ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ТАЛАН ЄВДОКІЯ ПОЛІКАРПІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000429

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Талан Євдокія Полікарпівна
Варіанти імені
Talan; Талан

ТАЛАН Євдокія Полікарпівна (27.01.1918, с. Перервенці Драбівського р-ну Черкас. обл.) – дослідниця історії селянства та суспільно-політичного життя в Україні новітнього часу. 1944 закінчила іст. фак-т Середньоазіатського ун-ту (м. Ташкент). 1944–45 – викладач історії СРСР Харків. пед. ін-ту, 1945–47 – м. н. с. сектора історії партії Укр. філіалу ІМЕЛ при ЦК ВКП(б), 1950–53 – викладач каф. марксизму-ленінізму Київ. ін-ту іноз. мов. 1953–58 навчалася в аспірантурі при каф. історії КПРС Київ. держ. ун-ту, 1959–60 – асистент каф. історії КПРС Київ. держ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба КП(б) України за зміцнення сільських партійних організацій в 1925–1927 рр.» (1959, наук. кер. – к. і. н. І. І. Шевченко). 1960 – м. н. с. відділу історії радянського суспільства, 1960–65 – м. н. с., 1965–79 – с. н. с. відділу соціалістичного і комуністичного будівництва, 1979–85 – с. н. с. відділу історико-краєзнавчих досліджень Ін-ту історії АН УРСР. Автор бл. 100 наук. праць.

Основні праці:
.
Світлий шлях колгоспного селянства. – К., 1980 (у співавт.)..
Колгоспи Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1951–1958 рр.). – К. 1966..

Література:
Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т. 1. – К., Кам’янець-Подільський, 2003..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1966) Талан Є. П. Колгоспи Української РСР в період завершення будівництва со-ціалізму (1951–1958 рр.)
 2. (1980) Панченко П. П., Талан Є. П. Світлий шлях колгоспного селянства

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ВІТРУК Л.Д. , ПЛЮЩ М.Р., ТАЛАН Є.П. Політична активність трудящих Радянської України у зв'язку з відзначенням 50-річчя СРСР // Український історичний журнал. - 1973. - № 12. - C. 61–68.
 2. ВІТРУК Л.Д. , ТАЛАН Є.П. В.І. Ленін про участь трудящих в суспільно-політичному житті Радянської країни // Український історичний журнал. - 1969. - № 8. - C. 3–14.
 3. ДОЛБІЛОВ О.С. , ТАЛАН Є.П. Дружні зв'язки робітників Київського заводу "Арсенал" з колективами підприємств Російської Федерації // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 101–108.
 4. ЗЕНІНА A.M. , ТАЛАН Є.П. ТОПУЗЛУ Г.Н. Помощь братских союзных республик сельскому хозяйству Молдавской ССР. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 196 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 2. - C. 148–149.
 5. ЗЕНІНА А.М. , ТАЛАН Є.П. Зростання ролі виробничих нарад в управлінні виробництвом (1946–1977 pp.) // Український історичний журнал. - 1979. - № 8. - C. 50–58.
 6. ТАЛАН Є.П.  XI засідання Комісії істориків СРСР і ЧССР. [м. Братіслава-Часті] // Український історичний журнал. - 1980. - № 10. - C. 159.
 7. ТАЛАН Є.П.  До питання про суспільно-політичне життя на селі в Українській РСР (1925–1927 pp.) // Український історичний журнал. - 1967. - № 1. - C. 36–42.
 8. ТАЛАН Є.П.  Заходи Комуністичної партії по дальшому розвитку сільського господарства України (1958-1961 рр.) // Український історичний журнал. - 1961. - № 5. - C. 39-48.
 9. ТАЛАН Є.П.  Знаменна дата. (Сесія в Інституті історії АН УРСР з нагоди 40-річчя утворення СРСР). // Український історичний журнал. - 1963. - № 2. - C. 163-164.
 10. ТАЛАН Є.П.  Соціальні зміни в колгоспному селянстві Української РСР (1946–1958 pp.) // Український історичний журнал. - 1974. - № 3. - C. 25–35.
 11. ТАЛАН Є.П.  Участь молоді Української РСР у комуністичному будівництві // Український історичний журнал. - 1977. - № 4. - C. 17–27.