ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МАТЯХ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000279

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Матях Валентина Миколаївна
Варіанти імені
Matiakh; Матях
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посада учений секретар
Науковий ступіньст.наук.співр. к.і.н.

МАТЯХ Валентина Миколаївна (10.02.1951, м. Київ) – дослідниця історії України раннього нового часу, історіограф. 1978 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1986–88 – ст. бібліограф, 1988–93 – ст. лаборант, 1993–98 – н. с., з 1998 – с. н. с. відділу історії середніх віків і раннього нового часу Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Проблеми історії України ХVІ–ХVIII ст. у висвітленні журналу “Киевская старина”» (1993, наук. кер. – чл.-кор. НАН України В. А. Смолій). Автор бл. 100 наук. праць. Коло наукових інтересів становлять питання історіографічних інтерпретацій українського державотворчого процесу другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст., розбудови Української козацької держави, традицій національно-визвольних змагань українців, дослідження ментальності та національної свідомості українського середньовічного суспільства, культурних процесів на теренах України тощо. Член редколегій та відповідальний секретар понад 20 наук. праць, зокрема: «Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку» (Вип. 4–7), «Середньовічна Україна» (Вип. 1–2), «Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)» (Вип. 1–5), Т. 3-го п’ятитомного фундаментального видання «Історія української культури», «Історія українського козацтва: Нариси у 2-х т.» та ін.

Основні праці:
Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в світлі новітніх історіографічних тенденцій // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – Вип. 5. – К., 2005..
Європейський історіографічний процес та становлення української медієвістики // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVІІІ ст.). – Вип. 2. – К., 2002..
Система ціннісних орієнтацій: ментально-свідомісні виміри // Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: Нариси з історії ментальності та національної свідомості. – К., 2001..
Медієвістика на сторінках «Українського історичного журналу» // УІЖ. – 1997. – № 4..
Коліївщина очима істориків (ретроспективний огляд) // Середньовічна Україна. – Вип. 2. – К., 1997..
Медієвістика в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Криза чи прогрес? – К., 1996..

Література:
.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АКТЫ ВИЛЕНСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
 2. АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 3. АНТОНОВИЧА ВОЛОДИМИРА КИЇВСЬКА ШКОЛА ІСТОРИКІВ
 4. БАРАНОВИЧ Лазар
 5. БОРОВИКОВСЬКИЙ Володимир Лукич
 6. ВАЗА
 7. ВАСИЛЬЄВ Михайло Калинович
 8. ВЕЛЛІНГ ГОТТАРД
 9. ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ Василь Григорович
 10. ҐАЛЯТОВСЬКИЙ
 11. ДАНИЛО ГРЕК
 12. ДУХОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ 1721
 13. ЕДИКТ
 14. ЖАЛУВАНА ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785
 15. ЖУКОВСЬКИЙ Василь Андрійович
 16. ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ"
 17. КАПНІСТ Василь Васильович
 18. "КИЕВСКАЯ СТАРИНА"
 19. КОВАЛИНСЬКИЙ Михайло Іванович
 20. ЛЕВИЦЬКИЙ Дмитро Григорович
 21. СМОЛІЙ Валерій Андрійович
 22. ЯВОРСЬКИЙ Стефан

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1996) Матях В. М. Історичні зошити. Медієвістика в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття: криза чи прогрес?   
 2. (1996) Матях В. М. Медієвістика в Україні другої половини XIX – початку XX ст. : Криза чи прогрес?
 3. (2011) Матях В. Український цивілізаційний процес раннього нового часу в наукових проектах Інституту історії України НАН України   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Гуржій Олександр , Матях Валетина Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави (Рецензія на: Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. – К., 2003. – 518 с.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2003. - 3. - C. 421-426.
 2. Матях В. М.  Біля витоків "Киевской старины" (До 110-річчя виходу першого номера журналу) // Український історичний журнал. - 1992. - № 1. - C. 142.
 3. Матях В. М.  Біля витоків «Киевской старины» (До 110-річчя виходу першого номера журналу) // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 142-150.
 4. Матях В. М.  До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.С.Степанкова // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 232.
 5. Матях В. М.  Медієвістично-ранньоновістичний конструкт "Українського історичного журналу": проблемно-видова структура та евристичні ракурси // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 19.
 6. Матях В. М.  Одруження Тимофія Хмельницького в історичних оповіданнях К. Шайнохи та С. Венгрженовського // Український історичний журнал. - 1995. - № 6. - C. 103-106.
 7. Матях В. М.  Публікація журналу “Киевская старина” // Український історичний журнал. - 1991. - № 3. - C. 86-88.
 8. Матях В. М.  Українська радянська бібліографія джерел з історії України доби феодалізму (1946—1986 pp.) // Український історичний журнал. - 1989. - № 1. - C. 74-79.
 9. Матях В.  Європейський історіографічний процес та становлення української медієвістики // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2002. - Вип. 2. - C. 303.
 10. Матях В.  Профілі творчого портрета вченого // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 23.
 11. Матях В.М , Струкевич О. К. Міжнародна наукова конференція «Богдан Хмельницький та його доба» // Український історичний журнал. - 1996. - № 2. - C. 146-149.
 12. Матях В.М.  Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 116-131.
 13. Матях В.М.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора В.С.Степанкова // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 236-238.
 14. Матях В.М.  До ювілею відомого українського історика Марини Володимирівни Скржинської // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 226-227.
 15. Матях В.М.  Історія українського козацтва в публікаціях журналу ”Киевская старина” // Український історичний журнал. - 1992. - № 9. - C. 26-36.
 16. Матях В.М.  Медієвістика в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття: криза чи прогрес? // Медієвістика в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття: криза чи прогрес?. - 1996. - 4. - C. 1-58.
 17. Матях В.М.  Національний історичний процес за доби середньовіччя і раннього нового часу: тематична репрезентативність на сторінках «Українського історичного журналу» (1987-2007 pp.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 67-82.
 18. Матях В.М.  Проблема державотворення в Україні ХVІІ-ХVІІІ ст. у вітчизняній історичній науці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 58-75.
 19. Матях В.М.  Сучасна українська новістика та перспективи наукових пошуків // Український історичний журнал. - 2008. - № 6. - C. 150-164.
 20. Матях В.М.  Українсько-російські відносини другої половини XVII— XVIII ст. (стан дослідження проблеми у вітчизняній історіографії) // Український історичний журнал. - 2003. - № 6. - C. 110-118.
 21. Матях Валентина  Аксіологічний аспект в дослідженні ментально-психологічного зрізу соціальної історії доби XVIІ-XVIIІ ст. // Соціум. - 2002. - 1. - C. 233-241.
 22. Матях Валентина  Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу (1936-2006 роки) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2006. - 6. - C. 17-64.
 23. Матях Валентина  Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в світлі новітніх історіографічних тенденцій // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2005. - 5. - C. 493-511.
 24. Матях Валентина  Європейський історіографічний процес та становлення української медієвістики // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2002. - 2. - C. 15.
 25. Матях Валентина  Історія української культури: У 5-ти т. – Т.3: Українська культура другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть. – К.: Наук. думка, 2003. – 1247 с. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 514-516.
 26. Матях Валентина  Ціннісні орієнтації українського суспільства в умовах росіїського протекторату (основні напрями наукового дослідження) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 419-434.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1993. Матях В.М. Проблеми історії України ХVІ - ХVІІІ ст. у висвітленні журналу "Киевская старина" : Дис... канд. іст. наук № 07.00.09 / В.М. Матях, 1993. - 248 с.
 2. 2003. Гуржій О. Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави : сборник научных трудов / О. Гуржій, В. Матях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 3. - С. 419-424
 3. 2003. Матях В. Смолій Валерій Андрійович : справочное издание / В. Матях // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 295-297
 4. 2003. Матях В. Українсько-російські відносини в історіографічних концепціях другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. : сборник научных трудов / В. Матях // Україна та Росія: Проблеми політичних та соціокультурних відносин : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 499-522
 5. 2003. Матях В.М. Українсько-російські відносини другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст. (стан дослідження у вітчизняній історіографії) / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N6. - С. 110-118
 6. 2004. Матях В. Гатьман в еміграції Пилип Орлик і перша конституція України 1710 року : монография / В. Матях // Україна - козацька держава : Ілюстрована історія Українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К. : ЕММА, 2004. - С. 444-449
 7. 2004. Матях В. Рецензія : монография / В. Матях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 4. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 514-516
 8. 2004. Матях В.М. Смолій Валерій Андрійович : монография / В.М. Матях // Історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Минуле і сьогодення (1834-2004 рр.). - К. : ПРАЙМ-М, 2004. - С. 292
 9. 2004. Матях В.М. Українсько-російські відносини другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст. (стан дослідження проблеми у вітчизняній історіографії) / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N1. - С. 81-89
 10. 2004. Тої слави козацької повік не забудем... : Реком. бібліогр. покажч. з історії укр. козацтва / Наук. ред. В.М. Матях, Т.В. Чухліб, 2004. - 293 с.
 11. 2005. Матях В. Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в світлі новітніх історіографічних тенденцій : монография / В. Матях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 5. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 493-511
 12. 2005. Матях В. Проблема Переяслава 1654 року та українсько-російських відносин другої половини ХVІІ - ХVІІІ століть в історіографічній перспективі : монография / В. Матях // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 року: Історія, історіографія, ідеологія : (Матеріали міжнародного "круглого столу"). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 152-161
 13. 2005. Матях В. Проблема українсько-російських відносин другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст. в новітній українській історіографії: тенденції та перспективи дослідження : монография / В. Матях // ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків : Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. - К.; Нью-Йорк; Острог : НаУОА, 2005. - Т. 1. - С. 455-460
 14. 2006. Матях В. Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу (1936 - 2006 роки) : монография / В. Матях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 17-64
 15. 2006. Матях В.М. Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу : монография / В.М. Матях // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 37-69
 16. 2006. Матях В.М. Смолій Валерій Андрійович : монография / В.М. Матях // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 353-363
 17. 2006. Матях В.М. Формування системи політичних цінностей козацької громади та їх укорінення в суспільну свідомість : монография / В.М. Матях // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 160-175
 18. 2007. Матях В. Науковий доробок професора Валерія Степанкова в царині дослідження українського раннього нового часу : монография / В. Матях // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 12-28
 19. 2007. Матях В.М. До 60-річчя доктора історичних наук, професора В.С. Степанкова / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N3. - С. 236-238
 20. 2007. Матях В.М. Національний історичний процес за доби середньовіччя і раннього нового часу: тематична репрезентативність на сторінках "Українського історичного журналу" (1987 - 2007 рр.) / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 67-82
 21. 2007. Матях В.М. Розд. 21: Козакознавчі студії в українській історіографії : монография / В.М. Матях // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 495-540
 22. 2008. Матях В.М. Сучасна українська новістика та перспективи наукових пошуків / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N6. - С. 150-164
 23. 2008. Матях В.М. Український ранній новий час в перспективі наукового вивчення : монография / В.М. Матях // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету : Історичні науки / Відп. ред. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. - Т. 18 : На пошану професора В.С. Степанкова. - С. 117-126
 24. 2009. Матях В.М. До ювілею відомого українського історика Марини Володимирівни Скржинської / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N6. - С. 226-227
 25. 2009. Матях В.М. Україна - Швеція в дипломатичних відносинах другої половини ХVII - початку XVIII ст.: підходи до наукового вивчення проблеми : сборник научных трудов / В.М. Матях // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки / Відп. ред. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2009. - Т. 19 : На пошану академіка В.А. Смолія. - С. 77-93
 26. 2010. Матях В. Новістика в системі української історіографії : сборник научных трудов / В. Матях // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 87-96
 27. 2011. Матях В. Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в Інституті історії України НАН України (90-ті роки ХХ - перша декада ХХІ ст.) : сборник научных трудов / В. Матях // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 11. - С. 13-43
 28. 2011. Матях В. Український цивілізаційний процес раннього нового часу в наукових проектах Інституту історії України НАН України : научное издание / В. Матях; Відп. ред. В.А. Смолій, 2011. - 184 с.
 29. 2011. Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика / В.М. Матях // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 116-131
 30. 2011. Матях В.М. Розд. 21: Козакознавчі студії в українській історіографії : научно-популярная литература / В.М. Матях // Історія українського козацтва : Нариси у двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могілянська академія, 2011. - Т. 2. - С. 495-540
 31. 2011. Матях В.М. Розд. 3.1: Формування системи політичних цінностей козацької громади та їх укорінення в суспільну свідомість : научно-популярная литература / В.М. Матях // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 160-175