ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПАНЧЕНКО ПЕТРО ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000324

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Панченко Петро Пантелеймонович
Варіанти імені
Panchenko; Панченко

ПАНЧЕНКО Петро Пантелеймонович (16.10.1928, с. Мгар Лубенського р-ну Полтав. обл.) – дослідник аграрної історії, суспільно-політичних процесів новітньої історії України. Учасник Великої Вітчизняної війни. Має 11 урядових нагород, у т. ч. ордени Трудового Червоного Прапора та «Знак пошани», відзначений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, Почесним Знаком цивільної оборони СРСР, Дипломом Українського педагогічного тов-ва. 1956 закінчив іст. фак-т Львів. держ. ун-ту. Перебував на журналістській роботі, в молодіжному русі, в органах місцевої влади на Львівщині. Канд. дис. «Ідеологічна діяльність партійних організацій України на селі в роки семирічки (1959–1965 рр.)» (1971, наук. кер. – к. і. н. А. З. Падалка). 1972–74 працював у вузах м. Києва. 1974–84 – с. н. с., 1984–86 – зав. відділу історії техніки, 1986–91 – гол. н. с., 1991–2001 – зав. відділу сучасної історії України Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. «Розвиток суспільно-політичного життя села (1959–1980 рр.)» (1980).

Основні праці:
.
Новітня історія України. Ч.2 (1945–1995): Підручник для 11 кл. загальноосвітніх шкіл. – К., 1995 (укр. та рос. мовами, у співавт.)..
Украинское село на пути научно-технического прогресса: достижения и просчеты (60–80-е годы). – К., 1989..
Развитие общественно-политической жизни современного села УССР. 1960–1984. – К., 1985..
Развитие сельского хозяйства Украинской ССР. 1959–1980. – К., 1980..
Научные основы развития общественно-политической жизни села. – К., 1979..
Творчі пошуки. – Львів, 1971..
Про впровадження елементів наукової організації праці в роботу. – К., 1970..

Література:
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Пінчук Ю. А. Захист докторської дисертації П. П. Панченком // УІЖ. – 1981. – № 6..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ БРИГАДИ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1979) Євтушенко А. П., Панченко П. П. Комуністична партія – організатор радгоспного виробництва : До 60-річчя ленінського декрету про радгоспи.
 2. (1979) Панченко П. П. Научные основы развития общественно-политической жизни села : на материалах Украинской ССР, 1959–1978.
 3. (1980) Панченко П. П. Развитие сельского хозяйства Украинской ССР, 1959–1980.
 4. (1980) Панченко П. П., Талан Є. П. Світлий шлях колгоспного селянства
 5. (1982) Євтушенко А. П., Панченко П. П. Радгоспи : Шлях становлення і розквіту (1917–1980): (На матеріалах Української РСР).
 6. (1984) Панченко П. П. Сила ниви хліборобської.
 7. (1985) Панченко П. П. Развитие общественно-политической жизни современного села УССР, 1960–1984.
 8. (1987) Панченко П. П., Кистерская Л. Д. Украина сегодня : Науч.-техн. прогресс.
 9. (1988) Панченко П. П., Кравченко В. И. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов.
 10. (1989) Вивчарик М. Н., Панченко П. П. На принципах дружбы и взаимопомощи.
 11. (1989) Панченко П. П., Чишко В. С. Украинское село на путях научно-технического прогресса : достижения и просчеты 70–80-е годы.
 12. (1993) Панченко П. П. Історичні зошити. Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.)   
 13. (1993) Панченко П. П. Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.)
 14. (1995) Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Новейшая история Украины. Ч. 2 (1945–1995 гг.) : Учеб. для 11 кл. сред. шк.
 15. (1995) Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Новітня історія України. Ч. 2 (1945–1995 рр.) : Підруч. для 11 кл. серед. шк.
 16. (2003) Панченко П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму.
 17. (2011) Панченко П. П., Глазунов Г. О., Присяжнюк М. В., Борзих О. І., Бігдан О. В. Земельне питання та аграрні реформи в Україні : доба 1917–1940 років

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Веселова О. М. , Панченко П. П. Ще одна трагічна сторінка історії України // Український історичний журнал. - 1995. - № 6. - C. 112-115.
 2. Панченко П. М.  Історична наука повинна бути далекою від кон'юнктури і політики // Український історичний журнал. - 1993. - № 1. - C. 158.
 3. Панченко П. П. , Кравченко В. І. Підвищення активності трудящих у діяльності Рад Української РСР (1971 — 1987 pp.) // Український історичний журнал. - 1988. - № 1. - C. 5-17.
 4. Панченко П. П.  Виникнення і розвінчання міфу про комуністичне ставлення до праці // Український історичний журнал. - 1992. - № 12. - C. 32-41.
 5. Панченко П. П.  Деформації в розвитку українського села у 80-х – на початку 90-х років // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 18-29.
 6. Панченко П. П.  Деформації в розвитку українського села у 80-х — на початку 90-х років // Український історичний журнал. - 1992. - № 1. - C. 18.
 7. Панченко П. П.  Домінанта авторитаризму центральної влади періоду третього голодомору в Україні: 1946–1947 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 65-73.
 8. Панченко П.  Зіньків в історії Поділля // Краєзнавство. - 1999. - 1. - C. 166-166.
 9. Панченко П.П. Григоренко О.П.  70-річчя першого комуністичного суботника // Український історичний журнал. - 1989. - № 4. - C. 123-125.
 10. ПАНЧЕНКО П.П. , БАЖЕНОВ Л.В., ГРИГОРЕНКО О.П. Музей icтopiї колгоспу "Україна" Городоцького району Хмельницької області // Український історичний журнал. - 1981. - № 9. - C. 157–158.
 11. Панченко П.П. , Бернацький М.П. АЛЕКСЄЄВ Ю.М., ВЕРТЕГЕЛ А.Г., ДАНИЛЕНКО В.М. та ін. Історія ( методичні рекомендації для вступників до вузів ). - К., КДПІ, 1992. - 203 с. // Український історичний журнал. - 1993. - № 3. - C. 129-130.
 12. ПАНЧЕНКО П.П. , ГАЙВОРОНЮК В.О. Прикордонні зв'язки трудящих УРСР і зарубіжних соціалістичних країн (1956–1969 рр.) // Український історичний журнал. - 1969. - № 12. - C. 50–57.
 13. ПАНЧЕНКО П.П. , ГАЙВОРОНЮК В.О. Спортивні й туристські зв'язки – важливі форми культурного обміну і міжнародного співробітництва // Український історичний журнал. - 1975. - № 7. - C. 84–88.
 14. Панченко П.П. , Григоренко О.П. 60-річчя МТС // Український історичний журнал. - 1988. - № 11. - C. 132-137.
 15. ПАНЧЕНКО П.П. , ГРИГОРЕНКО О.П. Важлива подія в житті колгоспного села: (До 10-річчя Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників) // Український історичний журнал. - 1979. - № 11. - C. 133–134.
 16. ПАНЧЕНКО П.П. , ЄВТУШЕНКО А.П. Вклад робітників радгоспів України у здійснення аграрної політики КПРС в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1979. - № 10. - C. 41–53.
 17. ПАНЧЕНКО П.П. , КРАВЧЕНКО В.І. Діяльність Рад УРСР по збільшенню виробництва товарів широкого споживання в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1985. - № 7. - C. 5–13.
 18. ПАНЧЕНКО П.П. , ПЛЮЩ М.Р. Досягнення Союзу РСР у галузі економіки в дев'ятій п'ятирічці // Український історичний журнал. - 1976. - № 3. - C. 29–40.
 19. ПАНЧЕНКО П.П. , ПЛЮЩ М.Р. Керівництво КПРС розвитком економіки на етапі зрілого соціалізму // Український історичний журнал. - 1981. - № 1. - C. 125–136.
 20. Панченко П.П. , Полонинчук М.І. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996. - 942 с. // Український історичний журнал. - 1999. - № 3. - C. 152-154.
 21. ПАНЧЕНКО П.П. , ТИМЧЕНКО С.М. Вклад трудящих Української PСР у здійснення ленінської аграрної політики КПРС на сучасному етапі // Український історичний журнал. - 1985. - № 4. - C. 69–84.
 22. ПАНЧЕНКО П.П. , ТИМЧЕНКО С.М. Государственный архив Полтавской области: Путеводитель. – 2-е.изд., доп. и перераб. / Глав. арх. упр. при Совете Министров УССР. – К., 1982. – 294 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 8. - C. 152–153.
 23. ПАНЧЕНКО П.П. , ТИМЧЕНКО С.М. Соціальне обличчя колгоспного селянства Української PCР // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 56–66.
 24. ПАНЧЕНКО П.П.  До критики буржуазних фальсифікацій союзу робітничого класу, колгоспного селянства та інтелігенції. (Історичний досвід КПРС по здійсненню ленінської аграрної політики і неспроможність її буржуазних фальсифікацій: (Матеріали „круглого столу”) // Український історичний журнал. - 1986. - № 1. - C. 72–75.
 25. ПАНЧЕНКО П.П.  Дослідження тематики історії селянства і розвитку продуктивних сил сільського господарства. (Інституту історії Академії наук Української РСР – 50 років). // Український історичний журнал. - 1986. - № 7. - C. 26–33.
 26. ПАНЧЕНКО П.П.  Колгоспний лад – велике завоювання соціалізму // Український історичний журнал. - 1983. - № 10. - C. 25–37.
 27. ПАНЧЕНКО П.П.  Ленінська стратегія і тактика аграрної політики партії в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1978. - № 10. - C. 20–32.
 28. ПАНЧЕНКО П.П.  Нарада в Президії АН УРСР з питань ефективності наукових досліджень // Український історичний журнал. - 1978. - № 11. - C. 150–151.
 29. Панченко П.П.  Прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві УРСР // Український історичний журнал. - 1987. - № 7. - C. 5-18.
 30. ПАНЧЕНКО П.П.  Прискорення технічного прогресу в сільському господарстві УРСР на початку етапу розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1984. - № 11. - C. 44–53.
 31. Панченко П.П.  Релігійні конфесії в Україні (40-і - початок 90-х рр.) // Релігійні конфесії в Україні (40-і - початок 90-х рр.). - 1993. - 9. - C. 1-48.
 32. Панченко П.П.  Социальный облик колхозной молодежи: По материалам социологических обследований 1938–1969 гг. – М.: Мысль, 1976. // Український історичний журнал. - 1976. - № 12. - C. 133–135.
 33. Панченко П.П.  Становище українського села ( 60-80-ті рр. ) // Український історичний журнал. - 1989. - № 8. - C. 3-14.
 34. ПАНЧЕНКО П.П.  СЫТНИК М.К. Коллективизация сельского хозяйства и формирование класса колхозного крестьянства в Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 1976. – 355 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 6. - C. 149–150.
 35. Панченко П.П.  СЯТИНЯ М.Л. Фармацевтична справа в Україні: минуле, сьогодення, день прийдешній. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 1998. - 337 с. // Український історичний журнал. - 1999. - № 4. - C. 145-146.
 36. ПАНЧЕНКО П.П.  Травневий Пленум ЦК КПРС (1982 p.) – новий рубіж у розв'язанні продовольчої проблеми // Український історичний журнал. - 1982. - № 7. - C. 14–26.
 37. Панченко Петро  Визначними рисами його були: інтелігентність, наукова сумлінність // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 261-265.
 38. Стоян П.К. , Панченко П.П. Колективні органи управління колгоспами в реалізації продовольчої програми / ЧМЫГА А.Ф. Советы колхозов: Роль в реализации Продовольственной программы. - М.: Агропромиздат, 1986. - 86 с. // Український історичний журнал. - 1988. - № 2. - C. 150-151.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1980. Панченко П.П. Развитие общественно-политической жизни села. 1959 - 1980.: (На материалах Украинской ССР) : Дис... д-ра ист. наук № 07.00.02 / П.П. Панченко, 1980. - 447 с.
 2. 2003. Панченко П. Голод породження тоталітаризму : монография / П. Панченко // Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 . - К. : Україна, 2003. - С. 20-39
 3. 2003. Панченко П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму / П. Панченко, 2003. - 100 с.
 4. 2003. Панченко П.П. Козацький рух в Україні : историческая литература / П.П. Панченко // Українське козацтво в історичному просторі / П. П. Панченко. - К. : Просвіта, 2003. - С. 13-17
 5. 2003. Турченко Ф.Г. Новітня історія України (1930-2001) : Підруч. для 11-го кл. загальноосв. навч. закл. / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко, 2003. - 384 с.
 6. 2003. Українське козацтво в історичному просторі : историческая литература / П. П. Панченко, 2003. - 168 с.
 7. 2007. Панченко П.П. Аграрна історія України : учебник / П.П. Панченко, Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов, 2007. - 532 с.
 8. 2011. Панченко П.П. Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917 - 1940 років : научное издание / П.П. Панченко, Г.О. Глазунов, М.В. Присяжнюк, О.І. Борзих, О.В. Бігдан, 2011. - 483 с.