ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЧЕРКАС БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000472

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Черкас Борис Володимирович
Варіанти імені
Cherkas B.; Черкас Б.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посадапровідний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник (2006)
Наукові
зацікавлення
історія України і Центрально-Східної Європи XIV-XVI століть
Дата та місце
народження
9 березня 1976 р., м. Київ
Докторська
дисертація
"Тема", науковий консультант - , захист відбувся ... в Інституті історії України НАН України
Професійна
діяльність
2016-

провідний науковий співробітник відділу .... Інституту історії України НАН України

2006-2016

старший науковий ...

2001-2006

науковий співробітник

Участь у роботі
вчених рад
2016-

член вченої ради Інституту сходознавства ...

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2006-
 • член редколегії збірника "Україна в ..."

  Праці
  Статті

  1. Козацьке військо до середини XVII ст. // Історія українського козацтва. – К., 2006.

  ЧЕРКАС Борис Володимирович (09.03.1976, м. Київ) – дослідник історії міжнародних відносин країн Центрально-Східної Європи та геополітичного становища України у XIV – XVII ст. Відзначений стипендією Президента України (2004–2006). 1993–98 – навчався на іст. фак-ті Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. 1998–2001 – аспірант, 2001–2003 – м. н. с., з 2003 – н. с. відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502–1540 рр.)» (2003, наук. кер. – акад. НАН України В. А. Смолій). Закінчив Міжнародну школу гуманітарних наук Східної і Центральної Європи при Варшавському університеті (березень 2004).

  Основні праці:
  Козацьке військо до середини XVII ст. // Історія українського козацтва. – К., 2006..
  Ординська політика Великого князівства Литовського в епоху Першого Литовського Статуту // Pirmasis Lietuvos Statutas: straipsniш rinkinys / sudarи Irena Valikonytи ir Lirija Steponaviиienи. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, reziumи lietuviшk..
  Україна в політичному протистоянні Великого князівства Литовського з Московською державою і Кримом у 20-х – 30-х рр. XVI ст. // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К., 2003..
  Остафій Дашкович – черкаський і канівський староста XVI cт. // УІЖ. – 2002. – № 1..

  Література:
  .
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. ВАҐЕНБУРГ
  2. ВИБРАНЦІ
  3. ВИШНІВЕЦЬКА БИТВА 1512
  4. ГАЗІ-ГІРЕЙ I
  5. ГАЗІ-ГІРЕЙ II
  6. ГАЛЕРА
  7. ГАЛЕЧКО Софія
  8. ГУСАРИ
  9. ДЕВЛЕТ-ГІРЕЙ I
  10. ДРАБ
  11. ДРАГУНИ
  12. ІСЛАМ-ГІРЕЙ II
  13. КАРАБІНЕРИ
  14. КВАРЦЯНЕ ВІЙСЬКО
  15. КОРД, холодна зброя
  16. ЛИТОВСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА 1500–1503
  17. ЛИТОВСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА 1507–1508
  18. ЛИТОВСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА 1512–1522
  19. ЛИТОВСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА 1534–1537
  20. ЛІХТАН
  21. МОСТОВНИЧИЙ
  22. МУШКЕТ
  23. ПОЖИЛЕ
  24. РЕЙТАРИ
  25. САХІБ ГІРЕЙ ІІ
  26. СОКАЛЬСЬКА БИТВА 1519
  27. ТАФТА
  28. ФАЛЕНДИШ
  29. ЯТКА

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2006) Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540)
  2. (2011) Черкас Б. Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів (XIV–XVI ст.)
  3. (2014) Бумблаускас А., Дзярнович О., Рагаускене Р., Тесленко І., Черкас Б. Князі Острозькі
  4. (2014) Черкас Б. Західні володіння Улусу джучи : політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста. (XIII–XIV ст.)   
  5. (2015) Черкас Б. В. Західні володіння Улусу Джучи ХІІІ – XIV ст. : суспільно-політичний та економічний розвиток. Автореферат   
  6. (2015) Черкас Б. В. Західні володіння Улусу Джучи ХІІІ – XIV ст. : суспільно-політичний та економічний розвиток. Дис.   
  7. (2017) Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320-1569
  8. (2018) Черкас Б., Берковський В., Ващук Д., Федорук А. Золота доба українського лицарства

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Черкас Б. В.  VII Міжнародна наукова конференція в рамках проекту "Colloquia Russica” "Русь і світ кочівників (друга половина ІX–XVІ ст.)" // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 214.
  2. Черкас Б.  Вільно, Краків, Кіркор у 1519-1520 рр. // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 47-53.
  3. Черкас Б.  Віцєбска-рыжскія акты. / Падрыхтаваў Алег Дзярновіч. – Выпуск i: дакументы гаспадарча-гандлевыя, XV – XVI ст. – Mінск, Аthenaeum, 2005. – 87 с. // Український історичний збірник. - 2005. - 8. - C. 548-550.
  4. Черкас Б.  Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 1524 р. на українських землях // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2002. - Вип. 2. - C. 200 .
  5. Черкас Б.  Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 127.
  6. Черкас Б.  Огляд] Груша О. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў ХV-першай паловы ХVI ст. // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 467-468.
  7. Черкас Б.  Політична ситуація на українських землях в контексті політики Золотої Орди 1312–1322 рр. // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - C. 16.
  8. Черкас Б.  Прикордонний староста Семен Полозович // Український історичний збірник. - 2004. - 7. - C. 95-105.
  9. Черкас Б.  Токтамиш – Вітовт. З історії політичного союзу кінця XIV ст. // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 31.
  10. Черкас Б.  Українське козацтво наприкінці XV – першої половини XVI ст. // Український історичний збірник. - 2005. - 8. - C. 64-74.
  11. Черкас Б.В.  Міжнародна наукова конференція «Центрально-Східна Європа у часи Синьоводської битви» // Український історичний журнал. - 2013. - № 1. - C. 219-220.
  12. Черкас Б.В.  Остафій Дашкович — черкаський і канівський староста XVI ст. // Український історичний журнал. - 2002. - № 1. - C. 53-67.
  13. Черкас Б.В.  Служиві татари в обороні українських земель Великого князівства Литовського XV—XVI століть // Надчорномор'я у IX ст. до н.е. - на початку ХІХ ст.: студії з історії та археології. - 2007. - 1. - C. 144-148.
  14. Черкас Б.В.  Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Вип. 7. // Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - C. 131-132.
  15. Черкас Борис  [ОГЛЯД] ВИРСЬКИЙ Д. ОКОЛИЦЯ РЕНЕСАНСУ: РІЧПОСПОЛИТСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (XVI – СЕРЕДИНА XVII СТ.). – К., ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2007. – У 2-Х Ч. – Ч. 1. – 326 С; Ч. 2. (ДОДАТКИ). – 175 С. // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 493–494.
  16. Черкас Борис  [Огляд] Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 2. - C. 225-227.
  17. Черкас Борис  Алег Дзярновіч " ... In nostra livonia" : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV-першай палове XVI ст.ст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. - Т.1. - Мінск: Athenаeum, 2003. - 373 c. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 517-519.
  18. Черкас Борис  Військова справа українських козаків очима польського історика (Рецензія на: Maciej Franz “Wojskowosc Kozaczyzny Zaporoskiej w ХVІ-ХVІI wieku. Geneza i character. - Torun, 2002. - 255s.”) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 509-513.
  19. Черкас Борис  Вільно і Кіркор у 1516 році - від протистояння до союзу // Український історичний збірник. - 2006. - 9. - C. 34-43.
  20. Черкас Борис  Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 1524 р. на українських землях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2002. - 2. - C. 9.
  21. Черкас Борис  Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2013. - 12. - C. 190-209.
  22. Черкас Борис  О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — К.: Україна, 2004. — 190 с. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2005. - 5. - C. 695-696.
  23. Черкас Борис  Ольшаницька битва 1527 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2008. - 8. - C. 53-59.
  24. Черкас Борис  Політична криза в Кримському ханстві і боротьба Іслам-Гірея за владу в 20-30-х роках XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 97-118.
  25. Черкас Борис  Політичні відносини Великого князівства Литовського з Кримським ханатом у 1533–1540 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2003. - 3. - C. 117-128.
  26. Черкас Борис  Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2010. - 9. - C. 13-25.
  27. Черкас Борис  Україна під час Стародубської війни 1534-1537 років // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2006. - 6. - C. 214-226.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2003. Черкас Б. Політичні відносини Великого князівства Литовського з Кримським ханатом у 1533 - 1540 рр. : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 3. - С. 117-128
  2. 2003. Черкас Б. Україна в політичному протистоянні Великого князівства Литовського з Московською державою і Кримом у 20-х - 30-х рр. ХVІ ст. : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна та Росія: Проблеми політичних та соціокультурних відносин : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 11-24
  3. 2003. Черкас Б.В. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 - 1540) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / Б.В. Черкас, 2003. - 22 с.
  4. 2003. Черкас Б.В. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 - 1540) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / Б.В. Черкас, 2003. - 169 с.
  5. 2003. Черкас Б.В. Українське козацтво у 20 - 30-х рр. ХVІ ст. : научное издание / Б.В. Черкас // Запорозька старовина : Спец. вип. Присвячується світлій пам'яті останнього кошового отамана Запорозького Війська Низового Петра Калнишевського з нагоди 200-ї річниці від дня його смерті. - К.; Запоріжжя : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 51-57
  6. 2004. Черкас Б. Остафій Дашкович : монография / Б. Черкас // Полководці Війська Запорозького : Кн. 2. - К. : ВІК, 2004. - Сер. : "Козацька спадщина". - С. 13-36
  7. 2004. Черкас Б. Прикордонний намісник Семен Полозович : монография / Б. Черкас // Український історичний збірник . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 7. - С. 95-105
  8. 2004. Черкас Б. Рецензія : монография / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 4. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 509-513
  9. 2004. Черкас Б. Семен Полозович : монография / Б. Черкас // Полководці Війська Запорозького : Кн. 2. - К. : ВІК, 2004. - Сер. : "Козацька спадщина". - С. 7-12
  10. 2004. Черкас Б. Українське козацтво у військово-політичних процесах Великого князівства Литовського (20 - 30-ті рр. ХVІ ст.) : монография / Б. Черкас // "Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Т.2 : Наукові студії. - С. 158-164
  11. 2004. Черкас Б.В. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Вип.7. / Б.В. Черкас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N1. - С. 131-132
  12. 2005. Черкас Б. Огляд : сборник научных трудов / Б. Черкас // Український історичний збірник 2005. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 548-550
  13. 2005. Черкас Б. Рецензія : монография / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 5. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 695-696
  14. 2005. Черкас Б. Українське козацтво наприкінці ХV - першої половини XVI ст. : сборник научных трудов / Б. Черкас // Український історичний збірник 2005. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 64-74
  15. 2006. Черкас Б. Вільно і Кіркор у 1516 році - від притистояння до союзу : монография / Б. Черкас // Український історичний збірник 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 9. - С. 34-43
  16. 2006. Черкас Б. Рецензія : монография / Б. Черкас // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 584-585
  17. 2006. Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540) : монография / Б. Черкас, 2006. - 244 с.
  18. 2006. Черкас Б. Україна під час Стародубської війни 1534 - 1537 років : монография / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 214-226
  19. 2006. Черкас Б.В. Козацьке військо до середини ХVII ст. : монография / Б.В. Черкас // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 472-484
  20. 2006. Черкас Б.В. Українське козацтво наприкінці ХV - у першій половині ХVI ст. : монография / Б.В. Черкас // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 57-65
  21. 2007. Черкас Б. Боротьба за Україну між Великим князівством Литовським і Кримським ханатом на переломі ХV - XVI ст.: причини, передумови, наслідки : монография / Б. Черкас // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 404-414
  22. 2007. Черкас Б. Вільно, Краків, Кіркор у 1519 - 1520 рр. : монография / Б. Черкас // Український історичний збірник 2007. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 10. - С. 47-53
  23. 2007. Черкас Б. Огляд на кн. : монография / Б. Черкас // Український історичний збірник 2007. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 10. - С. 467-468
  24. 2007. Черкас Б.В. Украинское казачество в 20 - 30-х гг. ХVI в. : монография / Б.В. Черкас // Запорожская старина : спец. вып. - К. : Ин-т истории Украины НАН Украины, 2007. - №4 : Посвящен 100-летию Открытого Акционерного Общества "Мотор Сич" и десятилетию Запорожского отделение НИИ казачества. - С. 197-202
  25. 2008. Черкас Б. Огляд : сборник научных трудов / Б. Черкас // Український історичний збірник 2008 / Голов. ред. Т.Чухліб. - К. : Ін-т Історії України НАН України, 2008. - Вип.11. - С. 493-494
  26. 2008. Черкас Б. Ольшаницька битва 1527 р. : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі : (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) / Відп. ред. В. Смолій. - К. : І-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 8. - С. 53-59
  27. 2008. Черкас Б.В. Розд. 2: Державна служба Великого князівства Литовського : научное издание / Б.В. Черкас // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 35-48
  28. 2008. Черкас Б.В. Служиві татари в обороні українських земель Великого князівства Литовського ХV - XVI століть : монография / Б.В. Черкас // Надчорномор'я : студії з історії та археології (з ІХ ст. до н.е. по ХІХ ст. н.е.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - С. 144-148
  29. 2009. Черкас Б.В. Розд. 3: Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств : научное издание / Б.В. Черкас // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол. О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - 2009 : Ніка-Центр, 2009. - Т. 1. - С. 73-94
  30. 2010. Черкас Б. Козацтво на службі уряду в першій третині ХVI ст. : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 203-212
  31. 2010. Черкас Б. Огляд : сборник научных трудов / Б. Черкас // Український історичний збірник 2010 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 13 : Ч. 2. - С. 225-227
  32. 2010. Черкас Б. Поділля та орда в другій половині ХIV століття : сборник / Б. Черкас // Українське Куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи? : До 650-річчя історичної битви на річці Сині Води / Упоряд. С.Д. Гальчак. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2010. - С. 67-68
  33. 2010. Черкас Б. Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. : научное издание / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 9-10. - С. 13-25
  34. 2011. Черкас Б. Улус Манкерман: спроба реконструкції : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 11. - С. 162-166
  35. 2011. Черкас Б.В. Розд. 1.3: Українське козацтво наприкінці ХV - у першій половині XVI ст. : научно-популярная литература / Б.В. Черкас // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 57-65
  36. 2011. Черкас Б.В. Розд. 8.1: Козацьке військо до середини ХVІІ ст. : научно-популярная литература / Б.В. Черкас // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 472-485
  37. 2011. Черкас Б.В. Ч. 1: Українські землі у складі Великого князівства Литовського: політичний аспект відносин : научно-популярная литература / Б.В. Черкас // Україна і Литва в ХІV - ХVІ століттях. : Політико-правові та соціально-економічні аспекти / Відп. ред. В.А. Смолій; Авт. кол.: В.Г. Берковський, А.В. Блануца, Д.П. Ващук та ін. - Луцьк : ПрАТ Волинська обл. друкарня, 2011. - С. 11-77
  38. 2012. Черкас Б. Синьоводська битва 1362 року : Історичний нарис / Б. Черкас; Відп. ред. В.А. Смолій, 2012. - 127 с.
  39. 2012. Черкас Б.В. Литовсько-московські війни 1500 - 1503, 1507 - 1508, 1512 - 1522, 1534 - 1537 : научное издание / Б.В. Черкас // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 150-153
  40. 2013. Черкас Б. Західні володіння Золотої Орди в 1380 - 1399 рр. (політисний аспект) : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 12-13. - С. 190-209
  41. 2013. Черкас Б. Огляд : сборник научных трудов / Б. Черкас // Український історичний збірник 2013 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 16. - С. 456
  42. 2013. Черкас Б.В. Міжнародна наукова конференція "Центрально-Східна Європа у часи Синьоводської битви" / Б.В. Черкас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N1. - С. 219-220
  43. 2014. Черкас Б. "Самаро-Орельський" улус Золотої Орди : сборник научных трудов / Б. Черкас // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 14. - С. 28-35
  44. 2014. Черкас Б. Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста. (ХІІІ - ХІV ст.) : научное издание / Б. Черкас; Відп. ред. В.А. Смолій, 2014. - 387 с.
  45. 2014. Черкас Б. Київ і Крим за доби Відродження: чужі світи, антагоністи чи партнери? : научное издание / Б. Черкас // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 25-27
  46. 2014. Черкас Б. Невідомий похід Токтамиша проти Великого князівства Литовського восени 1380 року? : научное издание / Б. Черкас // Ruthenica / Наук. ред. В.Ричка, О.Толочко. - К. : Laurus, 2014. - Т. ХІІ. - С. 178-182
  47. 2014. Черкас Б. Як Великі географічні відкриття стали економічно-цивілізаційним рубіконом Криму й України? : научное издание / Б. Черкас // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 28-29
  48. 2014. Черкас Б.В. Рецензія / Б.В. Черкас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N1. - С. 188-191
  49. 2015. Черкас Б. Інструменти впливу Великого князівства Литовського на Золоту Орду : научное издание / Б. Черкас // "Україна і Велике князівство Литовське в ХІV - ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі" : ІV Міжнар. наук. конф. Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка (16-19 вересня 2015 р.). Тези доповідей / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 14-16
  50. 2015. Черкас Б. Київ і Крим за доби Відродження: чужі світи, антагоністи чи партнери? : научно-популярная литература / Б. Черкас // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 27-30
  51. 2015. Черкас Б. Токтамиш - Вітовт. З історії політичного союзу кінця ХIV ст. : сборник научных трудов / Б. Черкас // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. ІІІ. - С. 31-43
  52. 2015. Черкас Б. Як Великі географічні відкриття стали економічно-цивілізаційним рубіконом Криму й України? : научно-популярная литература / Б. Черкас // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 31-32
  53. 2015. Черкас Б.В. Західні володіння Улусу Джучи ХІІІ - XIV ст.: суспільно-політичний та економічний розвиток : Дис. .. д-ра іст. наук № 07.00.02 / Б.В. Черкас, 2015. - 411 с.