ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ТКАЧЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000439

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Ткаченко Василь Миколайович
Варіанти імені
Tkachenko; Ткаченко

ТКАЧЕНКО Василь Миколайович (01.01.1944, м. Брусилів Житомир. обл.) – дослідник зарубіжної історіографії, історіософ, політолог. Академік Академії політичних наук України, академік Міжнародної кадрової академії, чл-кор. АПН України, лауреат Міжнародної премії ім. г. С. Сковороди (1997), лауреат премії НАН України ім. М. І. Костомарова (2006); державний службовець 2-го рангу (2004). 1968 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1968–71 – аспірант, 1972–73 – м. н. с. Інституту історії АН УРСР. Канд. дис. «Антирадянська діяльність української буржуазно-націоналістичної еміграції в США (60-і рр. XX ст.)» (1973, наук. кер. – акад. АН УРСР А. Д. Скаба). 1973–74 – наук. співробітник-консультант Президії АН України; 1974–79 – ст. викладач фак-ту міжнародних відносин і міжнародного права Київ. держ. ун-ту. 1979–90 – с. н. с. відділу історіографії та історичних зв’язків України із зарубіжними країнами, відділу зарубіжної історіографії, 1990–93 – зав. відділу історіософії України Ін-ту історії України АН України. Докт. дис. «Україна і Росія: проблема національного самовизначення (Історіософський аналіз поточного моменту)» (1993). 1993–94 – ст. консультант прогнозно-аналітичної служби Адміністрації Президента України; 1994 – проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту; 1994–95 – заст. керівника центру комп’ютеризованих інформаційних систем Секретаріату Верховної Ради України; 1995–96 – головний наук. консультант науково-експертного відділу Секретаріату Верховної Ради України; 1996 – головний консультант Служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України; одночасно – пров. н. с. Ін-ту історії України НАН України. 1996–97 – зав. відділу загальних проблем гуманітарного розвитку Служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України; 1997–98 – зав. відділу суспільно-політичного аналізу Адміністрації Президента України; 1998–2001 – радник Посольства України в Республіці Білорусь; 2001–2003 – перший секретар Посольства України в Республіці Молдова; 2003–2005 – перший заст. Міністра освіти і науки України; 2005 – зав. відділу міжнародних зв’язків Академії педагогічних наук України; радник Президії Академії педагогічних наук України; з 2005 – директор Інституту вищої освіти АПН України. Автор (співавтор) понад 120 публікацій, зокрема 11 монографій.

Основні праці:
Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2: Десятиліття суспільної трансформації. – К., 2003 (у співавт.).
Україна: проблеми самоорганізації. – Т. 1: Критика історичного досвіду. – К., 2003 (у співавт.)..
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1998 (у співавт.)..
Україна в контексті глобалізму. – К., 1998 (у співавт.)..
Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). – К., 1996 (у співавт.)..
Україна на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). – К., 1995 (у співавт.)..
Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). – К., 1995 (у співавт.)..
Україна: історіософія самоорганізації. – К., 1994..
Україна і Росія: Проблеми національного самовизначення (Історіософський аналіз поточного моменту). – К., 1993..
В чужій далекій стороні. – К., 1975 (у співавт.)..

Література:
.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 2. КРЕМЕНЬ Василь Григорович
 3. НЕПЛЮЄВ Микола Миколайович та Хрестовоздвиженське трудове братство
 4. СІКОРСЬКИЙ Михайло Іванович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1984) Ткаченко В. Н. Критика буржуазных фальсификаций развития культуры Украинской ССР.
 2. (1989) Ткаченко В. Н. Интернационализация общественной жизни и буржуазная советология.
 3. (1993) Ткаченко В. М. Україна і Росія : проблеми національного самовизначення: Історіософський аналіз поточного моменту.
 4. (1993) Ткаченко В.М. Історичні зошити. Україна : історіософія самоорганізації   
 5. (1994) Ткаченко В. М. Україна : історіософія самоорганізації
 6. (1995) Реєнт О. П., Ткаченко В. М. Україна на межі цивілізацій : Іст.-політол. розвідки.
 7. (1996) Головатюк В. М., Реєнт О. П., Ткаченко В. М. Україна : проблеми самоорганізації
 8. (2017) Ткаченко В. М. Україна: quo vadis ‒ куди йдемо?

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. МАЙДАННИК О.І. , ТКАЧЕНКО В.М. Порушення США принципів Хельсінкі у справі радянсько-американського культурного обміну // Український історичний журнал. - 1986. - № 9. - C. 30–41.
 2. Орлов А.В. , Ткаченко В.М. Удосконалення соціалістичного способу життя / БРОМЛЕЙ Н.Я. Образ жизни в условиях совершенствования социализма: Опыт историко-сравнительного исследования. - М.: Наука, 1986. - 224 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 4. - C. 144-146.
 3. Ткаченко В. М.  Куди ми йдемо? (Роздуми історика) // Український історичний журнал. - 1992. - № 7. - C. 3-13.
 4. Ткаченко В. М.  Росія та Захід: реінкарнація геополітики // Український історичний журнал. - 2016. - № 1. - C. 162.
 5. Ткаченко В. М.  Україна: "час війні й час миру" // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 135.
 6. Ткаченко В.  Доля українського краєзнавства у 20-30-ті роки ХХ сторіччя // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 17. - C. 335-344.
 7. Ткаченко В.  Форми наукових контактів учених України із вченими інших республік СРСР у 1920-1930-і рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 317-326.
 8. Ткаченко В.В.  Комунітарні ідеї в українському суспільстві останньої чверті ХIХ – початку ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2005. - № 3. - C. 111-119.
 9. Ткаченко В.В.  Питання матеріально-побутового забезпечення українських учених у міжвоєнний період (1921—1939 pp.) // Український історичний журнал. - 2008. - № 6. - C. 125-134.
 10. Ткаченко В.В.  Український комунітаризм останньої чверті ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 231–242.
 11. Ткаченко В.М.  Україна: історіософія самоорганізації // Україна: історіософія самоорганізації. - 1993. - 13. - C. 1-41.
 12. Ткаченко Володимир  Українська наука у царині міжнародної комунікації (1920 – 1939 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 364-376.
 13. Ткаченко Володимир  Формування наукових шкіл в контексті функціонування тоталітарної системи в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2008. - 35. - C. 37-51.
 14. ХМІЛЬ І.С. , ТКАЧЕНКО В.М. КАРГУНОВ О.В. Пастка для молоді: (Відкриття підступів українського буржуазного націоналізму проти молоді). – К.: Політвидав України, 1982. – 190 с. // Український історичний журнал. - 1983. - № 10. - C. 155–156.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1955. Ткаченко В.Г. Розгром іноземних воєнних інтервентів та зміцнення Радянської Влади на Україні. (Листопад 1918 - червень 1919 рр.) : Дис... канд. іст. наук / В.Г. Ткаченко, 1955. - 227 с.
 2. 1973. Ткаченко В.М. Антирадянська діяльність української буржуазно-націоналістичної еміграції в США (60-ті рр. ХХ ст.) : Дис... канд. іст. наук / В.М. Ткаченко, 1973. - 146, ХLІІІ с.
 3. 1995. Ткаченко В.В. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у 20 - 30-х рр. ХХ ст. : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.В. Ткаченко, 1995. - 178 с.
 4. 2003. Кремень В. Україна: Проблеми самоорганізації : монография. Т. 1. Критика історичного досвіду / В. Кремень; Д. Табачник, В. Ткаченко, 2003. - 384 с.
 5. 2003. Кремень В. Україна: Проблеми самоорганізації : монография. Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації / В. Кремень; Д. Табачник, В. Ткаченко, 2003. - 464 с.
 6. 2003. Ткаченко Т.В. Громадська та благодійна діяльність Г.П. Галагана : Автореф. дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.В. Ткаченко, 2003. - 20 с.
 7. 2003. Ткаченко Т.В. Громадська та благодійна діяльність Г.П. Галагана : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.В. Ткаченко, 2003. - 233 с.
 8. 2009. Ткаченко В.В. Наука у суспільно-політичному дискурсі розвитку УРСР (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) : Монографія / В.В. Ткаченко, 2009. - 375 с.
 9. 2010. Онопрієнко В. Історія української науки : Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко, 2010. - 652 с.
 10. 2012. Стецюк В. Природна та етнокультурна спадщина України : Новітні дослідження / В. Стецюк, В. Пазинич, Т. Ткаченко, 2012. - 344 с.
 11. 2014. Ткаченко В.М. Рецензія / В.М. Ткаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N2. - С. 217-231
 12. 2015. Ткаченко В. "Риболовля на блешню" по-російськи : общественно-политическая литература / В. Ткаченко, 2015. - 63 с.
 13. 2016. Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора : Моногр. / В. Ткаченко, 2016. - 256 с.
 14. 2016. Ткаченко В. Россия: беспутье : научно-популярная литература / В. Ткаченко, Н. Дорошенко, 2016. - 136 с.