ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

БОРЯК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000036

Інститут історії України Національної академії наук України

Національна спілка краєзнавців України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Боряк Геннадій Володимирович
Варіанти імені
Boriak H.; Боряк Г.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
ПосадаЗаступник директора з наукової роботи, завідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
E-mailhboriak@gmail.com
Телефон+38(044)279-34-01
Дата та місце
народження
15 грудня 1956 р., м. Київ
Докторська
дисертація
«Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини» (1996).
Кандидатська
дисертація
«Адміністративно-територіальний устрій українських земель у кінці ХV – першій половині XVI ст.: аналіз джерел» (1987, науковий керівник – член–кореспондент АН УРСР Ф. П. Шевченко).
ОсвітаКиївський державний університет, історичний факультет (1978)
Професійна
діяльність
2009–

заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України

2009–

заступник Академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України

2008–

завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України

2006–2008

заступник голови Державного Комітету Архівів України

2002–2006

голова Державного комітету архівів України

2000–2002

заступник Голови Державного комітету архівів України

1991–2000

заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

1990–1991

старший науковий співробітник Інституту історії України АН УРСР, помічник Голови Археографічної комісії АН УРСР Інституту історії України АН УРСР

1988–1990

науковий спіробітник відділу історії феодалізму Інституту історії України АН УРСР

1984–1988

науковий спіробітник відділу публікацій, завідувач відділу стародруків Центрального державного історичного архіву УРСР

1978–1984

молодший науковий співробітник Центрального державного історичного архіву УРСР

1978–1982

аспірант Інституту історії України АН УРСР (без відриву від виробництва)

Наукове керівництво
Докторські дисертації:
 • Таранець С. В.. Старообрядство в соціокультурному просторі Російської імперії наприкінці XVII – на початку ХХ ст. (2015)
 • Ковалевська O. O. Іконографія представників козацької старшини XVII–XVIII ст.: іконографічно-джерелознавче дослідження (2015)
 • Шандра В. С. Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій» (2002)
 • Кандидатскі дисертації:
 • Борщик Я. В. Усні джерела до історії українсько-польських відносин на Волині під час Другої світової війни: типологія, інтерпретація, верифікація (2016)
 • Черкаська Н. О. Архіви магнатерії Правобережної України: історія формування, структура, інформаційний потенціал (київські зібрання) (2011)
 • Чекмарьова Л. О. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст (2008)
 • Кисельова А.А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи (2005)
 • Вислобоков К.В. “Права, за якими судиться малоросійський народ” (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз” (2004)
 • Люта Т. Ю. "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XIX ст." (2004)
 • Винокурова Ф. А. "Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр." (2003)
 • Платонова Н. І. Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації (2003)
 • Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. (2003)
 • Прилепишева Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ України (1946–1991) (2003)
 • Сакада Л. Д. Журнал “Український історик” в українській історіографії другої половини ХХ ст. (2000)
 • Стоян Ф. В. Документальна спадщина України” в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ–ХХ ст. (1999)
 • Забіяка І. М. Епістолярна спадщина В.Горленка як історико-культурологічне джерело (1998)
 • Марченко Н. П. Видання для дітей в Україні 1917–1923 рр.: історіографія, джерела, типологія (1998)
 • Мальченко О. Є. Оборонні споруди Півдня України ХІV–ХVІІІ ст. (1996)
 • Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2001
 • стажування в Центральноєвропейському університеті в Будапешті (Угорщина) за тематикою “Проблеми доступу до архівів комуністичних партій в європейських посткомуністичних країнах”

 • 1992
 • стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (США) за тематикою “Зарубіжна історіографія, зарубіжна архівна україніка”

 • 1992
 • стажування в Бременському університеті (ФРН) за тематикою “Переміщені культурні цінності у повоєнній Європі: проблеми пошуків та ідентифікації”

 • 1989–1990
 • стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (США) за тематикою "Зарубіжна історіографія, зарубіжна архівна україніка”

  Премії та нагороди
 • 2017
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах); (у співавторстві)

 • 2011
 • Почесна Грамота Верховної Ради України

 • 2010
 • Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи

 • 2006
 • Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

 • 2000
 • Лауреат премії імені Василя Веретенникова

  Праці
  Монографії, брошури

  1. “Архівоцид” в Україні 1934–1941 рр. як наслідок Голодомору: організація, перебіг і масштаби винищення документів владних інституцій [Електронний ресурс]. – На правах рукопису.

  2. Веб-сайти установ Відділення історії, філософії та права НАН України: стратегії і практики формування сукупного цифрового образу соціогуманітарних наук у сучасному інформаційному просторі. [Електронний ресурс]. – На правах рукопису.

  3. Інформаційні ресурси соціогуманітарних наук у Мережі. [Електронний ресурс]. – На правах рукопису.

  4. Sources for the Study of Great Famine in Ukraine. – Cambridge, MA: Ukrainian Studies Fund, 2009. – 55 p.

  5. Thefts in Archives: New danger, New Challenge. How to Prevent Losses. – Kyiv, 2006.

  6. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині: Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів. Варшава, 18–20 травня 2006 р. / Державний комітет архівів України. – К., 2006. – 60 с.

  7. "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень. – Випуск 2: Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей / Відп. ред. І. Лушніков. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Державний комітет архівів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2000. – 388 с. (співавтори М. Дубик, Н. Маковська)

  8. "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень / Ред. кол.: В. Литвинов, В. Лозицький, І. Лушніков, Є. Максимчук, Р. Пиріг, В. Смолій, П. Сохань, Л. Яковлева. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Випуск 1. – К., 1998. – 135 с. (співавтори – М. Дубик, Н. Маковська)

  9. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія та методика актуалізації архів. документальної спадщини : автореф. дис... д-ра. іст. наук. – К. : Ін-т української археграфії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, 1996. – 43 с.

  10. Національна архівна спадщина України та державний реєстр “Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / Відп. ред. Л. Дубровіна. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадского; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України. – К., 1995. – 348 с.

  11. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / АН Української РСР. Археографічна комісія; Український науковий інститут Гарвардського університету. – Львів: Вид. центр "ФЕНІКС" 1992. – 120 с. (співавтор Патриція Кеннеді Грімстед)

  12. Административно-территориальное устройство украинских земель в конце ХV – середине ХVІ в. (Анализ документальных источников) : автореф. дис... канд. ист. наук. – К. : Ин-т истории АН УССР, 1987. – 16 с.

  Документальні публікації

  13. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Упорядн.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Інститут історії України, 2013. – LХII; 810 с.

  14. Державна служба в Україні крізь віки: Норми закону. Практика. Життєві колізі : научное издание // Історія державної служби в Україні: У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; кер. кол. упоряд. Г.В. Боряк. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 3: Документи і матеріали V ст. до н.е. – 1774 р. – С. 7–24. (співавтор вступної статті – Г.В. Папакін)

  15. РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 / Передмова Патриції Кеннеді Ґрімстед; Упорядн.: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. К. Ґрімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського НАН України; Генеральна дирекція державних архівів; Головний архів давніх актів; Інститут історії Польської академії наук; Федеральна архівна служба Росії; Російський державний архів давніх актів; Український науковий інститут Гарвардського університету. – К., 2002. – 984 с.

  Довідники, покажчики, каталоги

  16. Українські електронні енциклопедії та енциклопедичні довідники: матеріали до реєстру. – 2015 [Електронний ресурс]. – На правах рукопису.

  17. Голодомор в Україні 1932–1933: реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр. // Національна книга пам′яті жертв голодомору 1932–1933 pp. в Україні. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – С. 421–423, 424–532. (співавтор Г. Папакін)

  18. Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси / Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. – К., 2003 [компакт-диск].

  19. Каталог документів з історії Києва XV–XIX cт. / Упорядн.: Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко; Відп. ред. Ф. П. Шевченко. АН Української РСР. Інститут історії; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві. – К.: Наукова думка, 1982. – 203 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  20. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В'ячеслава Стрельського: // Професор В'ячеслав Стрельський (До 100-річчя від дня народження): монографія / кер. авт. кол. І. Н. Войцехівська. –К.: Київський ун-т, 2010. –С. 107–108.

  Статті

  21. Інформаційні ресурси з історії країн Східної Європи німецькомовного сегменту мережі Інтернет // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики / Голова ред. ради В.А. Смолій. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – Ч. 25 : Електронні інформаційні ресурси. – С. 197–222. (співавтор: Н. Кашеварова)

  22. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку // Вісник Національної академії наук України, 2015. – № 3. – С. 44–60. (співавтор В. А. Смолій)

  23. “Енциклопедія історії України” та сучасна українська енциклопедистика // Український історичний журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. – К., 2014. – №. 4. – С. 4–16. (співавтор В. А. Смолій)

  24. До питання про стан і перспективи розвитку мережевих інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук : сборник научных трудов // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – Ч. 21: Електронні інформаційні ресурси. – С. 9–25.

  25. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування : сборник научных трудов // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. – С. 73–89. (співавтор Г. Папакін)

  26. Археографічна діяльність академіка Ореста Левицького: реалізовані та нездійснені проекти : сборник научных трудов // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – С. 904–915.

  27. Population Losses in the Holodomor and the Destruction of Related Archives: New Archival Evidence // Harvard Ukrainian Studies. – Volume 30. – Number 1–4: After the Holodomor: the Enduring Impact of the Great Famine on Ukraine / Edited by Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn. – Cambridge, 2008. – P. 199–250.

  28. Інформатизація архівної галузі сьогодні: поточні здобутки і завдання формування електронних ресурсів // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. – Вип. 11. – Ч. 2. – C. 4–9.

  29. Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Історіографічні дослідження в Україні. – 2000. – 10. – С. 284–313.

  30. Археографія як спеціальна історична дисципліна: до історії становлення поняття // Спеціальні історичні дисципліни. – 1998. – Ч. 2. – С. 46–59.

  31. Ревізії та люстрації українських староств кінця ХV – середини ХVI ст. (в аспекті історико-географічноі джерельної цінності) // Географічний фактор в історичному процесі. – 1990. – C. 145–154.

  32. Республіканська нарада “Українська археографія: сучасний стан і перспективи розвитку”. [м.Київ, 1988 р.] // Український історичний журнал. – 1989. – № 6. C. 146–150. (співавтор – О. Тодійчук)

  33. Акти адміністративних межувань кінця XІV - середини XVI ст. і реконструкція адміністративно-територіального поділу українських земель // Історико-географічні дослідження в Україні. – 1988. – C. 89–94.

  34. Маловідоме джерело з історії древнього Києва [Описание града Киева, в 1753-м году в Печерской Лавре сочиненное] // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 42–51. (співавтор – Н. Яковенко)

  35. Іноземні джерела про Київ ХІІІ – середина ХVІІ ст. // Український історичний журнал. – 1981. – № 12. – C. 31–41.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  36. “Архівоцид” в Україні 1934 - 1960-х рр. як наслідок Голодомору // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ 20-21 листопада 2013 р. / Ред. кол.: Л.Губерський, С.Квіт, В.Смолій. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, Ін-т історії України НАНУ, 2013. – С. 13–18.

  37. "Архівоцид" в Україні 1934 - 1960-х рр. як наслідок Голодомору // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ 20–21 листопада 2013 р. / Ред. кол.: Л. Губерський, С. Квіт, В. Смолій. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, Ін-т історії України НАНУ, 2013. – С. 13–18.

  38. До питання про створення зведеного реєстру українських актів ХІІІ - ХV ст.: сборник научных трудов // Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації : Матеріали круглого столу (21 березня 2012 р.) / Відп. ред. Г.Боряк. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. – С. 4–7.

  39. ГІС-Атлас Голодомору в Україні 1932–1933 рр. // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору” (м. Київ, 13–14 вересня 2012 р.). – Вип. 5. – К., 2012. – С. 30–35. (співавтор Р. І. Сосса)

  Рецензії

  40. Клейнод гетьмана Івана Мазепи: монография // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. – Число 12. Ч. 1: На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. – С. 390–406. (співавтори В. Бузало, М. Дмитрієнко, Н. Ковтанюк, В. Репринцев)

  Інтерв'ю

  41. Наступний том відзначеної Державною премією історичної енциклопедії вийде мізерним накладом: [Інтерв’ю Ганні Луканській] // Голос України. – 2017. – 17 травня. (співавтор – Оксана Юркова)

  Інформаційні повідомлення

  42. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – C. 231. (співавтор І. Б. Матяш)

  43. Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал: Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. – К., 2012. – N 6. – С. 225–226.

  Література
  1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"

  БОРЯК Геннадій Володимирович (15.12.1956, м. Київ) – історик-архівіст, археограф, джерелознавець. Чл.-кор. НАН України (2012). Член Укр. біографічного товариства (1998), Укр. іст. товариства (1995), Спілки архівістів України (1991). Лауреат премії імені Василя Веретенникова (2000). Заслужений діяч науки і техніки України (2006). 1978 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1978–88 – м. н. с., н. с. відділу публікацій, зав. відділу стародавніх актів Центр. держ. іст. архіву УРСР. 1978–82 – аспірант Ін-ту історії України АН УРСР (без відриву від виробництва). Канд. дис. «Адміністративно-територіальний устрій українських земель у кінці ХV – першій половині XVI ст.: Аналіз джерел» (1987, наук. кер. – чл.–кор. АН УРСР Ф. П. Шевченко). 1988–90 – н. с. відділу історії феодалізму, 1990–91 – с. н. с., помічник Голови Археографічної комісії АН УРСР Ін-ту історії АН УРСР, один із ініціаторів її відродження. Брав участь у підготовці документальних та довідкових публікацій: «Каталог документів з історії Києва XV–XIX ст.» (К., 1982); «Селянський рух на Україні (1826–1846)» (К., 1985); «Селянський рух на Україні (1850–1861)» (К, 1988); «Федір Павлович Шевченко: Библиография» (К., 1989, співупоряд.). Перебував на науковому стажуванні в Українському науковому інституті Гарвардського ун-ту (грудень 1989 – січень 1990, листопад – грудень 1993), Бременському ун-ті (листопад 1993). У липні 1990 брав участь у IV Всесвітньому конгресі славістичних студій у Великобританії. 1991–2000 – заст. директора Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Докт. дис. «Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини» (1996). Проф. (2002). 2000–2002 – заст. Голови Державного комітету архівів України. 2002–2006 – голова, з вересня 2006 по березень 2008 – заст. голови Державного Комітету Архівів України. Доклав багато зусиль до інформатизації архівної справи в Україні, репрезентації архівної інформації в світовій мережі Інтернет. Є одним з розробників національної архівної інформаційної системи. До кола його наукових зацікавлень належать проблеми реституції мистецьких, книжкових та архівних скарбів, архівної україніки. Керівник галузевої програми та відповідальний редактор серії «Архівні зібрання України» (2000–2008), у межах якої розпочато видання оновлених архівних довідників, путівників по архівах (до 2009 р. побачило світ понад 50 томів). Упорядник, співавтор і науковий редактор низки традиційних та електронних довідників та документальних видань: Книга Київського підкоморського суду (1588–1644) (K., 1991); Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси (К., 2003; компакт-диск); Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв: Матеріали до бібліографії (К., 2002: http://www.scau.kiev/Archives/Bibliogr/Bibliogr-3.ua.html#ArchMoved); Руська (Волинська) Метрика: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 (K., 2002); Wolyn–Galicja Wschodnia 1943–1944: Przewodnik po polskich i ukrainskich zrodlach archiwalnych. T. 1 (Warszawa; Kijow, 2003) та ін. З травня 2008 – завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України; з лютого 2009 – заступник директора Інституту з наукової роботи. Член Українсько-німецької Комісії з реституції культурних цінностей, Міжурядової українсько-польської комісії з проблем повернення втрачених і переміщених культурних цінностей (з 2001), Міжнародної історичної комісії Фонду ФРН «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» (з 2000). Керівник Міжвідомчої науково-аналітичної Комісії з проблеми «нацистського золота» при Українському національному фонді «Взаєморозуміння та примирення» (1998–2000). У складі урядової делегації України брав участь у Міжнародній конференції з проблем нацистських активів періоду Голокосту (1998, Вашингтон). Заст. головн. редактора «Українського археографічного щорічника» (1993–2000), наук.-практ. ж-лу «Архіви України» (з 1993, 2002–2006 – гол. редактор), міжвідомчого наук. збірника «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (з 1999), член редколегій часописів «Пам’ятки України» (1993–1995, 2009–), «Бібліотечний вісник» (з 1996), «Сіверянський літопис», наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства» (з 1996); серійних видань «Рукописна та книжкова спадщина України» (з 1993), «Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела» (з 1997), «Mediaevalia Ucrainica» (1992–1995), «Повернення культурного надбання в Україну: проблеми, завдання, перспективи» (1993–2000), «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (1999–2008), «Сумський історико-архівний журнал» (2006–). З 2008 – заступник Голови Редакційної колегії «Енциклопедії історії України», відповідальний редактор серійних видань «Спеціальні історичні дисципліни», «Історико-географічні дослідження в Україні». Заступник голови (2000–2002, 2006–2008), голова (2002–2006), член (з 2008) колегії Державного комітету архівів України. Підготував 13 кандидатів історичних наук.

  Основні праці:

 • Каталог документів з історії Києва XV–XIX cт. / Упорядн.: Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко; Відп. ред. Ф. П. Шевченко. АН Української РСР. Інститут історії; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві. – К.: Наукова думка, 1982. – 203 с.
 • Грімстед Кеннеді Патриція, Боряк Геннадій. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / АН Української РСР. Археографічна комісія; Український науковий інститут Гарвардського університету. – Львів: Вид. центр "ФЕНІКС" 1992. – 120 с.
 • Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр “Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / Відп. ред. Л. Дубровіна. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадского; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України. – К., 1995. – 348 с.
 • Accumulation of «Nazi Gold» on the occupied territory of Ukraine during World War II. Washіngton Conference on Holocaust-Era Assets. November 30 – December 3, 1998.  – Washіngton, 1998 (у співавт.).
 • Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень / Ред. кол.: В. Литвинов, В. Лозицький, І. Лушніков, Є. Максимчук, Р. Пиріг, В. Смолій, П. Сохань, Л. Яковлева. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Випуск 1. – К., 1998. – 135 с.
 •  Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень. – Випуск 2: Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей / Відп. ред. І. Лушніков. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Державний комітет архівів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2000. – 388 с.
 • РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 / Передмова Патриції Кеннеді Ґрімстед; Упорядн.: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. К. Ґрімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського НАН України; Генеральна дирекція державних архівів; Головний архів давніх актів; Інститут історії Польської академії наук; Федеральна архівна служба Росії; Російський державний архів давніх актів; Український науковий інститут Гарвардського університету. – К., 2002. – 984 с.
 • Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси / Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. – К., 2003 [компакт-диск].
 • Thefts in Archives: New danger, New Challenge. How to Prevent Losses. – Kyiv, 2006
 • Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині: Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів. Варшава, 18–20 травня 2006 р. / Державний комітет архівів України. – К., 2006. – 60 с.
 • Boriak Hennadii. Sources for the Study of Great Famine in Ukraine. – Cambridge, MA: Ukrainian Studies Fund, 2009. – 55 p.

 • Атлас історії України / Наук. ред. Г. В. Боряк; Упорядн. атласу Д. В. Ісаєв; Упорядн. карт: Д. В. Ісаєв, Л. Б. Хмара, Д. І. Тихомиров; Ред. кол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк, Г. Ю. Івакін, Г. В. Касьянов, М. В. Кірсенко, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко, В. М. Литвин, О. П. Реєнт, І. С. Руденко, Р. І. Сосса, О. П. Толочко. Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”; НАН України. Інститут історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.
 •  
 • Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Упорядн.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Інститут історії України, 2013. – LХII; 810 с.
 • Література:

  .
  Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003.
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
  2. АРХЕОГРАФІЯ
  3. ПЛОХІЙ Сергій Миколайович
  4. ПРОЦИК Роман Степанович
  5. СИСИН Франк-Едвард
  6. УЛЬЯНОВСЬКИЙ Василь Іринархович
  7. ЩЕРБАК Микола Григорович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1984) Боряк Г. В., Яковенко Н. М. Маловідоме джерело з історії древнього Києва   
  2. (1992) Грімстед П. К., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни : винищення архівів, бібліотек, музеїв   
  3. (1995) Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка” : Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи   
  4. (1998) Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України : у пошуках архівних свідчень   
  5. (2000) Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України : у пошуках архівних свідчень   
  6. (2006) Boriak H. (Боряк Г. В.) Thefts in archives as global danger : How to respond new challenges and prevent losses   
  7. (2006) Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині   
  8. (2008) Boriak Hennadii Population Losses in the Holodomor and the Destruction of Related Archives : New Archival Evidence   
  9. (2008) Боряк Г. В., Папакін Г. В. Голодомор в Україні 1932–1933 : реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр.   
  10. (2009) Boriak Hennadii (Боряк Г. В.) Sources for the Study of Great Famine in Ukraine   
  11. (2012) Боряк Г. Інформаційні ресурси соціогуманітарних наук у Мережі   
  12. (2012) Боряк Г. В. Веб-сайти установ Відділення історії, філософії та права НАН України : стратегії і практики формування сукупного цифрового образу соціогуманітарних наук у сучасному інформаційному просторі   
  13. (2012) Боряк Г. В., Сосса Р. І. ГІС-Атлас Голодомору в Україні 1932–1933 рр.   
  14. (2013) Боряк Г. В. "Архівоцид” в Україні 1934–1941 рр. як наслідок Голодомору : організація, перебіг і масштаби винищення документів владних інституцій   
  15. (2014) Боряк Геннадій, Папакін Георгій Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар   
  16. (2015) Боряк Г. Українські електронні енциклопедії та енциклопедичні довідники : матеріали до реєстру   
  17. (2015) Смолій В. А., Боряк Г. В. Сучасна історична енциклопедистика : здобутки і перспективи розвитку   
  18. Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного університету в Мюнхені : Попередній огляд фондів

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Боровець І. , Боряк Г., Віднянський Міжнародний круглий стіл "Розпад Австро-Угорської монархії та проблеми національного державотворення у Центрально-Східній Європі: До 100-річчя утворення ЧСР, УНР, ЗУНР і відродження Польської держави" та чергове засідання Комісії істориків України і Словаччини // Український історичний журнал. - 2018. - № 6. - C. 229.
  2. Боряк Г. В. , Матяш І. Б. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - C. 231.
  3. Боряк Г. В.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.Г.Водотики // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 234.
  4. Боряк Г. , Віднянський С. Мар’ян Гайдош: до 70-річчя відомого словацького історика-україніста // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. - 2018. - Вип. 27. - C. 380.
  5. Боряк Г.  Інформатизація архівної галузі сьогодні: поточні здобутки і завдання формування електронних ресурсів // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 4.
  6. Боряк Г.В. , Тодійчук О.В. Республіканська нарада “Українська археографія: сучасний стан і перспективи розвитку”. [ м.Київ, 1988 р. ] // Український історичний журнал. - 1989. - № 6. - C. 146-150.
  7. Боряк Г.В.  Акти адміністративних межувань кінця XІV - середини XVI ст. і реконструкція адміністративно-територіального поділу українських земель // Історико-географічні дослідження в Україні. - 1988. - C. 89.
  8. БОРЯК Г.В.  Іноземні джерела про Київ ХІІІ – середина ХVІІ ст. // Український історичний журнал. - 1981. - № 12. - C. 31–41.
  9. Боряк Г.В.  Ревізії та люстрації українських староств кінця ХV - середини ХVI ст. (в аспекті історико-географічноі джерельної цінності) // Географічний фактор в історичному процесі. - 1990. - C. 145-154.
  10. Боряк Г.В.  Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - C. 225-226.
  11. Боряк Геннадій , Бузало Віктор, Дмитрієнко Марія, Ковтанюк Ніна, Репринцев Володимир Клейнод гетьмана Івана Мазепи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 390.
  12. Боряк Геннадій  Археоргафія як спеціальна історична дисципліна: до історії становлення поняття // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 46-59.
  13. Боряк Геннадій  Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 284-313.
  14. Боряк Геннадій  Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 284-313.
  15. Смолій В. А. , Боряк Г. В. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 4.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1987. Боряк Г.А. Административно-территориальное устройство украинских земель в конце ХV -середине ХVІ в. (Анализ документальных источников) : Автореф. дис... канд. ист. наук / Г.А. Боряк, 1987. - 16 с.
  2. 1996. Боряк Г.В. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія та методика актуалізації архів. документальної спадщини : Автореф. дис... д-ра. іст. наук / Г.В. Боряк, 1996. - 43 с.
  3. 2005. Боряк Г. Клейнод гетьмана Івана Мазепи : монография / Г. Боряк, В. Бузало, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 390-406
  4. 2006. Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині : Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів Варшава, 18 - 20 травня 2006 р. / Г. Боряк, 2006. - 58 с.
  5. 2009. Boriak H. Sources for the Study of the Great Famine in Ukraine : научное издание / H. Boriak, 2009. - 55 с.
  6. 2009. Боряк Г.В. Державна служба в Україні крізь віки: Норми закону. Практика. Життєві колізії : научное издание / Г.В. Боряк, Г.В. Папакін // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; кер. кол. упоряд. Г.В. Боряк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 3 : Документи і матеріали V ст. до н.е. - 1774 р. - С. 7-24
  7. 2010. Боряк Г. Археографічна діяльність академіка Ореста Левицького: реалізовані та нездійснені проекти : сборник научных трудов / Г. Боряк // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 904-915
  8. 2010. Боряк Г.В. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В'ячеслава Стрельського : монография / Г.В. Боряк // Професор В'ячеслав Стрельський (До 100-річчя від дня народження) : Монографія / Кер. авт. кол. І.Н. Войцехівська. - К. : Київський ун-т, 2010. - С. 107-108
  9. 2012. Боряк Г. До питання про створення зведеного реєстру українських актів ХІІІ - ХV ст. : сборник научных трудов / Г. Боряк // Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації : Матеріали круглого столу. (21 березня 2012 р.) / Відп. ред. Г.Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - С. 4-7
  10. 2012. Боряк Г.В. Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків / Г.В. Боряк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N6. - С. 225-226
  11. 2013. Боряк Г. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування : сборник научных трудов / Г. Боряк, Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 73-89
  12. 2013. Боряк Г. До питання про стан і перспективи розвитку мережевих інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук : сборник научных трудов / Г. Боряк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 9-25
  13. 2013. Боряк Г.В. "Архівоцид" в Україні 1934 - 1960-х рр. як наслідок Голодомору : сборник научных трудов / Г.В. Боряк // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ 20-21 листопада 2013 р. / Ред. кол.: Л.Губерський, С.Квіт, В.Смолій. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 13-18
  14. 2014. Смолій В. Слово про нашого Вчителя (До 100-ліття від дня народження) : сборник научных трудов / В. Смолій, Г. Боряк // Історичні студії: Збірка вибраних праць і матеріалів : (До 100-річчя від дня народження) / Ф. Шевченко; Голова редкол. В.Смолій; упоряд.: С.Батуріна, С.Блащук, І.Корчемна, О.Ясь. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 5-8
  15. 2014. Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 4-16
  16. 2015. Боряк Г. Інформаційні ресурси з історії країн Східної Європи німецькомовного сегменту мережі Інтернет : сборник научных трудов / Г. Боряк, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова ред. ради В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 25 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 197-222

   Проекти Інституту

  1. Автограф української історії IX–XXI ст.
  2. Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар