1997 / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 85-183
  9. 2005. Ковпак Л.В. **NOT VALID RECORD 616456**Хроніка - 1996 / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 5-84
  10. 2005. Ковпак Л.В. Хроніка - 1995 : монография / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 371-450
  11. 2005. Ковпак Л.В. Хроніка - 1996 / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 5-84
  12. 2005. Ковпак Л.В. Хроніка - 1997 / Л.В. Ковпак // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 85-183
  13. 2006. Ковпак Л.В. Динаміка життєвого рівня селянства : монография / Л.В. Ковпак // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 591-604
  14. 2006. Ковпак Л.В. Екологічні чинники аграрного виробництва : монография / Л.В. Ковпак // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 578-591
  15. 2006. Ковпак Л.В. Шевелєв Арнольд Григорович : монография / Л.В. Ковпак // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 340-342
  16. 2007. Ковпак Л.В. Найближча історія: Україна 1945-2000 рр. : монография / Л.В. Ковпак, 2007. - 248 с.
  17. 2007. Ковпак Л.В. Природоохоронна політика : монография / Л.В. Ковпак // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 421-463
  18. 2008. Ковпак Л.В. Голод 1946 - 1947 рр. в Україні: влада і людина : монография / Л.В. Ковпак // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 13 : Голод 1946 - 1947 р.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії). Матеріали "круглого столу" (22 березня 2007 року). - С. 57-64
  19. 2010. Ковпак Л. Питання соціального та екологічного розвитку Закарпаття в архівних документах (1946 - 2001 рр.) : научное издание / Л. Ковпак // Пам'ятки : Археографічний щорічник / Голов. ред. С.Г. Кулешов. - К. : Держкомархів України, 2010. - Т. 11. - С. 22-39
  20. 2010. Ковпак Л.В. Екологічні проблеми України у програмних документах та діяльності НРУ (кінець 1980-х - поч. 1990-х років) : научное издание / Л.В. Ковпак // Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989 - 2009) : Матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.) / Упоряд.: О.В. Андрощук, О.П. Коляструк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - С. 129-142
  21. 2011. Ковпак Л. Розвиток медицини у Києві: здобутки та проблеми реформування (1991 - 2010 рр.) : сборник научных трудов / Л. Ковпак // Київ у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: національний та європейський контекст : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (13 квітня 2011 року) / Голова редкол. В.О. Огнев'юк. - К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - С. 190-194
  22. 2011. Ковпак Л.В. Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991 - 2011 рр.) / Л.В. Ковпак // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 93-107
  23. 2012. Ковпак Л. Розд. 13: Київ сучасний : научно-популярная литература / Л. Ковпак, С. Падалка // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 340-379
  24. 2012. Ковпак Л.В. **NOT VALID RECORD 500243**Екологія як один із чинників формування життєвого простору України (1991 - 2010 роки) : сборник научных трудов / Л.В. Ковпак // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 194-224
  25. 2012. Ковпак Л.В. Банки Києва (1991 - 2011 рр.) : научное издание / Л.В. Ковпак // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: національний та європейський контекст : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (12 квітня 2012 р., м. Київ / Голова редкол. В.О. Огнев'юк. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - С. 180-183
  26. 2012. Ковпак Л.В. Демографічна складова життєвого простору України (1991 - 2010 роки) : сборник научных трудов / Л.В. Ковпак // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 184-193
  27. 2012. Ковпак Л.В. Життєвий простір: соціальні параметри повсякденності (1991 - 2010 роки) : сборник научных трудов / Л.В. Ковпак // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 159-183
  28. 2013. Ковпак Л.В. Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій / Л.В. Ковпак // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 63-77
  29. 2014. Ковпак Л.В. Українська інтелігенція та громадські організації у справі захисту екології (1991 - 2013 рр.) : научное издание / Л.В. Ковпак // Інтелігенція і влада : Матеріали шостої всеукр. наук. конф. (20-23 травня 2014 р., м. Одеса) / Голов. ред. Г.І. Гончарук. - Одеса : Астропринт, 2014. - С. 95-99
  30. 2016. Ковпак Л.В. Соціальні аспекти наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мовою документів (до 30-річчя катастрофи) / Л.В. Ковпак, С.Л. Юсов, О.В. Булгакова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N3. - С. 142-171