ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПОДКУР РОМАН ЮРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000348

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Подкур Роман Юрійович
Варіанти імені
Podkur R.; Подкур Р.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ТЕРОРУ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 
Посадастарший науковий співробітник, вчений секретар відділу
Науковий ступінькандидат історичних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник (2006)
Наукові
зацікавлення
історія радянської доби, історія радянських спецслужб, Друга світова війна
E-mail5roman@ukr.net
Дата та місце
народження
24 серпня 1970 р., смт Ємільчино Ємільчинського р-ну Житомирської обл.
Кандидатська
дисертація
«Документи радянських спецслужб як джерело вивчення політичних, соціально-економічних та культурних процесів в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (1999, наук. кер. – к. і. н. Ю. З. Данилюк). Захист відбувся у квітні 1998 р. у Дніпропетровському державному університеті.
ОсвітаІсторичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, 1992 р., диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
1999–

старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

1996–1999

аспірант Інституту історії України НАН України

1994–1996

асистент кафедри історії української та зарубіжної культури Вінницького державного педагогічного університету

1992–1994

архівіст, старший науковий співробітник Державного архіву Вінницької області

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2012–2016
 • член Громадської ради при Державній архівній службі України.

 • 2003–
 • відповідальний секретар редколегії журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ»

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2007
 • стажер-дослідник Гарвардського українського дослідницького інституту

  Премії та нагороди
 • 2016
 • Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник культури України"

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Радянські карателі. Співробітники НКВС – виконавці "Великого терору" на Поділлі / НАН України. Інститут історії України. – K.: Видавець В. Захаренко, 2017. – 240 с. (у співавторстві з Валерієм Васильєвим).

  Документальні публікації

  2. Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко / Авт. вступ. ст. та упор. О. Лисенко, Р. Подкур. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. – 356 с.

  3. Чернігівщина у роки нацистської окупації / Упорядники О.Б.Коваленко, Р.Ю.Подкур, О.В.Лисенко. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 494 с

  4. Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори»: Збірник документів та матеріалів / Авт. вступ. ст.: В. Васильєв, Р. Подкур; упоряд.: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Петренко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 528 с.

  5. Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938 / Авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 464 с.

  Література
  1. Указ Президента України №492/2016 від 8 листопада 2016 р. "Про нагородження працівників Інституту історії України Національної академії наук України"

  ПОДКУР Роман Юрійович (24.08.1970, смт. Ємільчино Ємільчинського р-ну Житомир. обл.) – дослідник історії радянських спецслужб, політичної історії ХХ ст. «Відмінник освіти України» (1997). 1987–92 – навчався у Вінницькому держ. пед. ін-ті. 1992–96 – архівіст, с. н. с. Держ. архіву Вінницької обл., 1994–96 – асистент каф. української та зарубіжної культури Вінницького держ. пед. ін-ту (за сумісн.). 1996–99 – аспірант, з 1999 – н. с., с. н. с. відділу регіональних проблем історії України Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Документи радянських спецслужб як джерело вивчення політичних, соціально-економічних та культурних процесів в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (1999, наук. кер. – к. і. н. Ю. З. Данилюк).

  Основні праці:
  .
  Політичні репресії в історіографії другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. // Там само. – Вип. 28. – К., 2004..
  ДПУ у 1922–1934 рр.: портрет на тлі епохи // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2003. – № 1..
  ВЧК–ГПУ–НКВД в партійно-державній структурі управління СРСР // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 20–21. – К., 2002..
  Еврейский вопрос: поиски ответа: Документы 1919–1926 гг. – Винница, 2001 (у співавт.)..
  За повідомленням радянських спецслужб. – К., 2000..
  Політичні репресії на Поділлі. 20–30-ті рр. ХХ ст. – Вінниця, 1999 (у співавт.)..
  Операція «Френтік». – К., 1998 (у співавт.)..
  Голод 1932–1933, 1946–1947. Вінницька область: Док. і мат. – Вінниця, 1998 (упоряд., у співавт.)..

  Література:
  Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 3. – К., 2006..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. БАБАЇ, смт
  2. БИТВА ПІД МОСКВОЮ 1941-1942 рр.
  3. БОРОВА
  4. ГУТИ
  5. ЗОЛОЧІВ, с-ще міськ. типу Харківської області
  6. КАРПАТИ
  7. КЕГИЧІВКА
  8. КОВНІР Степан Дем'янович
  9. КОЛОМАК
  10. КОМПАНІЄЦЬ Іван Іванович
  11. КУЗНЕЦОВ Микола Іванович
  12. МЕДВЕДЄВ Дмитро Миколайович
  13. МЕНЖИНСЬКИЙ (Mienżynski, Mężyński) В'ячеслав (Wiaczesław) Рудольфович
  14. НАЦІОНАЛЬНА КНИГА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ
  15. НОВА ВОДОЛАГА
  16. ПАПАНІН Іван Дмитрович
  17. ПЕРЕСІЧНЕ , смт Харківської обл.
  18. ПЕЧЕНІГИ, смт Харківської обл.
  19. ПІВДЕННЕ (Комарівка), місто Харківської обл.
  20. ПРУДЯНКА, смт Харківської обл.
  21. РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ
  22. РОГАНЬ, смт Харківської обл.
  23. САВИНЦІ, смт Харківської обл.
  24. СЕМИЧАСТНИЙ Володимир Юхимович
  25. СТАРИЙ МЕРЧИК, смт Харківської обл.
  26. СТАРІНОВ Ілля Григорович
  27. СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
  28. СТРОКАЧ Тимофій Амвросійович
  29. СУДОПЛАТОВ Павло Анатолійович
  30. УБОРЕВИЧ Ієронім Петрович
  31. ЧОВНИКОВІ ОПЕРАЦІЇ ВПС (США, 1944-1945)
  32. ЧОРНИЙ ЛІС
  33. ШАРІВКА, смт Харківської обл.

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2000) Подкур Р. Ю. За повідомленням радянських спецслужб.
  2. (2010) Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920 – 1930-х годов : источниковедческий анализ   
  3. (2016) Подкур Р. Ю. Студії з регіональної історії : Степова Україна. "Великий терор" 1937–1938 рр. на Донбасі: науково-популярне видання (2016)   
  4. (2017) Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС ‒ виконавці "Великого терору" на Поділлі   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Васильєв В. , Подкур Р. Організатори та виконавці масового вбивства людей в 1937–1938 рр.: долі співробітників Вінницького й Кам’янець-Подільського обласних управлінь НКВС // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2015. - № 1 (44). - C. 48.
  2. Вронська Т. , Пилипчук В., Подкур Р. Архів контррозвідника В. Г. Орлова (1882–1941 рр.): історичний та оперативний вимір // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 2. - C. 7-78.
  3. Подкур Р. Ф.  Дзержинський у взаєминах ВЧКта ВУЧК у 1919 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2013. - 1. - C. 7-31.
  4. Подкур Р. Ю.  Діяльність партійного апарату Вінницької області в умовах голоду 1946–1947 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 204-215.
  5. Подкур Р. Ю.  До 95-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 232-234.
  6. Подкур Р. Ю.  Ліквідація органами держбезпеки УСРР опозиційних громадсько-політичних організацій у 1920-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - C. 116–137.
  7. Подкур Р.  Взаємовідносини ГПУ УСРР та ГПУ РСФРР у контексті підписання союзного договору 1922 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2012. - 1. - C. 69-90.
  8. Подкур Р.  Діяльність спецслужб СРСР у прикордонні радянської України у 1920–1930-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2014. - № 2 (43). - C. 7.
  9. Подкур Р.  Доступ до документів радянських спецслужб: конфлікт «особистої інформації» і «наукового дослідження» // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2011. - 37. - C. 31-44.
  10. Подкур Р.  ДПУ УСРР у 1922–1934 рр.: портрет на тлі епохи // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2003. - 20. - C. 440-449.
  11. Подкур Р.  Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: досвід та перспективи наукового дослідження (до 95-річчя з дня народження академіка НАН України П. Т. Тронька) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 34. - C. 7-21.
  12. Подкур Р.  Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР на припинення «великого терору» (листопад 1938–1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2009. - 33. - C. 136-167.
  13. Подкур Р.  Селянські повстання початку 1930-х рр. на прикордонні УСРР // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 159.
  14. Подкур Р.  Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2011. - 1. - C. 34-62.
  15. Подкур Р.  Створення ВЧК: інтерпретація відомої проблеми // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2004. - 22. - C. 17-34.
  16. Подкур Р.  Формування та функціонування обласної управлінської мережі в середині 1950-х - на початку 1960-х рр. (на матеріалах Вінницького обкому КП України) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 397-415.
  17. Подкур Р.Ю.  Діяльність УНКВД Вінницької області під час «Великого терору» 1937-1938 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.34. - 2007. - 34. - C. 197-220.
  18. Подкур Р.Ю.  Збройний виступ як радикальна форма опору радянській владі в УСРР в 1920-ті — початку 1930-х рр. (за матеріалами ВУЧК-ГПУ) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - 2005. - 31. - C. 90-102.
  19. Подкур Роман  «Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2008. - 28. - C. 189-204.
  20. Подкур Роман  Деякі типи поведінки низових партійно-радянських працівників після звільнення окупованих територій України (на прикладі Чернігівської області) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2012. - 17. - C. 49-58.
  21. Подкур Роман  Динаміка адміністративно-територіального поділу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937–1938 рр. // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 193-212.
  22. Подкур Роман  Органи державної безпеки СРСР у процесі реабілітації середини 1950-х років // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 310-317.
  23. Подкур Роман  Параметри опису адміністративно-територіальної одиниці УСРР–УРСР у документах органів державної безпеки в 1920-х—на початку 1930-х рр. // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 183-198.
  24. Подкур Роман  Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2011. - 16. - C. 61-70.
  25. Подкур Роман  Становище дітей репресованих громадян в контексті політики державного терору (1937–1938 рр.) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2008. - 35. - C. 137-152.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2003. Подкур Р.Ю. Співробітництво партійно-радянських органів з ВЧК - ГПУ в ліквідації єврейських політичних організацій у 20-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / Р.Ю. Подкур // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 22-23. - С. 317-343
  2. 2004. Подкур Р. Особова справа співробітника ВУЧК - ГПУ - НКВД: категорії документів : научное издание / Р. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 25. : З непереможною правдою життя: Зб. наук. пр. на пошану Є. М. Скляренка. - С. 396-401
  3. 2004. Подкур Р.Ю. Організаційне становлення ВЧК: тимчасова комісія чи прообраз політичної поліції? : монография / Р.Ю. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 27. - С. 84-103
  4. 2004. Подкур Р.Ю. Політичні репресії в історіографії другої половини 80-х - початку 90-х рр. ХХ століття : монография / Р.Ю. Подкур // Істоія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. статей. - Кам'янець-Подільський; К.; Хмельницький : Абетка-НОВА, 2004. - Вип. 28 : До 60-річчя визволення України. - С. 471-485
  5. 2005. Подкур Р.Ю. Збройний виступ як редикальна форма опору радянській владі в УСРР в 1920-ті - початку 1930-х рр. (за матеріалами ВУЧК - ГПУ) : монография / Р.Ю. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 31. - С. 90-102
  6. 2005. Подкур Р.Ю. Колективізація 1930-х рр. очима співробітників органів державної безпеки : сборник научных трудов / Р.Ю. Подкур // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 30. - С. 136-151
  7. 2005. Подкур Р.Ю. Організаційне становлення економічного управління ВУЧК-ГПУ на початку 1920-х рр. : сборник научных трудов / Р.Ю. Подкур // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 130-142
  8. 2005. Подкур Р.Ю. Створення ВЧК: новий погляд на відому проблему : монография / Р.Ю. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 32. - С. 270-286
  9. 2006. Подкур Р.Ю. Органи державної безпеки у становленні однопартійної системи в Україні на початку 1920-х рр. (на матеріалах Подільського та Полтавського губвідділів ВЧК - ГПУ) : монография / Р.Ю. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 33. - С. 120-138
  10. 2007. Білокінь С.І. Історіографія державного терору й тероризму в СРСР: проблеми систематизації й періодизації : монография / С.І. Білокінь // Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. - К.; Житомир : Полісся, 2007. - С. 36-66
  11. 2007. Подкур Р. Ю. Діяльність УНКВД Вінницької області під час "великого терору" (1937 - 1938 рр.) : сборник научных трудов / Р. Ю. Подкур // Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Зб. ст.) / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 34. - С. 197-220
  12. 2007. Подкур Р.Ю. Історіографія політичних репресій в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті рр.) : монография / Р.Ю. Подкур, О.С. Рубльов // Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. - К.; Житомир : Полісся, 2007. - С. 4-35
  13. 2007. Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко, 2007. - 456 с. (Введено оглавление)
  14. 2008. Подкур Р. Становище дітей репресованих громадян в контексті політики державного терору (1937 - 1938 рр.) : сборник / Р. Подкур // Історія України : Маловідомі імена, події, факти (Зб. статей) / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 35 : Присвяч. 50-річчю Ю.З. Данилюка. - С. 137-151
  15. 2008. Подкур Р. Юрій Данилюк: людина, вчений, учитель / Р. Подкур // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2008. - N1/4. - С. 112-118
  16. 2008. Подкур Р.Ю. Деякі стереотипи світогляду чекістів під час "великого терору" (1937 - 1938 рр.) : сборник / Р.Ю. Подкур // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / Голов. ред. Ф.Г. Турченко. - Запоріжжя : Просвіта, 2008. - Вип. ХХІІІ : Тематична еліта в історії України. - С. 255-263
  17. 2008. Подкур Р.Ю. Діяльність партійного апарату Вінницької областті в умовах голоду 1946 - 1947 рр. : монография / Р.Ю. Подкур // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 13 : Голод 1946 - 1947 р.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії). Матеріали "круглого столу" (22 березня 2007 року). - С. 204-215
  18. 2008. Подкур Р.Ю. Людина, Вчений, Вчитель : монография / Р.Ю. Подкур // Покликання бути людиною : Пам'яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958 - 2005) / Упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк. - К. : Телесик, 2008. - С. 4-18
  19. 2009. Подкур Р. Органи державної безпеки СРСР у процесі реабілітації середини 1950-х років : сборник научных трудов / Р. Подкур // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 1. - С. 310-317
  20. 2010. Подкур Р. Взаємовідносини органів державної безпеки та прокуратури УРСР в період припинення "великого терору" (кінець 1938 - 1939 рр.) : сборник научных трудов / Р. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 266-283
  21. 2010. Подкур Р. Документы органов государственной безопасности УССР 1920 - 1930-х годов: источниковедческий анализ : научное издание / Р. Подкур, В. Ченцов, 2010. - 372 с.
  22. 2010. Подкур Р.Ю. До 95-річчя академіка НАН України П.Т. Тронька / Р.Ю. Подкур // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N4. - С. 232-234
  23. 2011. Подкур Р. Доступ до документів радянських спецслужб: конфлікт "особистої інформації" і "наукового дослідження" : сборник научных трудов / Р. Подкур // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 37 : Світлій пам'яті Героя України, акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 31-44
  24. 2011. Подкур Р. Реакція сільського населення на вимогу виконання обов'язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР : сборник научных трудов / Р. Подкур // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 16. - С. 61-70
  25. 2012. Подкур Р. "Великий терор" на Вінничині (1937 - 1938 рр.): діяльність територіального апарату органів державної безпеки, стереотипи світогляду чекістів : сборник научных трудов / Р. Подкур // Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд : Матеріали міжнар. наук. конф. (м. Вінниця, 21-22 листопада 2009 р.) / Відп. ред. М.Тяглий. - К. : НІОД, 2012. - С. 54-76
  26. 2012. Подкур Р. Деякі типи поведінки низових партійно-радянських працівників після звільнення окупованих територій України (на прикладі Чернігівської області) : сборник научных трудов / Р. Подкур // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - Вип. 17. - С. 49-58
  27. 2012. Подкур Р. Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" у контексті діяльності Національної спілки краєзнавців України / Р. Подкур // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N3. - С. 182-187
  28. 2012. Подкур Р. Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" у контексті діяльності Національної спілки краєзнавців України / Р. Подкур // Наука і суспільство. - К : "Преса України", 2012. - N9/10. - С. 182-187
  29. 2012. Подкур Р. Параметри опису адміністративно-територіальної одиниці УСРР - УРСР у документах органів державної безпеки в 1920-х - на початку 1930-х рр. : сборник научных трудов / Р. Подкур // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т исторії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 183-198
  30. 2012. Подкур Р. Регіональні особливості "Великого терору" 1937 - 1938 рр. на західному кордоні СРСР - УРСР (на матеріалах Поділля) / Р. Подкур // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N1. - С. 75-84
  31. 2012. Подкур Р.Ю. Деякі типи настроїв населення України в період нацистської окупації в інформаціях співробітників органів державної безпеки СРСР і УРСР : сборник научных трудов / Р.Ю. Подкур // Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни : Матеріали Міжнар. наук. конф. м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. / Упоряд.: С.В. Бутко, Р.І. Пилявець; голова редкол. В.М. Тканко. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - С. 62-71
  32. 2013. Подкур Р. Динаміка адміністративно-територіального поділлу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937 - 1938 рр. : сборник научных трудов / Р. Подкур // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 193-212
  33. 2013. Подкур Р. Настрої населення в інформаційно-аналітичних документах органів держбезпеки (початок 1920-х - 1930-х рр.) : сборник / Р. Подкур // Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції "згори" 1928 - 1940 : Зб. документів та матеріалів / Упоряд.: Р.Подкур, В.Васильєв, П.Кравченко, В.Петренко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 24-54
  34. 2013. Подкур Р. Формування оперативного обліку "контрреволюційних елементів" у 1920-х - 1939 рр. : сборник научных трудов / Р. Подкур // Політичні репресії в Українській РСР 1937 - 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : До 75-річчя "Великого терору" в СРСР. Матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О.Г. Бажан, Б.Ю. Подкур; Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 29-42
  35. 2014. Бажан О. Передмова : сборник научных трудов / О. Бажан, Р. Подкур // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918 - 1991 рр.): історія, структура, функції : Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 р., м. Киїїв / Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 7-16
  36. 2014. Подкур Р. "ВУЧК раскассировать...": до історії боротьби Ф.Дзержинського із самостійністю" ВУЧК : сборник научных трудов / Р. Подкур // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918 - 1991 рр.): історія, структура, функції : Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 р., м. Киїїв / Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 83-106
  37. 2014. Подкур Р. Місто на кордоні: Кам'янець-Подільський на початку 1920-х рр. : сборник научных трудов / Р. Подкур // Регіональна історія України : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 8. - С. 169-188
  38. 2014. Подкур Р. Скільки референдумів відбулося на території Криму у ХХ - ХХІ ст.? : научное издание / Р. Подкур // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 61-64
  39. 2014. Подкур Р. Як відбувалася адаптація кримськотатарського населення у Криму? : научное издание / Р. Подкур // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 389-393
  40. 2014. Подкур Р.Ю. Документи органів державної безпеки як джерело вивчення типів настроїв населення окупованої території України : сборник научных трудов / Р.Ю. Подкур // Велика Вітчизняна війна: уроки історії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників (28 жовтня 2014 року). - Хмельницький : Хмельницький ун-т упарвління і права, 2014. - С. 59-69
  41. 2015. Подкур Р. Ліквідація органами держбезпеки УСРР опозиційних громадсько-політичних організацій у 1920-х рр. : сборник научных трудов / Р. Подкур // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 116-137
  42. 2015. Подкур Р. Прикордоння радянської України у воєнній доктрині СРСР 1920 - 1930-х рр. : сборник научных трудов / Р. Подкур // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 99-118
  43. 2015. Подкур Р. Розд. 12: Органи державної безпеки у взаємовідносинах держави і суспільства : монография / Р. Подкур // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 2. - С. 455-535
  44. 2015. Подкур Р. Скільки референдумів відбулося на тереторії Криму впродовж ХХ - ХХІ століть? : научно-популярная литература / Р. Подкур // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 71-74
  45. 2015. Подкур Р. Як відбувалася адаптація кримськотатарського населення у Криму? : научно-популярная литература / Р. Подкур // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 458-463