ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

БОРЯК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000036

Інститут історії України Національної академії наук України

Національна спілка краєзнавців України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Боряк Геннадій Володимирович
Варіанти імені
Boriak H.; Боряк Г.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
ПосадаЗаступник директора з наукової роботи, завідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
Праці
Інтерв'ю

1. Наступний том відзначеної Державною премією історичної енциклопедії вийде мізерним накладом: [Інтерв’ю Ганні Луканській] // Голос України. – 2017. – 17 травня. (співавтор – Оксана Юркова)

Література
 1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"

БОРЯК Геннадій Володимирович (15.12.1956, м. Київ) – історик-архівіст, археограф, джерелознавець. Чл.-кор. НАН України (2012). Член Укр. біографічного товариства (1998), Укр. іст. товариства (1995), Спілки архівістів України (1991). Лауреат премії імені Василя Веретенникова (2000). Заслужений діяч науки і техніки України (2006). 1978 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1978–88 – м. н. с., н. с. відділу публікацій, зав. відділу стародавніх актів Центр. держ. іст. архіву УРСР. 1978–82 – аспірант Ін-ту історії України АН УРСР (без відриву від виробництва). Канд. дис. «Адміністративно-територіальний устрій українських земель у кінці ХV – першій половині XVI ст.: Аналіз джерел» (1987, наук. кер. – чл.–кор. АН УРСР Ф. П. Шевченко). 1988–90 – н. с. відділу історії феодалізму, 1990–91 – с. н. с., помічник Голови Археографічної комісії АН УРСР Ін-ту історії АН УРСР, один із ініціаторів її відродження. Брав участь у підготовці документальних та довідкових публікацій: «Каталог документів з історії Києва XV–XIX ст.» (К., 1982); «Селянський рух на Україні (1826–1846)» (К., 1985); «Селянський рух на Україні (1850–1861)» (К, 1988); «Федір Павлович Шевченко: Библиография» (К., 1989, співупоряд.). Перебував на науковому стажуванні в Українському науковому інституті Гарвардського ун-ту (грудень 1989 – січень 1990, листопад – грудень 1993), Бременському ун-ті (листопад 1993). У липні 1990 брав участь у IV Всесвітньому конгресі славістичних студій у Великобританії. 1991–2000 – заст. директора Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Докт. дис. «Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини» (1996). Проф. (2002). 2000–2002 – заст. Голови Державного комітету архівів України. 2002–2006 – голова, з вересня 2006 по березень 2008 – заст. голови Державного Комітету Архівів України. Доклав багато зусиль до інформатизації архівної справи в Україні, репрезентації архівної інформації в світовій мережі Інтернет. Є одним з розробників національної архівної інформаційної системи. До кола його наукових зацікавлень належать проблеми реституції мистецьких, книжкових та архівних скарбів, архівної україніки. Керівник галузевої програми та відповідальний редактор серії «Архівні зібрання України» (2000–2008), у межах якої розпочато видання оновлених архівних довідників, путівників по архівах (до 2009 р. побачило світ понад 50 томів). Упорядник, співавтор і науковий редактор низки традиційних та електронних довідників та документальних видань: Книга Київського підкоморського суду (1588–1644) (K., 1991); Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси (К., 2003; компакт-диск); Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв: Матеріали до бібліографії (К., 2002: http://www.scau.kiev/Archives/Bibliogr/Bibliogr-3.ua.html#ArchMoved); Руська (Волинська) Метрика: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 (K., 2002); Wolyn–Galicja Wschodnia 1943–1944: Przewodnik po polskich i ukrainskich zrodlach archiwalnych. T. 1 (Warszawa; Kijow, 2003) та ін. З травня 2008 – завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України; з лютого 2009 – заступник директора Інституту з наукової роботи. Член Українсько-німецької Комісії з реституції культурних цінностей, Міжурядової українсько-польської комісії з проблем повернення втрачених і переміщених культурних цінностей (з 2001), Міжнародної історичної комісії Фонду ФРН «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» (з 2000). Керівник Міжвідомчої науково-аналітичної Комісії з проблеми «нацистського золота» при Українському національному фонді «Взаєморозуміння та примирення» (1998–2000). У складі урядової делегації України брав участь у Міжнародній конференції з проблем нацистських активів періоду Голокосту (1998, Вашингтон). Заст. головн. редактора «Українського археографічного щорічника» (1993–2000), наук.-практ. ж-лу «Архіви України» (з 1993, 2002–2006 – гол. редактор), міжвідомчого наук. збірника «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (з 1999), член редколегій часописів «Пам’ятки України» (1993–1995, 2009–), «Бібліотечний вісник» (з 1996), «Сіверянський літопис», наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства» (з 1996); серійних видань «Рукописна та книжкова спадщина України» (з 1993), «Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела» (з 1997), «Mediaevalia Ucrainica» (1992–1995), «Повернення культурного надбання в Україну: проблеми, завдання, перспективи» (1993–2000), «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (1999–2008), «Сумський історико-архівний журнал» (2006–). З 2008 – заступник Голови Редакційної колегії «Енциклопедії історії України», відповідальний редактор серійних видань «Спеціальні історичні дисципліни», «Історико-географічні дослідження в Україні». Заступник голови (2000–2002, 2006–2008), голова (2002–2006), член (з 2008) колегії Державного комітету архівів України. Підготував 13 кандидатів історичних наук.

Основні праці:

 • Каталог документів з історії Києва XV–XIX cт. / Упорядн.: Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко; Відп. ред. Ф. П. Шевченко. АН Української РСР. Інститут історії; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві. – К.: Наукова думка, 1982. – 203 с.
 • Грімстед Кеннеді Патриція, Боряк Геннадій. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / АН Української РСР. Археографічна комісія; Український науковий інститут Гарвардського університету. – Львів: Вид. центр "ФЕНІКС" 1992. – 120 с.
 • Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр “Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / Відп. ред. Л. Дубровіна. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадского; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України. – К., 1995. – 348 с.
 • Accumulation of «Nazi Gold» on the occupied territory of Ukraine during World War II. Washіngton Conference on Holocaust-Era Assets. November 30 – December 3, 1998.  – Washіngton, 1998 (у співавт.).
 • Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень / Ред. кол.: В. Литвинов, В. Лозицький, І. Лушніков, Є. Максимчук, Р. Пиріг, В. Смолій, П. Сохань, Л. Яковлева. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Випуск 1. – К., 1998. – 135 с.
 •  Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень. – Випуск 2: Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей / Відп. ред. І. Лушніков. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Державний комітет архівів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2000. – 388 с.
 • РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 / Передмова Патриції Кеннеді Ґрімстед; Упорядн.: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. К. Ґрімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського НАН України; Генеральна дирекція державних архівів; Головний архів давніх актів; Інститут історії Польської академії наук; Федеральна архівна служба Росії; Російський державний архів давніх актів; Український науковий інститут Гарвардського університету. – К., 2002. – 984 с.
 • Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси / Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. – К., 2003 [компакт-диск].
 • Thefts in Archives: New danger, New Challenge. How to Prevent Losses. – Kyiv, 2006
 • Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині: Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів. Варшава, 18–20 травня 2006 р. / Державний комітет архівів України. – К., 2006. – 60 с.
 • Boriak Hennadii. Sources for the Study of Great Famine in Ukraine. – Cambridge, MA: Ukrainian Studies Fund, 2009. – 55 p.

 • Атлас історії України / Наук. ред. Г. В. Боряк; Упорядн. атласу Д. В. Ісаєв; Упорядн. карт: Д. В. Ісаєв, Л. Б. Хмара, Д. І. Тихомиров; Ред. кол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк, Г. Ю. Івакін, Г. В. Касьянов, М. В. Кірсенко, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко, В. М. Литвин, О. П. Реєнт, І. С. Руденко, Р. І. Сосса, О. П. Толочко. Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”; НАН України. Інститут історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.
 •  
 • Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Упорядн.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Інститут історії України, 2013. – LХII; 810 с.
 • Література:

  .
  Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003.
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
  2. АРХЕОГРАФІЯ
  3. ПЛОХІЙ Сергій Миколайович
  4. ПРОЦИК Роман Степанович
  5. СИСИН Франк-Едвард
  6. УЛЬЯНОВСЬКИЙ Василь Іринархович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1984) Боряк Г. В., Яковенко Н. М. Маловідоме джерело з історії древнього Києва   
  2. (1992) Грімстед П. К., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни : винищення архівів, бібліотек, музеїв   
  3. (1995) Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка” : Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи   
  4. (1998) Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України : у пошуках архівних свідчень   
  5. (2000) Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України : у пошуках архівних свідчень   
  6. (2006) Boriak H. (Боряк Г. В.) Thefts in archives as global danger : How to respond new challenges and prevent losses   
  7. (2006) Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині   
  8. (2008) Boriak Hennadii Population Losses in the Holodomor and the Destruction of Related Archives : New Archival Evidence   
  9. (2008) Боряк Г. В., Папакін Г. В. Голодомор в Україні 1932–1933 : реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр.   
  10. (2009) Boriak Hennadii (Боряк Г. В.) Sources for the Study of Great Famine in Ukraine
  11. (2012) Боряк Г. Інформаційні ресурси соціогуманітарних наук у Мережі   
  12. (2012) Боряк Г. В. Веб-сайти установ Відділення історії, філософії та права НАН України : стратегії і практики формування сукупного цифрового образу соціогуманітарних наук у сучасному інформаційному просторі   
  13. (2012) Боряк Г. В., Сосса Р. І. ГІС-Атлас Голодомору в Україні 1932–1933 рр.   
  14. (2013) Боряк Г. В. "Архівоцид” в Україні 1934–1941 рр. як наслідок Голодомору : організація, перебіг і масштаби винищення документів владних інституцій   
  15. (2014) Боряк Геннадій, Папакін Георгій Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар   
  16. (2015) Боряк Г. Українські електронні енциклопедії та енциклопедичні довідники : матеріали до реєстру   
  17. (2015) Смолій В. А., Боряк Г. В. Сучасна історична енциклопедистика : здобутки і перспективи розвитку   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Боряк Г. В. , Матяш І. Б. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - C. 231.
  2. Боряк Г. В.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.Г.Водотики // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 234.
  3. Боряк Г.  Інформатизація архівної галузі сьогодні: поточні здобутки і завдання формування електронних ресурсів // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 4.
  4. Боряк Г.В. , Тодійчук О.В. Республіканська нарада “Українська археографія: сучасний стан і перспективи розвитку”. [ м.Київ, 1988 р. ] // Український історичний журнал. - 1989. - № 6. - C. 146-150.
  5. Боряк Г.В.  Акти адміністративних межувань кінця XІV - середини XVI ст. і реконструкція адміністративно-територіального поділу українських земель // Історико-географічні дослідження в Україні. - 1988. - C. 89.
  6. БОРЯК Г.В.  Іноземні джерела про Київ ХІІІ – середина ХVІІ ст. // Український історичний журнал. - 1981. - № 12. - C. 31–41.
  7. Боряк Г.В.  Ревізії та люстрації українських староств кінця ХV - середини ХVI ст. (в аспекті історико-географічноі джерельної цінності) // Географічний фактор в історичному процесі. - 1990. - C. 145-154.
  8. Боряк Г.В.  Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - C. 225-226.
  9. Боряк Геннадій , Бузало Віктор, Дмитрієнко Марія, Ковтанюк Ніна, Репринцев Володимир Клейнод гетьмана Івана Мазепи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 390.
  10. Боряк Геннадій  Археоргафія як спеціальна історична дисципліна: до історії становлення поняття // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 46-59.
  11. Боряк Геннадій  Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 284-313.
  12. Боряк Геннадій  Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 284-313.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1987. Боряк Г.А. Административно-территориальное устройство украинских земель в конце ХV -середине ХVІ в. (Анализ документальных источников) : Автореф. дис... канд. ист. наук / Г.А. Боряк, 1987. - 16 с.
  2. 1996. Боряк Г.В. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія та методика актуалізації архів. документальної спадщини : Автореф. дис... д-ра. іст. наук / Г.В. Боряк, 1996. - 43 с.
  3. 2005. Боряк Г. Клейнод гетьмана Івана Мазепи : монография / Г. Боряк, В. Бузало, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 390-406
  4. 2006. Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині : Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів Варшава, 18 - 20 травня 2006 р. / Г. Боряк, 2006. - 58 с.
  5. 2009. Boriak H. Sources for the Study of the Great Famine in Ukraine : научное издание / H. Boriak, 2009. - 55 с.
  6. 2009. Боряк Г.В. Державна служба в Україні крізь віки: Норми закону. Практика. Життєві колізії : научное издание / Г.В. Боряк, Г.В. Папакін // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; кер. кол. упоряд. Г.В. Боряк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 3 : Документи і матеріали V ст. до н.е. - 1774 р. - С. 7-24
  7. 2010. Боряк Г. Археографічна діяльність академіка Ореста Левицького: реалізовані та нездійснені проекти : сборник научных трудов / Г. Боряк // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 904-915
  8. 2010. Боряк Г.В. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В'ячеслава Стрельського : монография / Г.В. Боряк // Професор В'ячеслав Стрельський (До 100-річчя від дня народження) : Монографія / Кер. авт. кол. І.Н. Войцехівська. - К. : Київський ун-т, 2010. - С. 107-108
  9. 2012. Боряк Г. До питання про створення зведеного реєстру українських актів ХІІІ - ХV ст. : сборник научных трудов / Г. Боряк // Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації : Матеріали круглого столу. (21 березня 2012 р.) / Відп. ред. Г.Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - С. 4-7
  10. 2012. Боряк Г.В. Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків / Г.В. Боряк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N6. - С. 225-226
  11. 2013. Боряк Г. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування : сборник научных трудов / Г. Боряк, Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 73-89
  12. 2013. Боряк Г. До питання про стан і перспективи розвитку мережевих інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук : сборник научных трудов / Г. Боряк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 9-25
  13. 2013. Боряк Г.В. "Архівоцид" в Україні 1934 - 1960-х рр. як наслідок Голодомору : сборник научных трудов / Г.В. Боряк // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ 20-21 листопада 2013 р. / Ред. кол.: Л.Губерський, С.Квіт, В.Смолій. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 13-18
  14. 2014. Смолій В. Слово про нашого Вчителя (До 100-ліття від дня народження) : сборник научных трудов / В. Смолій, Г. Боряк // Історичні студії: Збірка вибраних праць і матеріалів : (До 100-річчя від дня народження) / Ф. Шевченко; Голова редкол. В.Смолій; упоряд.: С.Батуріна, С.Блащук, І.Корчемна, О.Ясь. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 5-8
  15. 2014. Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 4-16
  16. 2015. Боряк Г. Інформаційні ресурси з історії країн Східної Європи німецькомовного сегменту мережі Інтернет : сборник научных трудов / Г. Боряк, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова ред. ради В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 25 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 197-222

   Проекти Інституту

  1. Автограф української історії IX–XXI ст.
  2. Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар