ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000349

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна
Варіанти імені
Polonska-Vasylenko; Полонская-Василенко

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО Наталія Дмитрівна (31.01 (13.02).1884, м. Харків – 08.06.1973, м. Дормштадт, похована у м. Новий Ульм, Німеччина) – дослідниця історії України XVIII ст., історіограф, археограф. Учениця М. В. Довнар-Запольського. Батько – один із фундаторів Військово-історичного т-ва в Києві артилерійський генерал Д. П. Меньшов. 1900 закінчила Києво-Фундуклеївську жіночу гімназію, 1911 – іст.-філол. відділення Вищих жіночих курсів (Київ), 1913 – іст.-філол. фак-т Київ. ун-ту Св. Володимира. 1912–15 – асистент по кафедрі російської історії та кафедрі методики, з 1916 – викладач Вищих жіночих курсів, з 1916 – приват-доцент Київ. ун-ту, де завідувала археологічним музеєм. Дійсний член Київ. т-ва охорони пам’яток старовини та мистецтва (1911), Іст. т-ва Нестора-літописця (1912), Таврійської ученої архівної комісії (1916). 1917–20 – викладала на Вищих жіночих курсах А. В. Жекуліної. Одна із фундаторів та вчений секретар Київ. археологічного ін-ту (1917–24), де читала курс археології Росії та України, вела семінарські заняття. 1918–20 – завідувала музеєм старожитностей Університету. 1921–23 – викладач і директор київської трудової школи № 56. 1925–27 – архівний реєстратор і помічник ученого архівіста Київ. центр. архіву давніх актів. 1926 була учасницею І Всеукраїнського з’їзду архівістів України. 1927–31 – проф. Київ. худ. ін-ту. 1924–33 – н. с. різних кафедр і комісій ВУАН; з 1929 – член Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України; 1929–34 – вчений секретар Комісії для виучування соціально-економічної історії України ХVІІІ–ХІХ ст.; 1930–34 – дійсний член Археографічної комісії ВУАН. 1934–38 – н. с. рукописного відділу Всенародної бібліотеки України. 1938–1941 – с. н. с. сектора історії України доби феодалізму Ін-ту історії АН УРСР. Докт. дис. «Нариси з історії заселення Південної України у середині ХVІІІ століття (1734–1775)» (1940, захист в Ін-ті історії АН СРСР). Одночасно 1940–41 – проф. Київ. держ. ун-ту. З початком німецької окупації Києва 20 жовтня 1941 очолила Археологічний інститут, а з грудня того ж року і Київ. Центр. Архів Давніх Актів (з травня 1942 на правах відділу Головного історичного архіву). 1942 – співробітник Музею-архіву переходової доби м. Києва. У вересні 1943 виїхала спочатку до Львова, а потім на еміграцію. Проф. (1944), декан філософ. фак-ту (1966) Укр. Вільного ун-ту, проф. Укр. Православної Академії в Мюнхені (1946). Дійсний член Укр. іст-філол. т-ва у Празі (1943), Церковно-археогр. комісії у Львові (1944, з 1946 – у Мюнхені), НТШ (1947), УВАН (1948), Міжнародної Вільної Академії наук у Парижі (1952).

Основні праці:
.
Українська Академія наук. – Ч. 1, 2. – Мюнхен, 1955–1958, вид.2. – К., 1993..
Історія України. – Т. 1, 2. – Мюнхен, 1972–1976; вид.2. – К., 1992..
Видатні жінки України. – Мюнхен, 1969..
Дві концепції історії України і Росії. – Мюнхен, 1964..
Історичні підвалини УАПЦ. – Мюнхен, 1964; вид.2, ідентичне: Рим, 1964..
Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // ЗНТШ. – Т. 173. – 1962..
Заселення Південної України в XVIII ст. – Мюнхен, 1960..
Процес «Центра дій» 1924 р. – Мюнхен, 1956..
Теорія III Риму в Росії протягом XVIII та XIX стол. – Мюнхен, 1951 (на обкл. 1952)..
Культурно-исторический атлас по русской истории. – Т. 1–3. – К., 1913..
Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Т. 1, 2. – Мюнхен, 1965–1967..

Література:
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. – К., 2004..
Верба І. Життя і творчість Н. Д. Полонської-Василенко. – К., 2000..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Ульяновський В. І. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: Сторінками життєпису // Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – Т. 1. – К., 1995..
EoU. – Vol. ІV. – 1993..
Герус-Тарнавецька І. Наталія Полонська. – Вінніпег, 1974..
ЕУ. – Словникова частина. – Т. 6. – 1970..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

    Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1995) Полонська-Василенко Н. Полонська-Василенко Н. Історія України
  2. (2011) Полонська-Василенко Н. Полонська-Василенко Н. СПОГАДИ