ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПОПЕЛЬНИЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000353

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Попельницька Олена Олексіївна
Варіанти імені
Popelnytska; Попельницкая
Науковий ступіньст.наук.співр., к.і.н.

ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена Олексіївна (07.01.1965, м. Київ) – фахівець з історичної топографії середньовічних міст України. 1990 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1982–87 – архівіст Центр. держ. архіву-музею літератури і мистецтва УРСР, 1987–93 – м. н. с. Держ. іст. музею УРСР, 1993–95 – зав. експозиційного відділу Музею гетьманства у Києві, 1995–2001 – м. н. с., с. н. с., зав. сектора Нац. музею історії України, з 2001 – м. н. с., н. с., с. н. с. відділу спеціальних історичних дисциплін Ін-ту історії України НАН України. З 1999 – пошукач Ін-ту археології НАН України. Канд. дис. «Київський Поділ XVII–ХVIII ст.» (2002, наук. кер. – д. і. н. г. Ю. Івакін, захист в Ін-ті археології НАН України).

Основні праці:

Історична топографія київського Подолу ХVІІ – початку ХІХ. – К., 2003..

Література:

.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2003) Попельницька О. Історична топографія київського Подолу ХVІІ – початку ХІХ ст.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Дмирієнко М. , Попельницька О. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін віддлом СІД Інституту історії України НАН України у 1994-2004 рр. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 1.
 2. Дмитрієнко Марія , Попельницька Олена Проблеми історичної географії у висвітленні праць відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України (1994-2004рр.) // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 5-28.
 3. Дмтрієнко М. , Попельницька О. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін відділом СІД Інституту історії України НАН України у 1994-2004 рр. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 6.
 4. Попельницька О. О.  Стан вивчення в Україні спеціальної історичної дисципліни ставрографії: постановка проблеми // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 199-217.
 5. Попельницька О.  Київський замок XIV-XVII ст. у світлі писених та археологічних джерел // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2006. - 9. - C. 48-80.
 6. Попельницька О.  Київський монастир Миколи Йорданського на планах ХІХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2007. - 10. - C. 102-107.
 7. Попельницька О.  Нумізматично-речові скарби як історичне джерело (на прикладі скарбу XVI-ХVII століття з села Старосілля) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 204.
 8. Попельницька О.  Писемні джерела кінця XVIII - першої чверті ХІХ ст. З історії церкви у с. Старостинці на Вінниччині // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2009. - 11. - C. 79-85.
 9. Попельницька О.О.  Історичний розвиток київського Подолу (XVII - початок XIX ст.) // Український історичний журнал. - 2002. - № 3. - C. 104-119.
 10. Попельницька О.О.  М.Ф.Біляшівський — перший директор Національного музею історії України // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 100-118.
 11. Попельницька Олена  Балабухи, Григоровичі-Барські, Гудими, Киселівські та Рибальські: найбільші землевласники Київського Подолу XVII- XVIII ст. (топогорафічний та генеалогічний аспекти) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 56.
 12. Попельницька Олена  Десятинна церква та її довкілля у XV-XVIIІ ст. за писемними, картографічними та археологічними джерелами (історико-топографічний нарис) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 4.
 13. Попельницька Олена  Джерела до історії Київського Подолу XVIІ - XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 119.
 14. Попельницька Олена  Історична топографія київських Липок за картографічними та писемними джерелами XVIII - початку ХХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 75-1025.
 15. Попельницька Олена  Київський Поділ XVII - XVIII ст.: історіографічний аспект // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 288.
 16. Попельницька Олена  Локалізація "Біскупщини" та "Біскупського містечка" на планах Подолу 1695 та 1803 рр. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 196-208.
 17. Попельницька Олена  Локалізація "Біскупщини" та "Біскупського містечка" на планах Подолу 1695 та 1803 рр. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 196.
 18. Попельницька Олена  Маєтності католицької церкви XVI - XVII ст. на Київському Подолі (за комплексом джерел СІД) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 32.
 19. Попельницька Олена  План Києва 1638 р. як джерело з історичнї топографії // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 328.
 20. Попельницька Олена  П'ять гетьманських резиденцій: Суботів, Чигирин, Батурин, Глухів, Козелець: інформація історичних джерел // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2005. - 8. - C. 50-83.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2003. Дмитрієнко М. "... Як тебе не любити, Києве мій!" : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 357-362
 2. 2003. Попельницька О. Грецька колонія на київському Подолі ХV - ХVІІІ ст. : сборник научных трудов / О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 78-93
 3. 2003. Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII - початку XIX : монография / О. Попельницька, 2003. - 304 с.
 4. 2003. Попельницька О. Маєтності католицької церкви ХVI-XVII ст. на Київському Подолі (за комплексом джерел СІД) : сборник научных трудов / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 32-42
 5. 2004. Дмитрієнко М. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін відділом СІД Інституту історії України НАН України у 1994 - 2004 рр. : монография / М. Дмитрієнко, О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 1. - С. 6-36
 6. 2004. Дмитрієнко М. Проблеми історичної географії у висвітленні праць відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України (1994 - 2004) : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 5-28
 7. 2004. Попельницька О. Історична топографія київських Липок за картографічними та писемними джерелами ХVІІІ - початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 75-102
 8. 2004. Попельницька О. Нумізматично-речові скарби як історичне джарало (на прикінці ХVІ - ХVІІ століття з села Старосілля) : монография / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 1. - С. 204-217
 9. 2005. Попельницька О. План Києва 1638 р. як джерело з історичної топографії : монография / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 328-342
 10. 2005. Попельницька О. П'ять гетьманських резиденцій: Суботів, Чигирин, Батурин, Глухів, Козелець: інформація історичних джерел : монография / О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2005. - Число 8. - С. 50-83
 11. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Відділ спеціальних історичних дисциплін : монография / М.Ф. Дмитрієнко, О.О. Попельницька, В.В. Томазов // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 155-169
 12. 2006. Попельницька О. Десятинна церква та її довкілля у ХV - XVIII ст. за писемними, картографічними джерелами (історико-топографічний нарис) : сборник научных трудов / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. ІІ. - С. 4-36
 13. 2006. Попельницька О. Західноєвропейські паломницькі медальйони ХІХ - початку ХХ ст. у нумізматичному зібранні Національного Музею історії України : сборник научных трудов / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 367-396
 14. 2006. Попельницька О. Київський замок ХIV - XVIІ ст. у світлі писемних та археологічних джерел : монография / О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Число 9. - С. 48-80
 15. 2006. Попельницька О. Нащадки київської родини Туптало : сборник научных трудов / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 90-93
 16. 2006. Попельницька О. Скарб ХVI - XVII ст. з колекції О.Бобринського у зібранні Національного музею історії України : монография / О. Попельницька // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 362-369
 17. 2007. Попельницька О. Київський монастир Миколи Йорданського на планах ХІХ ст. : монография / О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2007. - Число 10. - С. 102-107
 18. 2008. Попельницька О. **NOT VALID RECORD 432955**Топоніміка історична : рекомендовано Мин.образования / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 468-476
 19. 2008. Попельницька О. Балабухи, Григоровичі-Барські, Гудими, Киселівські та Рибальські: найбільші землевласники Київського Подолу ХVII - ХVIIІ ст. (топологічний та генеалогічний аспекти) : монография / О. Попельницька // Бар. Барська земля - крізь призму століть : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. М.Ф. Дмитрієнко. - Бар : РВВ Барського ГПК, 2008. - С. 106-115
 20. 2008. Попельницька О. Демографія історична : рекомендовано Мин.образования / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 164-172
 21. 2008. Попельницька О. Топографія історична : рекомендовано Мин.образования / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 462-467
 22. 2008. Попельницька О.О. М.Ф. Біляшівський - перший директор Національного музею історії України / О.О. Попельницька // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 100-118
 23. 2009. Попельницька О. Писемні джерела кінця ХVIII - першої чверті ХІХ ст. З історії церкви у с. Старостинці на Вінниччині : сборник научных трудов / О. Попельницька // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Ч. 11. - С. 79-85
 24. 2009. Попельницька О. Універсали гетьмана Івана Мазепи у зібранні Національного музею історії України : сборник научных трудов / О. Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Число 16 : Пам'яті Ярослава Івановича Дзири. - С. 36-45
 25. 2009. Попельницька О.О. Стан вивчення в Україні спеціальної історичної дисципліни ставрографії: постановка проблеми / О.О. Попельницька // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 199-217
 26. 2009. Попельницька О.О. Хрест-релікварій провінційно-візантійського (балканського типу) із зібрання Б.І. Ханенка в колекції НМІУ : сборник научных трудов / О.О. Попельницька, В.М. Зоценко // Національному музею історії України - 110 : Тематичний зб. наук. пр. / Голов. ред.: О. Бойко, Н. Ковтанюк. - К. : Такі справи, 2009. - Ч. 2. - С. 200-204