ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ШАТАЛІНА ЄВГЕНІЯ ПЛАТОНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000487

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Шаталіна Євгенія Платонівна
Варіанти імені
Shatalina Ye.; Шаталина Е.
Науковий ступінькандидат історичних наук
Дата та місце
народження
28 серпня 1926 р., станція Булацелівка, нині смт Шевченкове Шевченківського району Харківської області
Дата та місце
смерті
14 вересня 2010 р., м. Київ
Праці
Монографії, брошури

1. Селянські виселки під час колективізації в Україні (1928–1932 рр.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. – 67 с.

2. Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк, 1992.

3. Становище дітей на Україні у 1931–1933 рр.: Документальна розповідь. – Київ: Інститут історії АН УРСР, 1989. – 26 с. (співавтор С.Кульчицький).

4. Развитие социальной структуры рабочего класса Украинской ССР (30-е годы). – Киев: Наукова думка, 1988. – 276 с.

5. История гражданской войны и интервенции на Украине в советских документальных публикациях 20–30-х годов. – Киев: Наукова думка, 1982. – 132 с.

6. Трудові почини робітничого класу, 1921–1937: На матеріалах Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1980. – 339 с. (співавтори П.П.Гудзенко та С.В.Кульчицький).

Документальні публікації

7. Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К., 1996 (упоряд., у співавт.).

8. Українська Центральна Рада: Док. і матеріали: У 2 ч. – К., 1996–97 (упоряд., у співавт.)

9. Чорнобиль: проблеми здоров’я населення: Зб. док. і матеріалів: У 2 ч. – К., 1995 (упоряд., у співавт.).

10. Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Зб. док. і матер. – К., 1992 (упоряд.).

11. 33-й: Голод: Народна книга-меморіал. – К., 1991 (упоряд., у співавт.).

Розділи у колективних дослідженнях

12. Очерки развития социально-классовой структуры УССР 1917–1937. – К., 1987 (у співавт.).

13. Історія Києва: У 3 т. – Т. 3, Кн. 1. – К., 1987 (у співавт.).

14. История Украинской ССР: В 10 т. – Т. 7. – К., 1985 (у співавт.).

Статті

15. Експропріація селянських господарств в Україні у 1929–1932 рр. // УІЖ. – 1992. – № 3–4, 6–8.

Література
 1. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.678.
 2. Українські архівісти: Біобібліогр. довід.: У 3 вип. – Вип. 2: 1940–1960-ті рр. – Київ, 2002.
 3. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – Київ, 1998.

ШАТАЛІНА Євгенія Платонівна (28.08.1926, ст. Булачелівка, нині – ст. Шевченкова Шевченків. р-ну Харків. обл.) – дослідниця історії України 20–30 рр. XX ст., архівознавець, археограф. Заслужений працівник культури (1970). 1949 закінчила іст. фак-т Харків. держ. ун-ту. 1949–50 – лаборант Харків. держ. ун-ту, 1950–74 – с. н. с. Центр. держ. архіву Жовтневої революції УРСР. Навчалася в аспірантурі Харків. держ. ун-ту, де захистила канд. дис: «Радянська археографія громадянської війни та іноземної військової інтервенції на Україні (1920–1941 рр.)» (1973, наук. кер. – д. і. н. І. Л. Шерман). 1974–2000 – с. н. с. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Ін-ту історії АН УРСР. Автор більше 150 праць з історії робітничого класу, селянства, колективізації, розвитку культури; джерелознавства, археографії, архівознавства, спец. іст. дисциплін. [Біографічна довідка з видання: Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.678].


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНТОРА БАНКУ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (СОЮЗКОЛГОСПБАНК)
 2. ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА СПІЛОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ І КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ
 3. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК)
 4. ВСЕУКРАЇНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД
 5. ГОЛОВНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОМІТЕТ ПРИ РНК УСРР (Головкооперком)
 6. ДЮКАНОВ Мирон Дмитрович
 7. ІЗОТОВСЬКИЙ РУХ
 8. ПРИМІРНІ СТАТУТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ
 9. СТАЛЬ - ВСЕСОЮЗНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 10. УКРАЇНБАНК (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ БАНК)
 11. УКРКОЛГОСПЦЕНТР - Всеукраїнська спілка сільськогосподарських колективів
 12. ХІММАШТРЕСТ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1980) Гудзенко П. П., Кульчицький С. В., Шаталіна Є. П. Трудові почини робітничого класу, 1921–1937 : На матеріалах Української РСР.
 2. (1982) Шаталина Е. П. История гражданской войны и интервенции на Украине в советских документальных публикациях 20–30-х годов.
 3. (1988) Шаталина Е. П. Развитие социальной структуры рабочего класса Украинской ССР (30-е годы)
 4. (1989) Кульчицький С. В., Шаталіна Є. П. Становище дітей на Україні у 1931–1933 рр. : Документальна розповідь.
 5. (1997) Шаталіна Є. П. Історичні зошити. Селянські виселки під час колективізації в Україні (1928-1932 рр.)   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ВЕСЕЛІНА М.С. , ШАТАЛІНА Є.П. Про пошук документів В.І. Леніна в архівах України // Український історичний журнал. - 1981. - № 4. - C. 135–142.
 2. ВОЛКОВИНСЬКИЙ В.М. , ШАТАЛІНА Є.П. З історії спорудження перших пам'ятників героям Великої Вітчизняної війни на Україні (1944–1945 pp.) // Український історичний журнал. - 1975. - № 7. - C. 114–123.
 3. ГУДЗЕНКО П.П. , ШАТАЛІНА Є.П. По сторінках бюлетеня "Архіви України" // Український історичний журнал. - 1980. - № 7. - C. 65–77.
 4. ЗЕНІНА A.M. , ШАТАЛІНА Є.П. Сквозь бурю времени: Воспоминания участниц революционного движения и социалистического строительства на Украине и в Молдавии. – Кишинев: Картя Молдовеняска, 1979. – 394 с. // Український історичний журнал. - 1980. - № 8. - C. 148–149.
 5. КУЛИНИЧ І.М. , ШАТАЛІНА Є.П. Пролетарский интернационализм – наше знамя: Документи и материалы об участии трудящихся Донбасса в укреплении интернациональных связей Советского Союза с народами зарубежных стран (1917–1974 гг.). – Донецк: Донбас, 1974. – 294 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 2. - C. 144–145.
 6. Кульчицъкий С. В. , Шаталіна Є. П. Роль радянського апарату в примусовій колективізації українського селянства (1928 —1933) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1994. - 3. - C. 40-49.
 7. Кульчицький С. В. , Шаталіна Є. П. Процес розкуркулення 1929—1932 рр. очима селян // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1992. - Вип. 2. - C. 41.
 8. Кульчицький С. В. , Шаталіна Є. Я. Роль радянського апарату в примусовій колективізації українського селянства (1928-1933) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1994. - Вип. 3. - C. 40.
 9. Кульчицький С.В. , Шаталіна Є.П. Становище дітей на Україні у 1931-1939 рр. // Становище дітей на Україні у 1931-1399 рр. - 1989. - 9. - C. 3-26.
 10. Траф'як М.В. , Шаталіна Є.П. ЛАНОВИК Б.Д., МАТИСЯКЕВИЧ З.М., МАТЕЙКО Р.М. Економічна історія світу і України. - К., 1997. - 480 с. // Український історичний журнал. - 1999. - № 5. - C. 152-156.
 11. Шаталіна Є. П.  Експропріація селянських господарств в Україні у 1929—1932 рр. // Український історичний журнал. - 1992. - № 3. - C. 109-123.
 12. Шаталіна Є.  "Лжекооперативи" в Україні (1928 — 1932 ) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 120.
 13. ШАТАЛІНА Є.П. і ЯРОШЕНКО А.Д.  Видатний діяч Комуністичної партії 1 радянської держави. /70-річчя з дня народження В.Я.Чубаря/.- // Український історичний журнал. - 1961. - № 3. - C. 144-145.
 14. ШАТАЛІНА Є.П. , ЩУСЬ О.Й. Борцям Жовтня: Пам'ятники революційної слави на Україні: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1977. // Український історичний журнал. - 1978. - № 4. - C. 143–145.
 15. ШАТАЛІНА Є.П.  БАЧИНСКИЙ А.Д. В семье советской: Соц. стр-во в Придунайских землях УССР. – Киев; Одесса: Вища шк., 1934. – 171 с. // Український історичний журнал. - 1985. - № 4. - C. 151–152.
 16. ШАТАЛІНА Є.П.  Висвітлення питань історії громадянської війни на Україні в публікаціях журналу "Красный архив" // Український історичний журнал. - 1972. - № 9. - C. 128–132.
 17. ШАТАЛІНА Є.П.  Відбудова і розвиток міського господарства Києва (1921 – червень 1941) // Український історичний журнал. - 1981. - № 12. - C. 41–50.
 18. Шаталіна Є.П.  Документальна історія промисловості та робітничого класу Харківщини / Промышленность и рабочий класс Харьковщины. 1917 - июнь 1941 г.: Сб. док. и материалов. - Х.: Прапор, 1986. - 224 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 3. - C. 140-141.
 19. ШАТАЛІНА Є.П.  З історії соціалістичного змагання між виробничими колективами братніх республік (1929–1941 pp.) // Український історичний журнал. - 1982. - № 6. - C. 27–38.
 20. ШАТАЛІНА Є.П.  ЗИЗА Н.К. , ЛИХОЛОБОВА З.Г. Братское содружество рабочего класса в борьбе за индустриализацию страны. – Киев; Одесса: Вища шк., 1984. – 158 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 10. - C. 156–157.
 21. ШАТАЛІНА Є.П.  Наукова конференція "Радянська жінка – активний будівник комунізму" [Київ, 1975 p.] // Український історичний журнал. - 1976. - № 2. - C. 157–158.
 22. Шаталіна Є.П.  Промислова семирічка УРСР у документах / Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1959-1965. Сб.док. и материалов. - К.: Наук. думка, 1987. - 492 с. // Український історичний журнал. - 1988. - № 5. - C. 144-146.
 23. ШАТАЛІНА Є.П.  Стахановський рух і якісні зміни у складі робітничого класу УРСР // Український історичний журнал. - 1985. - № 8. - C. 93–101.
 24. ШАТАЛІНА Є.П.  У Центральному державному архіві Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР. // Український історичний журнал. - 1959. - № 3. - C. 160-162.
 25. Шаталіна Є.П.  Чорні жнива: Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини. Документи, спогади, списки померлих / Упоряд. Т.В.Поліщук; Відп. за вип. О.М.Веселова. - К.–Харків–Нью-Йорк-Філадельфія: Вид-во М.П.Коць, 1997. - 368 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 149-152.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2004. Шаталіна Є. Пам'ять : сборник научных трудов / Є. Шаталіна // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України , 2004. - Т. 2. - С. 367-389