ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КУЛИНИЧ ІВАН МАРКОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000231

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кулинич Іван Маркович
Варіанти імені
Kulynych; Кулинич

КУЛИНИЧ (КУЛІНИЧ, КУЛІНІЧ) Іван Маркович (15.08.1924, с. Грушківка Кам’янського р-ну Черкас. обл. – 28.09.2002, м. Київ) – дослідник історії міжнар. відносин. Лауреат премії ім. Д. З. Мануїльського АН УРСР (1976), заслужений діяч науки УРСР (1984). 1953 закінчив іст. фак-т Львів. держ. ун-ту. 1953–57 – аспірант, 1957–58 – м. н. с. відділу загальної історії, 1958–63 – м. н. с., с. н. с. відділу історії країн народної демократії, 1963–2002 – с. н. с., гол. н. с. відділів нової та новітньої історії зарубіжних країн, історії міжнародних зв'язків України, всесвітньої історії і міжнар. відносин Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Становище і боротьба робітничого класу Болгарії на початку XX ст. (1907–1912 рр.)» (1958, наук. кер. – д. і. н. В. А. Жебокрицький). Докт. дис. «Загарбницька політика німецького імперіалізму щодо України наприкінці ХІХ – на початку XX ст.» (1970). Автор понад 350 наук. праць. Нагороджений 3 орденами і 15 медалями.

Основні праці:
.
Економічні та культурні зв’язки Української РСР з Німецькою Демократичною Республікою (1949–1965). – К., 1996..
Нариси з історії німецьких колоній в Україні. – К., 1995 (у співавт.)..
Київ і міста-побратими. – К., 1981..
Траса братерського співробітництва. – К., 1980..
Перша на німецькій землі. – К., 1974..
Українсько-німецькі історичні зв’язки. – К., 1969..
Економічні та культурні зв’язки УРСР і НДР. – К., 1966..
Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900–1914). – К., 1963..
Економічне співробітництво УРСР з країнами соціалізму. – К., 1962..

Література:
Міжнародні зв’язки України: Наук. пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип. 13: Пам’яті д-ра іст. наук, проф. Івана Марковича Кулинича. – К., 2004..
[Некролог] // УІЖ. – 2003. – № 1..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.5: На пошану Івана Марковича Кулинича у зв’язку з його 70-річчям. – К., 1995..
Румянцева В. В. Вшанування члена-кореспондента АН УРСР Ф. П. Шевченка, доктора історичних наук І. М. Кулинича, доктора історичних наук, професора А. В. Санцевича у зв’язку з їх ювілеями // УІЖ. – 1984. – № 11..
Историческа българистика в чужбина 1944–1980. Библиографский справочник. – София, 1983..
Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1977..
РЕІУ. – Т. 4. – К., 1972..
Стрілко А. А. Захист докторської дисертації І. М. Куліничем // УІЖ. – 1970. – № 9..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АНТИКОМІНТЕРНІВСЬКИЙ ПАКТ (25.11.1936)
 2. БАВАРІЯ
 3. БАГРАМЯН Іван Христофорович
 4. БЕРЛІНСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1945 р.
 5. БЕРЛІНСЬКИЙ КОНГРЕС 1878 р.
 6. БІЛОРУСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944
 7. БІРЮЗОВ Сергій Семенович
 8. БОДЕНШТЕДТ Фрідріх
 9. БОРОДІНСЬКА БИТВА 1812 р.
 10. БРЕСТСЬКОЇ ФОРТЕЦІ ОБОРОНА 1941 Р.
 11. БУДАПЕШТСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944-1945
 12. БУХЕНВАЛЬД
 13. БЮШІНІ Антон Фрідріх
 14. ВЕБЕР Християн Фрідріх
 15. ВЕРДУМ УЛЬРІХ ФОН
 16. ВЕРМАХТ
 17. ВЕРСАЛЬСЬКА СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 18. ВІЛЬГЕЛЬМ ІІ
 19. ГАКСТГАУЗЕН (Haхthausen) Август Людвіг Марія Фрайгер
 20. ГЕОРГІЙ Йоган Готфрід
 21. ГЕРБЕРШТАЙН Зігмунд та його "Записки про московітські справи"
 22. ГІЛЬДЕБРАНД Конрад Якоб та його книга про подорож до Б.Хмельницького
 23. ГІЛЬДЕНШТЕДТ Антон Йоган
 24. КОЛЬ Йоган-Георг
 25. КОХ Ганс
 26. КЮЛЬМАН Ріхард фон
 27. ЛЯБУРБ (Labourbe) Жанна-Марі
 28. ЛЯСОТА (Ласота) фон Стеблау
 29. МІЛЛЕР Герард-Фрідріх
 30. МУММ ФОН ШВАРЦЕНШТАЙН
 31. ПУФЕНДОРФ Cамуель фон
 32. РОРБАХ Пауль
 33. ТЕГЕРАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1943
 34. ШЛЕЦЕР Август-Людвіг

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1957) Кулинич І. М. Революційний рух в країнах Центральної і Південно-Східної Європи під впливом Жовтневої революції.
 2. (1959) Кулинич І. М., Кошик М. М. Революційна діяльність німецької комуністичної групи "Спартак" на Україні (1918–1919 рр.)
 3. (1963) Кулинич І. М. Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900–1914 рр.)
 4. (1964) Кулинич І. Поет і трагік : Іст.-літ. нарис дружби великих митців – Тараса Шевченка і Айра Олдріджа.
 5. (1969) Кулинич І. М. Українсько-німецькі історичні зв’язки.
 6. (1974) Кулинич І. М. Перша на німецькій землі.
 7. (1976) Кулинич І. М. Німецька Демократична Республіка в співдружності країн соціалізму.
 8. (1986) Кулинич І. М. Син свого класу.
 9. (1995) Кулинич І. М., Кривець Н. В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні.
 10. (1996) Кулинич І. М. Економічні та культурні зв’язки Української РСР з Німецькою Демократичною Республікою (1949–1965).

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ГРЕФЕ К.Х. , КУЛИНИЧ І.М. Побратимські зв'язки і співробітництво трудящих Києва і Лейпціга, Донецька й Магдебурга // Український історичний журнал. - 1984. - № 9. - C. 67–79.
 2. КАЛЕНИЧЕНКО П.М. , КУЛИНИЧ І.М. МЕЛЬНИЧЕНКО В.Ю. Діяльність іноземних комуністичних груп на Україні, 1918–1920. – К.: Наук. думка, 1977. – 207 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 7. - C. 149–151.
 3. Корольова М.О. , Кулинич І.М., Харченко А.С. ATLAS zur Geschichte in zwai Banden. Band I. Von dan anfangen menschlichen Gesellschaft bis zum Vorabend der Grossen sozialistischen Oktoberravolution 1917. – Leipzig, 1973. // Український історичний журнал. - 1974. - № 11. - C. 143–145.
 4. КОРОЛЬОВА М.О. , КУЛИНИЧ І.М. Atlas zur Geschichte in zwei banden. Bd.2. Yon den groseen soziallistischen oktoberrevolution 1917 bis 1972. – Leipzig: Zentralinstitut fur Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1975. – 232 s. // Український історичний журнал. - 1977. - № 4. - C. 153–155.
 5. Кулинич І. M.  Створення Міжнародної асоціації дослідників історії та культури німців в Україні // Український історичний журнал. - 1996. - № 3. - C. 156-156.
 6. Кулинич І. М. , Кураєв О. О. А. Каппелер. Коротка історія України // Український історичний журнал. - 1995. - № 6. - C. 146-151.
 7. Кулинич І. М.  Як і коли з'явилися шведські колонії в Південній Україні // Український історичний журнал. - 1995. - № 1. - C. 118-121.
 8. КУЛИНИЧ І.М. , АЛЕКСІЄВЕЦЬ М.М., КВАТИРА М.М. ТРИЛИНСКИЙ И.И. Становление и развитие социалистической школы в ГДР. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1981. – 152 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 2. - C. 156–157.
 9. КУЛИНИЧ І.М. , АСАТУРОВ С.K. Виникнення і розвиток світової системи соціалізму – втілення в життя ідей марксизму-ленінізму // Український історичний журнал. - 1983. - № 5. - C. 30–39.
 10. КУЛИНИЧ І.М. , АСАТУРОВ С.К. Geachichte der sozialistischen Gemeinschaft. – Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1981. – 532 s. // Український історичний журнал. - 1982. - № 9. - C. 139–140.
 11. КУЛИНИЧ І.М. , БРИЦЬКИЙ П.П. Допомога НДР країнам, що розвиваються, в галузі підготовки національних кадрів у 70-і роки // Український історичний журнал. - 1983. - № 12. - C. 91–98.
 12. КУЛИНИЧ І.М. , ВІДНЯНСЬКИЙ С.В. Вшанування члена-кореспондента АН УРСР І.М. Мельникової з нагоди її ювілею // Український історичний журнал. - 1978. - № 12. - C. 145–146.
 13. КУЛИНИЧ І.М. , ГУЛЕВИЧ В.Н. МИРОНЧУК В.Д. Советско-западногерманские отношения на современном этапе. – К.: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1981. –168 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 8. - C. 147–148.
 14. КУЛИНИЧ І.М. , РОЖИК M.Є. ШВАГУЛЯК М.Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма (1933–1939 гг.). – К.: Наук. думка, 1983. – 246 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 2. - C. 147–148.
 15. КУЛИНИЧ І.М. , СОХАНЬ П.С. ГРИШИНА Р.П. Возникновение фашизма в Болгарии, 1919–1925 гг. – София: Изд-во Болгар. академии наук. 1976. – 341 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 9. - C. 146–148.
 16. КУЛИНИЧ І.М. , ШАТАЛІНА Є.П. Пролетарский интернационализм – наше знамя: Документи и материалы об участии трудящихся Донбасса в укреплении интернациональных связей Советского Союза с народами зарубежных стран (1917–1974 гг.). – Донецк: Донбас, 1974. – 294 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 2. - C. 144–145.
 17. КУЛИНИЧ І.М.  100-річчя з дня народження Вільгельма Піка // Український історичний журнал. - 1975. - № 12. - C. 117–119.
 18. КУЛИНИЧ І.М.  30 років Німецькій Демократичній Республіці // Український історичний журнал. - 1979. - № 9. - C. 132–135.
 19. КУЛИНИЧ І.М.  STRIEGNITZ S. Deutsche internationalisten in Sowjetru?land, 1917–1918: Proletarische solidaritat im kampf um Sowjetmacht von. – Berlin: Akademie Verlag, 1979. – 260 s. // Український історичний журнал. - 1980. - № 6. - C. 153–154.
 20. КУЛИНИЧ І.М.  VІ колоквіум з проблем розвитку міжнародних побратимських зв'язків соціалістичних країн // Український історичний журнал. - 1986. - № 2. - C. 160.
 21. Кулинич І.М.  Війна без пострілів. – Дніпропетровськ: Промінь, 1971. // Український історичний журнал. - 1973. - № 5. - C. 146–147.
 22. Кулинич І.М.  Вопросы историографии и методологии всеобщей истории: Сб. науч. статей. Днепропетровск: Промінь, 1971. // Український історичний журнал. - 1973. - № 5. - C. 146–147.
 23. КУЛИНИЧ І.М.  Всесоюзна наукова конференція [на тему: "Загальні закономірності Великого Жовтня і революцій 40-х років у Прибалтиці та країнах Центральної і Південно-Східної Європи". м. Рига, 1976 р.] // Український історичний журнал. - 1977. - № 3. - C. 155–156.
 24. КУЛИНИЧ І.М.  Генуя-Рапалло і Радянська Україна: (До 50-річчя Генуезької конференції) // Український історичний журнал. - 1972. - № 5. - C. 128–130.
 25. Кулинич І.М.  ГРАНЧАК И.М., ЛЕБОВИЧ М.Ф. Бела Кун – выдающийся деятель венгерского и международного революционного движения. – М.: Мысль, 1975. // Український історичний журнал. - 1976. - № 3. - C. 148–149.
 26. КУЛИНИЧ І.М.  Е.Тельман і Україна // Український історичний журнал. - 1986. - № 4. - C. 129–139.
 27. КУЛИНИЧ І.М.  Міжнародна конференція істориків СРСР і НДР. [м. Москва] // Український історичний журнал. - 1986. - № 9. - C. 147–148.
 28. Кулинич І.М.  Міжнародна наукова конференція “Російські німці: проблеми історіографії та джерелознавства.” [ м.Анапа, 1996 р. ] // Український історичний журнал. - 1997. - № 3. - C. 150-151.
 29. КУЛИНИЧ І.М.  Наукова конференція, присвячена 35-й річниці Німецької Демократичної Республіки. [м. Москва] // Український історичний журнал. - 1984. - № 11. - C. 156.
 30. Кулинич І.М.  Німецькі колонії на Україні (60-ті роки ХVІІІ ст. - 1917 р.) // Український історичний журнал. - 1990. - № 9. - C. 18-30.
 31. КУЛИНИЧ І.М.  Полум'яний революціонер-інтернаціоналіст: (До 100-річчя від дня народження Карла Лібкнехта) // Український історичний журнал. - 1971. - № 8. - C. 116–122.
 32. КУЛИНИЧ І.М.  Роза Люксембург і революційний рух у Німеччині // Український історичний журнал. - 1971. - № 2. - C. 28–36.
 33. Кулинич І.М.  РУДЕНКО Н.М., РУСАК А.В. Армія фашистського агресора: від перемог до поразок. 1941-1945. ( Морально-психологічний аспект ) - К.: Ін-т історії України НАН України, 1997. - 344 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 152-155.
 34. Кулинич І.М.  СИДЕЛЬНИКОВ С.И. Болгарский революционный Центральный Комитет. – Харьков, Изд-во Харьк. ун-та, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 7. - C. 150–151.
 35. КУЛИНИЧ І.М.  ТУРИВНЕНКО Н.И. Сотрудничество общественных организаций СССР и Болгарии. – Киев; Донецк: Вища шк., 1984. – 168 с. // Український історичний журнал. - 1985. - № 7. - C. 148–149.
 36. МЕЛЬНИКОВА І.М. , КУЛИНИЧ І.М., КАЛЕНИЧЕНКО П.М. З досвіду культурного співробітництва слов'янських народів на сучасному етапі // Український історичний журнал. - 1978. - № 8. - C. 37–51.
 37. Мельникова І.М. , Кулинич І.М. Великий Жовтень і розвиток світової системи соціалізму // Український історичний журнал. - 1987. - № 11. - C. 80-95.
 38. Ю.М. , КУЛИНИЧ І.М. П'ята наукова міжвузівська конференція істориків-славістів Радянського Союзу [Харків, 1970 р.] // Український історичний журнал. - 1970. - № 5. - C. 151–153.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1999. Кулинич І.М. "Українське питання" в міжнародній політиці напередодні та в роки Другої світової війни : сборник научных трудов / І.М. Кулинич // Міжнародні зв'язки України: Наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. - Вип. 8. - С. 62-71