ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

БЛАНУЦА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000026

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Блануца Андрій Васильович
Варіанти імені
Blanutsa; Блануца
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступіньканд. іст. наук
Вчене званнястарший науковий співробітник (2009)
Наукові
зацікавлення
історія Великого князівства Литовського (1340–1600), джерелознавство, дипломатика
E-mailandriiblanutsa@gmail.com
Телефон+380 44 279 06 53 (служб.)
Дата та місце
народження
1 квітня 1979 р., смт. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області
Кандидатська
дисертація
“Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566–1599 рр.)” (науковий керівник – д.і.н. П.М.Сас, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 25 лютого 2005 р.)
ОсвітаНіжинський державний педагогічний університет ім. М. В. Гоголя (нині Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), магістр (диплом з відзнакою, 2001)
Професійна
діяльність
2007-

старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України

2005–2007

науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України

2004-2005

молодший науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України

2001–2004

аспірант відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України

2001

викладач Ніжинського державного педагогічного університет ім. М. В. Гоголя

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2010-
 • заступник головного реактора наукового збірника “Український історичний збірник” (Київ)

 • 2009-
 • заступник головного редактора наукового збірника “Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського” (Київ)

 • 2002-2010
 • відповідальний секретар наукового збірника “Український історичний збірник” (Київ)

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2015
 • Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, „Polityka nadań ziemskich Jagiellonów na ziemiach ukraińskich Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

 • 2014
 • Німецький історичний інститут в Москві, «Политика земельных пожалований Ягеллонов на украинские земли Великого княжества Литовского»

 • 2014
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, «Кризовий стан господарського домену у Великому князівстві Литовському у 50–60-х роках XVI ст. та заходи щодо його модернізації»

 • 2013
 • Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO, “Wołyńskie książęce rodziny w politycznym i społeczno-ekonomicznym życiu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczy Pospolitej XVI w.”

 • 2013
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, «Економічні процеси у Великому князівстві Литовському: вплив та наслідки реформ 60-х років XVI ст.».

 • 2013
 • Canadian Institute of Ukrainian Studies, „Князівський рід Сангушків у політичному та соціально-економічному житті Великого князівства Литовського XV–XVI ст.”

 • 2013-2014
 • Грант НДР для молодих учених НАН України “Українські князівсько-шляхетські роди ранньомодерної доби через призму нових джерел”.

 • 2012
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, “Волинські князівські роди в політичному та соціально-економічному житті Великого князівства Литовського та Речі Посполитої XVI ст.”

 • 2011
 • Stypendiu Muzeum historii Polski, „Polityka nadań ziemskich Jagiellonów na ziemiach ukraińskich Wielkiego Księstwa Litewskiego”

 • 2011
 • Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO, “Księci Sanguszki w Politycznym i społeczno-ekonomicznym życiu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczy Pospolitej XVI w.”.

 • 2011
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, “Князі Сангушки в політичному та соціально-економічному житті Великого князівства Литовського та Речі Посполитої XVI ст.”.

 • 2011-2012
 • Грант НДР для молодих учених НАН України “Акти Волинського воєводства» як джерело до історії української еліти Великого князівства Литовського”.

 • 2010
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, “Волинська шляхта в соціально-економічному житті Великого князівства Литовського XVI ст.»

 • 2009
 • Stypendium Kasy Mianowskiego, «Źródła do historji szlachty wołynskiej XV–XVI w.»

 • 2009
 • Niemiecki instytut historyczny w Warszawie, «Polityka rozdawnicza dynastii Jagiellonόw ziem ukrainnych Wielkiego Księstwa Litewskiego»

 • 2008
 • Canadian Institute of Ukrainian Studies, „Шляхетські наїзди на українських землях Великого князівства Литовського XV – першої половини XVI ст.”.

  Премії та нагороди
 • 2013
 • 2011
 • Праці
  Монографії, брошури

  1. Земельні володіння волинської шляхти у другій половині XVI ст. – К., Інститут історії України НАН України, 2007. – 248 с.

  2. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга половина XVI ст.). – К., Інститут історії України НАН України, 2005. – 129 с.

  Документальні публікації

  3. Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / Підготовка до друку й авторський текст Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 154 с.

  4. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32. (1548–1549): Užrašymų knyga 32 / Parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius, E. Deveikytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2012. – XX, 144 p.

  5. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22. (1547): Užrašymų knyga 22 / Parengė A. Blanuca, D. Vashchuk, D. Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010. – 174 p.

  6. Князі Масальські: документи і матеріали XVI ст. Випуск 1. / Підготовка до друку й авторський текст Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – К.: Університетське видання “Пульсари”, 2007. – 176 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  7. Україна і Литва в XIV – XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти / В. Г. Берковський, А. В. Блануца, Д. П. Ващук, А. О. Гурбик, Б. В. Черкас. – Луцьк: ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2011. – 256 с.: 28 с. іл.

  8. Україна: литовська доба 1320-1569. – К.: “Балтія-Друк”, 2007. – 176 с. (у співавторстві).

  Статті

  9. «У права мовити и справедливости доводити»: інститут захисту у 60–70-х роках XVI ст. у Великому князівстві Литовському // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2015. – Т. ІІІ. – С. 88–115.

  10. Українські князівсько-шляхетські роди у системі управління «українними» прикордонними містами/замками у ранній Новий час // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне: О. Зень, 2014. – С. 13–16.

  11. Сучасний стан та нові виклики в археографічних дослідженнях спадщини Великого князівства Литовського // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відпов. редактор В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 34–40.

  12. Старости/намісники в «окраїнних» прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 20: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 177–184.

  13. Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 14. – К., Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 185–206.

  14. Документальний склад книги записів Литовської метрики №49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 – початку 1570-х рр. // Український історичний журнал. – 2014. – №1.

  15. Dyplomatyka ukraińska epoki postsowieckiej: transformacja pierwszego dziesięciolecia // Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między Wschodem i Zachodem / red. A. Górak, M. Szabaciuk. – Lublin, 2014. – S. 9–21.

  16. Национальные дипломатарии раннего нового времени Украины и России: гуманитарный проект сотрудничества // IV Международный Форум «Популярная литература и современное общество»: сборник материалов / ИД «Медиацентр», 2013. – С. 38–43.

  17. Кошколдеї-Басанські: документи до історії київської родини (остання чверть XVI cт.) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2013. – Т. ІІ. – С. 228–242.

  18. Джерела до історії ринку землі у Великому князівстві Литовському у період дії І до ІІ Литовських Статутів // Rynki lokalne i regionalne w XV–XVIII wieku. – Białystok–Krakόw, 2013. – S. 35–54.

  19. «Українні» прикордонні замки та їхня адміністрація: структура, повноваження, влада // Dzieje biurokracji. – Liublin–Toruń–Włocławek, tom V, część 1, 2013. – S. 147–156.

  20. «Старосты/наместники/державцы» на литовско-московском пограничье в раннее новое время: взаимодействие с местными сословными группами // Сословное представительство в России в контексте европейской истории (вторая половина XVI – середина XVII вв.) Международная научная конференция 7–10 октября 2013 г. Тезисы докладов. – М., 2013. – С. 25–28.

  21. Торговый потенциал Волыни и Молдавский торговый путь в XV–XVI вв. // Buletin ştiinţific al tinerilor istorics. Serie nouǎ. I (VI). – Chişinǎu, 2012. – S. 39–42.

  22. Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936–2011 рр.): основні тенденції // Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 22: Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття», 20–21 жовтня 2011 р., м. Київ. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 313–328.

  23. Литовско-московские войны первой половины XVI в. и фактор земельной политики Ягеллонов // СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ: КОНФЛИКТ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Материалы научной конференции, Санкт-Петербург, 12–14 октября 2012 года. – Санкт-Петербург, 2012. – С. – 20–23.

  24. Ленне землеволодіння у Великому князівстві Литовському: аналіз джерел // Український історичний збірник. – К., Інститут історії України НАН України, 2012. – Вип. 15. – С. 220–228.

  25. Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – К., 2012. – С. 58–63.

  26. Археографічний проект видання Литовської метрики в Україні та його лінгвістичний складник // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, 24–26 квітня 2012 року. – С. 14–17.

  27. Ідея відродження видавничого проекту «Пізньосередньовічні джерела з історії України та Литовська Метрика» // Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу (Київ, Інститут історії України НАН України 21 березня 2012 р.). – К., Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 8–10.

  28. «Акти Волинського воєводства» як джерело із соціальної історії ранньомодерної України // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук.конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 5–6 жовт. 2012 р. / [упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко, В.В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 26–30.

  29. «Акти Волинського воєводства» як джерело з економічної історії Волині кінця XV–XVI століття // Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна наукова школа-семінар. Тези доповідей. – К., 2012. – С. 13–15.

  30. Трансакційні угоди шляхти Великого князівства Литовського у достатутовий період // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 2. – С. 196–202.

  31. Судові справи про маєткові спори у Великому князівстві Литовському в 1529–1566 рр.: фактор судової бюрократії // Dzieje biurokracji / Pod red. A. Gόraka, K. Latawca i D. Magiera. – Lublin–Siedlce, 2011. – Tom IV. – Część 1. – S. 101–110.

  32. Студії з новітньої української литуаністики на сторінках «Українського історичного журналу» // Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. – Рівне: видавець О. Зень, 2011. – С. 439–445.

  33. Маєткові статки українського князя XVI ст. за даними інвентаря 1558 року // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 22. – Рівне, 2011. – С. 10–11.

  34. М.М. Кром. Між Руссю та Литвою. Прикордонні землі у системі російсько-литовських відносин кінця XV – першої третини XVI ст. – 2-ге вид., випр. та доп. – Москва: Квадрига; Об’єднана редакція МВС Росії, 2010. – 320 с. // Український історичний журнал. – 2011. – №5. – С. 179–189.

  35. Книга записів Литовської метрики №35 як джерело з економічної історії українських земель Великого князівства Литовського 1551–1557 рр. // Історія торгівлі, податків та мита. П’ята міжнародна наукова школа-семінар. Тези доповідей. – К., 2011. – С. 41–43.

  36. Земельні надання на ленному праві у Великому князівстві Литовському // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. ІІ Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – К., 2011. – С. 27–28.

  37. Досвід підготовки до видання археографічними науковими центрами книг записів Литовської метрики першої половини XVI ст. // Український історичний збірник. – К., – 2011. – Вип. 14. – С. 186–194.

  38. Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 11. – К., 2011. – С. 191–206.

  39. «Борьба за шляхетство» в Великом княжестве Литовском в середине XVI века // Мининские чтения: Сборник научных трудов по истории Восточной Европы в XI–XVII вв. Н. Новгород: Кварц, 2011. – С. 328–338.

  40. Modern state of edition of books of records of the Lithuanian metrica of the first half of XVI st.: experience of arkheografic scientific schools // Materiały II Konferencji stypendystow Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców «Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą», Warszawa, 11 maja 2011 r. – Warszawa, 2011. – S. 59–70.

  41. Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст. // Наукові записки. – К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – Випуск 4 (48). – С. 236–244.

  42. Торговый потенциал Волыни конца XV – середины XVI вв. в системе международной торговли восточно-европейского региона // Судьбы славянства: выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 60-летию битвы при Грюнвальде/Танненберге): Материалы международной научной конференции / Отв. ред. А.И. Филюшкин. – Санкт-Петербург: Любавич, 2010. – С. 41–46.

  43. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529–1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Український історичний журнал. – 2010. – №1. – С. 52–65.

  44. Регламентація питань торгівлі в надавчій політиці великих князів литовських у першій половині XVI ст. // Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2010. – №1 (1). – С. 90–96.

  45. Політика земельних надань Сигізмунда ІІ Августа на українських землях Великого князівства Литовського: основні тенденції та джерела дослідження // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – К., Інституту історії України НАН України, 2010. – С. 213–232.

  46. Литовська метрика як джерело дослідження повсякденності у Великому князівстві Литовському // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук, конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю. Міністерство освіти і науки України; НАН України. Інститут історії України; ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди; Кафедра історії та культури України; Навчально-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2010. –С. 73–76.

  47. До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець XV ст.) // Український історичний збірник. – К., 2010. – Вип. 13. – С. 158–160.

  48. ‘Old ways’ versus ‘novelties’ in the legal and economic sources of the Grand duchy of Lithuania ca. 1450–1700 // Lithuanian historical studies. – Vol. 12. – 2007. – Vilnius, 2009. – P. 19–40. (у співавторстві з Д. Ващуком).

  49. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал. – 2009. – №2. – С. 194–207.

  50. Украина: литовский период истории (современная историография и историческое сознание) // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. – Vilnius, 2009. – P. 321 – 336. (співавтор – Д. Ващук)

  51. Земська служба у Великому князівстві Литовському за документами книги записів №39 Литовської метрики (середина XVI ст.) // Український історичний збірник. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 456–467.

  52. Земельні надання Сигізмунда ІІ Августа на Волині: джерела дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. – Рівне, 2009. – С. 241–243.

  53. Земельные владения украинской шляхты в эпоху правления Сигизмунда ІІ // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2009. – Вип. 57. – С. 90–97.

  54. Земельные владения дворовой элиты Сигизмунда ІІ Августа // Верховная власть, элита и общество в России XIV – первой половины XIX века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. Вторая международная научная конференция. – Москва, 23–июня 2009 г. Тезисы докладов. – М., 2009. – С. 25–26.

  55. Евреи-арендаторы и шляхтичи-арендаторы на Волыни во второй половине XVI в.: конкуренты или партнеры? // Еврейская культура и ее контексты. Материалы Шестнадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – М., Академическая серия, 2009. – Выпуск 27. – Ч. 3. – С. 27–33.

  56. Великокнязівська політика земельних надань на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині XV ст. (за матеріалами Литовської метрики) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2009. – Т. І. – С. 134–143.

  57. Актовые книги земских и гродских судов как источники для изучения правовой и социальной истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой XVI–XVII вв. // Финно–угры–славяне–тюрки: опыт взаимодействия (традиции и новации): сборник материалов Всероссийской конференции / Сост. и общ. ред. А.Е. Загребин, В.В. Пузанов. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – С. 356–363.

  58. Аграрна політика литовських володарів на Волині у XV – початку XVIІ ст.: джерела та методи дослідження // З’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року. Матеріали ІІІ міжнародної наукової, історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 580-й річниці з’їзду. м. Луцьк, 24 січня 2009 р. Науковий збірник. – Вип. 2. – Луцьк, 2009. – С. 54–57.

  59. Le marche foncier de la noblesse dans le district de Luck de la voivodie de Volhynie 1566–1599 (d’apres les registeres des tribunaux territoriaux et chatelains) // Cahiers du monde russe, 50/2-3, Avril–septembre 2009, p. 287–300.

  60. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики І половини XVI ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Т. 18. На пошану професора В.С. Степанкова. – Кам’янець-Подільський. – 2008. – С. 76–84.

  61. Привілей великого князя литовського Вітовта пану Іллі Вячковичу на волинські маєтності (початок XV ст.) // Український історичний збірник. – К., Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 11. – С. 472–475.

  62. Політика земельних надань великих князів литовських на українські землі: джерелознавчий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів: Інститут історії України НАН України, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 245–247.

  63. Політика земельних надань Олександра Ягеллончика на Волинську землю (кінець XV – початок XVI ст.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали XXIX Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 490-ій річниці надання Ковелю Магдебурзького права. Мм Ковель, 5–6 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Луцьк: Надстир’я, Ковель: ТОВ „Ковельська міська друкарня”, 2008. – С. 238–241.

  64. Надавча політика Казимира та Олександра Ягеллончика на Сіверську землю (за матеріалами Литовської метрики) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2008. – Вип. 44. – С. 136–143.

  65. Земельні надання Сигізмунда І Старого на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIІI ст.). – К., 2008. – Вип. 8. – С. 78–97.

  66. Земельные пожалования Ягеллонов на Сиверскую землю (середина XV – начало XVІ столетия) // Российско-польский исторический альманах. Выпуск 3. – Ставрополь-Волгоград: Изд-во СГУ, 2008. – С. 117–122.

  67. Документ про наїзд на Здолбицький маєток князя К.К. Острозького // Наукові записки. Історичні науки. Матеріали міжнародної конференції „князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи” 15–17 жовтня 2008 року. – Острог. – Вип. 13. – 2008. – С. 340–342.

  68. Владимирские евреи во второй половине XVI века // Материалы Пятнадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. – М., Академическая серия, 2008. – Выпуск 23. – Ч. 2. – С. 150–154.

  69. „Князі-повітники” в Україні XVI – середини XVII ст. // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу. Луцьк, 17–19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 2. – С. 31–36.

  70. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському у XVI ст.: на прикладі справи князів Масальських // Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. – Черкаси, 2007. – С. 123–127.

  71. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики першої третини XVI ст. // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 36. – С. 318–324.

  72. Шляхетские наезды в социальной практике раннемодерного общества XV – первой половины XVII вв. // История идей и история общества. Материалы V Всероссийской научной конференции, Нижневартовск, 19–20 апреля 2007 года. – Нижневартовск, 2007. – С. 42–43.

  73. Структура шляхетського землеволодіння на Волині (за матеріалами Попису війська Великого князівства Литовського 1528 р. та Поборового реєстру Волинського воєводства 1570 р.) // METRICIANA: Даследаванні і матэрыялы Метрикі Вялікага Княства Літоўскага. – Т. IV. – Мінск: Athenaeum, 2007. – С. 42–58.

  74. Рецепція шляхетського землеволодіння на Волині наприкінці XV – початку XVI ст. (на прикладі земельних надань та підтверджень Олександра Ягеллончика) // Осмислення спадщини давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії. Міжнародна наукова конференція 26-27 жовтня. Програма і резюме доповідей / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – С. 45.

  75. Привілеї на магдебурзьке право містам Великого князівства Литовського та регламентація в них питань торгівлі (друга половина XV – перша третина XVI ст.) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць / За ред. О.О. Дячка. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 72–78.

  76. Надання та підтвердження Олександра Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К., 2007. – С. 434–455.

  77. Міграційні процеси у Великому князівстві Литовському під час московсько-литовських війн кінця XV – початку XVI ст. // Український вимір. – Ніжин, 2007. – Вип. 6. – С. 43–45.

  78. Кременецкие евреи во второй половине XVI в. // История евреев в Центральной и Восточной Европе. Тезисы докладов Четырнадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. 31 января – 2 февраля 2007 г. – Москва, 2007. – С. 1–2.

  79. Князівський рід Масальських за матеріалами Литовської метрики (середина XV – перша половина XVI ст.) // Український історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 37–51. (у співавтор Д. Ващук).

  80. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIІI ст.). – К., Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 7. – С. 124–140.

  81. Земельные пожалования Казимира Ягеллончика на украинские земли Великого княжества Литовского: попытка реконструкции по источникам Литовской метрики // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. Тези доповідей. – К., 2007. – С. 17–19.

  82. Документація Литовської метрики про шляхетські наїзди на українських землях Великого князівства Литовського в 20-х рр. XVI ст. (за матеріалами книги записів №14) // Український історичний збірник. – Вип. 10. – К., 2007. – С. 392–398.

  83. Владні еліти Речі Посполитої другої половини XVI – першої половини XVII ст.: соціально-політичний статус волинських князів // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Т. 17. На пошану професора В.П. Газіна. – Кам’янець-Подільський. – 2007. – С. 19–27.

  84. Princes of Grand Duchy of Lithuania and Poland in the System of Landed Circulation in the XVI-th Century (Example of Lutsk District of Volhyn Lend) // Acta Historica Universitatis Klaipedensis XIV. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija. – Klaipėda, 2007. – P. 35–43.

  85. Рентні платежі та правовідносини // Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. – Т. I. – К., 2006. – С. 142–152 (у співавторстві А. Гурбик, Д. Ващук).

  86. Княжеская элита на Волыни второй половины XVI в. в системе земельного оборота // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. – К., 2006. – С. 181–188.

  87. Княжата головні” та „княжата-повітники” на Волині у XVI – першій половині XVII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIІI ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 227–238.

  88. Евреи – кредиторы волынской шляхты во второй половине XVI ст.: к проблеме экономических и межэтнических отношений // Вестник Удмуртского университета. Серия история. Выпуск 7. – Ижевск. – 2006. С. 132–137.

  89. Деякі аспекти мобільності шляхетської земельної власності у Луцькому повіті Волинського воєводства в останній третині XVI ст. (за матеріалами Луцьких актових книг // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”. Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення. У чотирьох томах. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський-Київ, Нью-Йорк-Острог, 2006. – С. 422–428.

  90. Інститут „старини” й „новини” в правових та економічних джерелах Великого князівства Литовського (друга половина XV – XVI ст.) // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 11–23. (співавтор Д. Ващук).

  Науково-популярні публікації

  91. Україна та Росія на перехрестях історії. Справи і дні людей «військового чину»: повсякденне життя російського дворянства і української шляхти у XVI – першій половині XVII ст. (Модуль 3): посібник для вчителя. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 88 с. (співавтор – Назаров В.Д.)

  92. Русское дворянство и украинская шляхта в социально-политической жизни и повседневности (конец XV – первая половина XVII в.) // Россия и Украина на перекрестках истории. Пособие для учителей истории. – М., 2012. – С. 167–246. (співавтор – Назаров В.Д.)

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  93. Старости/державці/намісники у системі поземельних відносин у Великому князівстві Литовському до середини XVI ст. // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції 16–19 вересня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський. – К., 2015. – С. 24–25.

  94. Наказувати й виконувати: джерела з історії інституту місцевих урядників у системі земельних надань у Великому князівстві Литовському кінця XV – середини XVI ст. // IV Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 28 жовтня 2015 р. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 19–20.

  95. Місцеві урядники у судових земельних справах у Великому князівстві Литовському у період дії Першого Литовського Статуту // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 26. – Рівне: О. Зень, 2015. – С. 13–20.

  96. Місцеві урядники у системі торгових операцій у Великому князівстві Литовському до середини XVI ст. // Дев’ята міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита. Тези доповідей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 39–40

  97. Напередодні соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському середини 60-х років XVI ст.: особливості та дипломатика орендних договорів українських князівсько-шляхетських родів // ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 6–7 червня 2014 року, м. Перяслав-Хмельницький. – К., 2014. – С. 20.

  98. З історії земельних надань українській шляхті напередодні соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18–19 вересня 2014 р., м. Славута) / за ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ–Хмельницький: Поліграфіст-2, 2014. – С. 16–22.

  99. Джерела про українські шляхетсько-князівські роди ранньомодерної доби в документальних фондах архівних зібрань Санкт-Петербурга // ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року, м. Київ. – К., 2014. – С. 41–43.

  100. Роль «адвокатів» у судових справах шляхти Великого князівства Литовського (1529–1566 рр.) // Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. – Київ., Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2013. – С. 36–38.

  101. Проект дослідження та видання джерел з історії України XIV–XVII ст.: від ідеї до реалізації // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 4. – С. 71–73.

  102. Политика земельных пожалований Ягеллонов в Великом княжестве Литовском // Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаỹ Беларусі. Працоỹня матэрыялы. – Т. 2 (2013). – Каунас, 2013. – С. 27–30.

  103. Книга записів №49 Литовської метрики як джерело до вивчення впровадження соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському (60-ті роки XVI ст.): регулювання надань на корчми // Історія торгівлі, податків та мита. Сьома міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – К., 2013. – С. 22–23.

  104. Земля й маєтність у свідомісних орієнтирах української шляхти у XVI ст. // І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. – К., 2013. – С. 22.

  105. Земля й маєтність у ментальності людини раннього Нового часу в Україні // Проблема традиції в українській культурі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – С. 268–270.

  106. Дипломатичний аналіз документів книги записів №49 Литовської метрики у контексті дослідження соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському у 60-х роках XVI ст. // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі. Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції 16–19 жовтня 2013 року, м. Кам’янець-Подільський. – К., 2013. – С. 50–53.

  Література
  1. Історія української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина XVII–XVIII ст.) (наукова школа) : бібліографічний покажчик. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – С. 106–112.
  2. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. - К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 488.

  БЛАНУЦА Андрій Васильович (01.04.1979, смт. Костянтинівка Арбузинського р-ну Миколаїв. обл.) – дослідник історії України XV – першої половини XVII ст. 2001 закінчив іст.-правозн. фак-т Ніжин. держ. пед. ун-ту. 2001 – асистент кафедри історії України та правознавства Ніжин. держ. пед. ун-ту. 2001–2004 – аспірант, з 2004 – м. н. с., н. с. відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566–1599 рр.)» (2004, наук. кер. – д. і. н. П. М. Сас).


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. ЗЕМЕЛЬНІ КОНТРАКТИ
  2. КАНЦЛЕР ЛИТОВСЬКИЙ
  3. КОЗЕЛЕЦЬ
  4. КОРОП
  5. ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
  6. ЛІЛЕЄВ Михайло Іванович
  7. ЛЮПЕРСОЛЬСЬКИЙ Петро Іванович
  8. МЕЧНИК
  9. МИКОЛАЇВСЬКИЙ СОБОР у Ніжині
  10. НІЖИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ВИЩИХ НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
  11. НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
  12. СИГІЗМУНД ІІ АВГУСТ
  13. СОКИРИНЦІ, село Чернігівської обл.
  14. СРІБНЕ , смт Чернігівської обл.

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2005) Блануца А. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга половина ХVI ст.).
  2. (2007) Блануца А. Земельні володіння Волинської шляхти в другій половині ХVІ ст./ А. Блануца.
  3. (2017) Блануца А. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440-1572 рр.)   
  4. (2017) Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320-1569

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Блануца А. В. , В а щ у к Д. П. Князівський рід Масальських за матеріалами Литовської метрики (середина XV - перша половина XVI ст.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 4. - C. 37-51.
  2. Блануца А. В. , В а щ у к Д. П. Міжнародна наукова конференція «Литовська метрика й Литовський статут як джерелознавча база для славістики й балтистики» // Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - C. 228-230.
  3. Блануца А. В. , Ващук Д. П. Міжнародна наукова конференція "Велике князівство Литовське і його традиція: долі національних наративів" // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 229-229.
  4. Блануца А. В. , Доброчинська В. А. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - C. 226-228.
  5. Блануца А. В. , Доброчинська В. А. ІV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспіранів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" // Український історичний журнал. - 2015. - № 2. - C. 233.
  6. Блануца А. В. , Дячок О. О. IV Міжнародна науково-методична школа-семінар «Історія торгівлі, податків та мита» // Український історичний журнал. - 2010. - № 6. - C. 221-222.
  7. Блануца А. В. , Жеребцова Л. Ю. Міжнародна наукова конференція «Історія та культура Балтійського реґіону: Литва та Польща» // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - C. 225-227.
  8. Блануца А. В.  IV симпозіум з історії бюрократії // Український історичний журнал. - 2010. - № 5. - C. 222-222.
  9. Блануца А. В.  Міжнародна науково-практична конференція "Україна – Польща: стратегічне партнерство у системі геополітичних координат" // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 229.
  10. Блануца А. В.  Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 194-207.
  11. Блануца А. , Вікторова Л. З історії формування маєткових комплексів князів Чорторийських у Великому князівстві Литовському (кінець XV–XVI ст.) // Український історичний журнал. - 2019. - № 2. - C. 94.
  12. Блануца А.  "Справа соймовая" короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - C. 206.
  13. Блануца А.  "Управа мовити и справедливости доводити": інститут захисту у 60–70-х роках XVI ст. у Великому князівстві Литовському // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 88.
  14. БЛАНУЦА А.  ВЕЛИКОКНЯЗІВСЬКА ПОЛІТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ НАДАНЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ) // Ukraina Lithuanica. - 2009. - Т. 1. - C. 134.
  15. Блануца А.  Документація Литовської метрики про шляхетські наїзди на українських землях Великого князівства Литовського в 20-х pp. XVI ст. (за матеріалами книги записів №14) // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 392-398.
  16. БЛАНУЦА А.  КОШКОЛДЕЇ-БАСАНСЬКІ: ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РОДИНИ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVI СТ.) // Ukraina Lithuanica. - 2013. - Т. 2. - C. 228.
  17. БЛАНУЦА А.  ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА В КОМПЛЕКСІ ПІЗНЬО СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ. МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ (КИЇВ, ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ 21 БЕРЕЗНЯ 2012 Р.). – К., ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2012. – 58 С. // Ukraina Lithuanica. - 2013. - Т. 2. - C. 273.
  18. БЛАНУЦА А.  МЕТРИКІАНА В БІЛОРУСІ. METRICIANA. ДАСЛЕДАВАННІ І МАТЭРЫЯЛЫ МЕТРЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОВСКАГА. – МІНСЬК: ATHENAEUM. – Т. І. – 2001, 186 С.; Т. ІІ. – 2003, 236 С.; Т. ІІІ. – 2004, 298 С. // Ukraina Lithuanica. - 2009. - Т. 1. - C. 216.
  19. Блануца А.  Механізми місцевого управління на українських землях у добу Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 507.
  20. Блануца А.  Огляд. Генрик Літвін. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648) / Пер. з польськ. Лесі Лисенко. – К.: Дух і Літера, 2016. – 616 с. // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - C. 281.
  21. Блануца А.  ОГЛЯД. РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ / ВІДПОВ. РЕДАКТОР В. СМОЛІЙ. — К.: ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2014. — 258 С. // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. - 2015. - Вип. 2. - C. 134.
  22. Блануца А.  Особливості кредитних операцій на Волині у другій половині XVI ст. // Український історичний збірник. - 2003. - Вип. 5. - C. 71.
  23. Блануца А.  Особливості кредитних операцій на Волині у другій половині ХVІ ст. // Український історичний збірник. - 2003. - 5. - C. 71-77.
  24. Блануца А.  Перемишльська шляхта очима російського історика [огляд] Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI века (историко-генеалогическое исследование). – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2001. – 172 c. // Український історичний збірник. - 2005. - 8. - C. 545-547.
  25. Блануца А.  Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 671 с. // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 389.
  26. Блануца А.  Цінові аспекти обігу земельних володінь волинської шляхти (за матеріалами Луцьких актових книг 1566-1599 рр.). // Український історичний збірник. - 2004. - 7. - C. 106-122.
  27. Блануца А.  Частота укладення земельних контрактів між волинською шляхтою (за матеріалами Луцьких актових книг 1566-1599 рр.) // Український історичний збірник. - 2004. - 6. - C. 85-102.
  28. Блануца А.В. , Ващук Д.П., Копилов С.А. І Міжнародна наукова конференція з литуаністики в Україні // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 196-198.
  29. Блануца А.В. , Ващук Д.П. Государев двор в истории России XV-XVII столетий // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 221-223.
  30. Блануца А.В. , Ващук Д.П. Друга літня міжнародна наукова школа в Парижі // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 231-232.
  31. Блануца А.В. , Ващук Д.П. Інститут "старини" й "новини" в правових та економічних джерелах Великого князівства Литовського (друга половина ХV-ХVІ ст.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 11-23.
  32. Блануца А.В. , Доброчинська В.А. ІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» // Український історичний журнал. - 2011. - № 2. - C. 232-234.
  33. Блануца А.В. , Жеребцова Л.Ю. Актуальні проблеми історії Великого князівства Литовського та Корони в дослідженнях молодих учених // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 224-226.
  34. Блануца А.В.  Документальний склад книги записів Литовської метрики №49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 – початку 1570-х рр. // Український історичний журнал. - 2014. - № 1. - C. 146-168.
  35. Блануца А.В.  Земельні контракти волинської шляхти в другій половині ХVI ст. // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 33-50.
  36. Блануца А.В.  М.М.Кром. Між Руссю та Литвою. Прикордонні землі у системі російсько-литовських відносин кінця XV – першої третини XVI ст. – 2-ге вид. // Український історичний журнал. - 2011. - № 5. - C. 179-189.
  37. Блануца А.В.  Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica, Series II: Середньовічна Русь: проблеми термінології" // Український історичний журнал. - 2017. - № 4. - C. 224.
  38. Блануца А.В.  Міжнародна наукова конференція «Локальні й реґіональні ринки XIV–XVIII ст.» // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 223.
  39. Блануца А.В.  Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - C. 52-65.
  40. Блануца А.В.  Соціально-станова зумовленість шляхетських наїздів на Волині у другій половині XVI ст. // Український історичний журнал. - 2003. - № 4. - C. 103-111.
  41. Блануца Андрій  "Княжата головні" та "княжата-повітники" на Волині в XVI - першій половині XVII століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2006. - 6. - C. 227-238.
  42. Блануца Андрій  [Огляд] Білоруська історіографія 20-х років XX ст. Arche. – 2009. – № 7. Гістарыяграфія 1920-х: Сярэднявечча і раньнемадэрны час. – Менск. – 1108 с. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 2. - C. 223-225.
  43. Блануца Андрій  [ОГЛЯД] МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА ПЕРІОДУ „СМУТИ” В ОЦІНЦІ ФРАНЦУЗЬКОГО КАПІТАНА // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 492–493.
  44. Блануца Андрій  [Огляд] Первый литовский статут (1529 г.) / с. Лазутка, и. Валиконите, э. Гудавичюс. - вильнюс: margi raњtai, 2004. -522 с. - Библиография в сносках и в конце книги, 77 иллюстр. . // Український історичний збірник. - 2006. - 9. - C. 495-496.
  45. Блануца Андрій  БІЛОРУСЬКІ ЮВІЛЕЙНІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ З ЛИТУАНІСТИКИ // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 504-506.
  46. Блануца Андрій  Бовгиря А. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 304 с. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2011. - 14. - C. 315-318.
  47. Блануца Андрій  До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець XV ст.) // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 2. - C. 158-160.
  48. Блануца Андрій  Досвід підготовки до видання археографічними науковими центрами книг записів Литовської метрики першої половини XVI ст. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2011. - 14. - C. 185-194.
  49. Блануца Андрій  Земельні контракти князів на Волині (друга половина XVI століття) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2005. - 5. - C. 173-181.
  50. Блануца Андрій  Земельні надання Сигізмунда І Старого на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2008. - 8. - C. 60-72.
  51. Блануца Андрій  Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2007. - 7. - C. 124-140.
  52. Блануца Андрій  ЗЕМСЬКА СЛУЖБА У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ ЗА ДОКУМЕНТАМИ КНИГИ ЗАПИСІВ №39 ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ (СЕРЕДИНА XVІ СТ.) // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 456-467.
  53. Блануца Андрій  Правові основи шляхетського землеволодіння за Другим Литовським Статутом 1566 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2003. - 3. - C. 129-138.
  54. Блануца Андрій  ПРИВІЛЕЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЛИТОВСЬКОГО ВІТОВТА ПАНУ ІЛЛІ ВЯЧКОВИЧУ НА ВОЛИНСЬКІ МАЄТНОСТІ // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 471–474.
  55. Блануца Андрій  Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2013. - 12. - C. 224-241.
  56. Блануца Андрій  Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин / Відповідальний редактор В. А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 602 с. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 520-525.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2002. Блануца А. Особливості кредитних операцій на Волині у другій ХVI ст. : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2002. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. - Вип. 5. - С. 71-77
  2. 2003. Блануца А. Правові основи шляхетського землеволодіння за Другим Литовським Статутом 1566 р. : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 3. - С. 129-138
  3. 2003. Блануца А.В. Соціально-станова зумовленість шляхетських наїздів на Волині у другій половині ХVІ ст. / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2003. - N4. - С. 103-111
  4. 2004. Блануца А. Рецензія : монография / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 4. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 520-525
  5. 2004. Блануца А. Цінові аспекти обігу земельних володінь волинської шляхти (за матеріалами Луцьких актових книг 1566 - 1599 рр.) : монография / А. Блануца // Український історичний збірник . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 7. - С. 106-122
  6. 2005. Блануца А. Земельні контракти князів на Волині (друга половина ХVІ століття) : монография / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 5. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 173-181
  7. 2005. Блануца А. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга половина ХVI cт.) : монография / А. Блануца, 2005. - 129 с.
  8. 2005. Блануца А. Огляд: Перемишльська шляхта очима російського вченого : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2005. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 545-547
  9. 2005. Блануца А. Пани і шляхта-зем'яни в системі обігу земельних володінь на Волині в другій половині ХVІ ст. : монография / А. Блануца // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : Історичні науки. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. - Т. 14 : На пошану академіка І.С. Винокура. - С. 161-178
  10. 2005. Блануца А.Б. Актуальні проблеми історії Великого князівства Литовського та корони в дослідженнях молодих учених / А.Б. Блануца, Л.Ю. Жеребцова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 224-226
  11. 2005. Блануца А.В. Друга літня міжнародна наукова школа в Парижі / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 231-232
  12. 2005. Блануца А.В. Земельні контракти волинської шляхти в другій половині ХVI ст. / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 33-50
  13. 2005. Блануца А.В. Обіг земельних володінь Волинської шляхти у другій половині ХVІ ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566 - 1599 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / А.В. Блануца, 2005. - 18 с.
  14. 2005. Блануца А.В. Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині ХVІ ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566 - 1599 рр.) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / А.В. Блануца, 2005. - 192 с.
  15. 2006. Блануца А. "Княжата головні" та "княжата-повітники" на Волині в ХVI - першій половині ХVII століття : монография / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 227-238
  16. 2006. Блануца А. Друга літня міжнародна наукова школа в Парижі "На шляху до імперії: кризи та інновації Московського царства в європейському контексті (кінець ХVI - початок XVIII ст.)" : монография / А. Блануца, Д. Ващук // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 557-561
  17. 2006. Блануца А. Огляд : монография / А. Блануца // Український історичний збірник 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 9. - С. 495-496
  18. 2006. Блануца А. Рецензія / А. Блануца // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N5. - С. 120-122
  19. 2006. Блануца А. Рецензія : монография / А. Блануца // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 567-569
  20. 2006. Блануца А.В. Іменний покажчик : монография / А.В. Блануца // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 782-797
  21. 2006. Блануца А.В. Інститут "старини" й "новини" в правових та економічних джерелах Великого князівства Литовського (друга половина ХV - XVI ст.) / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 11-23
  22. 2006. Блануца А.В. Міжнародна наукова конференція "Історія та культура Балтійського регіону: Литва та Польща" / А.В. Блануца, Л.Ю. Жеребцова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N6. - С. 225-227
  23. 2006. Гурбик А.О. Рентні платежі та правовідносини : монография / А.О. Гурбик, А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 142-152
  24. 2007. Блануца А. Документація Литовської метрики про шляхетські наїзди на українських землях Великого князівства Литовського в 20-х рр. ХVІ ст. (за матеріалами книги записів № 4) : монография / А. Блануца // Український історичний збірник 2007. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 10. - С. 392-398
  25. 2007. Блануца А. Земельні володіння Волинської шляхти в другій половині ХVІ ст. : монография / А. Блануца, 2007. - 248 с.
  26. 2007. Блануца А. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського : монография / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 7. - С. 124-140
  27. 2007. Блануца А. Міжнародна наукова конференція "Литовська Метрика і Литовський Статут як джерелознавча база славістики і балтистики" / А. Блануца, Д. Ващук // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2007. - N2. - С. 123-127
  28. 2007. Блануца А. Надання та підтвердження Олександра Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського : монография / А. Блануца // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 434-455
  29. 2007. Блануца А. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському у ХVI ст.: на прикладі справи князів Масальських : монография / А. Блануца // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 123-127
  30. 2007. Блануца А.В. Князівський рід Масальських за матеріалами Литовської метрики (середина ХV - перша половина ХVI ст.) / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N4. - С. 37-51
  31. 2007. Блануца А.В. Міжнародна наукова конференція "Литовська метрика й Литовський статут як джерелознавча база для славістики й балтистики" / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N1. - С. 228-230
  32. 2007. Блануца А.В. Огляд на кн.: Ідеальний образ жінки-шляхтянки в панегіричній літературі Великого князівства Литовського / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N3. - С. 207-209
  33. 2008. Блануца А. Документи про наїзд на Здолбицький маєток князя К.К. Острозького : сборник / А. Блануца // Наукові записки : Історичні науки / Голов. ред. Л.-Р.Винар. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2008. - Вип. 13. - С. 340-342
  34. 2008. Блануца А. Земельні надання Сигізмунда І Старого на українські землі Великого князівства Литовського : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі : (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) / Відп. ред. В. Смолій. - К. : І-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 8. - С. 60-72
  35. 2008. Блануца А. Міжнародна наукова конференція "Осмислення спадщини давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії" / А. Блануца // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2008. - N1. - С. 124-125
  36. 2008. Блануца А. Огляд : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2008 / Голов. ред. Т.Чухліб. - К. : Ін-т Історії України НАН України, 2008. - Вип.11. - С. 492-493
  37. 2008. Блануца А. Політика земельних надань великих князів литовських на українські землі: джерелознавчий аспект : сборник / А. Блануца // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів (Рівне, 10 - 11грудня 2008 р.). - Рівне : Ін-т історії України НАН України, Рівненський державний гуманітарний ун-т, 2008. - С. 245-247
  38. 2008. Блануца А. Привілей великого князя литовського Вітовта пану Іллі Вячковичу на Волинські маєтності : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2008 / Голов. ред. Т.Чухліб. - К. : Ін-т Історії України НАН України, 2008. - Вип.11. - С. 472-474
  39. 2008. Блануца А.В. І Міжнародна наукова конференція з литуаністики в Україні / А.В. Блануца, Д.П. Ващук, С.А. Копилов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 196-198
  40. 2008. Блануца А.В. Рецензія / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 221-223
  41. 2008. Блануца А.В. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики І третини ХVІ ст. : монография / А.В. Блануца // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету : Історичні науки / Відп. ред. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. - Т. 18 : На пошану професора В.С. Степанкова. - С. 76-84
  42. 2009. Блануца А. Білоруські ювілейні наукові збірники з литауністики : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 504-506
  43. 2009. Блануца А. Великокнязівська політика земельних надань на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині ХV ст. (за матеріалами Литовської Метрики) : сборник научных трудов / А. Блануца // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М. Котляр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 134-143
  44. 2009. Блануца А. Земельні надання Сигізмунда ІІ Августа на Волині: джерела дослідження : научное издание / А. Блануца // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. Наук. записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту / Голов. ред. Р.М. Постоловський. - Рівне : РДГУ, 2009. - Вип. 16. - С. 241-243
  45. 2009. Блануца А. Земська служба у Великому князівстві Литовському за документами книги записів № 39 Литовської метрики (середина ХVI ст.) : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 456-467
  46. 2009. Блануца А. Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М. Котляр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 216-219
  47. 2009. Блануца А.В. Земельные владения дворовой элиты Сигизмунда ІІ Августа : научное издание / А.В. Блануца // Верховная власть, элита и общество в России ХIV - первой половины ХIХ века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй : Вторая международная науч. конф. (23-25 июня 2009 г.). Тезисы докладов / Отв. ред.: А.К. Левыкин, В.Д. Назаров. - М., 2009. - С. 25-26
  48. 2009. Блануца А.В. Міжнародна наукова конференція "Велике князівство Литовське і його традиція: долі національних наративів" / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 229
  49. 2009. Блануца А.В. Міжнародна наукова конференція "Локальні й регіональні ринки ХVI - XVIII ст." / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N6. - С. 223
  50. 2009. Блануца А.В. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 194-207
  51. 2010. Блануца А. До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець ХV ст.) : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2010 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 13 : Ч. 2. - С. 158-160
  52. 2010. Блануца А. Литовська метрика як джерело дослідження повсякденності у Великому князівстві Литовському : сборник научных трудов / А. Блануца // Історія повсякденності: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14 - 15 травня 2010 р. / Упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко. - Переяслав-Хмельницький : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 73-76
  53. 2010. Блануца А. Огляд : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2010 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 13 : Ч. 2. - С. 223-225
  54. 2010. Блануца А. Ординський посол Михайло Васильович Свинюський та історія надання йому маєтку Свинюхи на Волині (два документи про надавчу політику Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського) : сборник научных трудов / А. Блануца // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Присвяч. 70-ти річчю Рівненського держ. гуманіт. ун-ту / Голов. ред. Р.М. Постоловський. - Рівне : РДГУ, 2010. - Вип. 20. - С. 271-274
  55. 2010. Блануца А. Політика земельних надань Сигізмунда ІІ Августа на українських землях Великого князівства Литовського: основні тенденції та джерела дослідження : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 213-232
  56. 2010. Блануца А.В. І Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N3. - С. 226-228
  57. 2010. Блануца А.В. ІV Міжнародна науково-методична школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита" / А.В. Блануца, О.О. Дячок // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N6. - С. 221-222
  58. 2010. Блануца А.В. ІV симпозіум з історії бюрократії / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N5. - С. 222
  59. 2010. Блануца А.В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529 - 1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N1. - С. 52-65
  60. 2011. Блануца А. Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 11. - С. 191-206
  61. 2011. Блануца А. Досвід підготовки до видання археографічними науковими центрами книг записів Литовської метрики першої половини ХVI ст. : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2011 / Голова ред. ради В. Смолій; Голова редкол Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 14. - С. 186-194
  62. 2011. Блануца А. Маєткові статки українського князя ХVI ст. за даними інвентаря 1558 року : сборник научных трудов / А. Блануца // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Вип. наук. зб. присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія / Голов. ред. Р.М. Постоловський. - Рівне : РДГУ, 2011. - Вип. 22. - С. 10-11
  63. 2011. Блануца А. Огляд : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 11. - С. 338-339
  64. 2011. Блануца А. Привілей великокнязівському послу Михайлу Васильовичу Свинюському на волинські маєтності (епізод з історії земельних надань українській шляхті у Великому князівстві Литовському) : сборник научных трудов / А. Блануца // Православ'я в Україні : Зб. матеріалів Всеук. наук. конф., 22 листопада 2011 р. / Під ред. єпископа Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та протоієрея В.Клоса. - К. : Київська православна богословська академія, 2011. - С. 81-88
  65. 2011. Блануца А. Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2011 / Голова ред. ради В. Смолій; Голова редкол Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 14. - С. 316-318
  66. 2011. Блануца А. Студії з новітньої української литуаністики на сторінках "Українського історичного журналу" : сборник научных трудов / А. Блануца // Слов'янський світ і Україна : Зб. наук. пр. на пошану ректора Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, проф. Р.Постоловського / Відп. ред. В.Шеретюк. - Рівне : Вид. О.Зень, 2011. - С. 439-445
  67. 2011. Блануца А. Трансакційні угоди шляхти Великого князівства Литовського у достатутовий період : сборник научных трудов / А. Блануца // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. - Вип. 2. - С. 196-202
  68. 2011. Блануца А.В. ІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Новая и новейшая история / РАН РФ. - М. : Наука, 2011. - N2. - С. 232-234
  69. 2011. Блануца А.В. ІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N2. - С. 232-234
  70. 2011. Блануца А.В. Іменний покажчик : научно-популярная литература / А.В. Блануца // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 782-797
  71. 2011. Блануца А.В. Книга записів Литовської метрики № 35 як джерело з економічної історії українських земель Великого князівства Литовського 1551 - 1557 рр. : научное издание / А.В. Блануца // Історія торгівлі, податків та мита : П'ята міжнар. наук. школа-семінар. 27-28 жовтня 2011 р., Днепропетровськ. Тези доповідей / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - С. 41-43
  72. 2011. Блануца А.В. Рецензія / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N5. - С. 179-189
  73. 2011. Блануца А.В. Ч. 3; розд. 1: Соціальні групи та стани : научно-популярная литература / А.В. Блануца // Україна і Литва в ХІV - ХVІ століттях. : Політико-правові та соціально-економічні аспекти / Відп. ред. В.А. Смолій; Авт. кол.: В.Г. Берковський, А.В. Блануца, Д.П. Ващук та ін. - Луцьк : ПрАТ Волинська обл. друкарня, 2011. - С. 142-153
  74. 2011. Блануца А.В. Ч. 3; розд. 5: Шляхетське землеволодіння : научно-популярная литература / А.В. Блануца // Україна і Литва в ХІV - ХVІ століттях. : Політико-правові та соціально-економічні аспекти / Відп. ред. В.А. Смолій; Авт. кол.: В.Г. Берковський, А.В. Блануца, Д.П. Ващук та ін. - Луцьк : ПрАТ Волинська обл. друкарня, 2011. - С. 192-211
  75. 2012. Блануца А. **NOT VALID RECORD 585521**Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 369-371
  76. 2012. Блануца А. **NOT VALID RECORD 94507**Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 369-371
  77. 2012. Блануца А. Ідея відродження видавничого проекту "Пізньосередньовічні джерела з історії України та Литовська Метрика" : сборник научных трудов / А. Блануца // Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації : Матеріали круглого столу. (21 березня 2012 р.) / Відп. ред. Г.Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - С. 8-10
  78. 2012. Блануца А. Ленне землеволодіння у Великому князівстві Литовському: аналіз джерел : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 220-228
  79. 2012. Блануца А. Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936 - 2011 рр.): основні тенденції : сборник научных трудов / А. Блануца // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22 : Доповіді та матеріали Міжнар. наук. конф.: "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття", 20-21 жовтня 2011 року. - С. 313-328
  80. 2012. Блануца А. Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 352-353
  81. 2012. Блануца А.В. Литовська метрика : научное издание / А.В. Блануца, Д.П. Ващук // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 146-150
  82. 2013. Блануца А. Земля й маєтність у свідомісних орієнтирах української шляхти у ХVI ст. : сборник / А. Блануца // "І Міждисциплінарні гуманітарні читання". З жовтня 2013 р. : Присвяч. 95-річчю НАНУ. Програма та тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2013. - С. 22
  83. 2013. Блануца А. Кошколдеї-Басанські: документи до історії київської родини (остання чверть ХVI ст.) : сборник научных трудов / А. Блануца // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - Т. ІІ. - С. 228-242
  84. 2013. Блануца А. Рец. на кн.: Новий альманах з урбаністики : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2013 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 16. - С. 451-455
  85. 2013. Блануца А. Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - Т. ІІ. - С. 273-276
  86. 2013. Блануца А. Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529 - 1566 рр.) : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 12-13. - С. 224-241
  87. 2013. Блануца А.В. Книга записів № 49 Литовської метрики як джерело до вивчення впровадження соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському (60-ті роки ХVI ст.): регулювання надань на корчми : научное издание / А.В. Блануца // Історія торгівлі, податків та мита : Сьома міжнар. наук. конф. 24-25 жовтня 2013 р., Дніпропетровськ. Тези доповідей / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 22-23
  88. 2014. Блануца А. Джерела про українські шляхетсько-князівські роди ранньомодерної доби в документальних фондах архівних зібрань Санкт-Петербурга : сборник / А. Блануца // "ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання" : Присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (26 лютого 2014 р., К.). Тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 41-43
  89. 2014. Блануца А. Напередодні соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському середини 60-х років ХVI ст.: особливості та дипломатика орендних договорів українських князівсько-шляхетських родів : сборник научных трудов / А. Блануца // ІІІ Міждисциплинарні гуманітарні читання : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 червня 2014 р., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди) / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 20
  90. 2014. Блануца А. Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 14. - С. 185-206
  91. 2014. Блануца А. Рецнзія : сборник научных трудов / А. Блануца // Український історичний збірник 2014 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 17. - С. 384-385
  92. 2014. Блануца А. Розд. 1: "Акти Волинського воєводства" як джерело із соціально-економічної історії України у складі Великого князівства Литовського : научное издание / А. Блануца // Акти Волинського воєводства кінця ХV - ХVІ ст. : (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / Відп. ред. Г.Боряк. Підготовка до друку А.Блануци, Д.Ващука, Д.Вирського (латиномовні документи). - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 11-43
  93. 2014. Блануца А. Старости/намісники в "окраїнних" прикордонних замках кінця ХV - середини XVI ст. : сборник научных трудов / А. Блануца // Наукові записки / Редкол.: С.О. Біляєва, В.Й. Борисенко, І.П. Возний та ін. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченко, 2014. - Вип. 20. - С. 177-184
  94. 2014. Блануца А. Сучасний стан та нові виклики в археографічних дослідженнях спадщини Великого князівства Литовського : сборник научных трудов / А. Блануца // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 34-40
  95. 2014. Блануца А.В. Документальний склад книги записів Литовської метрики № 49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 - початку 1570-х рр. / А.В. Блануца // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N1. - С. 146-168
  96. 2015. Блануца А. "У права мовити и справедливости доводити" інститут захисту у 60 - 70 роках ХVI ст. у Великому князівстві Литовському : сборник научных трудов / А. Блануца // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. ІІІ. - С. 88-115
  97. 2015. Блануца А. Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського : сборник научных трудов / А. Блануца // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 15. - С. 329-348
  98. 2015. Блануца А. Рецензія : сборник научных трудов / А. Блануца // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. ІІІ. - С. 389-391
  99. 2015. Блануца А. Старости/державці/намісники у системі поземельних відносин у Великому князівстві Литовському до середини ХVI ст. : научное издание / А. Блануца // "Україна і Велике князівство Литовське в ХІV - ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі" : ІV Міжнар. наук. конф. Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка (16-19 вересня 2015 р.). Тези доповідей / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 24-25
  100. 2015. Блануца А.В. ІV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N2. - С. 233-235
  101. 2015. Блануца А.В. Місцеві урядники у системі торгових операцій у Великому князівстві Литовському в середині ХVI ст. : научное издание / А.В. Блануца // Історія торгівлі, податків та мита : Дев'ята міжнар. наук. конф. (29-30 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Тези доповідей / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 39-40
  102. 2016. Блануца А. Книга записів № 49 Литовської метрики у контексті дослідження соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському у 60-х роках XVI ст.: дипломатичний аналіз : научное издание / А. Блануца // Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в ХVІ-ХVІІІ ст.: фактор реформ / Голов. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 101-133