ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОНДРАЦЬКИЙ АДОЛЬФ АДОЛЬФОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000204

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кондрацький Адольф Адольфович
Варіанти імені
Kondratskyj; Кондрацкий

КОНДРАЦЬКИЙ Адольф Адольфович (17.05.1934, м. Харків) – дослідник історії України другої пол. XX ст. 1958 закінчив іст.-філософ. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1958–64 – ст. бібліограф Держ. республіканської бібліотеки УРСР ім. КПРС, 1964–66 – ред. історич. літератури вид-ва «Наукова думка». 1966–78 – м. н. с. відділу історії міст і сіл УРСР, 1978–96 – с. н. с. відділу сучасної історії України Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Роль робітничого класу в суспільно-політичному житті 1959–1965 рр. (на матеріалах Української РСР)» (1975, наук. кер. – д. і. н. В. С. Петренко). Одночасно викладав історію України у вузах Києва. Нині – провід. спеціаліст Служби комісії з питань поновлення прав реабілітованих Київ. міської ради. Голова Київ. Товариства політв’язнів та жертв репресій. Заснував і випускає альманах «Часопис київського політрепресантства», бере активну участь у діяльності Київ. міського товариства ім. Адама Міцкевича та редколегії газети «Дзенік Кійовски».

Основні праці:
.
Часопис Київського полiтрепресанства (коротка iсторiя Київського товариства полiтв’язнiв та жертв репресiй 1988–1998 рр.). – К., 1998..
Матеріали Всеукраїнської конференції сумної пам’яті великого терору 1937 року «Злочин без кари» – К., 1998 (упоряд., у співавт.)..
История рабочих Донбасса. – Т. 2. – К., 1981 (у співавт.)..
Суспільно-політична активність робітничого класу Української РСР в умовах розвинутого соціалізму. – К., 1978..
Спортивний клуб «Наука». – К., 1978..

Література:
Син «ворога народу» // Хрещатик. – 2004. – 2 червня..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1978) Кондрацький А. А. Суспільно-політична активність робітничого класу Української РСР в умовах розвинутого соціалізму.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ГРИГОРЕНКО В.Г. , КОНДРАЦЬКИЙ А.А., СЛАБЄЄВ І.С. Творчі пошуки юних істориків-краєзнавців // Український історичний журнал. - 1975. - № 8. - C. 107–109.
 2. ДОРОХОВ В.О. , КОНДРАЦЬКИЙ А.А. Київ – спортивний // Український історичний журнал. - 1982. - № 4. - C. 88–95.
 3. ДРАЧУК В.С. , КОНДРАЦЬКИЙ А.А. 320?. ПЕТРОВ В.П., ШАМКО Е.M. Восхождение к подвигу. – Сімферополь: Таврия, 1982. – 144 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 2. - C. 142.
 4. Кондрацький А. А.  Друга Всеукраїнська джерелознавча науково-практична конференція з нагоди 75-річчя УВО // Український історичний журнал. - 1995. - № 5. - C. 142-143.
 5. Кондрацький А. А.  Міжнародна наукова конференція «Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні: 20-ті – 80-ті рр.» // Український історичний журнал. - 1994. - № 6. - C. 145-146.
 6. Кондрацький А. А.  Поляки на Україні в X–XIX ст. // Український історичний журнал. - 1991. - № 12. - C. 83-96.
 7. КОНДРАЦЬКИЙ А.А. , МОЙСЄЄВ О.В. Безсмертя подвигу // Український історичний журнал. - 1969. - № 5. - C. 121–123.
 8. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  До 100-річчя з дня народження Ю.Д. Мельникова // Український історичний журнал. - 1968. - № 5. - C. 133–135.
 9. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  До участі молоді України в громадському житті (1959–1965 pp.) // Український історичний журнал. - 1970. - № 3. - C. 88–94.
 10. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  Інтернаціональні зв'язки робітничого класу України в період розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1975. - № 10. - C. 65–73.
 11. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  Про участь робітничого класу в суспільно-політичному житті 1959–1967 pp.: (За матеріалами Української РСР) // Український історичний журнал. - 1973. - № 7. - C. 95–101.
 12. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  Робітничий клас України в боротьбі за виконання рішень ХХV з'їзду КПРС. – К.: Політвидав України, 1980. – 152 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 9. - C. 143–144.
 13. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  Роль профспілок у посиленні суспільно-політичної активності робітничого класу (1959–1970 рр.) // Український історичний журнал. - 1974. - № 10. - C. 10–18.
 14. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  Рух за комуністичне ставлення до праці – найвища форма соціалістичного змагання // Український історичний журнал. - 1983. - № 10. - C. 47–50.
 15. КОНДРАЦЬКИЙ А.А.  СКЛЯРЕНКО Є.М. Стахановці. – К.: Політвидав України, 1984. – 110 с. // Український історичний журнал. - 1985. - № 3. - C. 135.
 16. Кондрацький А.А.  Соціальна активність робітничого класу Української РСР ( 70-80-ті роки ). - К.: Наук .думка, 1988 - 246 с. // Український історичний журнал. - 1989. - № 8. - C. 150-151.
 17. САРБЕЙ В.Г. , КОНДРАЦЬКИЙ А.А. Історичні знання – молоді // Український історичний журнал. - 1976. - № 11. - C. 159–160.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1974. Кондрацький А.А. Роль робітничого класу в суспільно-політичному житті (1959 - 1970 рр.) : Дис... канд. іст. наук / А.А. Кондрацький, 1974. - 186 с.
 2. 2001. Кондрацький А.А. Часопис київського політрепресанства : (коротка історія Київського товариства політв'язнів та жертв репресій 1988-2001 рр.) / А.А. Кондрацький, 2001. - 111 с.
 3. 2003. Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресанства : Коротка історія Київського Товариства політв'язнів та жертв репресій (1988-2003 рр.) / А. А. Кондрацький, 2003. - 140 с.