ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ОВЧАРЕНКО ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000310

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Овчаренко Петро Дмитрович
Варіанти імені
Ovcharenko; Овчаренко

ОВЧАРЕНКО Петро Дмитрович (11.07.1946, с. Караванівка Полтав. обл.) – дослідник суспільно-політичних процесів новітньої історії України, історії української науки ХХ ст.; етнонаціональної політики, етнології та міжнаціональних відносин в Україні у другій пол. ХХ ст. 1973 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1973–76 – аспірант, 1976–78 – м. н. с. відділу історії комуністичного будівництва Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Наукове співробітництво Радянської України з братніми республіками СРСР в умовах розвинутого соціалізму (1959–1975 рр.)» (1977, наук. кер. – чл.-кор. АН УРСР А. Г. Шевелєв). 1978–83 – н. с. – консультант Президії АН УРСР. 1983–91 – с. н. с. сектора, згодом відділу історії культури українського народу Ін-ту історії АН УРСР. 1991–94 – зав. відділу джерел з історії науки Ін-ту української археографії НАН України. 1994–96 – с. н. с. відділу історії культури українського народу Ін-ту історії України НАН України. 1996 – нач. управління етнонаціональних процесів в Україні та у справах української діаспори Міністерства України у справах національностей та міграції. 1996–99 – нач. управління етнонаціональних процесів та у справах національних меншин Держкомітету України у справах національностей та міграції. 1999–2000 – державний експерт Апарату Ради національної безпеки і оборони України. З 2000 – в Апараті Верховної Ради України – заст. зав. Секретаріату Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 1996–99 – член Української частини Підкомісії з гуманітарних питань Українсько-Російської змішаної комісії по співробітництву, Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури, експерт змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин та Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. З 1994 – член Міжнародної консультативної ради журн. «Політична думка» (заснований 1993). З 1999 – член ради громадської організації «Центр сучасного суспільствознавства» (м. Київ). Один з авторів колективних робіт: Історія Української РСР. – Т. 8. – Кн. 2. – К., 1979; История рабочих Донбасса. – Т. 2. – К., 1981; Історія Києва. – Т. 3. – К., 1987; Історія Академії наук України, 1918–1923 рр.: Зб. док. і матеріалів. – К., 1993.

Основні праці:
.
Циганський етнос на карті України // Відкритий світ. Open World. – К., 1998. – № 2..
Законодавче забезпечення прав національних меншин в Україні // Соціальний захист в національних громадах України. Збірник наук. праць. – К., 1998..
З літопису життя українців у Польщі // Українська діаспора, Київ–Чикаго. – 1997. – № 10..
Участие Украинской ССР в научном сотрудничестве братских союзных республик (1959–1975 гг.). – К., 1982..
Учені Києва – народному господарству. – К., 1982 (у співавт.)..

Література:
Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
Вчені Інституту історії України. Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Хто є хто в Україні. – К., 1997..
Офіційна Україна сьогодні. – К., 1997..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ДЕПОРТАЦІЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ 1944
 2. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЕТНІЧНА
 3. КІРСАНОВ Олександр Васильович
 4. КРОКОВСЬКИЙ Олександр (Йосаф)
 5. МОЛДОВАНИ В УКРАЇНІ
 6. ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ В УКРАЇНІ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1982) Овчаренко П. Д. Участие Украинской ССР в научном сотрудничестве братских союзных республик (1959–1975)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ЛИХОЛАТ А.В. , ОВЧАРЕНКО П.Д. Великая сила интернационального единства: (Деятельность КПСС по дальнейшему укреплению интерн. единства и развитию сотрудничества народов СССР). – К.: Политиздат Украины, 1979. – 335 с. // Український історичний журнал. - 1980. - № 1. - C. 146–148.
 2. ОВЧАРЕНКО П.Д. , ОНИЩЕНКО І.Г. Діяльність парторганізацій України по розвитку міжреспубліканського співробітництва наукових та виробничих колективів (1976–1980 pp.) // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 42–48.
 3. ОВЧАРЕНКО П.Д. , ПОЛУРЄЗ В.І. Малько О.О. Робітничий клас – трудівникам села. – К.: Наук. думка, 1978. – 135 с. // Український історичний журнал. - 1979. - № 11. - C. 144–145.
 4. Овчаренко П.Д. , Чишко В.С. Діяльність учених в аграрному секторі економіки України ( 60-ті - перша пол.80-х рр. ) // Український історичний журнал. - 1990. - № 8. - C. 3-13.
 5. ОВЧАРЕНКО П.Д. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Київ – один з центрів радянської науки // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 73–83.
 6. ОВЧАРЕНКО П.Д.  Загальні збори Відділення історії, філософії та права АН УРСР // Український історичний журнал. - 1983. - № 4. - C. 157–158.
 7. ОВЧАРЕНКО П.Д.  Про участь Української РСР у науковому співробітництві братніх союзних республік (1959–1975 рр.) // Український історичний журнал. - 1976. - № 8. - C. 102–110.
 8. ОВЧАРЕНКО П.Д.  Республіканський семінар лекторів і пропагандистського активу [Львів] // Український історичний журнал. - 1974. - № 10. - C. 155.
 9. ОВЧАРЕНКО П.Д.  Співробітництво радянських республік у зміцненні союзу науки і виробництва (1959–1975 pp.) // Український історичний журнал. - 1976. - № 3. - C. 54–63.
 10. ОВЧАРЕНКО П.М.  Історичний факультет Київського університету – до 50-річчя Великого Жовтня // Український історичний журнал. - 1968. - № 2. - C. 149–151.
 11. Слюсаренко А.Г. , Овчаренко П.Д. ОНОПРІЄНКО В.І. Історія української науки ХІХ-ХХ століть. - К.: Либідь, 1998. - 304 с. // Український історичний журнал. - 2001. - № 1. - C. 152-153.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1977. Овчаренко П.Д. Научное сотрудничество Советской Украины с братскими республиками СССР в условиях развитого социализма (1959 - 1975 гг.) : Дис... канд. ист. наук / П.Д. Овчаренко, 1977. - 190 с.