ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЮСОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000514

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Юсова Наталія Миколаївна
Варіанти імені
Yusova; Юсова

ЮСОВА Наталія Миколаївна (21.06.1972, м. Заставна Чернівецької обл. - 12.07.2008, м. Київ) – дослідниця східноєвропейської історіографії ХІХ – ХХ ст. 1998 закінчила іст. фак-т Чернівецького ун-ту ім. Ю. Федьковича. З 1999 – м. н. с., аспірантка, н. с. відділу української історіографії Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-ті – перша половина 1940-х рр.» (2005, наук. кер. – д. і. н. В. М. Ричка).

Основні праці:
Н. Н. Петровский и генезис концепции древнерусской народности // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 1. – История. – 2005. – № 2. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – Вінниця, 2005..
Започаткування в СРСР досліджень із проблем східнослов’янського етногенезу (кінець 1930 – початок 1940-х рр.) // УІЖ. – 2005. – № 4..
Розробка теоретичних проблем етногенезу Серафимом Володимировичем Юшковим (1940-і рр) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Число 12: У 2-х ч. – Ч. І. – К., 2005..
К вопросу о взаимоотношениях В. В. Мавродина и Н. Л. Рубинштейна: по поводу рецензии 1946 г. // Мавродинские чтения. 2004. Актуальные проблемы историографии и исторической науки. – СПб., 2004..
Питання щодо «спільноруськості» Київської Русі у доробку Мирона Кордуби // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 4. – К., 2004..
Проблема «приєднання» України до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х – першої половини 40-х рр. // УІЖ. – 2004. – № 5..
Легітимація концепції про Київську Русь як спільноруську державу в контексті зміни історичної парадигми (30-ті рр. ХХ ст.) // «Істину встановлює суд історії»: Зб. на пошану Ф. П. Шевченка: В 2-х т. – Т. 2. Наукові студії – К., 2004..
Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії в 1654 р.: від «абсолютного зла» до «безумовного блага» // Краєзнавство. – 2003. – № 1–4..
«Древнерусская народность»: один из первоначальных взглядов на проблему // Российская государственность: история и современность. – СПб., 2003..
«Проблема давньоруської народності» в праці В. В. Мавродіна «Образование Древнерусского государства» (1945 р.) // Ruthenica. – Т. І. – К., 2002..

Література:
.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 2. ЖДАН Михайло-Богдан
 3. ПРИЛИПКО Яків Павлович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2005) Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.)   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Юсов Святослав , Юсова Наталія Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР за ідеологічних умов другої половини 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень). (Продовження, початок див. вип. 15, ч. 1) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2011. - 16. - C. 219-231.
 2. Юсов Святослав , Юсова Наталя „Найменше зло” чи все ж „безумовне благо”? (До проблеми щодо змінення в 1930-х рр. оцінки приєднання України до Росії) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 19. - C. 393-409.
 3. Юсова Н.  ВНЕСОК М.Л. РУБІНШТЕЙНА У ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 225-373.
 4. Юсова Н.  Возз'єднання українських земель і актуалізація проблем походження української народності в українській радянській історіографії: 1939-1947рр. ( В світлі нових архівних джерел) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 174.
 5. Юсова Н.  Володимир Мавродін та генезис концепції давньоруської народності в радянській історіографії: кінець 1930-х – початок 1940-х рр. // Український історичний збірник. - 2004. - 7. - C. 447-458.
 6. Юсова Н.  ВОЛОДИМИР ПІЧЕТА І ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 381-403.
 7. Юсова Н.  Зародження теорії про давньоруську народність в історичній науці СРСР // Український історичний збірник. - 2002. - 4. - C. 34-78.
 8. Юсова Н.  ЗМІНА АКЦЕНТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ МЕДІЄВІСТИЦІ НА ПРОБЛЕМУ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО РОСІЇ (КІНЦЯ 30-х - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 40-х рр. ХХ ст.). // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 372-396.
 9. Юсова Н.  Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії: від "абсолютного зла" до "безумовного блага" // Краєзнавство. - 2003. - 1. - C. 98-105.
 10. ЮСОВА Н.  МІРКУВАННЯ МИРОНА КОРДУБИ СТОСОВНО ЧАСУ Й ОБСТАВИН УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ // Ukraina Lithuanica. - 2009. - Т. 1. - C. 197.
 11. Юсова Н.  Наукова діяльність Костя Гуслистого в останні роки роботи в Інституті історії АН УРСР (1949-1952 рр.) // Український історичний збірник. - 2003. - 5. - C. 437-447.
 12. Юсова Н.  Наукова діяльність Костя Гуслистого в останні роки роботи в Інституті історії АН УРСР (1949-1952 рр.) // Український історичний збірник. - 2003. - Вип. 5. - C. 437.
 13. Юсова Н.  Перша нарада з питань етногенезу і створення спеціальної комісії з проблематики походження народів у контексті актуалізації етногенетичних досліджень в СРСР (кінець 1930-х рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 356-369.
 14. Юсова Н.  ПИТАННЯ „СПІЛЬНОРУСЬКОСТІ” КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ДИСКУСІЇ З ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОГЕНЕЗУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ГАЛИЧИНИ ТА ЕМІГРАЦІЇ ПОЧАТКУ 30-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 12. - C. 295-320.
 15. Юсова Н.  Підготовчі засідання до міждисциплінарної дискусії з методології етногенетичних досліджень «у світлі сталінського вчення про мову і націю» // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 338-345.
 16. Юсова Н.  Рецензія В. Данилевича на монографію О. Преснякова „утворення великоруської держави” (1918 р.) // Український історичний збірник. - 2005. - 8. - C. 411-428.
 17. Юсова Н.  Участь Костя Гуслистого в розробці концепції „давньоруської народності” // Український історичний збірник. - 2004. - 6. - C. 403-416.
 18. Юсова Н.М. , Юсов С. Л. Проблема „приєднання" України до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х - першої половини 40-х рр. // Український історичний журнал. - 2004. - № 5. - C. 96-121.
 19. Юсова Н.М.  "У світлі сталінських творів з питань мовознавства": актуалізація етногенетичних процесів у СРСР на почакту 1950-х рр. // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 113-138.
 20. Юсова Н.М.  Генеза концепту “давньоруська народність” у радянській історичній науці // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 65-85.
 21. Юсова Н.М.  Започаткування в СРСР досліджень із проблем східнослов'янського етногенезу (кінець 1930-х – початок 1940-х рр.) // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 145-159.
 22. Юсова Н.М.  Ідейна й термінологічна генеалогія поняття "давньоруська народність" // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 101-129.
 23. Юсова Н.М.  Питання києво-руської спадщини та Етногенезу слов'янських народів у працях О. Преснякова // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 11. - C. 96–123.
 24. Юсова Наталія  Олексій Шахматов як фундатор концепції давньоруської народності // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 18. - C. 164-180.
 25. Юсова Наталія  Питання щодо “спільноруськості” Київської Русі у доробку Мирона Кордуби // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 383-401.
 26. Юсова Наталія  Розробка теоретичних проблем етногенезу Серафимом Володимировичем Юшковим (1940-і рр.) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 105.
 27. Юсова Наталія  Теоретичні засади етногенетики та постановка питання про давньоруську народність у працях о. Удальцова першої половини 1940-х рр // Український історичний збірник. - 2006. - 9. - C. 410-420.
 28. Юсова Наталія  ЯК «СКРЕСАЄ КРИГА» НАД «ИСКАЖЕННЫМИ» ДИСКУРСАМИ «ПРОФЕСІОНАЛІВ» // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 444–470.
 29. Юсова Наталья  Внедрение концепции древнерусской народности в научный обиход: вклад Л.В.Черепнина // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - 17. - C. 39-67.
 30. Юсова Наталья  Письма В.Мавродина к К.Гуслистому как источник по изучению интеллектуальной биографии и социокультурной среды 1930-первой половины 1960-х гг. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 214.
 31. Юсова Наталя  "Проблема давньоруської народності" в праці В.В. Мавродіна "Образование Древнерусского государства" (1945 р.) // RUTHENICA. - 2002. - 1. - C. 152-163.
 32. Юсова Наталя  Концепт давньоруської народності: умови актуалізації в Україні // Ейдос. - 2006. - 2. - C. 352-380.
 33. Юсова Наталя  Погляди істориків УРСР 30-х - початку 40-х років на етнічні процеси в історії східних слов'ян доби Київської Русі // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 101-111.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2002. Юсова Н. Наукова діяльність Костя Гуслистого в останні роки роботи в інституті історії АН УРСР (1949 - 1952 рр.) : сборник научных трудов / Н. Юсова // Український історичний збірник 2002. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. - Вип. 5. - С. 437-447
 2. 2003. Юсова Н. "Давньоруська народність": один із перших поглядів на проблему : материалы временных коллективов / Н. Юсова // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Історія : Зб. наук. ст. - Чернівці : Рута, 2003. - Ч. 1. - С. 30-37
 3. 2003. Юсова Н. Винокур Іон Срулевич (Ізраілевич) : справочное издание / Н. Юсова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 56
 4. 2003. Юсова Н. Данилюк Юрій Зіновійович : справочное издание / Н. Юсова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 92
 5. 2003. Юсова Н. Зміна акцентів в українській радянській медієвістиці на проблему приєднання України до Росії (кінця 30-х - 1-ї пол. 40-х рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / Н. Юсова // Проблеми історії України: Факти, судження , пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 9. - С. 372-396
 6. 2003. Юсова Н. Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії: від "абсолютного зла" до "безумовного блага" / Н. Юсова // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2003. - N1/4. - С. 98-105
 7. 2003. Юсова Н. Перегляд концепції М.С. Грушевського про етнічну належність та історико-культурну спадщину Київської Русі в 30 - 40-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / Н. Юсова // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 22-23. - С. 237-264
 8. 2004. Юсова Н.М. Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і перша половина 1940-х рр. : Дис... канд. іст. наук № 07.00.06 / Н.М. Юсова , 2004. - 228 с.
 9. 2004. Юсова Н. Від розробки концепції "давньоруської народності" до легітимації терміна "воз'єднання" України з Росією: друга пол. 40-х - поч. 50-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / Н. Юсова // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 14. - С. 413-440
 10. 2004. Юсова Н. Внесок М.Л. Рубінштейна у формування радянської концепції історії України : сборник научных трудов / Н. Юсова // Проблеми історії України: Факти судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 11. - С. 225-273
 11. 2004. Юсова Н. Возз'єднання українських земельі актуалізація проблем походження української народності в українській радянській історіографії: 1939 - 1947 рр. (В світлі нових архівних джерел) : монография / Н. Юсова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 2. - С. 174-208
 12. 2004. Юсова Н. Володимир Мавродін та генезис концепції давньоруської народності в радянській історіографії: кінець 1930-х - початок 1940-х рр. : монография / Н. Юсова // Український історичний збірник . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 7. - С. 447-458
 13. 2004. Юсова Н. Питання "спільноруськості" Київської Русі в дискусії з проблеми українського націогенезу в українському середовищі Галичини та еміграції початку 30-х рр. ХХ ст. : монография / Н. Юсова // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 12. - С. 295-320
 14. 2004. Юсова Н. Питання щодо "спільноруськості" Київської Русі у доробку Мирона Кордуби : монография / Н. Юсова // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 4. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 383-401
 15. 2004. Юсова Н. Участь Костя Гуслистого в розробці концепції "давньоруської народності" : сборник научных трудов / Н. Юсова // Український історичний збірник 2003. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 6. - С. 403-416
 16. 2004. Юсова Н.М. Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і - перша половина 1940-х рр. : Автореф. дис... канд. іст. наук № 07.00.06 / Н.М. Юсова, 2004. - 21 с.
 17. 2004. Юсова Н.М. Проблема "приєднання" України до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х - першої половини 40-х рр. / Н.М. Юсова, С.Л. Юсов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N5. - С. 96-121
 18. 2004. Юсова Н.Н. Запретительные (ограничительные) меры в отношении литовской и украинской печати в ХІХ в.: сходства и отличия : монография / Н.Н. Юсова, С.Н. Блащук // "Исторический путь Литовской письменности" : Тезисы Международной научной конференции 4-6 ноября 2004 г. - Москва, 2004. - С. 57-61
 19. 2005. Юсова Н. Володимир Пічета і генезис концепції давньоруської народності : монография / Н. Юсова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 381-403
 20. 2005. Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) : Монограф. / Н. Юсова, 2005. - 545 с.
 21. 2005. Юсова Н. З історії ідейних змагань за києво-руську спадщину (Проблема "спільноруськості" в дискусії з українського націогенезу початку 30-х рр. ХХ ст.) : монография / Н. Юсова // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука (Матеріали круглого столу, проведеного в Інституті історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народження М.О. Максимовича. - С. 312-370
 22. 2005. Юсова Н. Рецензія : сборник научных трудов / Н. Юсова // Український історичний збірник 2005. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 392-410
 23. 2005. Юсова Н. Розробка теоретичних проблем етногенезу Серафимом Володимировичем Юшковим (1940-і рр.) : монография / Н. Юсова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 142-171
 24. 2005. Юсова Н.М. Започаткування в СРСР досліджень із проблем східнослов'янського етногенезу (кінець 1930-х - початок 1940-х рр.) / Н.М. Юсова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 145-159
 25. 2006. Юсова Н. "Давньоруська народність": зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті перша половина 1940-х рр.) : монография / Н. Юсова, 2006. - 620 с.
 26. 2006. Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в працях В.Мавродіна: від виникнення ідеї до розгорнутої постановки проблеми : монография / Н. Юсова // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 249-266
 27. 2006. Юсова Н. Письма В.Мавродина к К.Гуслистому как источник по изучению интеллектуальной биографии социокультурной среды 1930 - первой половины 1960-х гг. : сборник научных трудов / Н. Юсова // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. 1. - С. 214-251
 28. 2006. Юсова Н. Становлення радянської етногенетики(в світлі глотогонічної теорії М.Марра) : монография / Н. Юсова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 168-189
 29. 2006. Юсова Н. Теоретичні засади етногенетики та постановка питання про давньоруську народність у працях О.Удальцова першої половини 1940-х рр. : монография / Н. Юсова // Український історичний збірник 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 9. - С. 410-420
 30. 2006. Юсова Н. Участь Серафима Юшкова в організації і координації досліджень з проблем етногенезу східних слов'ян (початок 1940-х рр.) : монография / Н. Юсова // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 527-532
 31. 2006. Юсова Н.М. Ідейна й термінологічна генеалогія поняття "давньоруська народність" / Н.М. Юсова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N4. - С. 101-129
 32. 2006. Юсова Н.М. Питання києво-руської спадщини та етногенезу слов'янських народів у працях О.Преснякова : монография / Н.М. Юсова // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 96-123
 33. 2006. Юсова Н.Н. Вопросы древнерусской народности в работах Л.В. Черепнина : монография / Н.Н. Юсова // Rossica antiqua 2006 : исследования и материалы. - СПб. : С.-Петерб. ун-та, 2006. - С. 93-110
 34. 2006. Юсова Н.Н. Легитимация понятия "древнерусская народность" в полемике советских историков конца 1940-х - начала 1950-х годов : научное издание / Н.Н. Юсова // Историк в меняющемся пространстве российской культуры : Сборник статей / Гл. ред. Н.Н. Алеврас. - Челябинск : Каменный пояс, 2006. - С. 77-87
 35. 2006. Юсова Ю. Концепт давньоруської народності: умови актуалізації в Україні : монография / Ю. Юсова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 352-380
 36. 2006-2007. Юсова Н. "Давньоруська народність": неоднозначність термінологічного трактування : монография / Н. Юсова // Україна: культурна спадщина, національна свідоість, державність : Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Крикун. - Л. : Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2006-2007. - Вип. 15 : CONFRATERNITAS. Ювілейний зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. - С. 62-72
 37. 2007. Юсова Н. Академік Володимир Пічета та генензис концепції давньоруської народності : монография / Н. Юсова // Российские и славянские исследования : науч. сб. - Минск : БГУ, 2007. - Вып. 2. - С. 19-32
 38. 2007. Юсова Н. Внедрение концепции древнерусской народности в научный обиход: вклад Л.В. Черепнина : монография / Н. Юсова // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 39-66
 39. 2007. Юсова Н. Легитимация понятия "древнерусская народность" : монография / Н. Юсова // Общественно-политическая мысль в России и новации. : Сб. матер. всероссийской научно-практ. конф. Ижевск 24-25 октября 2006 г. - Ижевск : Удмуртский университет, 2007. - Т. 1. : Средневековая Русь: проблемы идентичности. - С. 50-66
 40. 2007. Юсова Н. Підготовчі засідання до міждисциплінарної дискусії з методології етногенетичних досліджень "у світлі сталінського вчення про мову і націю" : монография / Н. Юсова // Український історичний збірник 2007. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 10. - С. 338-345
 41. 2007. Юсова Н.М. "У світлі сталінських творів із питань мовознавства": актуалізація етногенетичних досліджень у СРСР на початку 1950-х рр. / Н.М. Юсова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N3. - С. 113-138
 42. 2008. Юсов С. "Найменше зло" чи все ж "безумовне благо"? (До проблеми змінення в 1930-х рр. оцінки приєднання України до Росії) : сборник научных трудов / С. Юсов, Н. Юсова // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 19. - С. 393-409
 43. 2008. Юсова Н. Олексій Шахматов як фундатор концепції давньоруської народності : монография / Н. Юсова // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. - С. 164-180
 44. 2008. Юсова Н.М. Перша нарада з питань етногенезу і створення спеціальної комісії з проблематики походження народів у контексті актуалізації етногенетичних досліджень в СРСР (кінець 1930-х рр.) : монография / Н.М. Юсова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету : Історичні науки / Відп. ред. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. - Т. 18 : На пошану професора В.С. Степанкова. - С. 134-149
 45. 2008. ЮсоваЮсова Н.Н. Н.Н. Письма Владимира Васильевича Мавродина: предварительные заметки к реконструкции эпистолярного наследия : сборник научных трудов / Н.Н. Н.Н. ЮсоваЮсова; Н.Н. Юсова; С.Л. Юсов // Проблемы отечественной истории : Источники, историография, исследования. Зб. науч. ст. / Отв. ред. М.В. Друзин. - СПб.; К.; Минск : Нестор-История, 2008
 46. 2009. Юсов С. Дискусія в науковому середовищі УРСР з проблематики етногенезу східних слов'ян і давньоруської народності (1951 р.): між наукою і ідеологією : сборник научных трудов / С. Юсов, Н. Юсова // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 350-361
 47. 2009. Юсов С. Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР у другій половині 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень) : сборник научных трудов / С. Юсов, Н. Юсова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 1. - С. 235-251
 48. 2009. Юсова Н. Міркування Мирона Кордуби стосовно часу й обставин утворення української народності : сборник научных трудов / Н. Юсова // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М. Котляр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 197-215
 49. 2011. Юсов С. Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР за ідеологічних умов другої половини 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень). (Продовження, початок див. вип. 15, ч. 1) : сборник научных трудов / С. Юсов, Н. Юсова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 16. - С. 219-231