ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПАНІБУДЬЛАСКА ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000323

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Панібудьласка Володимир Федорович
Варіанти імені
Panibudlaska; Панибудьласка

ПАНІБУДЬЛАСКА Володимир Федорович (14.07.1929, с. Петриківка Дніпропетров. обл.) – дослідник історії міжнаціональних відносин. Лауреат Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки (1984). 1954 закінчив іст. фак-т Дніпропетров. держ. ун-ту. 1958–61 – аспірант кафедри історії КПРС Київ. держ. ун-ту. Канд. дис. «Комуністична партія – організатор і керівник комсомолу України. 1919–1920 рр.» (1961, наук. кер. – Й. Д. Ремезовський). Після захисту працював м. н. с., с. н. с. Ін-ту історії партії при ЦК КПУ. 1964–77 – м. н. с. відділу історії соціалістичного і комуністичного будівництва, с. н. с. відділу історії комуністичного будівництва Ін-ту історії АН УРСР. Докт. дис. «Зміцнення дружби і інтернаціональної єдності народів СРСР в умовах розвинутого соціалізму» (1976). З 1977 – зав. кафедри історії КПРС і наукового комунізму Київ. інжен.-буд. ін-ту. Після переходу на викладацьку роботу продовжував займатися науково-дослідною діяльністю. Підготував понад 20 канд. наук.

Основні праці:
.
Ленінська національна політика у дії. – К., 1987..
Ленінська політика інтернаціоналізму. – К., 1986 (у співавт.)..
Сила великої дружби. – К., 1982..
В единой семье народов. – М., 1979 (у співавт.)..
Інтернаціоналістська єдність радянської молоді. – К., 1978..
Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР. 1959–1965 рр. – К., 1967..

Література:
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Плющ М. Р. Захист докторської дисертації В. Ф. Панібудьласкою // УІЖ. – 1976. – № 9..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ІММІГРАЦІЯ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1967) Панібудьласка В. Ф. Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР, 1959–1965.
 2. (1968) Панібудьласка В. Ф. На крилах дружби : Соціалістичні нації у боротьбі за комунізм.
 3. (1972) Панібудьласка В. Ф. Радянський народ – нова історична спільність людей.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. БІЛЕЦЬКИЙ П.Г. , ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф. Вклад трудящих України у відбудову Ташкента (1966–1969 pp.) // Український історичний журнал. - 1973. - № 1. - C. 55–62.
 2. Гутянський С.К. , Панібудьласка В.Ф. ЛИХОЛАТ А.В. Здійснення ленінської національної політики на Україні, 1917–1920. – К.: Наук. думка, 1967. // Український історичний журнал. - 1968. - № 4. - C. 151–152.
 3. Ковалєвський В.П. , Панібудьласка В.Ф. ЧЕРНИШ М.А. Обласна партійна організація в боротьбі за індустріалізацію м. Львова (1939–1955). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1969. // Український історичний журнал. - 1971. - № 5. - C. 149–150.
 4. КОВАЛЬСЬКИЙ М.П. , ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф., ШЕЛЕСТ Д.С. Дніпропетровський державний університет ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією (Відзначення 325-річчя возз'єднання України з Росією). // Український історичний журнал. - 1979. - № 3. - C. 119–120.
 5. КОТЛЯР М.Ф. , ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф. Питання українсько-грузинських історичних зв'язків в українській радянській історіографії // Український історичний журнал. - 1967. - № 3. - C. 75–83.
 6. Кривошеєв С.А. , Панібудьласка В.Ф. РИМАРЕНКО Ю.І. Український буржуазний націоналізм – вopoг інтернаціонального єднання трудящих. – К.: Наук. думка, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 12. - C. 136–137.
 7. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф. , ДЬОМКІН П.О. ПЛЮЩ М.Р. Вклад робітничого класу Української РСР у прискорення науково-технічного прогресу в промисловості (50 – 70-і роки). – К.: Наук. думка, 1981. – 246.с // Український історичний журнал. - 1983. - № 3. - C. 140–142.
 8. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф. , СAC I.X. Киев революционный, боевой, трудовой. – К.: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1982. – 320 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 11. - C. 154–156.
 9. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф. , ТІВАДЗЕ Т.Г. Наукова конференція в Батумі, присвячена 50-річчю утворення СРСР // Український історичний журнал. - 1972. - № 9. - C. 146–147.
 10. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф. , ШЕЛЕСТ Д.С. ГОНЧАРУК Г.И. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием молодежи в период строительства социализма: (На матеріалах УССР). – Киев; Одесса: Вища шк., 1980. – 192 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 3. - C. 148–149.
 11. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  А.Я.Яковлев - активний діяч Комуністичної партії України. // Український історичний журнал. - 1962. - № 3. - C. 147-148.
 12. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  БІЛИК Б.І. Ленінське братерство народів: Діяльність Ком. партії по дальшому зміцненню дружби і співробітництва українського народу з брат. народами СРСР, 1946–1961 рр. – К.: Вища шк. Вид-во. при Київ. ун-ті, 1980. – 120 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 9. - C. 147–148.
 13. Панібудьласка В.Ф.  Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Минск: Наука и техника, 1974. // Український історичний журнал. - 1975. - № 2. - C. 145–147.
 14. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  В.І. Ленін про класову єдність і співдружність трудящих Країни Рад у національних відносинах // Український історичний журнал. - 1969. - № 9. - C. 3–11.
 15. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  З історії українсько-туркменських зв'язків // Український історичний журнал. - 1970. - № 9. - C. 38–42.
 16. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Комуністична партія - організатор і керівник комсомолу України /І919-1920 pp./. // Український історичний журнал. - 1961. - № 4. - C. 73-82.
 17. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  КПРС – організатор і натхненник братерської дружби і співробітництва народів СРСР в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1975. - № 8. - C. 3–12.
 18. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  КУЛИЧЕНКО М. Укрепление интернационального единства советского общества. – К.: Политиздат Украины, 1976. – 381 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 6. - C. 147–148.
 19. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  МААМЯГИ В. Эстонские поселенцы в СССР (1917–1940 гг.). – Таллин: Ээсти раамат, 1976. – 234 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 11. - C. 148–149.
 20. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Марксист-ленінець. /До 90-річчя з дня народження.П.К.Запорожця/. // Український історичний журнал. - 1962. - № 6. - C. 133-131.
 21. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Марксистсько-ленінська програма з національного питання і її здійснення в СРСР. // Український історичний журнал. - 1966. - № 11. - C. 78-86.
 22. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Під ленінським прапором дружби народів: (До 50-річчя встановлення Радянської влади в Азербайджані) // Український історичний журнал. - 1970. - № 4. - C. 109–111.
 23. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Початок перебудови народного господарства Української РСР на мирний лад після Великої Вітчизняної війни // Український історичний журнал. - 1974. - № 5. - C. 67–78.
 24. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Радянський народ – нова історична спільність людей // Український історичний журнал. - 1972. - № 1. - C. 14–25.
 25. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Розвиток соціалістичного змагання в роки комуністичного будівництва (1959–1972 pp.) // Український історичний журнал. - 1973. - № 7. - C. 45–55.
 26. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Створення і розвиток багатонаціональної Радянської держави – торжество ленінізму // Український історичний журнал. - 1983. - № 4. - C. 39–49.
 27. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Трипільський похід в червні – липні 1919р. // Український історичний журнал. - 1964. - № 3. - C. 11-120.
 28. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  Участь трудящих братніх республік СРСР у будівництві Київської ГЕС. // Український історичний журнал. - 1965. - № 8. - C. 99-102.
 29. Панібудьласка В.Ф.  ХІДЕКЕЛІ А.В. Слово дружби і братерства. – К.: Наук. думка, 1975. // Український історичний журнал. - 1975. - № 7. - C. 134–136.
 30. ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.  ХХVІ з'їзд КПРС і дальше зміцнення братерської дружби народів СРСР // Український історичний журнал. - 1981. - № 6. - C. 5–17.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2009. Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика : научное издание / С.В. Савойська ; За ред. С.В. Савойської, 2009. - 319 с.