ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПАДАЛКА СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000320

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Падалка Сергій Семенович
Варіанти імені
Padalka; Падалка
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ 
Посадапровідний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор (2008)
Наукові
зацікавлення
Історія України, всесвітня історія, аграрна історія, політологія
E-mailseriogap@ukr.net
Телефон380 44 279 16 20 (службовий)
Додаткова контактна інформація
 • www.vai.in.ua
 • kafedra_slovjan@ukr.net
Дата та місце
народження
17 березня 1964 р., с. Озеряни Варвинського району Чернігівської області
Докторська
дисертація
«Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально – економічні наслідки (друга половина 60 - х – 80 – ті роки XX ст.)», науковий консультант – д.і.н., проф. П.П. Панченко, захист відбувся в Донецькому національному університеті 20 травня 2005 р.
Кандидатська
дисертація
"Сільське господарство України в другій половині 60 – х років XX ст.", науковий керівник – д.і.н., проф. П.П. Панченко, захист відбувся в Запорізькому національному університеті 1 вересня 1995 р.
ОсвітаІсторичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, 1986 р.
Професійна
діяльність
2008–

професор кафедри історії і археології слов’ян історичного факультету Національного педагогічного університетету імені М.П. Драгоманова

2005–

провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
201?‒

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2013–
 • член редколегії наукового щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє» (Тернопіль)


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. БРИНЦЕВА Марія Олександрівна
  2. ВЕРЕСНЕВИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПРС 1953 Р.
  3. ВЕРХОВНА РАДА СРСР
  4. ГУРЕНКО Станіслав Іванович
  5. ДОЛИНЮК Євгенія Олексіївна
  6. ДУБКОВЕЦЬКИЙ Федір Іванович
  7. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2001
  8. ІВАШКО Володимир Антонович
  9. ОНИЩЕНКО Олексій Мусійович
  10. ПОСМІТНИЙ Макар Онисимович
  11. РАДГОСПИ
  12. САВЧЕНКО Марія Харитонівна
  13. СЕЛО В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1999) Вівчарик М. М., Падалка С. С. Україна в етнонаціональному вимірі.
  2. (2010) Падалка С. С. Приватизація в Україні : перші підсумки та уроки (1991-2009)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Гуржій О.І. , Падалка С.С. А.А.Костиря. Історіографія, джерелознавство, бібліографія спецоперації СРСР в Афґаністані (1979-1989 рр.) // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - C. 220-223.
  2. Падалка С. С.  До 80-річчя доктора історичних наук, професора М. Р. Плюща // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 230-232.
  3. Падалка С. С.  Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - C. 108.
  4. Падалка С.С. , Падалка С.С. Соціально-економічні наслідки селянської реформи 1861 р. в теоретичній спадщині М.П. Драгоманова (за матеріалами видань «Громади») // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 18. - C. 200-206.
  5. Падалка С.С.  Зміни у чисельності, економічній поведінці, потребах та цінностях селян України (1990–2000-ні рр.) // Український історичний журнал. - 2013. - № 4. - C. 48-62.
  6. Падалка С.С.  Створення Української Академії історичних наук. [м. Київ] // Український історичний журнал. - 1999. - № 3. - C. 158.
  7. Падалка С.С.  Українська приватизація у системі відносин: влада – суспільство – індивід (1991–2011 рр.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 77-92.
  8. Падалка С.С.  Українське село 1990-2000-х pp.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - C. 169-184.
  9. Падалка Сергій , Бровар Олександр Проблеми забезпечення підприємств вугільної промисловості Донбасу професійними кадрами вищої кваліфікації (1940-і - 1960-і pp.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 286-292.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2003. Падалка С.С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60-80-ті роки ХХ ст.) : монография / С.С. Падалка, 2003. - 161 с.
  2. 2004. Падалка С. Кримське питання в політичних реаліях незалежної України (І половина 90-х років ХХ століття) : материалы временных коллективов / С. Падалка // Крим в історичних реаліях України : Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 335-346
  3. 2005. Падалка С.С. Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально-економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.) : Автореф. дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / С.С. Падалка , 2005. - 38 с.
  4. 2005. Падалка С.С. **NOT VALID RECORD 113513****NOT VALID RECORD 873849**Хроніка - 1993 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 163-257
  5. 2005. Падалка С.С. **NOT VALID RECORD 199251****NOT VALID RECORD 85704**Хроніка - 1994 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 258-370
  6. 2005. Падалка С.С. **NOT VALID RECORD 639858**Хроніка - 1992 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 105-162
  7. 2005. Падалка С.С. **NOT VALID RECORD 907259**Хроніка - 1992 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 105-162
  8. 2005. Падалка С.С. **NOT VALID RECORD 949401****NOT VALID RECORD 873849**Хроніка - 1993 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 163-257
  9. 2005. Падалка С.С. Хроніка - 1992 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 105-162
  10. 2005. Падалка С.С. Хроніка - 1993 : монография / С.С. Падалка // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 163-257
  11. 2006. Падалка С.С. Демонтаж колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі : монография / С.С. Падалка // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 529-545
  12. 2006. Падалка С.С. Реконфігурація соціальної структури селянства : монография / С.С. Падалка, О.В. Андрощук // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 545-560
  13. 2009. Падалка С. Проблеми забезпечення підприємств вугільної промисловості Донбасу професійними кадрами вищої кваліфікації (1940-і - 1960-і рр.) : сборник научных трудов / С. Падалка, О. Бровар // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 2. - С. 286-292
  14. 2009. Падалка С.С. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М.Р. Плюща / С.С. Падалка // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 230-232
  15. 2010. Гуржій О.І. Рецензія / О.І. Гуржій, С.С. Падалка // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N1. - С. 220-223
  16. 2010. Падалка С.С. Приватизація в Україні: перші підсумки та уроки (1991 - 2009) : Монографія / С.С. Падалка, 2010. - 362 с.
  17. 2010. Падалка С.С. Проблеми вітчизняної економіки в ідеології та політичній практиці НРУ : научное издание / С.С. Падалка // Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989 - 2009) : Матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.) / Упоряд.: О.В. Андрощук, О.П. Коляструк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - С. 121-128
  18. 2011. Падалка С.С. Соціально-економічні наслідкиселянської реформи 1861 р. в теоретичній спадщині М.П. Драгоманова (за матеріалами видань "Громади") : сборник научных трудов / С.С. Падалка, С.С. Падалка // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХVІІІ : Приурочений Великій реформі 1861 р. - С. 200-206
  19. 2011. Падалка С.С. Українська приватизація у системі відносин: влада - суспільство - індивід (1991 - 2011 рр.) / С.С. Падалка // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 77-92
  20. 2012. Ковпак Л. Розд. 13: Київ сучасний : научно-популярная литература / Л. Ковпак, С. Падалка // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 340-379
  21. 2012. Падалка С.С. Приватизація в Україні у системі відносин: влада, громадське суспільство, особа (1991 - 2010 роки) : сборник научных трудов / С.С. Падалка // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 101-118
  22. 2012. Падалка С.С. Сільське життєве середовище (1990 - 200-і роки) : сборник научных трудов / С.С. Падалка // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 119-158
  23. 2013. Падалка С.С. Зміни у чисельності, економічній поведінці, потребах та цінностях селян України (1990 - 2000-ні рр.) / С.С. Падалка // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 48-62
  24. 2016. Падалка С.С. Панченко Петро Пантелеймонович / С.С. Падалка // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N3. - С. 234-235