ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МАРАХОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000268

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Марахов Григорій Іванович
Варіанти імені
Marakhov; Марахов

МАРАХОВ Григорій Іванович (18.08.1918, с. Кевсала, нині Іпатівського р-ну Ставропольського краю, Росія – ?) – дослідник нової та новітньої історії України, суспільно-політичних рухів 19–20 ст. та польсько-українських зв’язків. 1941 закінчив іст. фак-т Краснодар. держ. пед. ін-ту. Учасник Великої Вітчизняної війни. 1945–46 – викладач історії КПРС Київ. держ. пед. ін-ту; 1946–58 викладав в Київ. будів. ін-ті. Канд. дис. «Революційний рух в військах Південно-Західного фронту (1914–1917 рр.)» (1954). 1958–59 – с. н. с. відділу археографії, 1959–63 – с. н. с. відділу історії країн народної демократії Ін-ту історії АН УРСР. 1963–70 – зав. кафедри марксизму-ленінізму Укр. поліграфічного ін-ту. З 1970 – викладач Ін-ту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київ. держ. ун-ті. Докт. дис. «Польське повстання 1863 р. на Правобережній Україні» (1965, захист в Ленінград. держ. ун-ті). Проф. (1967).

Основні праці:
.
Киевский университет в революционно-демократическом движении. – К., 1984..
Социально-политическая борьба на Украине в 50–60-е годы XIX в. – К., 1981..
Социально-политическая борьба на Украине в 20–40-е годы XIX в. – К., 1979..
Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. – К., 1967..
Андрій Красовський – борець проти кріпосництва і самодержавства. – К., 1961..
Общественно-политическое движение на Украине: Сб. док.: В 2 т. – К., 1963–64 (кер. колективу упоряд.)..

Література:
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
EoU. – Vol. ІІІ. – 1993..
Сосновчик С. О. Вшанування професора Г. І. Марахова з нагоди його 60-річчя // УІЖ. – 1978. – № 11..
РЕІУ. – Т. 3. – К., 1971..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

    Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Джeджула К.О. , Марахов Г.I. SERCZYK Wladyslaw A. Piotr I Wielki, – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk: Wydawnictwo Ossolinskich, 1973. // Український історичний журнал. - 1975. - № 2. - C. 152–153.
  2. МАРАХОВ Г.І. , СОСНОВЧИК С.О. ИОСЬКО М.К. Николай Судзиловский – Руссель: Жизнь, революционная деятельность и мировоззрение. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1976. – 335 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 11. - C. 149–152.
  3. МАРАХОВ Г.І.  Видатний польський революціонер-демократ. (До 100-річчя з дня загибелі Сигизмунда Сераковського) // Український історичний журнал. - 1963. - № 3. - C. 115-116.
  4. МАРАХОВ Г.І.  Вшанування Г.Л. Нікольнікова з нагоди його ювілею // Український історичний журнал. - 1976. - № 4. - C. 158–160.
  5. МАРАХОВ Г.Л.  Stowarzysaenie ludu Polskiego w Kroleіtwie Polskim: Gustaw Ehrenberg i "swietokrayzcy". – Wroclaw: Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1978. – 477 s. // Український історичний журнал. - 1981. - № 1. - C. 153–155.

    Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1953. Марахов Г.И. Революционное движение в армиях Юго-Западного фронта в 1914 - ІХ. 1917 гг. : Дис... канд. ист. наук / Г.И. Марахов, 1953. - 275 с.