ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

СИМОНЕНКО РЕМ ГЕОРГІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000396

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Симоненко Рем Георгійович
Варіанти імені
Symonenko R.; Симоненко Р.
Посада
Науковий ступіньдоктор історичних наук (1967)
Вчене званняпрофесор (1981)
Дата та місце
народження
28 червня 1928 р., м. Київ
Дата та місце
смерті
10 серпня 2012 р., м. Київ
Премії та нагороди
 • 1984
 • Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (у співавторстві)

  СИМОНЕНКО Рем Георгійович (28.06.1928, м. Київ - 10.08.2012, м. Київ) – дослідник історії міжнар. відносин, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1984), заслужений діяч науки України (1988). 1950 закінчив фак-т міжнар. відносин Київ. держ. ун-ту. 1950–53 – аспірант, 1953–57 – м. н. с. відділу загальної історії та міжнародних відносин, 1957–63 – с. н. с. відділу загальної історії і міжнародних відносин, 1963–69 – с. н. с. відділу нової та новітньої історії зарубіжних країн, 1969–1994 – зав. відділу історії дружби народів, 1994–2006 – гол. н. с. відділу укр. історіографії Ін-ту історії України НАН України. Професор (1981). Канд. дис. «Інтервенціоністська політика американського імперіалізму на Україні в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (квітень 1917 – 1918 рр.)» (1953, наук. кер. – к. і. н. О. К. Касименко). Докт. дис. «Іноземна інтервенція на Україні та її провал (листопад 1918 – березень 1921 рр.)» (1967). Автор понад 350 наук. праць, в т. ч. 14 монографій. Співавтор циклу робіт з історії зв’язків і співробітництва укр. народу з рос., білор. і молд. народами, колективних монографій «Україна і зарубіжний світ» (К., 1970); «Історія України: Нове бачення» (Т. 2. – К., 1996; 2-е вид. – К., 2000), «Уряди України у ХХ столітті» (К., 2001), «Політична історія України ХХ ст.» (Т. 5. – К., 2003), навчального посібника «Історія України» (3 видання, 1997–2002). Є засновником наукової школи дослідників історії міжнаціональних відносин, підготував понад 20 кандидатів і докторів наук.

  Основні праці:
  Про відповідність історичній дійсності деяких новітніх течій зображення Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. // Сторінки воєнної історії України. – Вип. 9. – Ч. 1. – К., 2006..
  Прихід Гітлера до влади і наростання загрози німецької агресії проти України // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 29. – К., 2005..
  Іван Павлович Лисяк-Рудницький // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 15. – К., 2005..
  Про геополітичний фактор в історії України // УІЖ. – 2002. – № 3, 6..
  Нариси історії виконавчої влади в Україні, 1917 – квітень 1918 р. – К., 2000..
  Национально-культурная автономия на Украине в 1917–1918 гг. – М., 1997..
  Кирило-Мефодіївське...? Украйно-Слов’янське...? – К., 1996..
  Українсько-російські переговори в Москві (січень – лютий 1919 р.): 3б. документів. – К., 1996 (у співавт.)..
  Міжнародне становлення України. Пошуки і проблеми. Цикл статей. – К., 1995, 1996..
  Сестри великої перемоги. Кримська (Ялтинська) й Берлінська (Потсдамська) конференції та Україна. – К., 1995..
  До концепції багатотомної «Історії українського народу» (Міжнаціональні і міжнародні аспекти). – К., 1993..
  Вічноживі гілки України: Північна Буковина і Південна Бессарабія. – К., 1992..
  Американские летчики на Украине. – М., 1992..
  Революция и народы России: Полемика с западными историками. – М., 1989 (у збірнику наукових статей)..
  Брест: Двобій війни й миру. – К., 1988..
  Рабочий класс в развитии дружбы народов СССР. – К., 1988 (отв. ред.)..
  Первый антисоветский сговор империалистов. – М., 1987..
  Генуэзская конференция, советская Россия и английская дипломатия. – М., 1982..
  Великое содружество народов-братьев. – К., 1982 (у співавт.)..
  Буржуазний націоналізм – знаряддя ворогів соціального прогресу і міжнародної розрядки. – К., 1979 (відпов. ред.)..
  Государственная политика и обострение национальных отношений в странах капитала. – К., 1979 (у співавт.)..
  Історичні зв’язки слов’янських народів. – К., 1968 (у співавт.)..
  Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (II пол. 1919 – березень 1921 рр.). – К., 1965..
  Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919–1920). – К., 1963..
  Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 році (Паризька мирна конференція і антирадянська інтервенція на Україні). – К., 1962..
  Імперіалістична політика США щодо України у 1917–1918 рр. – К., 1957..
  Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційного руху в країнах Америки. – К., 1957..

  Література:
  .
  Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 2. – К., 2004..
  Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. – К., 2004..
  Черніков І. Піввіку наукової праці в Інституті історії України: Слово про Рема Георгійовича Симоненка // Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць на пошану вченого-історика, доктора історичних наук, професора Р. Г. Симоненка. – Вип. 11 – К., 2002..
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998...
  EoU. – V. 5. – 1993..
  Меншун В. І. Правдою, совістю, наукою уповноважений: Штрихи до портрета професора, доктора історичних наук Р. Г. Симоненка // Трибуна лектора. – 1988. – № 6..
  РЕІУ. – Т. 4. – К., 1972..
  С. Н. Захист докторської дисертації Р. г. Симоненком // УІЖ. – 1967. – № 7..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АДРІАНОПОЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1829
  2. АЙНАЛИ-КАВАКСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1779
  3. АКЕРМАНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1826
  4. АКТ 5 ЛИСТОПАДА 1916 Р.
  5. АНГЛО-ФРАНЦУЗСЬКА УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ СФЕР ВПЛИВУ 23 ГРУДНЯ 1917
  6. АНТАНТА
  7. АРМІЯ ГАЛЛЕРА
  8. АРМСТРОНГ Джон Александр
  9. БАРАНОВ Петро Йонович
  10. БАРАНОВСЬКИЙ Анатолій Максимович
  11. БАРТЕЛЕМІ МІСІЯ
  12. БЕЗБОРОДЬКО Олександр Андрійович
  13. БЕРЕЗНЯК Євген Степанович
  14. БЕССАРАБІЯ
  15. "БЕССАРАБСЬКИЙ ПРОТОКОЛ"1920 р.
  16. БЖЕЗИНСЬКИЙ Збігнев
  17. БІЛОКОЛОС Дмитро Захарович
  18. БОТИ КОМІСІЯ
  19. БУКОВИНА
  20. БУХАРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1812 Р.
  21. БУХАРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1918 Р.
  22. БУХАРЕСТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ 1878 Р.
  23. ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1920 Р.
  24. ВАСИЛЕВСЬКИЙ Леон
  25. ВЕРСАЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР
  26. ВІЛЬСОН Томас Вудро
  27. ГРОСУЛ Яким Сергійович
  28. ДЕМОКРАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКЕ
  29. ДЕФЕНЗИВА
  30. Д'ЯКОВ Володимир Анатолійович
  31. ІНКОРПОРАЦІОНІЗМ
  32. КАРЛЕЙЛЬ Томас
  33. КАРР Едвард-Хьюлетт
  34. КАСИМЕНКО Олександр Карпович
  35. КЄНЄВИЧ Стефан
  36. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, Україно-слов'янське товариство, Кирило-Мефодіївське братство
  37. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ
  38. КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ
  39. КУЧАБСЬКИЙ Василь Васильович
  40. ЛОЗИНСЬКИЙ Михайло Михайлович
  41. МІЛЛЕР Ілля Соломонович
  42. НОЛЬДЕ Борис Емануїлович
  43. ОДИНЕЦЬ Дмитро Михайлович
  44. ПАНСЛАВІЗМ
  45. ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1919–1920
  46. ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1946
  47. ПОКРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
  48. ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
  49. САНАЦІЯ
  50. СЛАВЕК Валерій
  51. СЛОВ'ЯНОФІЛИ
  52. СПА, КОНФЕРЕНЦІЯ 1920
  53. ТРОЯНОВСЬКИЙ Олександр Антонович
  54. УВАРОВ Сергій Семенович
  55. УДОВИЧЕНКО Петро Платонович
  56. ФІАЛЕК Іполит
  57. ХОЛОДНА ВІЙНА
  58. ХОТИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ (1919)
  59. ХОТИНЩИНА
  60. ЧИЧЕРІН Георгій Васильович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1955) Симоненко Р. Г. Вплив першої російської революції на розвиток національно-визвольної боротьби в країнах Азії.
  2. (1956) Симоненко Р. Г. Успіхи соціалістичного будівництва в народному Китаї.
  3. (1957) Симоненко Р. Г. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційного руху в країнах Америки.
  4. (1957) Симоненко Р. Г. Імперіалістична політика США щодо України в 1917–1918 рр.
  5. (1959) Симоненко Р. Г., Черніков І. Ф. Ленінський принцип мирного співіснування – генеральна лінія зовнішньої політики СРСР.
  6. (1962) Симоненко Р. Г. Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 : Паризька мирна конференція і антирадянська інтервенція на Україні.
  7. (1963) Симоненко Р. Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919–1920)
  8. (1965) Симоненко Р. Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (II половина 1919 – березень 1921 р.)
  9. (1988) Симоненко Р. Г. Брест : Двобій війни й миру.
  10. (1992) Симоненко Р. Г. Вічноживі гілки України : Північна Буковина й Південна Бессарабія.
  11. (1992) Симоненко Р.Г. Історичні зошити. Препринт № 3: Вічноживі гілки України: Північна Буковина й Південна Бессарабія   
  12. (1993) Симоненко Р. Г. До концепції багатотомної "Історії українського народу" (міжнаціональний та міжнародний аспекти).
  13. (1993) Симоненко Р.Г. Історичні зошити. До концепції багатотомної "Історії українського народу" (міжнаціолнальний та міжнародний аспекти)   
  14. (1996) Реєнт О. П., Симоненко Р. Г. Українсько-російські переговори в Москві (січень – лютий 1919 р.) : 3б. док.
  15. (2000) Симоненко Р. Г. Історичні зошити. Нариси історії виконавчої влади в Україні, 1917 – квітень 1918 р.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. ЛЕЩЕНКО М.Н. , СИМОНЕНКО Р.Г. 70-річчя з дня народження О.К. Касименка // Український історичний журнал. - 1975. - № 8. - C. 118–123.
  2. Симоненко Р.  Жмут спогадів про незабутнього Пантелеймона Петровича // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. - 2007. - 12. - C. 81-83.
  3. Симоненко Р.Г. , Боєчко В.Д., Бузало В.Й. З історії зв'язків і співробітництва українського та молдавського народів (1) // Український історичний журнал. - 1990. - № 9. - C. 3-10.
  4. Симоненко Р.Г. , Боєчко В.Д., Бузало В.Й. З історії зв'язків і співробітництва українського та молдавського народів (2) // Український історичний журнал. - 1990. - № 10. - C. 21-32.
  5. СИМОНЕНКО Р.Г. , ЄВТУХ В.Б. ФУРСОВА Л.Н. Эмиграция и национальное развитие Канады, 1946–1970 гг. – М.: Наука, 1975. – 436 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 3. - C. 150–152.
  6. Симоненко Р.Г. , Табачник Д.В. Нове дослідження з історії братерських зв'язків / МАТИАШВИЛИ А.Г. Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. - Тбилиси: Сабчоmа сакарmвело, 1986. - 268 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 7. - C. 143-145.
  7. СИМОНЕНКО Р.Г.  АППАТОВ С.И. США и Европа: общие проблемы американской континентальной политики: Критич. анализ буржуаз. историографии США. – М.: Мысль, 1979. – 237 с. // Український історичний журнал. - 1980. - № 7. - C. 140–142.
  8. Симоненко Р.Г.  В.І.Ленін про роль боротьби за мир у перемозі Великого Жовтня // Український історичний журнал. - 1987. - № 11. - C. 12-29.
  9. СИМОНЕНКО Р.Г.  Великий Жовтень і поразка таємної дипломатії імперіалізму (листопад 1917 р. – січень 1918 p.) // Український історичний журнал. - 1986. - № 11. - C. 52–66.
  10. Симоненко Р.Г.  Вічноживі гілки України: Північна Буковина й Південна Бессарабія // Вічноживі гілки України: Північна Буклвина й Південна Бессарабія. - 1992. - 3. - C. 1-121.
  11. Симоненко Р.Г.  До концепції багатотомної "Історії українського народу" (міжнаціолнальний та міжнародний аспекти) // До концепції багатотомної "Історії українського народу" (міжнаціолнальний та міжнародний аспекти). - 1993. - 1. - C. 1-91.
  12. СИМОНЕНКО Р.Г.  Імперіалістична політика Антанти і США щодо України. (Друга половина 1919 - початок 1920 pp.) // Український історичний журнал. - 1964. - № 2. - C. 69-76.
  13. Симоненко Р.Г.  Міжнародна наукова конференція “Причини світових воєн ХХ століття. Порівняльний аналіз. [ м. Москва, 1996 р. ] // Український історичний журнал. - 1997. - № 2. - C. 151-153.
  14. СИМОНЕНКО Р.Г.  Основні напрями вивчення історії дружби народів СРСР. (Інституту історії Академії наук Української РСР – 50 років). // Український історичний журнал. - 1986. - № 7. - C. 49–58.
  15. Симоненко Р.Г.  Про геополітичний фактор в історії України // Український історичний журнал. - 2001. - № 3. - C. 105-127.
  16. Симоненко Р.Г.  Про геополітичний фактор в історії України // Український історичний журнал. - 2002. - № 6. - C. 5-31.
  17. Симоненко Р.Г.  РЕЄНТ О.П. У робітнях історичної науки. - К.: Пошуково-видавниче агенство «Книга Пам'яті України». Видавничий центр “Просвіта”, 1999. - 325 с.: іл. // Український історичний журнал. - 2000. - № 1. - C. 138-141.
  18. СИМОНЕНКО Р.Г.  СОЛОМАТІН М.М. Актуальні проблеми ідеологічної боротьби в світлі рішень ХХVІ з'їзду КПРС. – К.: Наук. думка, 1983. – 198 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 6. - C. 154–156.
  19. СИМОНЕНКО Р.Г.  Утворення СРСР – торжество пролетарського інтернаціоналізму // Український історичний журнал. - 1982. - № 12. - C. 39–51.
  20. Симоненко Р.Г.  ЦВІЛЮК _. Народжена в підпіллі: Більшовицька преса півдня України в період іноземної інтервенції та громадянської війни (1918 – лютий 1920). – Одеса: Маяк, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 9. - C. 144–145.
  21. Симоненко Рем  Доповідь англійського віце-консула в Києві про земельні передбачення III Універсалу Центральної Ради // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 41-46.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1953. Симоненко Р.Г. Интервенционистская политика американского империализма на Украине в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. - 1918 г.) : Дис... канд. ист. наук / Р.Г. Симоненко, 1953. - 345 с., ХІІ с.
  2. 2001. Симоненко Р.М. Вчені архівні комісії в Україні: Історія, діяльність, здобутки (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.06 / Р.М. Симоненко, 2001. - 343 с.
  3. 2003. Симоненко Р. Кілька сторінок спогадів : сборник научных трудов / Р. Симоненко // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 13 : Україна - Польща: історія і сучасність. ( Зб. наук. пр. і спогадів на пошану пам'яті П. М. Калениченка (1923-1983), Ч. 1. - С. 118-126
  4. 2003. Симоненко Р.Г. Боротьба навколо міжнародно-правового статусу західноукраїнських земель (червень 1910 - березень 1923) : научное издание / Р.Г. Симоненко // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 5 : Українці за межами УРСР (1918-1940). - С. 351-467
  5. 2003. Симоненко Р.Г. Політичні процеси на західноукраїнських землях у складі Польщі (березень 1923 - серпень 1939) : научное издание / Р.Г. Симоненко // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 5 : Українці за межами УРСР (1918-1940). - С. 467-554
  6. 2003. Симоненко Р.Г. Революційно-визвольний рух у Східній Галичині й на Волині та польсько-західноукраїнська війна (листопад 1918 - липень 1919) : научное издание / Р.Г. Симоненко // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 5 : Українці за межами УРСР (1918-1940). - С. 283-351
  7. 2003. Симоненко Р.Г. Розд. ІІІ. Українці в міжвоєнній Польщі (1919 - 1939) : научное издание / Р.Г. Симоненко // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 5 : Українці за межами УРСР (1918-1940). - С. 281
  8. 2004. Симоненко Р. Про воїна, науковця й громадянина : научное издание / Р. Симоненко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 25. : З непереможною правдою життя: Зб. наук. пр. на пошану Є. М. Скляренка. - С. 28-35
  9. 2004. Симоненко Р. Про Федора Павловича Шевченка : монография / Р. Симоненко // "Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. - К. : Держ ком. архів України, 2004. - Т. 1 : Джерела. - С. 214-231
  10. 2005. Симоненко Р. Іван Павлович Лисяк-Рудницький : монография / Р. Симоненко // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 15 : Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. - С. 572-611
  11. 2005. Симоненко Р.Г. Прихід Гітлера до влади і наростання загрози німецької агресії проти України : сборник научных трудов / Р.Г. Симоненко // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 69-98
  12. 2005. Симоненко Р.Г. Про відповідність історичній дійсності деяких новітніх течій у зображенні Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. : сборник научных трудов / Р.Г. Симоненко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9, Ч. 1. - С. 194-226
  13. 2006. Симоненко Р.Г. Касименко Олександр Карпович : монография / Р.Г. Симоненко // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 325-330
  14. 2006. Симоненко Р.Г. Локарно - передвісник Мюнхена (крок на шляху розколу Європи та розв"язання Другої світової війни) : сборник научных трудов / Р.Г. Симоненко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, Ч. 1. - С. 130-161
  15. 2007. Симоненко Р. Жмут спогадів про незабутнього Пантелеймона Петровича : монография / Р. Симоненко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. на пошану проф. П.П.Гудзенка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 12. - С. 81-83
  16. 2007. Симоненко Р.Г. З історії російсько-румунських та українсько-румунських відносин в роки Першої світової війни (1914 - 1918) : монография / Р.Г. Симоненко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 175-207
  17. 2007. Симоненко Р.Г. Про вченого, організатора науки й чудового товариша : монография / Р.Г. Симоненко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 12-14
  18. 2007. Симоненко Р.Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України ХІХ - початок ХХ ст. : Нариси / Р.Г. Симоненко, Д.В. Табачник, 2007. - 704 с.
  19. 2007. Тронько П.Т. О.К. Касименко - видатний український вчений і організатор історичної науки : монография / П.Т. Тронько, Р.Г. Симоненко, Є.М. Скляренко, 2007. - 140 с.
  20. 2009. Симоненко Р. Ч. ІІ: Жмут спогадів про незабутнього Пантелеймона Петровича Гудзенка : сборник биографической информации / Р. Симоненко // Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907 - 1994): історик, архівіст, археограф і організатор науки : (Зб. на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Держкомархів України, Ін-т історії України НАНУ, 2009. - С. 115-117
  21. 2009. Симоненко Р.Г. Антанта : справочное издание / Р.Г. Симоненко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 35-37
  22. 2009. Симоненко Р.Г. Бессарабський протокол 1920 : справочное издание / Р.Г. Симоненко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 74
  23. 2009. Симоненко Р.Г. Бухарестський мирний договір 1918 : справочное издание / Р.Г. Симоненко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 98
  24. 2009. Симоненко Р.Г. Віденський мирний договір 1809 : справочное издание / Р.Г. Симоненко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 124-125
  25. 2010. Симоненко Р.М. Демократичне товариство польське : словарь / Р.М. Симоненко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 18-19
  26. 2013. Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба : Док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У 3 т. Т. І / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко, 2013. - 495 с.
  27. 2013. Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба : Док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У 3 т. Т. ІІ / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко, 2013. - 495 с.
  28. 2013. Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба : Док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франко, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У 3 т. Т. ІІІ / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко, 2013. - 527 с.