ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ВЕРМЕНИЧ ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000051

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Верменич Ярослава Володимирівна
Варіанти імені
Vermenych; Верменич
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ 
Посадазавідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор (2013)
Наукові
зацікавлення
теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики, історична урбаністика, локальна історія та мікроісторія, кордони та пограниччя
E-mailverrosla@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 18 18
Дата та місце
народження
1 травня 1967 р., м. Київ
Докторська
дисертація
"Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми" (наук. конс. – акад. НАН України П.Т.Тронько). Захищена в Інституті історії України у 2005 р.
Кандидатська
дисертація
"Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми" (науковий керівник – д.і.н. Ю.І.Терещенко). Захищена у Київському державному університеті ім. Т.Шевченка у 1993 р.
Освіта1988 закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту культури, диплом з відзнакою
Професійна
діяльність
2012–

завідувач відділу історичної регіоналістики

2010–2012

завідувач сектору теоретико-меодологічних проблем історичної регіоналістики

2005–2010

провідний науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України

2002–

секретар, член, заступник голови експертної ради з історичних наук ВАК (ДАК) України

1995–2005

старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України

1993–1995

науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
вчених рад
    

член Вченої ради Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
    

член спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 •     
 • член редколегії збірника "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики"

 •     
 • член редколегії збірника "Проблеми історії України: факти, судження, пошуки"

 •     
 • член редколегії збірника "Генеалогія"

 •     
 • член редколегії збірника "Історико-географічні дослідження в Україні"

 •     
 • член Постійної комісії за науковими напрямами при Секції суспільно-гуманітарних наук НАН України

 •     
 • член Експертної ради з історичних наук ДАК МОН України

 •     
 • головний редактор наукового збірника для молодих учених "Український історичний збірник"

 •     
 • відповідальний редактор збірника наукових статей "Регіональна історія України"

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2000–2001
 • Стипендія Президента України

  Премії та нагороди
 • 2011
 • Заслужений діяч науки і техніки України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Регіональна інтеграція в умовах глобалізації: теорії та сучасні реалії / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 351 с.

  2. Регіональна аналітика в Україні: сучасні дискурси соціогуманітаристики. Аналітична записка / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 110 с.

  3. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України. - К.: Інститут історії України НАН України, 2018. – 369 с.

  4. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 356 с.

  5. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 482 с.

  6. Простір у науці і Людина у науковому просторі. - К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 76 с.

  7. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір - К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 69 с.

  8. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ – ХХІ ст. - К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 182 с. Співавт. О.В.Андрощук

  9. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ – ХХІ ст. – К., 2014. – 182 с. ( у співавт. з О.В.Андрощуком)

  10. Історична регіоналістика: Навчальний посібник / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014. – 412с.

  11. Историческая лимология: проблемы концептуализации. – LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 8 др.арк.

  12. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012.

  13. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011.

  14. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. Ч.2. - К., 2009.

  15. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. Ч.1. - К., 2009.

  16. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. – К., 2003. – 516 с.

  Статті

  17. Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917 – 2017 рр. // Український історичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 104-128.

  18. Історична регіоналістика: нові парадигмальні орієнтири // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 138-162.

  19. Концептуалізація теорії й історії погранич в сучасних наукових дискурсах // Регіональна історія України. Збірник наукових праць / Гол. редактор В. Смолій, відповід. редактор Я. Верменич. – Вип. 9. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 15-42.

  20. Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 108-134.

  21. Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 108-134.

  22. Статус Автономної Республіки Крим у складі України: переваги і вади // Крим від античності до сьогодення. Історичні студії. – К., 2014. – С. 613-623.

  23. Регионализм в Украине как культурный феномен // Известия РАН. Серия географическая. – 2014. – № 1. – С. 28-35.

  24. Регионализм в Украине как культурный феномен // Известия РАН. Серия географическая. – 2014. – № 1. – С. 28-35.

  25. Просторове моделювання історії: зміна парадигм // Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т.1. – К., 2014. – С. 16-53.

  26. Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці // Регіональна історія України. Збірник наукових праць / Гол. редактор В. Смолій, відповід. редактор Я. Верменич – Вип. 8. – К., 2014. – С. 19-54.

  27. Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Український історичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 4-23.

  28. Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір // Регіональна історія України, – 2012. – Вип. 6. – С. 67-90.

  29. Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів // Український історичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 110-130.

  30. Локальность в системе понятий исторической науки // Российская история. – 2011. – № 6. – С. 166-172.

  31. Регіоналізація соціокультурного простору в категоріальному вимірі // Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України, професора В.А.Смолія. – К., 2010. – С. 23-41.

  32. Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень // Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 156-169.

  Науково-популярні публікації

  33. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. – К., 2015. – 69 с.

  Література
  1. Указ Президента України №845/2011 від 23 серпня 2011 р. "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці незалежності України"
  2. Інститут історії України НАН України. 1936-2006. – К., 2006. – С.499.
  3. Бібліографія основних праць Інституту історії України НАН України. – К., 2002. – С.57.
  4. Вчені інституту історії України НАН України. Біобібліографічний довідник. – К., 1998. – С. 33-34

  ВЕРМЕНИЧ Ярослава Володимирівна (01.05.1967, м. Київ) - дослідниця проблем історичної регіоналістики України, історії та культури України ХХ ст., теорії та методології історичних досліджень. 1988 закінчила бібліотечний фак-т Київ. держ. ін-ту культури, 1993 - аспірантуру Київ. держ. пед. ін-ту іноземних мов по каф. історії України. Канд. дис. "Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми" (1993, наук. кер. - д. і. н. Ю. І. Терещенко). 1993-95 - н. с., 1995-2005 - с. н. с., з 2005 - пров. н. с. відділу регіональних проблем історії України Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. "Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми" (2005, науковий консультант - акад. НАН України П. Т. Тронько). 2000-2001 - відзначена стипендією Президента України для молодих учених. З жовтня 2002 - секретар, з жовтня 2004 - член експертної ради з іст. наук ВАК України. З 2006 - керівник Центру теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. Автор понад 100 наукових праць. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2005).


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
  3. АЛУПКА
  4. АЛУШТА
  5. АЛЧЕВСЬК
  6. АНАНЬЇВ
  7. АНТРАЦИТ
  8. АРБУЗИНКА
  9. АРМЯНСЬК (Армянський Базар)
  10. АРТЕМІВСЬК (Бахмут)
  11. АРТЕМІВСЬКА ОКРУГА
  12. БАЛТА
  13. БАХМАЧ
  14. БЕРДИЧІВ
  15. БЕРДИЧІВСЬКА ОКРУГА
  16. БЕРЕЗНА
  17. БЕРЕЗНЕГУВАТЕ
  18. БЕРЕСТЕЙСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
  19. БІБЛІОТЕКИ
  20. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
  21. БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОКРУГА
  22. БОБРОВИЦЯ
  23. БОЛГРАД
  24. БОРЗНА
  25. ВАРВА
  26. ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА
  27. ВИЛКОВЕ
  28. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
  29. ВІННИЦЬКА ОКРУГА
  30. ВОЗНЕСЕНСЬК
  31. ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
  32. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
  33. ВОЛИНСЬКА ОКРУГА
  34. ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
  35. ВОЛИНСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
  36. "ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ"
  37. ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ
  38. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ВІДТВОРЕННЯ ВИДАТНИХ ПАМ'ЯТОК ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
  39. ГАЗЕТА
  40. "ГАРТ"
  41. ГЛУХІВСЬКА ОКРУГА
  42. ДІГТЯРІ
  43. ДМИТРІВКА
  44. ДНІПРОВІ ПОРОГИ
  45. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК
  46. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
  47. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОКРУГА
  48. ДОБРЯНКА
  49. ДОНЕЦЬКА ГУБЕРНІЯ
  50. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
  51. ЄВРОРЕГІОН
  52. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
  53. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
  54. ЗАПОРІЗЬКА ГУБЕРНІЯ
  55. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
  56. ЗАПОРІЗЬКА ОКРУГА
  57. ЗАХІДНА УКРАЇНА, як термін
  58. ЗЕМЛЯ, як термін
  59. ЗІНОВ'ЄВСЬКА ОКРУГА
  60. ЗМІЇВ
  61. ЗМІЇНИЙ о–в
  62. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
  63. ІЗМАЇЛ
  64. ІЗЮМСЬКА ОКРУГА
  65. ІЗЯСЛАВ
  66. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН
  67. ІСТОРИЧНЕ МІСТО, термін
  68. ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
  69. "ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
  70. ІЧНЯ
  71. КАМ'ЯНЕЦЬКА ОКРУГА
  72. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУГА
  73. КАНІВ
  74. КИЇВ
  75. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
  76. КИЇВСЬКА ОКРУГА
  77. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
  78. КОДИМА
  79. КОНОТОПСЬКА ОКРУГА
  80. КОРОСТЕНСЬКА ОКРУГА
  81. КРАСНОГРАД
  82. КРАСНОКУТСЬК
  83. КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУБЕРНІЯ
  84. КРЕМЕНЧУЦЬКА ОКРУГА
  85. КРИВИЙ РІГ
  86. КРИВОРІЗЬКА ОКРУГА
  87. КУП'ЯНСЬК
  88. КУП'ЯНСЬКА ОКРУГА
  89. ЛАНДШАФТ, історико-географічне поняття
  90. ЛІВАДІЯ
  91. ЛУБЕНСЬКА ОКРУГА
  92. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
  93. ЛУГАНСЬКА ОКРУГА
  94. ЛУКІВ
  95. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
  96. ЛЮБЕШІВ
  97. ЛЮБОТИН
  98. МАКАРІВ
  99. МАРІУПОЛЬСЬКА ОКРУГА
  100. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУГА
  101. МЕНА
  102. МЕРЕФА
  103. МИКОЛАЇВ
  104. МИКОЛАЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
  105. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
  106. МИКОЛАЇВСЬКА ОКРУГА
  107. МИКОЛАЇВСЬКЕ І СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ГУБЕРНАТОРСТВО
  108. МІСТЕЧКО
  109. МІСТО-ГЕРОЙ
  110. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУГА
  111. МОГИЛІВСЬКА ОКРУГА
  112. Молдавська АРСР
  113. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ
  114. НАЦІОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ
  115. НЕНАСИТЕЦЬКИЙ ПОРІГ, Ненаситець, Ревучий, Розбійник, Дід
  116. НІЖИН
  117. НІЖИНСЬКА ОКРУГА
  118. НОВА ОДЕСА
  119. НОВА ПРАГА
  120. НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
  121. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА ОКРУГА
  122. НОВОУКРАЇНКА
  123. НОСІВКА
  124. ОБЛАСТЬ
  125. ОБУХІВ
  126. Овідіополь
  127. ОДЕСА
  128. ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
  129. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
  130. ОДЕСЬКА ОКРУГА
  131. ОЛЕКСАНДРІЯ
  132. ОСТЕР
  133. ОЧАКІВ
  134. ПАВЛОГРАД
  135. ПЕРВОМАЙСЬК
  136. ПЕРВОМАЙСЬКА ОКРУГА
  137. ПІНСЬК
  138. ПОЛІСЬКА РОЗМЕЖУВАЛЬНА ЛІНІЯ
  139. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
  140. ПОЛТАВСЬКА ОКРУГА
  141. ПРИЛУКИ
  142. ПРИЛУЦЬКА ОКРУГА
  143. ПРОСКУРІВСЬКА ОКРУГА
  144. РАДОМИШЛЬ
  145. РАЙОН
  146. РЕГІОН
  147. РЕГІОНАЛІЗМ
  148. РЕГІОНАЛІСТИКА ІСТОРИЧНА
  149. РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  150. РЕГІОНАЛЬНА НАУКА
  151. РЕНІ
  152. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
  153. РІПКИ, смт Чернігівської обл.
  154. РОМЕНСЬКА ОКРУГА
  155. САВРАНЬ , смт Одеської обл.
  156. СЕВАСТОПОЛЬ, місто АРК
  157. СЕДНІВ, смт Чернігівської обл.
  158. СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ
  159. СЕМЕНІВКА , місто Чернігівської обл.
  160. СКЛЯРЕНКО Євген Михайлович
  161. СОСНИЦЯ, смт Чернігівської обл.
  162. СОССА Ростислав Іванович
  163. СТАЛІНСЬКА ОКРУГА
  164. СТАРОБІЛЬСЬКА ОКРУГА
  165. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
  166. СУМСЬКА ОКРУГА
  167. ТАГАНРОЗЬКА ОКРУГА
  168. ТАТАРБУНАРИ , місто Одеської обл.
  169. ТРОНЬКО Петро Тимофійович
  170. ТУЛЬЧИНСЬКА ОКРУГА
  171. УКРАЇНОЗНАВСТВО
  172. Уманська округа
  173. УРБАНІСТИКА ІСТОРИЧНА
  174. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
  175. ХАРКІВСЬКА ОКРУГА
  176. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
  177. ХЕРСОНСЬКА ОКРУГА
  178. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
  179. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
  180. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
  181. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
  182. ЧЕРНІГІВСЬКА ОКРУГА
  183. ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУГА
  184. ШЕПЕТІВСЬКА ОКРУГА

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1997) Верменич Я. В. Початки національної історичної науки : Київські центри ре-гіональних досліджень у 50–70-х рр. XIX ст.
  2. (2001) Верменич Я. Історичні зошити. Історична регіоналістика в Україні: спроба концептуального аналізу   
  3. (2001) Верменич Я. В. Історична регіоналістика в Україні : Спроба концептуального аналізу.
  4. (2003) Верменич Я. В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні   
  5. (2008) Верменич Я.В. Територіальна організація в Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри
  6. (2009) Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України : еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. Ч. 1
  7. (2009) Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України : еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. Ч. 2
  8. (2010) Верменич Я. В., Дмитрук В. I., Архипова С. І. Міська історія України : проблеми початкового датування   
  9. (2011) Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні : теорія містознавства і методика літочислення   
  10. (2012) Верменич Я. В. Локальна історія як науковий напрям : традиції й інновації
  11. (2013) Верменич Я. Историческая лимология : проблемы концептуализации
  12. (2014) Верменич Я. В. Історична регіоналістика : навчальний посібник
  13. (2014) Верменич Я. В., Андрощук О. В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст.   
  14. (2015) Верменич Я. В. Простір у науці і Людина у науковому просторі   
  15. (2015) Верменич Я. В. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір: науково-популярне видання (2015)   
  16. (2016) Верменич Я. В. Пошук моделей консолідації української нації на рубежі ХІХ і ХХ століть: погляд з понад сторічної відстані : Аналітична доповідь   
  17. (2017) Верменич Я. В. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ – початку ХХ ст.   
  18. (2018) Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні: сучасні дискурси соціогуманітаристики : Аналітична записка   
  19. (2018) Верменич Я. В. Регіональна інтеграція в умовах глобалізації: теорії та сучасні реалії   
  20. (2018) Верменич Я. В. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України   
  21. (2018) Удод О., Верменич Я., Ковалевська О., Ясь О. Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Верменич Я. В. , Водотика Т. С. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 227.
  2. Верменич Я. В. , Добко Т. В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)" // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 217.
  3. Верменич Я. В.  Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 108 .
  4. Верменич Я. В.  Історична регіоналістика: нові парадигмальні орієнтири // Український історичний журнал. - 2016. - № 2. - C. 138.
  5. Верменич Я. В.  Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917–2017 рр. // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 104.
  6. Верменич Я. В.  Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - C. 4.
  7. Верменич Я. В.  Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 156-169.
  8. Верменич Я. В.  Територіальна управлінська система в Україні: теоретико-методологічні проблеми оптимізації // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - C. 177-189.
  9. Верменич Я.  Асоціація історичного районознавства: наукові здобутки і доля спадщини // Краєзнавство. - 2000. - 1. - C. 31-38.
  10. Верменич Я.  Геокультурний підхід в історичній регіоналістиці та суспільній географії // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2012. - 12. - C. 27-41.
  11. Верменич Я.  Геокультурний підхід в історичній регіоналістиці та суспільній географії // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2012. - Чис. 12. - C. 27.
  12. Верменич Я.  Життя і смерть Данила Щербаківського // Український історичний збірник. - 1997. - 1. - C. 245-269.
  13. Верменич Я.  Історико-краєзнавчі дослідження в діяльності південно-західного відділу російського географічного товариства (1873–1876 pp.) // Краєзнавство. - 1999. - 1. - C. 84-89.
  14. Верменич Я.  Історична регіоналістика VS краєзнавство: маркери дослідження мереж соціальної взаємодії в часі та просторі // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 4.
  15. Верменич Я.  Моделі економічного районування в Україні: уроки радянського досвіду // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. - 2007. - 12. - C. 102-118.
  16. Верменич Я.  НАЦІОНАЛЬНА РЕФОРМА 20-30-х рр. В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ, ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ, УРОКИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 210-224.
  17. Верменич Я.  П. Чубинський як дослідник національної правової культури України // Український історичний збірник. - 2000. - 3. - C. 189-202.
  18. Верменич Я.  Проблеми дефініції і генезизу міста у науковій спадщині М. Вебера // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2009. - 11. - C. 7-18.
  19. Верменич Я.  Регіоналізація України в українознавстві XIX ст. // Український історичний збірник. - 2003. - Вип. 5. - C. 383.
  20. Верменич Я.  Регіоналізація України в українознавстві ХІХ ст. // Український історичний збірник. - 2003. - 5. - C. 383-403.
  21. Верменич Я.  РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УРСР У 20-30-х рр.: ПРОРАХУНКИ Й УРОКИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 82-92.
  22. Верменич Я.  Роль історико-географічних досліджень у становленні регіоналістики // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2006. - 9. - C. 5-20.
  23. Верменич Я.  Суверенітет vs імперія: методологія осмислення неспівмірності української і російської "кордонних стратегій" // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 35.
  24. Верменич Я.  Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 253-268.
  25. Верменич Я.  Фактор порубіжності в історичній регіоналістиці: пошуки відповідей на виклики сучасності // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12. - C. 83.
  26. Верменич Я.В.  Діяльність Комісії ЦК КП(б)У по виданню творів В.І.Леніна українською мовою // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 98-104.
  27. Верменич Я.В.  Еволюція адміністративно- територіального устрою в Україні: проблеми концептуалізації // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 114-145.
  28. Верменич Я.В.  Історична регіоналістика в Україні (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2002. - № 2. - C. 3-26.
  29. Верменич Я.В.  Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 3-21.
  30. Верменич Я.В.  Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал. - 2002. - № 6. - C. 3-21.
  31. Верменич Я.В.  Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Український історичний журнал. - 2013. - C. 4-23.
  32. Верменич Я.В.  Національна політика більшовиків і опозиція: підґрунтя маневрів навколо українізації 20-30-х рр. ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - 2005. - 31. - C. 34-45.
  33. Верменич Я.В.  Роль М.С.Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 92-101.
  34. Верменич Я.В.  Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів // Український історичний журнал. - 2011. - № 5. - C. 110-130.
  35. Верменич Я.В.  Суб'єктивні межі й об'єктивні можливості історичного краєзнавства: деякі міркування щодо шляхів осмислення місцевої історії // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 129-144.
  36. Верменич Я.В.  Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 21-38.
  37. Верменич Я.В.  Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал. - 2012. - № 5. - C. 109-119.
  38. Верменич Я.В.  Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 215-217.
  39. Верменич Ярослава  Географія, хорографія і хорологія: етапи становлення й концептуалізації // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2007. - 10. - C. 7-16.
  40. Верменич Ярослава  Запорозьке козацтво як об'єкт наукових зацікавлень Д.І.Яворницького // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 304.
  41. Верменич Ярослава  Історична лімологія: проблеми концептуалізації // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2011. - 5. - C. 29-48.
  42. Верменич Ярослава  Історична локалістика у пошуках дослідницького об'єкта: міська і сільська історії // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2010. - 4. - C. 7-26.
  43. Верменич Ярослава  Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 9-38.
  44. Верменич Ярослава  Історична регіоналістика і краєзнавство: діалектика співвідношення // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 29-47.
  45. Верменич Ярослава  Історична складова регіональної науки: методологічний аспект // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 100-109.
  46. Верменич Ярослава  Історія ідей та криза історизму // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 24-27.
  47. Верменич Ярослава  Конструювання ідентичностей: роль інтелектуальної еліти України у творенні моделей регіонального розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 246-260.
  48. Верменич Ярослава  Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації // Регіональна історія України. - 2009. - 3. - C. 9-40.
  49. Верменич Ярослава  Методичний інструментарій історичного краєзнавства в Україні (XIX — початок XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 216-223.
  50. Верменич Ярослава  Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 13-28.
  51. Верменич Ярослава  Образ давньоруськго міста у науковій спадщині Михайла Брайчевського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 59.
  52. Верменич Ярослава  Парадигми "оновлення" в історичній науці: новий регіоналізм // Ейдос. - 2006. - 2. - C. 198-216.
  53. Верменич Ярослава  Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 67-90.
  54. Верменич Ярослава  Поняття "регіональна історіографія" в сучасному українознавстві: зміст, структура, дослідницькі методи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 112-120.
  55. Верменич Ярослава  Поняття «регіональна історія» як структурна модель територіальних досліджень // Регіональна історія України. - 2008. - 2. - C. 9.
  56. Верменич Ярослава  Становлення регіонального напряму в українській історіографії: від М.Костомарова до М.Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 344.
  57. Дмитрієнко Марія , Верменич Ярослава Щире слово про академіка Петра Тимофійовича Тронька. Штрихи до портрета видатної особи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 7.
  58. Тронько Петро , Верменич Ярослава Дослідження історії міст і сіл в історичному краєзнавстві України: здобутки і проблеми // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 14-29.
  59. Тронько Петро , Верменич Ярослава Дослідження історії міст і сіл в історичному краєзнавстві України: здобутки і проблеми // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 14.
  60. Тронько Петро , Верменич Ярослава Історичне місто як культурна цінність і об’єкт пам’яткоохорони // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 171-183.
  61. Тронько Петро , Верменич Ярослава Історичні міста в системі пам'яткоохо-ронної діяльності та регіонально-історичних досліджень // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 4. - C. 355-369.
  62. Тронько Петро , Верменич Ярослава Типи і ознаки історичного міста: проблеми дослідження і охорони спадщини // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 397-408.
  63. Тронько Петро , Верменич Ярослава Типи і ознаки історичного міста: проблеми дослідження і охорони спадщини // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 397-408.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1995. Нагорна Л.П. Мовна політика і національна самосвідомість: уроки минулого і сьогодення : монография / Л.П. Нагорна, Я.В. Верменич // Національна культура в сучасній Україні. - К. : Асоц. "Україно", 1995. - С. 261-279
  2. 2002. Верменич Я. Регіоналізація України в українознавстві ХІХ ст. : сборник научных трудов / Я. Верменич // Український історичний збірник 2002. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. - Вип. 5. - С. 383-403
  3. 2003. Верменич Я. "Українізація" 20-х - 30-х рр. ХХ ст.: зміст та основні напрямки : сборник научных трудов / Я. Верменич, В. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 4-15
  4. 2003. Верменич Я. Модзалевський Вадим Львович : справочное издание / Я. Верменич // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 227-228
  5. 2003. Верменич Я. Нагорна Лариса Панасівна : справочное издание / Я. Верменич // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 232
  6. 2003. Верменич Я. Образ давньоруського міста у науковій спадщині Михайла Брайчевського : сборник научных трудов / Я. Верменич // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 1. - С. 59-70
  7. 2003. Верменич Я. Регіон у понятійно-термінологічній системі історичної регіоналістики : сборник научных трудов / Я. Верменич // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 319-329
  8. 2003. Верменич Я. Скляренко Євген Михайлович : справочное издание / Я. Верменич // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 290-291
  9. 2003. Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні : монография / Я. Верменич, 2003. - 516 с.
  10. 2003. Верменич Я. Щербаківський Данило Михайлович : справочное издание / Я. Верменич // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 367-368
  11. 2003. Верменич Я.В. Прцеси інституціоналізації краєзнавства в Україні 20 - 30-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / Я.В. Верменич // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 22-23. - С. 31-50
  12. 2004. Верменич Я. Історична регіоналістика і краєзнавство: діалектика співвідношення : сборник научных трудов / Я. Верменич // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 29-47
  13. 2004. Верменич Я. Концептуалізація історичної регіоналістики в системі соціогуманітарного знання : сборник научных трудов / Я. Верменич // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 340-378
  14. 2004. Верменич Я. Місто як категорія урбаністики : научное издание / Я. Верменич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 25. : З непереможною правдою життя: Зб. наук. пр. на пошану Є. М. Скляренка. - С. 322-332
  15. 2004. Верменич Я. Національна реформа 20 - 30-х рр. в Україні: підсумки, політичні наслідки, уроки : сборник научных трудов / Я. Верменич // Проблеми історії України: Факти судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 11. - С. 210-224
  16. 2004. Верменич Я. Реформування адміністративно-територіального устрою УРСР у 20 - 30-х рр.: прорахунки й уроки : сборник научных трудов / Я. Верменич // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 10. - С. 82-92
  17. 2004. Верменич Я. Становлення інформаційної системи та інфраструктури регіоналістики в Україні кінця ХVІІІ - ХІХ ст. : сборник научных трудов / Я. Верменич // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 14. - С. 227-249
  18. 2004. Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні : монография / Я. Верменич // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : Збірник наукових статей. - Чернівці : Рута, 2004. - Ч.2. - С. 376-380
  19. 2004. Верменич Я.В. Історичні витоки територіальних проблем в україно-польських відносинах : монография / Я.В. Верменич // Істоія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. статей. - Кам'янець-Подільський; К.; Хмельницький : Абетка-НОВА, 2004. - Вип. 28 : До 60-річчя визволення України. - С. 486-496
  20. 2004. Верменич Я.В. Пізнавальний та соціально-інформаційний потенціал сучасного історичного краєзнавства : монография / Я.В. Верменич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 27. - С. 46-60
  21. 2004. Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N3. - С. 21-38
  22. 2005. Верменич Я. Данило Щербаківський : монография / Я. Верменич // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 15 : Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. - С. 558-572
  23. 2005. Верменич Я. Історія ідей та криза історизму : монография / Я. Верменич // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 24-27
  24. 2005. Верменич Я. Конструювання ідентичностей: роль інтелектуальної еліти України у творенні моделей регіонального розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) : монография / Я. Верменич // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 246-260
  25. 2005. Верменич Я. Регіоналістика як міждисциплінарний науковий напрям: український контекст : монография / Я. Верменич // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9. - С. 432-440
  26. 2005. Верменич Я. Рец.: Перша світова війна в економіко-політичному ракурсі: роль і місце України / Я. Верменич // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2005. - N3. - С. 117-119
  27. 2005. Верменич Я.В. Данило Михайлович Щербаків : монография / Я.В. Верменич // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 537-555
  28. 2005. Верменич Я.В. Еволюція адміністративно-територіального устрою в Україні: проблеми концептуалізації / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 114-145
  29. 2005. Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Я.В. Верменич, 2005. - 32 с.
  30. 2005. Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні: Теоретико-методологічні проблеми : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Я.В. Верменич, 2005. - 454 с.
  31. 2005. Верменич Я.В. Національна політика більшовиків і опозиція: підгрунтя маневрів навколо українізації 20 - 30-х рр. ХХ ст. : монография / Я.В. Верменич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 31. - С. 34-45
  32. 2005. Верменич Я.В. Поняття "регіоналізм", "регіоналізація": сучасні трактування : сборник научных трудов / Я.В. Верменич // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 30. - С. 5-17
  33. 2005. Верменич Я.В. Теоретизація історичного краєзнавства і регіонознавства: проблеми наступності : сборник научных трудов / Я.В. Верменич // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 39-48
  34. 2005. Дмитрієнко М. Щире слово про академіка Петра Тимофійовича Тронька. Штрихи до портрета видатної особи : монография / М. Дмитрієнко, Я. Верменич // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. І : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 7-18
  35. 2006. Верменич Я. Рец. на кн.: Джерела до вивчення життя й діяльності Миколи Костомарова / Я. Верменич // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N3. - С. 117-118
  36. 2006. Верменич Я. Роль історико-географічних досліджень у становленні регіоналістики : монография / Я. Верменич // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Число 9. - С. 5-20
  37. 2006. Верменич Я.В. Відділ регіональних проблем історії України : монография / Я.В. Верменич // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 183-194
  38. 2006. Верменич Я.В. Територіальна управлінська система в Україні: теоретико-методологічні проблеми оптимізації / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N6. - С. 177-189
  39. 2007. Верменич Я. Географія, хорографія. хорологія: етапи становлення й концептуалізації : монография / Я. Верменич // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2007. - Число 10. - С. 7-16
  40. 2007. Верменич Я. Моделі економічного районування в Україні: уроки радянського досвіду : монография / Я. Верменич // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. на пошану проф. П.П.Гудзенка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 12. - С. 102-118
  41. 2007. Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація поглядів : монография / Я. Верменич // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 13- 28
  42. 2007. Верменич Я. Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії : монография / Я. Верменич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 253-268
  43. 2008. Верменич Я. Краєзнавство історичне : рекомендовано Мин.образования / Я. Верменич // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 326-334
  44. 2008. Верменич Я. Поняття "регіональна історія" як структурна модель територіальних досліджень : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 2. - С. 9-28
  45. 2008. Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри : монография / Я. Верменич, 2008. - 160 с.
  46. 2008. Верменич Я.В. Нетелефонна розмова: калож думок : монография / Я.В. Верменич // Покликання бути людиною : Пам'яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958 - 2005) / Упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк. - К. : Телесик, 2008. - С. 106-111
  47. 2008. Верменич Я.В. Суб'єктивні межі й об'єктивні можливості істоичного краєзнавства: деякі міркування щодо шляхів осмислення місцевої історії / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 129-144
  48. 2009. Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування : У двох частинах. Ч. 1 / Я. Верменич, 2009. - 364 с.
  49. 2009. Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування : У двох частинах. Ч. 2 / Я. Верменич, 2009. - 370 с.
  50. 2009. Верменич Я. Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 3. - С. 9-40
  51. 2009. Верменич Я. Проблеми дефініції і генезису міста у науковій спадщині М.Вебера : сборник научных трудов / Я. Верменич // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Ч. 11. - С. 7-18
  52. 2009. Верменич Я.В. Рецензія / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N6. - С. 215-217
  53. 2009. Тронько П. Історичне місто як культурна цінність і об'єкт пам'яткоохорони : сборник научных трудов / П. Тронько, Я. Верменич // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 1. - С. 171-183
  54. 2010. Верменич Я. До дискусії про концепцію синтетичної "Історії України" : сборник научных трудов / Я. Верменич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 63-72
  55. 2010. Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об'єкта: міська і сільська історії : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип.4. - С. 9-26
  56. 2010. Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування : научное издание / Я. Верменич, В. Дмитрук, С. Архипова, 2010. - 140 с.
  57. 2010. Верменич Я. Регіоналізація соціокультурного простору в категоріальному вимірі : сборник научных трудов / Я. Верменич // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 23-41
  58. 2010. Верменич Я.В. Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N4. - С. 156-169
  59. 2010/2011. Верменич Я. Категорія "регіональна історія": семантичні зв'язки : сборник научных трудов / Я. Верменич // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010/2011. - Вип. 5. - С. 209-229
  60. 2011. Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації : научное издание / Я. Верменич // Регіональна історія України : До 20-ї річниці незалежності України / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 5. - С. 29-48
  61. 2011. Верменич Я. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення : монография / Я. Верменич, 2011. - 306 с.
  62. 2011. Верменич Я.В. Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N5. - С. 110-130
  63. 2012. Верменич Я. Геокультурний підхід в історичній регіоналістиці та суспільній географії : сборник научных трудов / Я. Верменич // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Упоряд. С.Б. Хведченя; відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - Число 12. - С. 27-41
  64. 2012. Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації : монография / Я. Верменич, 2012. - 284 с.
  65. 2012. Верменич Я. Макро-,мезо-,мікропідходи в історіографічному аналізі: концептуальний плюралізм : сборник научных трудов / Я. Верменич // Україна-Європа-Світ : Міжнар. зб. наук. пр. / Голов. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во НТПУ ім. В.Гнатюка, 2012. - Вип. 10 : Присвяч. 20-річчю істор. ф-ту ТНПУ ім. В. Гнатюка. - С. 282-295
  66. 2012. Верменич Я. Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т исторії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 67-90
  67. 2012. Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 109-119
  68. 2013. Верменич Я. Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціація предметних полів : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 9-38
  69. 2013. Верменич Я. Рецензія : сборник научных трудов / Я. Верменич // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 672-674
  70. 2013. Верменич Я. Соціокультурні параметри урбанізаційних процесів в Україні: теоретико-методологічні проблеми : сборник научных трудов / Я. Верменич // Джерела локальної історії : Культурний побут городян ХVІІІ - першої половини ХХ ст. Зб. наук. праць / Голова редкол. В.І. Наулко. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, 2013. - С. 15-23
  71. 2013. Верменич Я.В. Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N5. - С. 4-23
  72. 2014. Верменич Я. Заключення : монография / Я. Верменич // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 373-377
  73. 2014. Верменич Я. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ - ХХІ ст. : научное издание / Я. Верменич; Відп. ред. Г.В. Боряк, 2014. - 182 с.
  74. 2014. Верменич Я. Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 8. - С. 19-54
  75. 2014. Верменич Я. Під тиском яких політичних та ідеологічних настанов відбувалися зміни адміністративно-територіального устрою Криму за радянських часів? : научное издание / Я. Верменич // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 291-294
  76. 2014. Верменич Я. Розд. 1: Просторове моделювання історії: зміна парадигм : монография / Я. Верменич // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 16-53
  77. 2014. Верменич Я. Розд. 1: Термінологічний глосарій: загальноукраїнський та регіональний контексти : монография / Я. Верменич // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 76-85
  78. 2014. Верменич Я. Розд. 2: Крим і Північне Причорномор'я на цивілізаційному перехресті (VIII ст. до н.е. - кінець XVIII ст.) : монография / Я. Верменич // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 126-160
  79. 2014. Верменич Я. Українська ранньомодерна держава у "кордонному" контексті : сборник научных трудов / Я. Верменич // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 96-110
  80. 2014. Верменич Я. Ч. 2: Статус Автономної Республіки Крим у складі України: переваги і вади : сборник научных трудов / Я. Верменич // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 613-623
  81. 2014. Верменич Я. Що мають на увазі, коли говорять про культурно-цивілізаційну своєрідність Криму? : научное издание / Я. Верменич // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 23-24
  82. 2014. Верменич Я. Як відбувалися процеси етнічної взаємодії у Криму? : научное издание / Я. Верменич // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 42-43
  83. 2014. Верменич Я. Які наслідки мало створення кримської автономій у складі України? : научное издание / Я. Верменич // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 379-381
  84. 2014. Верменич Я.В. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" / Я.В. Верменич, Т.С. Водотика // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 227-230
  85. 2014. Верменич Я.В. Історична регіоналістика : Навч. посіб. / Я.В. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій, 2014. - 412 с.
  86. 2015. Верменич Я. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір : научно-популярная литература / Я. Верменич, 2015. - 69 с.
  87. 2015. Верменич Я. Концептуалізація теорії й історії погранич у сучасних наукових дискурсах : сборник научных трудов / Я. Верменич // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 15-42
  88. 2015. Верменич Я. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі : монография / Я. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 482 с. (Введено оглавление)
  89. 2015. Верменич Я. Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на цивілізаційному пограниччі : Аналітична записка / Я. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 81 с.
  90. 2015. Верменич Я. Під тиском яких політичних та ідеологічних настанов відбувалися зміни адміністративно-територіального устрою Криму за радянських часів? : научно-популярная литература / Я. Верменич // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 352-355
  91. 2015. Верменич Я. Простір у науці і людина у науковому просторі : (до 100-річчя академіка НАН України П.Т. Тронька) / Я. Верменич, 2015. - 76 с.
  92. 2015. Верменич Я. Що мають на увазі, коли говорять про культурно-цивілізаційну своєрідність Криму? : научно-популярная литература / Я. Верменич // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 25-26
  93. 2015. Верменич Я. Як відбувалися процеси етнічної взаємодії у Криму? : научно-популярная литература / Я. Верменич // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 46-47
  94. 2015. Верменич Я. Які наслідки мало створення кримської автономії у складі України? : научно-популярная литература / Я. Верменич // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 447-449
  95. 2015. Верменич Я.В. Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N1. - С. 108-134
  96. 2015. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / Я. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 7-14
  97. 2015. Ясь О. Розд. 2: Південна Україна як об'єкт історіографічного осмислення й політичних маніпуляцій : монография / О. Ясь // Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / Я. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 111-162
  98. 2016. Верменич Я.В. Історична регіоналістика: нові парадигмальні орієнтири / Я.В. Верменич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N2. - С. 138-162