ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МАНЬКОВСЬКА РУСЛАНА ВІКТОРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000267

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Маньковська Руслана Вікторівна
Варіанти імені
Mankovska; Маньковська
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник (2002 р.), доцент (2004 р.)
Наукові
зацікавлення
історія України: краєзнавство, політичні репресії, історія культури, музеологія, пам’яткознавство; культурологія.
E-mailruslana_man@ukr.net
Телефон+380 44 279 1620
Дата та місце
народження
25 лютого 1965 р., с. Халаїдово Монастирищенського району Черкаської області
Докторська
дисертація
"Музейна справа України: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-ті рр. – початок ХХІ століття)", науковий консультант – д.і.н., проф., член-кореспондент НАН України В. М. Даниленко, захист відбувся в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 1 грудня 2017 р.
Кандидатська
дисертація
«Музейництво в Україні:питання теорії та практики (1917 – червень 1941 рр.)», керівник – академік НАН України П. Т. Тронько, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 30 вересня 1997 р.
Освіта1987 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка
Професійна
діяльність
з 2017

старший науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ століття;

з 2003

відповідальний секретар, з 2012 – заступник голови Національної спілки краєзнавців України;

з 2000

голова журі, науковий керівник секції історичного краєзнавства відділення історії Київської малої академії наук учнівської молоді.

2000–2016

старший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України;

2000–2013

викладач, доцент кафедри українознавства Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (за сумісництвом);

1998–2000

науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України;

1993–1998

інженер І категорії відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України;

1989–1993

старший науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.»

1987–1989

молодший науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.»;

Участь у редколегіях та громадських радах
 • з 2008
 • член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 26.00.05 – музеєзнавство, пам’яткознавство Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (Київ);

 • з 2008
 • відповідальний секретар Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України (Київ);

 • з 2006
 • член Житомирської, Львівської, Черкаської обласних редколегій багатотомного видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (Житомир, Львів, Черкаси);

 • з 2005
 • член редколегії наукового журналу «Краєзнавство» (Київ).

 • 2015
 • Вікі любить пам’ятки – 2014. – К.: «Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2015. – 64 с.: іл. – Мова укр., англ. (науковий редактор).

 • 2014
 • Україна Тараса Шевченка: історико-краєзнавчі нариси /голов. ред. О. П. Реєнт/ Харків: Фоліо, 2014. – 575 с. (упорядник, член редколегії);

 • 2014
 • Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, м. Канів, 24–25 жовтня 2014 р. / За заг. ред. О. П. Реєнта / Черкаси, 2014. – 365 с. (відповідальний секретар редколегії збірника);

 • 2014
 • Джерела духовності. Науково-краєзнавчі експедиції НСКУ 2009–2013 рр. Документи та матеріали. – Вінниця, 2014. – 339 с. (упорядник);

 • 2013
 • Материк краєзнавства. Збірник присвячений лауреатам Премії імені Д. Яворницького Національної спілки краєзнавців України. – К., 2013. – 132 с. (упорядник);

 • 2009
 • Перший Всеукраїнський конкурс на кращий громадський музей // К., 2009. – 27 с. (упорядник);

 • 2009
 • Каталог виставки «Україна космічна», присвяченої 230-річчю від дня народження О. Д. Засядька – першого у світі винахідника ракетної техніки // К., 2009. – 37 с. (упорядник);

 • 2009
 • ІV з’їзд Національної спілки краєзнавців України. Матеріали та документи // Кам’янець-Подільський, 2009. – 232 с. (упорядник);

  Премії та нагороди
 • 2015
 • медаль М. П. Драгоманова Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

 • 2012, 2013
 • Подяка громадської організації «Вікімедіа України»;

 • 2011
 • орден Святої великомучениці Варвари Української Православної Церкви Київського патріархату;

 • 2006
 • медаль Міністерства культури і туризму України «За вагомий внесок у розвиток музейної справи та охорону культурної спадщини»;

 • 2006
 • Грамота ЦК профспілки працівників НАН України;

 • 2005
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України;

 • 2001, 2003
 • Подяка Київського міського голови;

 • 2000
 • знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України»;

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Музейництво в Україні. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – 141 с.

  Підручники та посібники

  2. Розвиток краєзнавства в музейних закладах // Основи краєзнавства. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Гол. ред. О. П. Реєнт/. – Харків, 2015. – С. 229–251.

  Довідники, покажчики, каталоги

  3. Хроніка 1976–1980 рр. // Україна: Хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Роки 1976–1985 рр. (голова ради В. М. Литвин, голова редколегії В. А. Смолій). – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 7–186;

  Статті

  4. Музейний простір України: питання структури та інтеграційного потенціалу // Фактор простору в історичних досліджен-нях. – Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», 2018. – С. 64–70.

  5. Деформаційні процеси в музейництві: західноукраїнські області в 1939–1950-х рр. (ч. 1) // Краєзнавство. – 2017. – № 3–4. – С. 239–256.

  6. Тоталітаризм у суспільній пам’яті: музейні інтерпретації // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст./ Відп. ред. В. М. Даниленко. – Вип. 22. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – С. 112–127.

  7. Museum Franko’s researches: retrospective analysis [Електронний ресурс] // Краєзнавство. – 2016. – № 3–4.

  8. Музейна Франкіана: ретроспекція творення // Краєзнавство. – 2016. – № 3–4. – С. 121–133.

  9. Політичні репресії серед музейників Житомирщини у 1930-х рр. // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Житомирська область / (гол. ред. В. М. Литвин, заст. гол.: С. А. Кокін, О. П. Реєнт, В. А. Смолій). Кн. 7, ч. І. – Житомир: Видавництво «Полісся», 2015. – С. 22–34.

  10. Музейний наратив у пам’яттєвому дискурсі: соціокультурний контекст // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ. 7 – 9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет. – К.: «Талком», 2015. – С. 45 – 48.

  11. Державний діяч, науковець, громадянин. Відзначення 100-річчя з дня народження Петра Тронька в Україні // Краєзнавство. – 2015. – № 3–4. – С. 27–36.

  12. Репресоване музейництво Львівщини (1939–1950-і рр.): знищення традицій // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область / (гол. ред. В. М. Литвин). – Кн. 2, м. Борислав, Бориславський район. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2014. – С. 100–120.

  13. Музеї Тараса Шевченка в Україні: від історичної пам‘яті до національного самоусвідомлення // Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, м. Канів, 24–25 жовтня 2014 р. / За заг. ред. О. П. Реєнта. – Черкаси, 2014. – С. 174–197.

  14. Берегиня української культури (до 100річчя від дня народження видатного мистецтвознавця та музейника В. І. Свєнціцької) // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 224–232.

  15. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку // Краєзнавство. – 2013. – №3. – С. 75–84.

  16. Музеї України у період «великого терору» (1937–1938 рр.) // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації (до 75-річчя «великого терору» в СРСР)». – К., 2013. – С. 300–321.

  17. Музей у дослідженнях вчених Інституту історії України НАН України // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – № 22. – С. 499–518.

  18. Музей у сучасному соціопросторі: історико-культурологічний аспект // Полікультуротворча діяльність 2010. – К., 2010. – С. 115–120.

  19. Музеологія як галузь наукових знань: сучасний дискурс та проблеми теоретичної інтеграції// Краєзнавство. – 2009. – № 3–4. – С. 136–144.

  20. Центр культурологічних студій Інституту історії України НАН України: проблематика досліджень // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 208–213. у співавторстві.

  21. Народне музейництво в сучасному громадянському суспільстві // Краєзнавство – 2008. – № 1–4. – С.138–146.

  22. Сучасний музей в соціокультурній динаміці // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 106–118.

  23. Екомузей в Україні: перспективи розвитку // Українська історична наука на шляху творчого поступу. ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків. – Луцьк, 2006. – С. 404–409.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  24. Музеї в суспільнотворчих процесах сучасності // Перший Всеукраїнський музейний форум, м. Переяслав-Хмельницький, 4–6 липня 2017 р.

  25. Музейний простір Києва: сучасні тенденції розвитку // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Української революції 1917–1921 рр.

  26. Музей у духовному становленні суспільства // VІІ Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 р. / Укл. О. Г. Павлова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – С. 170–183.

  27. Бібліотеки-музеї України в контекст міжнародного досвіду // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство в культурному просторі України», 2 листопада 2017 р.

  28. Іван Франко і становлення українського музейництва наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Матеріали ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. – К.: Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2017.

  Рецензії

  29. рецензент 2–7 (ч. І–ІІ) книг Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Житомирська область / (гол. ред. В. М. Литвин, заст. гол.: С. А. Кокін, О. П. Реєнт, В. А. Смолій) – Житомир: «Полісся».

  Література
  1. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 293, 589–590.
  2. Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. Т. 1. – К. – Кам’янець – Подільський, 2003. – С. 135–136;

  Література:
  .
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – К., 2003..
  Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т. 1. – К., Кам’янець – Подільський, 2003..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АНТОНІНИ
  2. БІЛОГІР'Я
  3. ВІЛЬШАНА
  4. ВОВКОВИНЦІ
  5. ВОЛОЧИСЬК
  6. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МУЗЕЙНЕ МІСТЕЧКО
  7. ГІЛЯРОВ Сергій Олексійович
  8. ГОРОДИЩЕ, місто Черкас. обл.
  9. ГРІНЧЕНКО Володимир Антонович
  10. ДЕРАЖНЯ
  11. ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  12. ДУНАЇВЦІ
  13. ЖАШКІВ
  14. ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  15. ЗВЕНИГОРОДКА
  16. ЗОЛОТОНОША
  17. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  18. КАБІНЕТ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф.ВОВКА ПРИ ВУАН
  19. КАМ'ЯНКА
  20. КАТЕРИНОПІЛЬ
  21. КИЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ РОСІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  22. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
  23. КРАСИЛІВ
  24. ЛИСЯНКА
  25. ЛУГАНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  26. МАКАРЕНКО Микола Омелянович
  27. МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  28. МІЖНАРОДНА РАДА МУЗЕЇВ (МРМ)
  29. ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  30. ПОНІНКА, смт Хмельницької обл.
  31. СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  32. ХРИСТИНІВКА, місто Черкаської обл.
  33. ЦИБУЛІВ, смт Черкаської обл.
  34. ЧЕМЕРІВЦІ, смт Хмельницької обл.
  35. ЧОРНОБАЙ, смт Черкаської обл.
  36. ШПОЛА, місто Черкаської обл.

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2000) Маньковська Р. В. Музейництво в Україні.

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Маньковська Р. , Дмитрук В. Краєзнавча школа в Криму: досвід і перспективи. [Рец. на кн.]: Кармазін Н.В. Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954 – 1991 рр.) / За ред. та вступ. ст. А.А.Непом-нящого; Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 177 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип.4) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. - 2007. - 12. - C. 495-500.
  2. Маньковська Р. , Жиленкова І. Деформа ційні процеси в музейництві: західноукраїнські області в 1939–1950-х рр. // Краєзнавство. - 2018. - № 2. - C. 60.
  3. Маньковська Р.  Вклад Є. Рудинської в музейну справу України // Український історичний збірник. - 2000. - 3. - C. 229-238.
  4. Маньковська Р.  Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти // Краєзнавство. - 2018. - № 1. - C. 217.
  5. Маньковська Р.  Всеукраїнський музейний форум про діалог із суспільством // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - C. 307.
  6. Маньковська Р.  Державний діяч, науковець, громадянин // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 27.
  7. Маньковська Р.  Деформаційні процеси в музейництві: західноукраїнські області в радянський період // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - C. 239.
  8. Маньковська Р.  З історії музейної справи України: принципи експозиційного показу музейних збірок в 20-ті pp. XX ст. // Краєзнавство. - 1999. - 1. - C. 128-133.
  9. Маньковська Р.  Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х – 1950-х рр.) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2011. - 37. - C. 198-214.
  10. Маньковська Р.  Круглий стіл "В’ячеслав Чорновіл: постать на тлі епохи (до 80-річчя від дня народження)" // Український історичний журнал. - 2018. - № 3. - C. 231.
  11. Маньковська Р.  Музейна Франкіана: ретроспекція творення // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 121.
  12. Маньковська Р.  Очільник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження Михайла Косила) // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 152.
  13. Маньковська Р.  Тоталітаризм у суспільній пам’яті: музейні інтерпретації // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - C. 112.
  14. Маньковська Р.В.  ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1941–1945 PP. В МУЗЕЙНИХ ЗБІРКАХ УКРАЇНИ // Краєзнавство. - 2006. - 1. - C. 73-75.
  15. Маньковська Р.В.  КРАЕЗНАВЧИЙ АСПЕКТ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ) // Краєзнавство. - 2005. - 1. - C. 135-138.
  16. Маньковська Р.В.  Молодь у краєзнавчому русі України // Краєзнавство. - 2001. - 1. - C. 209-210.
  17. Маньковська Р.В.  ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК ПІВДНЯ УКРАЇНИ) // Краєзнавство. - 2006. - 1. - C. 186-188.
  18. Тронько П.Т. , Маньковська Р.В. Центр культурологічних студій Інституту історії України НАН України: проблематика досліджень // Український історичний журнал. - 2008. - № 3. - C. 209-214.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1997. Маньковська Р.В. Музейництво в Україні: питання теорії і практики (1917 - червень 1941 рр.) : Дис... канд. іст. наук №-7.00.01 / Р.В. Маньковська, 1997. - 185 с.
  2. 2000. Маньковська Р. Краєзнавчі музеї в Україні: історія і сучасність / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2000. - N1/2. - С. 153-159
  3. 2003. Маньковська Р. Болтенко Михайло Федорович : справочное издание / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 27-28
  4. 2003. Маньковська Р. Макаренко Микола Омелянович : справочное издание / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 208-209
  5. 2003. Маньковська Р. Слабченко Михайло Єлисейович : справочное издание / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 291-292
  6. 2004. Маньковська Р. Гіляров Сергій Олексійович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 104-105
  7. 2004. Маньковська Р. Краєзнавчі музеї - центри дослідження рідного краю : научное издание / Р. Маньковська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 25. : З непереможною правдою життя: Зб. наук. пр. на пошану Є. М. Скляренка. - С. 338-344
  8. 2004. Маньковська Р. Лукомський Георгій Крескентійович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 240-241
  9. 2004. Маньковська Р. Маслов Василь Іванович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 250
  10. 2004. Маньковська Р. Мовчанівський Феодосій (Тодось) : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 259-260
  11. 2004. Маньковська Р. Новицький Яків павлович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 264-265
  12. 2004. Маньковська Р. Основні тенденції розвитку сучасного музейництва в Україні : монография / Р. Маньковська // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : Збірник наукових статей. - Чернівці : Рута, 2004. - Ч.2. - С. 504-509
  13. 2004. Маньковська Р. Розанов Анатолій Григорович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 283-284
  14. 2004. Маньковська Р. Федоровський Олександр Семенович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 326-327
  15. 2004. Маньковська Р. Шміт Федір Іванович : сборник биографической информации / Р. Маньковська // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 349-350
  16. 2004. Маньковська Р.В. Велика Вітчизняна війна 1941 - 1945 рр. в музейних збірках України : сборник научных трудов / Р.В. Маньковська // ХІ Всеукраїнська наукова конференція "Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події" : Зб. доповідей і повідомлень. 60-річчю визволення України від німецьких окупантів присвяч. / Відп. ред. П.Т. Тронько . - К.-Хмельницький : Поділля, 2004. - С. 163-169
  17. 2005. Маньковська Р.В. Відзначення 90-річчя від дня народження академіка П.Т. Тронька / Р.В. Маньковська, Є.М. Скляренко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N5. - С. 227-229
  18. 2005. Маньковська Р.В. Євгенія Юріївна Спаська : монография / Р.В. Маньковська // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 450-456
  19. 2005. Маньковська Р.В. Краєзнавство в системі національної освіти: сучасний стан і перспективи : сборник научных трудов / Р.В. Маньковська // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 50-58
  20. 2005. Маньковська Р.В. Краєзнавчий аспект в культурологічній освіті України(з досвіду викладання культурології) / Р.В. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2005. - N1/4. - С. 136-139
  21. 2006. Маньковська Р.В. Велика Вітчизняна війна 1941 - 1945 рр. в музейних збірках України / Р.В. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2006. - N1/4. - С. 73-75
  22. 2006. Маньковська Р.В. Сучасний музей в соціокультурній динаміці : монография / Р.В. Маньковська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 33. - С. 106-118
  23. 2006. Маньковська Р.В. Туризм як складова сучасної культури України (на прикладі археологічних пам"яток Півдня України) / Р.В. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2006. - N1/4. - С. 186-188
  24. 2007. Маньковська Р. Рецензія : монография / Р. Маньковська, В. Дмитрук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. на пошану проф. П.П.Гудзенка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 12. - С. 495-500
  25. 2008. Маньковська Р. Народне музейництво в громадянському суспільстві: історія і перспективи розвитку / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2008. - N1/4. - С. 146-152
  26. 2008. Маньковська Р.В. Гідний свого вчителя. Пам'яті Юрія Данилюка : монография / Р.В. Маньковська // Покликання бути людиною : Пам'яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958 - 2005) / Упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк. - К. : Телесик, 2008. - С. 91-94
  27. 2008. Тронько П.Т. Центр культурологічних студій Інституту історії України НАН України: проблематика досліджень / П.Т. Тронько, Р.В. Маньковська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N3. - С. 208-213
  28. 2009. Маньковська Р. Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2009. - N3/4. - С. 136-144
  29. 2010. Маньковська Р. Внесок академіка НАН України П.Т. Тронка в теорію і практику музейної справи України : сборник научных трудов / Р. Маньковська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 49-61
  30. 2010. Маньковська Р. Захисник національної спадщини / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N1/2. - С. 11-15
  31. 2010. Маньковська Р. Сакральна дерев'яна архітектура України в світовій спадщині / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N4. - С. 77-86
  32. 2011. Маньковська Р. Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х - 1950-х рр.) : сборник научных трудов / Р. Маньковська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 37 : Світлій пам'яті Героя України, акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 198-214
  33. 2011. Маньковська Р. Краєзнавство і освіта: витоки і перспективи співбуття / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2011. - N3. - С. 16-22
  34. 2011. Маньковська Р. Освітянське краєзнавство - основа виховання громадянина України (за матеріалами ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи") / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2011. - N4. - С. 278-281
  35. 2011. Маньковська Р.В. Краєзнавство в Україні: перспективи розвитку : сборник научных трудов / Р.В. Маньковська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : І Краєзнавчі читання п'амяті Петра Тронька. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листопада 2011 р. / Голова редкол. А.В. Скорохватова. - К. : Вид. дім Вініченко, 2011. - С. 115-120
  36. 2012. Маньковська Р. "... Де минуле не розходиться з майбутнім" (До розмови про музейну педагогіку) / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N1. - С. 119-121
  37. 2012. Маньковська Р. Музей у дослідженнях вчених Інституту історії України НАН україни : сборник научных трудов / Р. Маньковська // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22 : Доповіді та матеріали Міжнар. наук. конф.: "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття", 20-21 жовтня 2011 року. - С. 499-518
  38. 2013. Маньковська Р. Берегиня української культури (до 100-річчя від днянародження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької) / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N4. - С. 224-232
  39. 2013. Маньковська Р. Велет гуманітарних знань (пам'яті академіка С.О. Шмідта) / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N2. - С. 247-248
  40. 2013. Маньковська Р. Музейні установи та музейники у період "Великого терору" (1937 - 1938 рр.) : сборник научных трудов / Р. Маньковська // Політичні репресії в Українській РСР 1937 - 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : До 75-річчя "Великого терору" в СРСР. Матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О.Г. Бажан, Б.Ю. Подкур; Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 300-321
  41. 2013. Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N3. - С. 75-84
  42. 2014. Маньковська Р. "Україна Тараса Шевченка": видавничий проект Національної спілки краєзнавців України / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N3/4. - С. 66-69
  43. 2014. Маньковська Р. Звіт про обговорення проблем круглого столу "Світові пам'ятки сакральної архітектури Львівщини: проблеми збереження" : сборник научных трудов / Р. Маньковська // Джерела духовності : Наук.-краєзнавчі експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009 - 2013 рр. Документи та матеріали / За заг. ред. О.П. Реєнта; упоряд.: В.Дмитрук, Р.Маньковська, Є. Букет. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - С. 38-54
  44. 2014. Маньковська Р. Приватні музеї Києва як форма відродження меценатства : сборник научных трудов / Р. Маньковська // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та 250-річчю від дня народження М.Берлинського / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : ПП Фоліант, 2014. - С. 362-368
  45. 2014. Маньковська Р. Суспільно-інтеграційні тенденції та комунікаційні інновації у музейному краєзнавстві / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N2. - С. 178-185
  46. 2014. Маньковська Р.В. Музейна шевченкіана в Україні: від історичної пам'яті до національного усвідомлення : сборник научных трудов / Р.В. Маньковська // Краєзнавча шевченкіана України : Матеріали ХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р.) / Упоряд. В.М. Мельниченко; за ред. О.П. Реєнта. - Черкаси, 2014. - С. 179-190
  47. 2015. Маньковська Р. "Катеринин день". Краєзнавці започаткували свято народної художниці Катерини Білокур / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2015. - N1/2. - С. 274-275
  48. 2015. Маньковська Р. Державний діяч, науковець, громадянин / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2015. - N3/4. - С. 27-36
  49. 2015. Маньковська Р. Очильник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження михайла Косила) / Р. Маньковська // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2015. - N3/4. - С. 152-154