ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

СКРЖИНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000400

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Скржинська Марина Володимирівна
Варіанти імені
Skrzhynska; Скржинская
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посада
Науковий ступіньст.наук.співр., д.і.н.

СКРЖИНСЬКА Марина Володимирівна (23.08.1939, м. Ленінград) – дослідниця історії та культури Давньої Греції й античних держав Північного Причорномор’я. 1961 закінчила класичне відділення філолог. фак-ту Ленінград. держ. ун-ту. Канд. дис. «Новелістична традиція про тиранію в Греції VII–VI ст. до н. е.» (1968, наук. кер. – д. і. н. А. І. Доватур, захист в Ленінград. держ. ун-ті). 1968–72 – викладач давньогрецької й латинської мов в Ленінград. держ. ун-ті й мед. ін-ті. 1972–2005 – с. н. с., пров. н. с. Ін-ту археології НАН України. Докт. дис. «Античні писемні джерела VII–IV ст. до н. е. про Північне Причорномор’я» (1992, захист в Ін-ті історії РАН, С.-Петербург). З 2005 – с. н. с. відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Ін-ту історії України НАН України. Автор більше 140 наукових і науково-популярних праць, з них 5 монографій.

Основні праці:
Античні свята у Північному Причорномор’ї // Україна в Центрально-Східній Європі. – Т. 5. – К., 2005..
Повседневная жизнь херсонеситов // Херсонес Таврический в середине I в. до н. э. – VI в. н. э. – Харьков, 2004..
Побут. Фольклор, музика, театр. Художні ремесла // Історія української культури. – Т. 1. – К., 2004 (у співавт.)..
Награды граждан античных городов Северного Причерноморья // Вестник древней истории. – 2003. – № 4..
Посвящения боспорян в элевсинские таинства // Северное Причерноморье в античное время. – К., 2002..
Ольвиополиты и боспоряне в Афинах // Вестник древней истории. – 2002. – № 2..
Будни и праздники Ольвии. – СПб., 2000..
Быт ольвиополитов VI–I вв. до н. э. // Ольвия. Античное государство в Северном Причерноморье. – К., 1999..
Скифия глазами эллинов. – СПб., 1998..
Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – К., 1991..
Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. – К., 1977..

Література:
.
До 60-річчя Марини Володимирівни Скржинської // Археологія. – К., 1999. – № 3..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АГОРА
 2. АММІАН МАРЦЕЛЛІН
 3. АНТИЧНІ АВТОРИ
 4. АНТИЧНІСТЬ
 5. АППІАН
 6. АРІСТОТЕЛЬ
 7. АРРІАН ФЛАВІЙ
 8. АФІНЕЙ
 9. БОСПОР КІММЕРІЙСЬКИЙ
 10. ГЕКАТЕЙ МІЛЕТСЬКИЙ
 11. ГЕРОДОТ та його історії про Скіфію
 12. ГОМЕР
 13. ДЕМОСФЕН
 14. ДІОДОР СИЦИЛІЙСЬКИЙ
 15. ДІОН ХРИСОСТОМ (40–115)
 16. ЕЛЛІНИ
 17. ЕПІГРАФІКА
 18. ЕРАТОСФЕН Кіренський
 19. ІСОКРАТ
 20. КСЕНОФОНТ
 21. ЛАПІДАРНІ НАПИСИ
 22. ЛАТИШЕВ Василь Васильович
 23. ЛЕВ ДІАКОН
 24. ЛІВІЙ Тіт
 25. ЛУКІАН САМОСАТСЬКИЙ
 26. МЕЛА ПОМПОНІЙ
 27. МЕНАНДР ПРОТИКТОР
 28. МІФИ ДАВНЬОГРЕЦЬКІ
 29. ОВІДІЙ
 30. ОСТРАКОН
 31. ПЕЙТИНГЕРОВІ ТАБЛИЦІ
 32. ПЛІНІЙ СТАРШИЙ
 33. ПОЛІБІЙ
 34. ПОЛІЕН
 35. ПСЕВДО-АРРІАН
 36. ПТОЛЕМЕЙ Клавдій
 37. РОСТОВЦЕВ Михаїл Іванович
 38. СІРІСК
 39. СКІЛАК КАРІАНДСЬКИЙ - грец. мореплавець
 40. СОЛОМОНИК Елла Ісааківна
 41. СТЕФАН ВІЗАНТІЙСЬКИЙ
 42. СТРАБОН
 43. ТАЦИТ Корнелій
 44. ТОЛСТОЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 45. ФУКІДІД, давньогрец. історик і полководець

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Котляр М. Ф. , Скржинська М. В. Лев Платонович Карсавин. Библиография произведений // Український історичний журнал. - 1995. - № 5. - C. 130-132.
 2. Русяєва Г.С. , Скржинська М.В. ПАРОВИЧ-ПЕШИКАН М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. – К.: Наук. думка, 1974. // Український історичний журнал. - 1975. - № 8. - C. 146–147.
 3. Скржинська М. В.  Дипломати в античних державах Північного Причорномор’я // Український історичний журнал. - 2017. - № 2. - C. 4.
 4. Скржинська М. В.  Захист території Ольвії та Херсонеса в V–І ст. до н.е // Український історичний журнал. - 2015. - № 6. - C. 4.
 5. Скржинська М. В.  Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор’я // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - C. 127-141.
 6. Скржинська М. В.  Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 17.
 7. Скржинська М.В.  Листування в античних державах Північного Причорномор’я // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - C. 178-187.
 8. СКРЖИНСЬКА М.В.  Методика дослідження писемних джерел з античної історії Північного Причорномор'я // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 34–41.
 9. Скржинська М.В.  Морські шляхи ольвійських кораблів // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 135-141.
 10. Скржинська М.В.  Найдавніші державні нагороди на землях України // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 130-139.
 11. СКРЖИНСЬКА М.В.  Перші писемні свідчення про слов'ян // Український історичний журнал. - 1974. - № 6. - C. 91–99.
 12. Скржинська М.В.  Судочинство в античних державах Північного Причорномор'я // Український історичний журнал. - 2009. - № 5. - C. 4-11.
 13. Скржинська М.В.  Херсонес Таврический в третьей четверти VI — середине І вв. до н.з. Очерки истории и культури // Український історичний журнал. - 2006. - № 5. - C. 232-234.
 14. Скржинська Марина  Античні свята у Північному Причорномор'ї // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2005. - 5. - C. 17-77.
 15. Скржинська Марина  Жінки античного Боспора // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2007. - 7. - C. 13-43.
 16. Скржинська Марина  Освіта в процесі формування античних держав на території України (VI–IV ст. до н. е.) // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2013. - 12. - C. 15-31.
 17. Скржинська Марина  Парфенон у Херсонесі Таврійському // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2006. - 6. - C. 67-85.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2006. Скржинська М. Животные - спутники и атрибуты богов в античных государствах Северного Причорномрья : сборник научных трудов / М. Скржинська // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. ІІ. - С. 322-346
 2. 2010. Скржинська М.В. Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор'я / М.В. Скржинська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N3. - С. 127-141
 3. 2011. Скржинська М. Античні свята в містах Північного Причорномор'я : научно-популярная литература / М. Скржинська, 2011. - 303 с.
 4. 2013. Скржинська М.В. Листування в античних державах Північного Причорномор'я / М.В. Скржинська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N2. - С. 178-187