ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ШАНДРА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000484

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Шандра Валентина Степанівна
Варіанти імені
Shandra; Шандра
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняПрофесор (2010)
Наукові
зацікавлення
Соціальна історія, історія держаних інституцій та органів влади
E-mailVaLShandra@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 1902
Дата та місце
народження
20 липня 1952 р. с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області
Докторська
дисертація
“Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ- початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій”, науковий консультант – д. і. н., проф., Г. В. Боряк, захист відбувся в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 28 березня 2002 р.
Кандидатська
дисертація
“Організація і функціонування діловодної служби Управління Київського навчального округу (1832–1917 рр.)”, науковий керівник – д. і. н., проф. Б. Г. Литвак, захист відбувся у Всесоюзному наук.- досл. ін-ті документознавства і архівної справи, м. Москва) 16 січня 1989 р.
ОсвітаІсторичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 1874 р., диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
з 2015

старший науковий співробітник відділу історії ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2002-2015

провідний науковий співробітник відділу історії ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

1990–1974

співробітник Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві

1990-2002

завідуючий відділом джерел з історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2016–
 • редактор електронного журналу "МІКС: Місто, історія, культура, суспільство"

 • 2003–
 • член редколегії журналу "Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст."

  Наукове керівництво
  Докторські дисертації:
 • Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин та його соціальні наслідки для Правобережної України (1793–1886 рр.): 07.00.01. – Автореф. дис. … док. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 2009. – 45 с.
 • Кандидатскі дисертації:
 • Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання (1796–1017): функції, структура, участь у системі органів влади: 07.00.01 – Автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 2008. – 20 с.
 • Решетченко Д. В. Хлібна торгівля Правобережної України (1796–1853 рр.): 07.00.01 – Автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 2009. – 20 с.
 • Маркевич О. В. Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.: 07.00.01 – Автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 2013. – 20 с.
 • Панченко В. С. Мирові суди на Волині (1871–1919): повноваження, структура, склад: 07.00.01 – Автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 2014. – 22 с.
 • Тимченко В. М. Південноукраїнські землі у торговельних зв’язках Російської імперії та Османської держави (1774–1853 рр.): 07.00.01 – Автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 2015. – 20 с.
 • Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2010
 • Дотація Альбертського університету з Вічного фонду ім. Олександра і Галини Кулагиних Канадського інституту українських студій

 • 2003-2005
 • фінансова підтримка Американської ради наукових товариств Sponsored by American Council of Learned Societies

 • 2001
 • Дотація Канадського інституту українських студій Альбертсього університету (з фондів програм дослідження Східної України ім. Ковальських)

  Премії та нагороди
 • 2018
 • Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук України

 • 2016
 • Почесне звання «Заслужений працівник культури України»

 • 2016
 • Книжка “Донеччина: адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кінецьXVIII- початок ХХ ст.)” (К., 2015), як одна з серії видань “Студії з регіональної історії. Степова Україна” відзначена Дипломом Всеукраїнського рейтингу “Книжка року” в номінації “Минувшина”: Популярні видання”.

 • 2012
 • Почесна грамота Кабінету міністрів України

 • 2006
 • Знак "За наукові досягнення" Міністерства науки і освіти України

 • 2001
 • Премія Державного комітету архівів України імені Василя Веретенникова

 • 1998
 • Премія імені М. С. Грушевського Президії НАН України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 345 с.

  2. Valentyna Shandra, Evrydiki Sifneos, Oksana Iurkova. Port-cities of the northern shore of the Black Sea: Institutional, Economic and Social Development, 18th – early 20th Centuries». – Corfu, 2015. – 465 p.

  3. Шандра В.С. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVIII – середина XIX ст.) / Наук. ред. О.П.Реєнт. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 266 с.

  Документальні публікації

  4. Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти / Упоряд.: Г.Боряк, Л.Демченко, В.Шандра; Ред. кол.: О.Боронь, Г.Боряк, Г.Бурлака, С.Гальченко, І.Глизь, М.Жулинський, О.Музичук, О.Реєнт, В.Смолій (відп. ред.), Д.Стус, В.Шандра; Вступ. ст.: В.Шандра, Г.Боряк, Л.Демченко. НАН України. Інститут історії України, Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м.Київ; Національний музей Тараса Шевченка. – К.: Арій, 2018. – 880 с.

  5. Мова як засіб формування національної ідентичності // Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання Київ: TOB Вид-во "Кліо", 2015. – LXII; 810 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  6. Шандра В. «Зникнення» і «відродження»: Довге українське ХІХ ст. // У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів / Авт. кол.: А.Галушка, І.Гирич, І.Глизь, В.Масненко, І.Монолатій, Ю.Присяжнюк, С.Шамара, В.Шандра. – Х., 2016. – С.12–30.

  7. Історія України в особах: ХІХ століття // Шандра В., автор передмови, упор., автор статей. – Київ: Україна, 2015. – 368 с.

  Література
  1. Шандра Валентина Степанівна // Відділ історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / Ред. кол.: О. П. Реєнт (голова), О. Ю. Кирієнко (відп. секретар) та ін. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. - С. 91-98
  2. Указ Президента України №492/2016 від 8 листопада 2016 р. "Про нагородження працівників Інституту історії України Національної академії наук України"

  ШАНДРА Валентина Степанівна (20.07.1952, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського р-ну Черкаської обл.) – дослідниця історії України ХІХ ст., археограф, архівознавець. 1974 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1974–90 – н. с. Центр. держ. іст. архіву України. Канд. дис. «Організація і функціонування діловодної служби Управління Київського навчального округу (1832–1917)» (1988, наук. кер. – Б. Г. Литвак, захист у Всесоюзному наук.-досл. ін-ті документознавства і архівної справи, м. Москва). 1990–91 – н. с. групи Археографічної комісії Ін-ту історії АН УРСР. 1991–2002 – зав. відділу джерел з історії України ХІХ – поч. XX ст. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Докт. дис. «Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: Структура, функції, архіви канцелярій» (2001). З 2002 – пров. н. с. відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст. Ін-ту історії України НАН України. Упорядник археографічних видань: «Селянський рух на Україні. 1826–1849 рр.: Зб. док. і мат.» (К., 1985); «Робітничий рух на Україні. 1861–1884 рр.: Зб. док. і мат.» (К., 1984); «Селянський рух на Україні. 1850–1861 рр.: Зб. док. і мат.» (К., 1988); «Робітничий рух на Україні. 1885–1894 рр.: Зб. док. і мат.» (К, 1990); «Кістяківський О. Ф. Щоденник» (Т. 1–2. – К., 1994–1995).


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. БІБІКОВ Дмитро Гаврилович
  2. ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ
  3. ВОЛОСНА УПРАВА (ВОЛОСНЕ ПРАВЛІННЯ) – ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН СЕЛ. СТАНОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕНИЙ ВНАСЛІДОК ЛІКВІДАЦІЇ КРІПАЦТВА
  4. ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
  5. ГРАДОНАЧАЛЬСТВО
  6. ГУБЕРНАТОР
  7. ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
  8. ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ
  9. "ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"
  10. "ИЗВЕСТИЯ ТАВРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ"
  11. КАНЦЛЕР, державний канцлер, великий канцлер
  12. КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
  13. КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  14. КОНТРОЛЬНІ ПАЛАТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  15. КУРАКІН Олексій Борисович, його діяльність на посаді генерал-губернатора Малоросії в 1802–1807
  16. ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
  17. ЛОБОДА Андрій Митрофанович
  18. МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
  19. МИКОЛА II
  20. МИКОЛА І, Микола Павлович
  21. НОВОРОСІЙСЬКЕ І БЕССАРАБСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
  22. ОКРУЖНИЙ СУД
  23. ОЛЕКСАНДР І
  24. ОЛЕКСАНДР ІІ
  25. ОЛЕКСАНДР ІІІ
  26. ОХОРОННІ ВІДДІЛЕННЯ
  27. ПАВЛО І Петрович
  28. ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
  29. ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  30. ПОБЄДОНОСЦЕВ Костянтин Петрович
  31. ПОВІТ
  32. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
  33. ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
  34. ПОШТА РЕГУЛЯРНА В УКРАЇНІ
  35. ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
  36. ПРИСУТСТВЕНІ МІСЦЯ
  37. РАДА МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  38. РЕМІСНИЧА УПРАВА
  39. РЄПНІН Микола Григорович
  40. РІЗНОЧИНЦІ
  41. РУССКАЯ СТАРИНА
  42. РУССКИЙ АРХИВ
  43. СЕНАТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, Правительствуючий Сенат
  44. СОТНИК
  45. СПРАВНИК
  46. СТАРОСТА
  47. СУДОВА РЕФОРМА 1864
  48. СУДОВІ ПАЛАТИ
  49. ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ 1722
  50. ТОВАРИСТВА ГРАМОТНОСТІ
  51. ТРЕТІЙ ВІДДІЛ
  52. УПРАВА ВОЛОСНА, волосне правління – станово-адм. установа для управління селянами в Рос. імперії
  53. ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
  54. ХАРКІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
  55. ХЛОПОМАНСТВО, народницько-культ. течія
  56. ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2005) Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні : XIX – початок XX століття   
  2. (2011) Шандра В. Совісні суди в Україні   
  3. (2015) Шандра В. С. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донеччина: Адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): науково-популярне видання (2015)   
  4. (2016) Галушка А., Гирич І., Глизь І., Масненко В., Монолатій І., Присяжнюк Ю., Шамара С., Шандра В. Історія без цензури. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Шандра В. С.  Дворянські установи Південно-Західного краю Російської імперії: формування кадрового складу (друга половини ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 7.
  2. Шандра В. С.  Р.С.Уортман. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России ... // Український історичний журнал. - 2006. - № 1. - C. 213-217.
  3. Шандра В. С.  Совісний суд на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.: структура та судові практики // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 83-96.
  4. Шандра В. С.  Совісні суди останньої чверті ХVIII ст. – початку 1860-х рр. в оцінці істориків та правознавців // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - 16. - C. 306-317.
  5. Шандра В. С.  Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 59-83.
  6. Шандра В. С.  Участь у всеросійських дворянських з’їздах уповноважених від "українських” дворянських зібрань: персональна характеристика // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2018. - Вип. 28. - C. 141.
  7. Шандра В. С.  Цехова і реміснича управа як міщанські органи станового самоврядування українських міст ХІХ — початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 142.
  8. Шандра В.  Наукова кар’єра Миколи Костомарова // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 24.
  9. Шандра В.С. , Крижанівська О.О., Вільшанська О.Л. Історія повсякдення як науковий підхід для вдосконалення досліджень історії України ХІХ - початку ХХ століття // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 11. - C. 28–39.
  10. Шандра В.С. , Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 206-210.
  11. Шандра В.С.  А.С.Мінаков. Губернаторський корпус і центральна влада: проблема взаємовідносин (за матеріалами губерній Чорноземного центру другої половини XIX – початку XX ст.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 215-220.
  12. Шандра В.С.  Адміністративна та судова відповідальність чиновника в законодавчих актах Російської імперії (до постановки наукової проблеми) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 5-13.
  13. Шандра В.С.  В.В.Бездрабко. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток // Український історичний журнал. - 2009. - № 5. - C. 217-219.
  14. Шандра В.С.  Вимоги верховної влади до виборної „бюрократії” в українських губерніях Російської імперії першої половини 19 ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 175-188.
  15. Шандра В.С.  До історії створення та діяльності Київського учбового округу в 30-60 рр. ХІХст. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 1988. - C. 49.
  16. Шандра В.С.  Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії // Український історичний журнал. - 2013. - № 6. - C. 92-111.
  17. Шандра В.С.  Есе про чинники тривалого українського націєтворення // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 38-51.
  18. Шандра В.С.  ИВАНОВ А.Е. Ученые степени в Российской империи. ХVІІІ в. - 1917 г. - М.: Рос. АН, Ин-т рос. истории, 1994. - 198 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 5. - C. 135-137.
  19. Шандра В.С.  Л.Ф.Писарькова. Державне управління в Росії з кінця XVII до кінця XVIII ст.: Еволюція бюрократичної системи // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 175-180.
  20. Шандра В.С.  Л.Ф.Писарькова. Міські реформи в Росії й Московська дума // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 211-216.
  21. Шандра В.С.  Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М.Г.Рєпніна ( 1816-1834 ) // Український історичний журнал. - 2000. - № 4. - C. 79-90.
  22. Шандра В.С.  Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М.Г.Рєпніна ( 1816-1834 ) // Український історичний журнал. - 2000. - № 5. - C. 78-88.
  23. Шандра В.С.  Міжреспубліканська науково-методична нарада з питань підготовки до видання історичних пам'яток. [ м. Київ ] // Український історичний журнал. - 1990. - № 9. - C. 153.
  24. Шандра В.С.  Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор М. С. Воронцов (1823-1854) (2) (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2002. - № 3. - C. 125-137.
  25. Шандра В.С.  Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор М.С. Воронцов (1823—1854) // Український історичний журнал. - 2002. - № 1. - C. 67-79.
  26. Шандра В.С.  Переселення українських селян до Сибіру у 1861–1917 рр.: чинники та наслідки // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 228-242.
  27. Шандра В.С.  Про призначення адміністративно-територіальних реформ у Російській імперії // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 12. - C. 20–24.
  28. Шандра В.С.  Проблеми управління Правобережною Україною: Київське генерал-губерна-торство за О.М.Дондукова-Корсакова (у 1869 - 1878 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 193-213.
  29. Шандра В.С.  Рецензія на Бобкова О.М. А.Я.Фабр: Портрет администратора на фоне эпохи / под. ред. и вст. ст. А.А. Непомнящего.– Симферополь, 2007. – 312с. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 14. - C. 350–354.
  30. Шандра В.С.  Российская империя в сравнительной перспективе: Сб. статей // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 210-214.
  31. Шандра В.С.  С. Єкельчик. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - C. 212-215.
  32. Шандра В.С.  Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. // Український історичний журнал. - 2014. - № 1. - C. 106-119.
  33. Шандра В.С.  Федьков О. Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності // Український історичний журнал. - 2017. - № 4. - C. 202.
  34. Шандра В.С.  Формування бюрократії в Правобережній Україні // Український історичний журнал. - 2007. - № 2. - C. 143-158.
  35. Шандра В.С.  Чиновник з особливих доручень при Київському Генерал-губернаторові: соціологічний портрет // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 156–176.
  36. Шандра Валентина  «Губернии на особых правах и привилегиях состоящие…» як політичний проект // Регіональна історія України. - 2009. - 3. - C. 191-204.
  37. Шандра Валентина  Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 155-166.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2014/2015. Шандра В. Фізичні покарання чиновників в Російській імперії (за законами ХVIII - початку ХІХ ст.) : сборник научных трудов / В. Шандра // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014/2015. - Вип. 8. - С. 215-223
  2. Шандра В. **NOT VALID RECORD 594365** / В. Шандра
  3. 1998. Шандра В. Адміністративні установи Правобережної України кінця XVIII-початку ХХ ст. в російському законодавстві : джерелознавчий аналітичний огляд. Студії Вип. 2 / В. Шандра, 1998. - 75 с.
  4. 2003. Шандра В.С. Від культури архівної справи до державної політики в архівній справі: шляхи реконструкції втрачених фондів / В.С. Шандра // Архіви України : Науково-практичний журнал. - К. : Держ. комітет архівів України, 2003. - N1/3. - С. 42-47
  5. 2003. Шандра В.С. Проблеми управління Правобережною Україною: Київське генерал-губернаторство за О.М. Дондукова-Корсакова (у 1869 - 1878 рр.) : сборник научных трудов / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. VI. - С. 193-213
  6. 2004. Шандра В. Малоросійські козаки в російській імперській політиці : монография / В. Шандра // Війни і мир, або "Українці-поляки: брати/вороги, сусіди / Л. Івшина. - К. : АТЗТ "Українська прес-група, 2004. - С. 179-185
  7. 2004. Шандра В. Микола Григорович Репнін та імперський вимір української історії періоду Олександра І - Миколи І : сборник научных трудов / В. Шандра // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 94-107
  8. 2004. Шандра В. На службі імперії: "Малоросійські козаки" в російській імперській політиці / В. Шандра // День. - 2004. - N7. - С. 14.06
  9. 2005. Шандра В. Про зміст наукового понятійного апарату до іст орії України останньої чверті ХVІІІ - початку ХХ ст. : монография / В. Шандра // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології : Матер. науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 96-107
  10. 2005. Шандра В.С. Генерал - губернаторства в Україні: ХІХ - початок ХХ ст. : монография / В.С. Шандра, 2005. - 427 с.
  11. 2005. Шандра В.С. Огляд / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 210-214
  12. 2006. Шандра В.С. Історія повсякдення як науковий підхід для вдосконалення досліджень історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография / В.С. Шандра, О.О. Крижанівська, О.Л. Вільшанська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 28-39
  13. 2006. Шандра В.С. Огляд на кн. / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 206-210
  14. 2006. Шандра В.С. Про призначення адміністративно-територіальних реформ у Російській імперії : монография / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 20-24
  15. 2006. Шандра В.С. Р.С. Уортман. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N1. - С. 213-217
  16. 2007. Шандра В. Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії : монография / В. Шандра // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 155-166
  17. 2007. Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок ХVIII - середина ХІХ століть): формула присяги : научное издание / В. Шандра // Український археографічний щорічник / Голов. ред. П. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2007. - Вип. 12, Т. 15 : Український археографічний збірник. - С. 385-402
  18. 2007. Шандра В.С. Рецензія : монография / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 350-354
  19. 2007. Шандра В.С. Формування демократії в Правобережній Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N2. - С. 143-158
  20. 2007. Шандра В.С. Чиновник з особливих доручень при Київському Генерал-губернаторові: соціологічний портрет : монография / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 156-176
  21. 2008. Шандра В.С. Вимоги верховної влади до виборної "бюрократії" в українських губерніях Російської імперії першої половини 19 ст. : сборник / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Матеріали Других Сарбеївських читань / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. ХV. - С. 175-188
  22. 2008. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 175-180
  23. 2008. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N6. - С. 219-222
  24. 2008. Шандра В.С. Розд. 6: Державна служба в українських губерніях Російської імперії : научное издание / В.С. Шандра // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 113-129
  25. 2008. Шандра В.С. Ч. І; розд. 6: Україна у складі Російської імперії : монография / В.С. Шандра // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 284-320
  26. 2009. Шандра В. "Губернии на особых правах и привилегиях состоящие..." як політичний проект : сборник научных трудов / В. Шандра // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 3. - С. 191-204
  27. 2009. Шандра В. Совісний суд в Україні кінця ХVIII - першої половини ХІХ століття: структура, судові практики та архівні фонди : сборник научных трудов / В. Шандра // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П. Сохань. - К. : Укр. письменник, 2009. - Вип. 13/14, Т. 16/17 : Український археографічний збірник. - С. 532-554
  28. 2009. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N5. - С. 217-219
  29. 2009. Шандра В.С. Розд. 8: Державна служба в українських Російської імперії : научное издание / В.С. Шандра // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол. О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - 2009 : Ніка-Центр, 2009. - Т. 1. - С. 279-318
  30. 2009. Шандра В.С. Совісний суд на Правобережній Україні кінця ХVIII - першої половини ХІХ ст.: структура та судові практики / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 83-96
  31. 2009. Шандра В.С. Совісні суди останньої чверті ХVIII ст. - початку 1860-х рр. в оцінці істориків та правознавців : сборник научных трудов / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. ХVІ. - С. 306-317
  32. 2010. Шандра В.С. Земельно-майнові суперечки у совісних судах України (кінець ХVIII ст. - 1860-ті роки) : научное издание / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. ХVІІ. - С. 84-99
  33. 2010. Шандра В.С. Розд. 6: Українські суспільні інститути у взаємовідносинах з царським самодержавством : научное издание / В.С. Шандра // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 166-202
  34. 2010. Шандра В.С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N4. - С. 59-83
  35. 2011. Шандра В. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVІІІ - середина ХІХ ст.) : монография / В. Шандра, 2011. - 266 с.
  36. 2011. Шандра В.С. Переселення українських селян до Сибіру у 1861 - 1917 рр.: чинники та наслідки : сборник научных трудов / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 228-242
  37. 2011. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 215-220
  38. 2012. Шандра В. Розд. 6: Київ у ХІХ - на початку ХХ ст. : научно-популярная литература / В. Шандра // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 158-191
  39. 2012. Шандра В.С. Есе про чинники тривалого українського націєтворення : сборник научных трудов / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. ХХ. - С. 38-51
  40. 2012. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 211-216
  41. 2012. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N4. - С. 212-215
  42. 2013. Шандра В. Дозвілля і культурні запити чиновників українських міст у спогадах і оцінках учасників (ХІХ - початок ХХ ст.) : сборник научных трудов / В. Шандра // Джерела локальної історії : Культурний побут городян ХVІІІ - першої половини ХХ ст. Зб. наук. праць / Голова редкол. В.І. Наулко. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, 2013. - С. 312-324
  43. 2013. Шандра В. Розд. 5: Взаємовідносини влади і суспільства в імператорській Росії (1775 - 1917 рр.) : научное издание / В. Шандра // Влада і суспільство в Україні : Історичний контекст / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - С. 237-280
  44. 2013. Шандра В.С. Адміністративна та судова відповідальність чиновника в законодавчих актах Російської імперії (до постановки наукової проблеми) : сборник научных трудов / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 5-13
  45. 2013. Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860 - 1870-х рр.: особливості українських губерній Російської губернії / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N6. - С. 92-111
  46. 2013. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N2. - С. 197-203
  47. 2013. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 204-209
  48. 2014. Шандра В. Розд. 2: Формування державних інституцій на Півдні України в ХІХ ст.: історичний інваріант : монография / В. Шандра // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 192-205
  49. 2014. Шандра В.С. Поет і держава: спроба конфігурації : сборник научных трудов / В.С. Шандра // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 14-23
  50. 2014. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N6. - С. 209-214
  51. 2014. Шандра В.С. Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N1. - С. 106-119
  52. 2015. Шандра В. Донеччина: Адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.) : научно-популярная литература / В. Шандра, 2015. - 78 с.
  53. 2015. Шандра В. Мова як засіб формування національної ідентичності : сборник / В. Шандра // Українська ідентичність і мовне питання в Російської імперії : спроба державного регулювання / Упоряд. Г.Боряк. - К. : Кліо, 2015. - С. 7-37
  54. 2015. Шандра В.В. Історія міста у науковій спадщині професора І.І. Дитятина (1847 - 1892) : сборник научных трудов / В.В. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початок ХХ ст. : Зб. наук. пр. Засновано в 2000 р. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 24. - С. 240-255
  55. 2016. Шандра В.С. Рецензія / В.С. Шандра // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N1. - С. 207-213