ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

РЕПРИНЦЕВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000367

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Репринцев Володимир Федорович
Варіанти імені
Repryntsev; Репринцев

РЕПРИНЦЕВ Володимир Федорович (04.07.1950, с. Андрушівка Житомир. обл.) – дослідник всесвітньої історії та українсько-польських відносин в ХХ ст. 1968–73 навчався на іст. фак-ті Дніпропетров. держ. ун-ту. 1973–76 – аспірант Москов. держ. ун-ту. З 1977 – в Ін-ті історії України НАН України: лаборант, м. н. с., учений секретар ін-ту, докторант відділу регіональних проблем історії України. Канд. дис. «Співробітництво СРСР і ПНР в галузі художньої культури (друга половина 50-х – 60-і роки)» (1985, наук. кер. – чл.-кор. НАН України П. С. Сохань). З 1996 – помічник Віце-прем’єр-міністра України з питань гуманітарної політики, зав. відділу аналізу та прогнозування розвитку освіти, науки і охорони здоров’я Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України. З 2000 – керівник Управління державних нагород та геральдики, відповідальний секретар Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України. Державний службовець ІІІ рангу.

Основні праці:
Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідн. – К., 1995, 2005 (у співавт.)..
Россия – Украина: история взаимоотношений. – М., 1997 (у співавт.)..
Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996 (у співавт., укр., рос. і англ. мовами)..
Україна в польських зовнішньополітичних концепціях і доктринах ХХ ст. // Політична думка. – 1995. – № 2–3..
Міф Різуна // Газета виборча. – 1995. – 9 жовт. (польськ. мовою)..
Репресії проти поляків в Україні у 30-і роки // З архів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1995. – № 1/2 (у співавт.)..
История Украинской ССР. Хронологический справочник. – К., 1990 (у співавт.)..
Участь Української РСР у радянсько-польському співробітництві в галузі культури. 1945–1970 рр. // УІЖ. – 1983. – № 8..

Література:
.
Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т. 1. – К., Кам’янець-Подільський, 2003..
Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ХВОРОСТЯНИЙ Ігор Михайлович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1990) Верстюк В. Ф., Дзюба Е. Н., Репринцев В. Ф. История Украинской ССР : Хронологический справочник.
 2. (1995) Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник.
 3. (2005) Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронологічний довід.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Боряк Геннадій , Бузало Віктор, Дмитрієнко Марія, Ковтанюк Ніна, Репринцев Володимир Клейнод гетьмана Івана Мазепи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 390.
 2. Репринцев В. Ф. , Стронський Г. Й. Жаронь. Польське населення у Радянському Союзі під час другої світової війни // Український історичний журнал. - 1991. - № 11. - C. 145-148.
 3. РЕПРИНЦЕВ В.Ф.  WILK M. Pomoс і wspolpraca: Polsko-radzieckie stosunki gospodarsze w latach 1944–1945. – Warszawa, 1976. – 259 s. // Український історичний журнал. - 1978. - № 6. - C. 151–152.
 4. Репринцев В.Ф.  Відзначення 50-річчя Інституту історії АН УРСР. [м. Київ, 1986 р.] // Український історичний журнал. - 1987. - № 2. - C. 158-160.
 5. РЕПРИНЦЕВ В.Ф.  Загальні збори Відділення історії, філософі та права АН УРСР // Український історичний журнал. - 1982. - № 9. - C. 153–155.
 6. РЕПРИНЦЕВ В.Ф.  Загальні збори Відділення історії, філософії та права АН УРСР // Український історичний журнал. - 1980. - № 6. - C. 158–159.
 7. РЕПРИНЦЕВ В.Ф.  Міжнародні наукові зв'язки Інституту історії АН УРСР в 1978–1979 рр. // Український історичний журнал. - 1980. - № 5. - C. 155–158.
 8. РЕПРИНЦЕВ В.Ф.  Сесія Загальних зборів Академії наук Української РСР та Загальні збори Відділення історії, філософії та права АН УРСР // Український історичний журнал. - 1986. - № 7. - C. 152–154.
 9. РЕПРИНЦЕВ В.Ф.  Участь Української РСР у радянсько-польському співробітництві в галузі культури (1945–1970 pp.) // Український історичний журнал. - 1983. - № 8. - C. 72–83.
 10. СИВОЛОБ Ю.В. , РЕПРИНЦЕВ В.Ф. Наукова сесія "ХХVІ з'їзд КПРС і завдання дальшого розвитку суспільних наук, зміцнення їх зв'язку з практикою комуністичного будівництва". [м. Київ] // Український історичний журнал. - 1981. - № 9. - C. 154–155.
 11. СМОЛІЙ В.А. , РЕПРИНЦЕВ В.Ф. Міжреспубліканська наукова конференція молодих учених. [м. Київ]. (Відзначення 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель з Радянського Україною у складі Союзу РСР). // Український історичний журнал. - 1980. - № 1. - C. 157–158.
 12. ХВОРОСТЯНИЙ І , М., РЕПРИНЦЕВ В.Ф. Породненные социалистическим интернационализмом: Дружеств. связи и сотрудничество породнен. обл. и городов УССР и брат. стран социализма. – К.: Наук. думка, 1980. – 292 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 4. - C. 149–151.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1985. Репринцев В.Ф. Сотрудничество СССР и ПНР в области художественной культуры (Вторая половина 50-х - 60-е годы) : Дис... канд. ист. наук № 07.00.02 / В.Ф. Репринцев, 1985. - 241 с.
 2. 2005. Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронологічний довід. / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев, 2005. - 718 с.