ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КРИЖАНОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕГІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000217

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Крижановська Оксана Олегівна
Варіанти імені
Kryzhanovska; Крижановская
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 
Науковий ступіньст.наук.співр., к.і.н.
Вчене званняСтарший науковий співробітник зі спеціальності «історія України» (2011 р.)
Наукові
зацікавлення
Історія селянства, кріпацька інтелігенція, історія таємних та закритих товариств
E-mailOksanaKri@i.ua
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 289-19-02
Дата та місце
народження
1 січня 1972 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
«Масонство в Україні в другій половині ХVІІІ – на початку ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.01 – Історія України та 07.00.02 – всесвітня історія.
ОсвітаІсторичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, 1994 р., диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
З 2011 р.

старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ століть Інституту історії України НАН України

1998-2010 рр.

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, на посаді старшого наукового співробітника відділу історії України ХІХ – початку ХХ століть Інституту історії України НАН України

1994-1997 рр.

аспірантка відділу історії України ХІХ – початку ХХ століть Інституту історії України НАН України

Премії та нагороди
 • 2018
 • Грамота Національної спілки краєзнавців України

 • 2011 р.
 • Знак «За наукові досягнення»

 • 2006 р.
 • Знак «Відмінник освіти України»

  Література
  1. Крижановська Оксана Олегівна // // Відділ історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / Ред. кол.: О. П. Реєнт (голова), О. Ю. Кирієнко (відп. секретар) та ін. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. - С. 63-65

  КРИЖАНОВСЬКА Оксана Олегівна (01.01.1972, м. Київ) – дослідниця історії таємних товариств, масонства, релігієзнавець. 1994 закінчила іст. фак-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 1994–97 – аспірантка, 1997–2000 – м. н. с., н. с., з 2002 – с. н. с. відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Масонство в Україні у другій половині XVIII – на початку ХХ ст.» (1997, наук. кер. – д. і. н. В. Г. Сарбей).

  Основні праці:
  Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського середньовіччя: Курс лекцій. – К., 2004, 2006 (у співавт.)..
  Києво-Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир в документах та матеріалах XVI – початку XX ст. – К., 2001..
  Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у XVIII – на початку XX ст.): Навч. посіб. – К., 1998..
  Історія масонства в Україні: Інформ. довід. слов. – К., 1997..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АПОКАЛІПТИЧНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
  2. АРСЕНІЙ МОГИЛЯНСЬКИЙ
  3. БАПТИЗМ В УКРАЇНІ
  4. ВСЕСВІТНЯ РАДА ЦЕРКОВ (ВРЦ)
  5. ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКОВНА РАДА
  6. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКОВНІ СОБОРИ 1921, 1927, 1930 РР.
  7. ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ-БАПТИСТИ (ЄХБ)
  8. ЄГОВІСТИ, свідки Єгови
  9. ЄПАРХІЯ
  10. "З'ЄДНАНИХ СЛОВ'ЯН" МАСОНСЬКА ЛОЖА
  11. КАТОЛИЦЬКІ ЧЕРНЕЧІ ОРДЕНИ
  12. МАЛЬОВАНИЙ Кондратій
  13. МАСОНСТВО, франкмасонство
  14. МИКОЛАЯ СВЯТОГО КОСТЬОЛ у Києві
  15. МИТРОПОЛИТ
  16. НОВІКОВ Михайло Миколайович
  17. ПОМІСНИЙ СОБОР
  18. ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ - масонська ложа
  19. ПОНТИФІКАТ
  20. СХИЗМАТИКИ
  21. ХІЛІАЗМ
  22. ЦЕРКВА

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1997) Крижановська О. О. Історія масонства в Україні : Інформ. довід. слов.
  2. (1998) Крижановська О. О. Таємні організації в громадсько-політичному житті Ук-раїни (масонський рух у XVIII – на початку XX ст.)
  3. (2008) Крижановська О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30 - 50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент)
  4. (2008) Крижановська О.О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30-50-х роках XIX ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент)
  5. (2013) Крижановська О. О. Кріпацька інтелігенція : український вимір (ХVIII – початок ХХ ст.)   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Казьмирчук Г.Д. , Крижановська О.О. В.Б.Молчанов. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - C. 222-224.
  2. Крижановська О. О.  Підсумки й перспективи вітчизняного селянствознавства // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 251.
  3. Крижановська О. О.  Страхи у ментальності українського селянства наприкінці ХУІІІ – в середині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - 16. - C. 381-394.
  4. Крижановська О.  Джерела з історії масонського руху в Україні другої половини XVIII - початку XX ст. // Український історичний збірник. - 2003. - Вип. 5. - C. 376.
  5. Крижановська О.  Основні проблеми сучасного українського масонознавства // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 7. - C. 257-269.
  6. Крижановська О.О.  Гордуновський О.М. Організація, роз виток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. – Черкаси, 2010 – 320 с. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2010. - 17. - C. 438-440.
  7. Крижановська О.О.  Держава й церква в уявленнях селян Правобережної України доби скасування кріпосного права // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 12. - C. 155–165.
  8. Крижановська О.О.  До питання про використання фольклору в дослідженнях з історії українського селянства XIX - початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 221-232.
  9. Крижановська О.О.  Кріпацька інтелігенція в Україні (XVIII — перша половина ХІХ ст.): історіографічні аспекти // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 288-307.
  10. Крижановська О.О.  Освіта й культура українських селян наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 243-264.
  11. Крижановська О.О.  Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-х - 50-х pp. XIX ст // Український історичний журнал. - 2007. - № 2. - C. 130-142.
  12. Крижановська О.О.  Флорівський монастир у духовному житті Києва (XIX - початок XX ст.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2000. - 1. - C. 236-245.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1997. Крижановська О.О. Масонство в Україні у другій половині ХVІІІ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / О.О. Крижановська, 1997. - 179 с.
  2. 2002. Крижановська О. Джерела з історії масонського руху в Україні другої половини ХVІІІ - початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О. Крижановська // Український історичний збірник 2002. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. - Вип. 5. - С. 376-382
  3. 2004. Крижановська О. Основні проблеми сучасного укпаїнського масонознавства : сборник научных трудов / О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VII. - С. 257-269
  4. 2006. Крижановська О.О. Відділ історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография / О.О. Крижановська, Т.І. Лазанська, Г.В. Степаненко // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 70-85
  5. 2007. Крижановська О.О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України (ХІХ - початок ХХ ст.) / О,О, Крижановська О // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N2. - С. 130-142
  6. 2008. Казьмирчук Г.Д. Рецензія / Г.Д. Казьмирчук, О.О Крижановська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N4. - С. 222-224
  7. 2008. Крижановська О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30 - 50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент) : монография / О. Крижановська, 2008. - 186 с.
  8. 2008. Крижановська О.О. До питання про використання фольклору в дослідженнях з історії українського селянства ХІХ - початку ХХ ст. : сборник / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Матеріали Других Сарбеївських читань / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. ХV. - С. 221-232
  9. 2009. Крижановська О. Таємні організації: масонський рух в Україні : научно-популярная литература / О. Крижановська; Голов. ред. Н.І. Слюсаренко, 2009. - 200 с.
  10. 2009. Крижановська О.О. Страхи у ментальності українського селянства наприкінці ХVIII - в середині ХІХ ст. : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. ХVІ. - С. 381-394
  11. 2010. Крижановська О.О. Євісти (свідки Єгови) : словарь / О.О. Крижановська // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 132
  12. 2010. Крижановська О.О. Рецензія : научное издание / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. ХVІІ. - С. 438-440
  13. 2010. Крижановська О.О. Сторінки з історії кріпосної інтелігенції (київський період творчої діяльності художника-реставратора Федора Солнцева) : научное издание / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. ХVІІ. - С. 344-367
  14. 2011. Крижановська О.О. Освіта й культура українських селян наприкінці ХVIII - у першій половині ХІХ ст. : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 243-264
  15. 2012. Крижановська О.О. Кріпацька інтелігенція в Україні (ХVIII - перша половина ХІХ ст.): історіографічні аспекти : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. ХХ. - С. 288-308
  16. 2012. Крижановська О.О. Масони (франкмасони) : научное издание / О.О. Крижановська // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 194-197
  17. 2013. Крижановська О.О. Кріпацька інтелігенція: український вимір (ХVІІІ - початок ХХ ст.) : Біобібліографічний словник / О.О. Крижановська; Відп. ред. О.П. Реєнт, 2013. - 111 с.
  18. 2013. Крижановська О.О. Рецензія : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 425-427
  19. 2013. Крижановська О.О. Розд. 4: Пошук шляхів національного державотворення: українська проблематика на сторінках регіональної преси : научно-популярная литература / О.О. Крижановська // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 319-326
  20. 2014. Крижановська О.О. Радянська історіографія життя та творчості Т.Г. Шевченка : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 118-125
  21. 2015. Крижановська О.О. Місто в житті, долі та мистецькій спадщині кріпацьких інтелігентів України (кінець ХVIII - перша половина ХІХ ст.) : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початок ХХ ст. : Зб. наук. пр. Засновано в 2000 р. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 24. - С. 145-160
  22. 2016. Крижановська О.О. Роль кріпацьких інтелігентів у Формуванні національної самосвідомості українців (кінець XVIII - початок ХХ ст.) : сборник научных трудов / О.О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - Вип. 25. - С. 198-215