ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000373

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Рубач Михайло Абрамович
Варіанти імені
Rubach; Рубач

РУБАЧ Михайло Абрамович (20(08).11.1899, с. Чернеча Слобода Роменськ. пов. Полтав. губ., нині Буринського р-ну Сумськ. обл. – 17.01.1980, м. Київ) – фахівець з аграрних відносин 1917–1920 рр., підготовки й проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969). Закінчив середню школу в Катеринославі. Член КПРС з квітня 1917 до 1935 та з червня 1945. Брав участь у громадянській війні. 1920–23 – комісар з особливих доручень на залізниці. 1923–24 – зав. іст.-партійного відділу ЦК КП(б)У та редактор ж-лу «Літопис революції». 1924–27 навчався на іст. відділенні Ін-ту червоної професури в Москві. Одночасно 1925–27 – зав. кафедри історії Росії пед. ін-ту ім. К. Лібкнехта. 1928–33 – зав. кафедри Ін-ту марксизму-ленінізму в Харкові, директор Ін-ту історії партії при ЦК КП(б)У, зав. Центр. Архівним управлінням. Як уповноважений ЦК КП(б)У брав участь у кампаніях по колективізації та хлібозаготівлі. Виступив, ще за їхнього життя, проти М. Грушевського та М. Яворського. 1933–35 – с. н. с. Ін-ту історії Ком. академії в Москві. 1935–36 ув’язнений. 1936–37 працював у Москві над докт. дис. «Нариси з історії аграрної революції 1917 року на Україні» (захистив в Ін-ті сусп. наук АН УРСР 03.11.1943). Проф. (1945). 1942–44 – с. н. с. Інституту історії й археології АН УРСР (м. Уфа, м. Москва). 1944–48 – с. н. с., 1946–47 – зав. відділу історії рад. суспільства, 1947–55 – с. н. с. відділу історії радянського періоду, 1955–59 – зав. відділу археографії, 1959–60 – с. н. с. відділу історії радянського суспільства, 1960–74 – с. н. с. відділу історії Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни, с. н. с.-консультант Ін-ту історії АН УРСР. За сумісн. у 1962–70 працював у Київ. держ. ун-ті та Ін-ті підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук при Київ. держ. ун-ті. Співавтор колективної праці «Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні» (У 2-х тт. – К., 1967). Ред. видань: «III Всеукраїнський з’їзд Рад: Стено-графічний звіт» (1933); «Рабочее движение на Украине в годы нового революционного подъема, 1910–1914 гг.» (К., 1959); «Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни, листопад 1918 – серпень 1919» (К., 1962); «Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. 1919–1920» (К, 1957).

Основні праці:
.
Победа Советской власти на Украине. – М., 1967 (у співавт.)..
Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции. – К., 1957..
Реакційна суть націоналістичних «теорій» безкласовості та «єдиного потоку». – К., 1955..
Буржуазно-куркульська ідеологія під машкарою демократії трудового народу // Червоний шлях. – 1932. – № 5–8, 11, 12..
Апологет куркульської гегемонії // Студент революції. – 1929. – № 20–23..

Література:
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. – К., 2004..
Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. – К., 2000..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
EoU. – Vol. ІV. – 1993..
[Некролог] // УІЖ. – 1980. – № 3..
РЕІУ. – Т. 4. – К., 1972..
ЕУ. – Словникова частина. – Т. 7. – 1970..
Терещенко Ю. І. Відзначення 70-річчя професора М. А. Рубача // УІЖ. – 1970. – № 2..
Правда України. – 1969. – 25 груд.; 1970. – 4 січ..
Учені вузів Української РСР. – К., 1968..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1955) Рубач М. А. Реакційна суть націоналістичних "теорій" безкласовості та "єдиного потоку".
 2. (1957) Рубач М. А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции.
 3. (1967) Короливский С. М., Супруненко Н. И., Рубач М. А. Победа Советской власти на Украине.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Рубач М.А. і Стоян П.К.  САМОФАЛОВ В. Комуністична партія України в боротьбі за відбудову народного господарства (921-1925 рр.). К., 1963. // Український історичний журнал. - 1963. - № 4. - C. 140-142.
 2. РУБАЧ М.А.  Видатний представник ленінської гвардії: (До 100-річчя від дня народження М.О. Скрипника) // Український історичний журнал. - 1972. - № 1. - C. 119–123.
 3. РУБАЧ М.А.  Ленін про пізнання суперечностей історичного процесу, // Український історичний журнал. - 1965. - № 12. - C. 39-46.
 4. РУБАЧ М.А.  Пролетаріат України напередодні соціалістичної революції. // Український історичний журнал. - 1963. - № 5. - C. 27-38.
 5. Рубач М.А.  ШАБЛИОВСКИЙ Е.С. Т.Г. Шевченко и русские революционные демократы. – К., 1975. // Український історичний журнал. - 1976. - № 4. - C. 153–155.
 6. Рубач М.А.  ЮРЧЕНКО О.Т. В.І. Ленін і більшовицькі організації України. – К.: Політвидав України, 1970. // Український історичний журнал. - 1970. - № 10. - C. 135–137.
 7. РУБАЧ Михайло Абрамович:  [Некролог] // Український історичний журнал. - 1980. - № 3. - C. 160.