ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ТИМОЩУК БОРИС ОНИСИМОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000434

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Тимощук Борис Онисимович
Варіанти імені
Tymoschuk; Тимощук

ТИМОЩУК Борис Онисимович (07.04.1919, с. Лука Житомирського р-ну Житомир. обл.) – дослідник давньої історії східних слов’ян, історії Буковини, археолог, краєзнавець. 1937 закінчив триричні курси Житомирського пед. ін-ту, після чого Наркоматом освіти УРСР був направлений на вчител. роботу до сільської школи. 1939 заочно закінчив іст. фак-т Одеського пед. ін-ту. 1939–41 служив в армії. Учасник радянсько-фінської та Великої Вітчизняної війни. 1943 потрапив до полону. 1943–45 – у концтаборах «Майданек» і «Флосенбург». Звільнився з концтабору під час повстання 1945. 1946 – зав. археологічного відділу Бердичівського краєзнавчого музею, 1947–68 – зав. відділу, заст. дир. Чернівецького краєзнавчого музею. Канд. дис. «Північна Буковина IX–XIV ст. за археологічними даними» (1967, наук. кер. – д. і. н. В. Й. Довженок). з 1968 – ст. викл., доц., проф. кафедри історії СРСР та УРСР Чернівецького держ. ун-ту. 1970–78 – с. н. с. відділу історії Півн. Буковини та конкретних соціальних досліджень Ін-ту історії АН УРСР (в м. Чернівці). 1978 переведений до новоствореного Ін-ту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. Докт. дис. «Общинний устрій східних слов’ян VІ–Х ст. (за археологічними даними Південної Буковини)» (1983, захист в Ін-ті археології АН СРСР). З 1983 – пров. н. с. сектора слов’яно-руської археології Ін-ту археології АН СРСР. В Москві під час горбачовської перебудови став одним з організаторів українського культурного т-ва «Славутич» й Українського історичного клубу. З кін. 40-х рр. проводив систематичне вивчення археологічних пам’яток Чернівецької й сусідніх обл. З 1968 і до початку 1980-х рр. очолював археологічні експедиції Чернівецького держ. ун-ту, під час яких були відкриті понад тисячу археологічних пам’яток, в т. ч. – давньоруське літописне місто Василів на р. Дністер. Основні напрямки досліджень стосуються проблем слов’яно-руської археології, общинного устрою східних слов’ян, економічної, соціальної та політичної еволюції східнослов’янського суспільства (VІ–ХІІІ ст.), становлення східнослов’янської державності тощо. Автор понад 170 наук. і 20 наук.-популярних праць.

Основні праці:
.
Східні слов’яни VІІ–Х ст.: полюддя, язичництво, початки держави. – Чернівці, 1999..
Восточные славяне: от общины к городам. – М., 1995..
Восточнославянская община VІ–Х вв. н. э. – М., 1990. Языческие святилища древних славян. – М., 1993 (у співавт.)..
Кодын – славянские поселения V–VІІІ вв. н. э. на р. Прут. – М., 1984 ( у співавт.)..
Давньоруська Буковина (X – перша пол. XIV ст.). – К., 1982..
Слов’яни Північної Буковини в V–IX ст. – К., 1976..
Слов’янські гради Північної Буковини. – Ужгород, 1975..
Зустріч з легендою. – Ужгород, 1974..
Хотин. Путівник. – Ужгород, 1972..
Археологічні пам’ятки Чернівецької області. – Чернівці, 1970..
Радянська Буковина. Довідник-путівник. – Ужгород, 1970..
Північна Буковина, її минуле і сучасне. – Ужгород. - 1969 (у співавт.)..
Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Чернівецька область. – К., 1969 (у співавт.)..
Північна Буковина: Земля слов’янська. – Ужгород, 1969..
Дорогами предків. – Ужгород, 1966..

Література:
Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
Б. О. Тимощук: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження). – Чернівці, 1999..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Тимощук Б.О.  ВИНОКУР І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя ІІ–Vст. н.е. – К.: Наук. думка, 1972. // Український історичний журнал. - 1974. - № 3. - C. 146–147.
 2. ТИМОЩУК Б.О.  Давні слов'яни на території Північної Буковини // Український історичний журнал. - 1979. - № 6. - C. 89–98.
 3. ТИМОЩУК Б.О.  Дослідження слов’янських пам’яток на Буковині. (Археологічні пам’ятки VІ-ХІІІ ст.). // Український історичний журнал. - 1965. - № 6. - C. 152-154.
 4. ТИМОЩУК Б.О.  З минулого Хотинської фортеці. (ХV-ХVІІІ ст.). // Український історичний журнал. - 1963. - № 3. - C. 103-105.
 5. ТИМОЩУК Б.О.  Літописні міста Буковини за археологічними даними. // Український історичний журнал. - 1960. - № 6. - C. 164-166.
 6. ТИМОЩУК Б.О.  Наукова конференція у Чернівцях [присвячена 28-ій річниці возз'єднання Північної Буковини, Хотинського та Ізмаїльського повітів Бессарабії з УРСР, 1968 р.] // Український історичний журнал. - 1969. - № 2. - C. 149–150.
 7. ТИМОЩУК Б.О.  Північна Буковина в ІХ–ХІ ст. // Український історичний журнал. - 1980. - № 9. - C. 94–100.
 8. ТИМОЩУК Б.О.  Хотинська фортеця // Український історичний журнал. - 1967. - № 4. - C. 108–111.
 9. ТИМОЩУК Б.О.  Ювілейна наукова конференція [Чернівці] // Український історичний журнал. - 1968. - № 1. - C. 157–158.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1967. Тимощук Б.О. Північна Буковина ІХ - ХІV ст. за археологічними даними : Дис... канд. іст. наук / Б.О. Тимощук , 1967. - 274 с.