ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

БРЕГА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000040

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Брега Галина Степанівна
Варіанти імені
Breha; Брега

БРЕГА Галина Степанівна (15.04.1935, с. Хутір Славутського р-ну Хмельницької обл.) – дослідниця проблем історії культури і науки ХХ ст., історії міжнародних відносин. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1984). 1958 закінчила іст.-філ. фак-т Луцького пед. ін-ту. 1958–60 – викладач історії в технікумі (м. Рівно). 1960–66 – інструктор, секретар, перший секретар Рівненського ОК ЛКСМУ, 1966–70 – заст. зав. відділу шкільної молоді ЦК ВЛКСМ (Москва). 1970–73 – навчалась в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС (Москва). Канд. дис. «Співробітництво радянських республік в галузі науки в роки першої п’ятирічки» (1973, наук. кер. – акад. АН СРСР М. П. Кім). 1973–75 – інструктор відділу науки та навчальних закладів ЦК Компартії України. 1975–81 – м. н. с., 1981–2000 – с. н. с. відділу історії соціалістичного і комуністичного будівництва, відділу історії української культури Ін-ту історії України НАН України.

Основні праці:
.
Нариси історії української інтелігенції (перша половина XX ст.): У 3-х кн. – К., 1994 (у співавт.).
Интеллигенция Советской Украины (некоторые вопросы историографии и методологии). – К., 1988 (у співавт.).
Сотрудничество ученых советских республик в создании материально-технической базы социализма. – К., 1984.
Дружба и братство русского и украинского народов. – Кн. 2. – К., 1982 (у співавт.).
Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма. – К., 1980 (у співавт.).
Сотрудничество советских республик в области науки в годы первой пятилетки. – К., 1978.

Література:
ЕІУ. – Т. 1. – К., 2003.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.
Вісник АН УРСР. – 1985 – № 5; № 10.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ Борис Дмитрович
 2. АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ Олександр Степанович
 3. БОЙКО-БЛОХИН Юрій Гаврилович
 4. БОРЩЕВСЬКИЙ Валентин Якович
 5. БУЗЕСКУЛ Владислав Петрович
 6. БУЛАХОВСЬКИЙ Леонід Арсенійович
 7. БУЧМА Амвросій Максиміліанович
 8. ВАСИЛЬКО Василь Степанович
 9. ВЕДЕЛЬ Артем Лук'янович
 10. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ВЧЕНИМ (ВУКСВ)
 11. ГАЛУШКО Євген Максимович
 12. ГАНЕВИЧ Іван Васильович
 13. ГОНЧАР Іван Макарович
 14. ГРИШКО Михайло Степанович
 15. ГРУШЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович
 16. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Семен Степанович
 17. ДЕКАДИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА ЛІТЕРАТУРИ В МОСКВІ
 18. ДОБРОВ Геннадій Михайлович
 19. ДОВЖЕНОК Василь Йосипович
 20. ДРАЙ-ХМАРА Михайло Опанасович
 21. ЗАБОЛОТНИЙ Данило Кирилович
 22. ЗЕНІНА Алла Миколаївна
 23. ІВАНИШЕВ Микола Дмитрович
 24. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 25. ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 26. КАРИШКОВСЬКИЙ Петро Йосипович
 27. КИРИЛЮК Євген Прохорович
 28. КЛОКОВ Всеволод Іванович
 29. КОВАЛЕНКО Леонід Антонович
 30. КОЗЛОВСЬКИЙ Іван Семенович
 31. КОМАРЕНКО Наїна Василівна
 32. КОМУНІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АРТЕМА
 33. КРИЛОВ Микола Митрофанович
 34. КУНДЮБА Іван Дмитрович
 35. КУРНОСОВ Юрій Олексійович
 36. КУЧЕРОВ Пантелеймон Степанович
 37. ЛАЗАРЕНКО Євген Костьович
 38. ЛЕВЧУК Тимофій Васильович
 39. ЛЕЩЕНКО Микола Никифорович
 40. МАКОВІЙЧУК Іван Михайлович
 41. МАНІЗЕР Матвій Генріхович
 42. МИКОЛАЙЧУК Іван Васильович
 43. МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Олексійович
 44. МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНА ШКОЛА ІМЕНІ М.ЛИСЕНКА
 45. Мултих Г. М.
 46. МУРАШКО Микола Іванович
 47. ПАРАСУНЬКО Онуфрій Арсенович
 48. ПАТОРЖИНСЬКИЙ Іван Сергійович
 49. ПЕРЕТЦ Володимир Миколайович
 50. ПЕТРИЦЬКИЙ Анатолій Галактіонович
 51. ПЕТРУСЕНКО Оксана Андріївна
 52. ПИСАРЖЕВСЬКИЙ Лев Володимирович
 53. ПОПОВ Микола Миколайович
 54. ПРОСКУРА Георгий Федорович
 55. ПУЛЮЙ Іван Павлович
 56. СЛАБЄЄВ Ігор Семенович
 57. СЛИНЬКО Іван Іванович
 58. СОЛОМАТІН Микола Миколайович
 59. СПІВАК Борис Іванович
 60. СУПРУНЕНКО Микола Іванович
 61. ТИМОШЕНКО Степан Прокопович
 62. УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК (США)
 63. ХОЛОДНИЙ Микола Григорович
 64. ШИЯН Кір Карлович
 65. ШТОКАЛО Йосип Захарович
 66. ЮР'ЄВ Василь Яковлевич

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1978) Брега Г. С. Сотрудничество советских республик в области науки в годы первой пятилетки.
 2. (1984) Брега Г. С. Сотрудничество ученых советских республик в создании материально-технической базы социализма.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. БРЕГА Г.С.  ДМИТРИЕВА М.И. Сотрудничество Молдавской ССР с союзными республиками в народном образовании и науке (1961–1975). – Кишинев: Штиинца, 1984. – 167 с. // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 140–142.
 2. БРЕГА Г.С.  Культурне і наукове співробітництво між УРСР і МРСР в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1980. - № 8. - C. 30–40.
 3. БРЕГА Г.С.  Национальные отношения в СССР на современном этапе: На материале респ. Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1979. – 312 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 2. - C. 147–148.
 4. БРЕГА Г.С.  ОВЧАРЕНКО П.Д. Участие Украинской ССР в научном сотрудничестве братских союзных республик. – К.: Наук. думка, 1982. – 184 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 6. - C. 148–149.
 5. БРЕГА Г.С.  Участь учених РРФСР і УРСР у становленні та розвитку радянської науки в Молдавії (1924–1940 pp.) // Український історичний журнал. - 1978. - № 8. - C. 78–86.
 6. БРЕГА Г.С.  Формирование и развитие советского народа – новой исторической общности людей: Библиогр. указ. – К.: Наук. думка,. 1978. – 96 с. // Український історичний журнал. - 1980. - № 2. - C. 144–145.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2003. Брега Г. Даниленко Віктор Михайлович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 89-91
 2. 2003. Брега Г. Клоков Всеволод Іванович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 135-136
 3. 2003. Брега Г. Лещенко Микола Никифорович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 185-186
 4. 2003. Брега Г. Плющ Микола Романович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 262-263
 5. 2003. Брега Г. Реєнт Олександр Петрович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 274-275
 6. 2003. Брега Г. Скаба Андрій Данилович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 289-290
 7. 2003. Брега Г. Супруненко Микола Іванович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 313-314
 8. 2003. Брега Г. Шевелєв Арнольд Григорович : справочное издание / Г. Брега // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 351-352
 9. 2004. Брега Г. Шамрай Сергій Вікторович : сборник биографической информации / Г. Брега, О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 339-341