ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ВОЙЦЕХІВСЬКА ІРИНА НІНЕЛІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000063

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Войцехівська Ірина Нінелівна
Варіанти імені
Vojtsekhivska; Войцехівська
Науковий ступіньст.наук.співр., д.і.н.,проф.

ВОЙЦЕХІВСЬКА Ірина Нінелівна (18.01.1954, м. Київ) – джерелознавець, дослідниця історіографії історії України, спеціальних історичних дисциплін. Лауреат премії журналу «Пам’ять століть» (1997). Нагороджена медаллю 2000-ліття Різдва Христового. 1977 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. З 1977 – ст. лаборант, викладач каф. архівознавства і спеціальних історичних дисциплін, з 2001 – проф. каф-ри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київ. нац. ун-ту. Викладає геральдику, фалеристику, палеографію, біографістику та ін. спеціальні історичні дисципліни. Одночасно з 2000 – пров. н. с., з 2006 – с. н. с. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України (за сумісн.). Канд. дис. «Газети “Комуніст” і “Советская Украина” періоду Великої Вітчизняної війни як джерело вивчення боротьби трудящих проти німецько-фашистських загарбників» (1988). Докт. дис. «Історичне джерелознавство у творчості В. С. Іконникова» (2000). Автор бл. 200 наук. публікацій з проблем історичного джерелознавства, історіографії і спец. історичних дисциплін. Заст. гол. редактора часопису «Пам’ять століть», щорічного альманаху «Історичний календар», член редкол. наук. щорічника «Україна дипломатична», «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» та ін. Вчений секретар Наук. іст. тов-ва Нестора-Літописця.

Основні праці:
.
Історичне джерелознавство: Підручн. – К., 2002 (у співавт.).
Володимир Іконников: джерелознавчі студії. – К., 1999.
Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998 (у співавт.).
Епістолологія. Короткий історичний нарис. – К., 1998.
Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія. – К., 1998.
Історія України в особах XIX – XX ст. – К., 1995 (у співавт.).
Специальные исторические дисциплины: Учебн. пособие. – К., 1992 (у співавт.).

Література:
Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 3. – К., 2006.
Історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. – К., 2004.
Українські архівісти: Біобібліографічний довідник: У 3 вип. – Вип. 3: 1970–1990-ті рр. – К., 2003.
Жінки – вчені Києва. – К., 2003.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ЕЙНГОРН Віталій Йосипович
 2. ЕПІСТОЛОЛОГІЯ
 3. ЗАМЛИНСЬКИЙ Володимир Олександрович
 4. ІКОННИКОВ Володимир Степанович
 5. КРИПТОГРАФІЯ
 6. КУДЛАЙ Петро Дмитрович
 7. МАРГІНАЛІСТИКА
 8. МЕДАЛЬЄРИКА
 9. НЕВОЛІН Костянтин Олексійович
 10. ПАЛЕОГРАФІЯ
 11. ПАПІРОЛОГІЯ
 12. СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 13. ФІЛІГРАНОЛОГІЯ, філігранознавство

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2002) Войцехівська І. Н., Калакура Я. С., Павленко С. Ф. Історичне джерелознавство : Прогр. курсу для студ. іст. ф-ту.
 2. (2015) Войцехівська І. Н., Севрюк С. В. Професор Володимир Замлинський (до 85-річчя від дня народження)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Войцехівська І.  Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 188.
 2. Войцехівська І.Н. , Даниленко В.М. Д.Тоїчкін. Козацька шабля XVII-XVIII ст.: Історико-зброєзнавче дослідження // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 180-183.
 3. Войцехівська І.Н.  І.Б.Матяш, Ю.Ю.Мушка. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні матеріали // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 228-230.
 4. Войцехівська Ірина , Дмитрієнко Марія Генеза українознавчої думки. Рец. на монографію О.Є. Гомотюк "Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ - перша третина ХХ ст.). - Тернопіль: Екрномічна думка, 2007. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2007. - 15. - C. 351.
 5. Войцехівська Ірина , Дмитрієнко Марія Серед нас з нами – назавжди В. О. Замлинський в житті та науці // Спеціальні історичні дисципліни. - 2001. - 6. - C. 8-25.
 6. Войцехівська Ірина , Дмитрієнко Марія Серед нас, з нами - назавжди: В.О.Замлинський в житті та науці // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 8.
 7. Войцехівська Ірина , Замлинська Олена Хронологічний покажчик праць В.О.Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 406.
 8. Войцехівська Ірина , Іщенко Ярослава ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ: ЛЕГЕНДИ ТА ІСТОРИЧНА ДІЙСНІСТЬ Рецензія на кн. С.Б.Хведченя Ілля Муромець – святий богатир. – К.: Географіка, 2005. – 242 с. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2006. - 9. - C. 473-478.
 9. Войцехівська Ірина , Іщенко Ярослава Історична символіка та емблематика міста: особливості фіксації інформаційних блоків у мініатюрних формах. Рец.на кн.: Малаха Е.А., Омельченка Н.Н. Славянск в коллекционных миниатюрах. Историчский справочник, каталог. - Славянск, 2003. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 355.
 10. Войцехівська Ірина , Мордвінцев В'ячеслав Рец. на кн.: Денисенко Володимир. Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918). Історичний огляд, редактори, систематичний покажчик видання / Наук.ред. І.І, Бробот. - К., 2006. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 360.
 11. Войцехівська Ірина  Географія джерельної бази до вивчення життєвого шляху військового міністра УHP Всеволода Петріва // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 216-225.
 12. Войцехівська Ірина  Географія джерельної бази до вивчення життєвого шляху військового мінстра УНР Всеволода Петріва // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 216.
 13. Войцехівська Ірина  Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни. - 2001. - 6. - C. 43-58.
 14. Войцехівська Ірина  Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 43.
 15. ВОЙЦЕХІВСЬКА ІРИНА  Історіографія вивчення джерелознавчої спадщини В.С.Іконникова // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 72-91.
 16. ВОЙЦЕХІВСЬКА ІРИНА  Історіографія вивчення джерелознавчої спадщини В.С.Іконникова // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 72-91.
 17. ДмитріенкоМ. Ф. , Войцехівська І. Н. 150-річчя з дня народження В. С. Іконникова // Український історичний журнал. - 1991. - № 12. - C. 141-148.
 18. Дмитрієнко М.Ф. , Войцехівська І.Н. V Всесоюзна конференція з питань джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. [ м. Київ ] // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 157-159.
 19. Дмитрієнко М.Ф. , Войцехівська І.Н. О.Д.Огуй. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918/21 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 5. - C. 227-230.
 20. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Епістолографія (епістолологія) як наука історичного циклу // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 23-45.
 21. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Київський Поділ: історична топографія XVII - ХІХ ст. Рецензія на кн.: Олена Попельницька. Історична топографія київського Подолу XVII - першої половини XІХ ст. - К., 2003 // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 397-403.
 22. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Переднє слово // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 5.
 23. Дмитрієнко Марія , Войцехівська Ірина Перехрест О.Г. Історична хронологія: навчальний посібник для студентів історичних факультетів. - Черкаси, 1999. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 416.
 24. Калакура Ярослав , Войцехівська Ірина Перші кроки реогранізації архівної справи в підросійській Україні // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 238.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1998. Войцехівська І. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія : научное издание / І. Войцехівська; Відп. ред. Л. Дубровіна, 1998. - 132 с.
 2. 2000. Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Автореф. дис... д-ра. ист. наук / І.Н. Войцехівська, 2000. - 34 с.
 3. 2003. Войцехівська І. Нове дослідження з джерелознавства : сборник научных трудов / І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 423-427
 4. 2003. Дмитрієнко М. Переднє слово : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 1. - С. 5-6
 5. 2003. Дмитрієнко М. Фундаментальне дослідження з проблем вітчизняної регіоналістики : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, І. Войцехівська // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2003. - Число 6. - С. 353-357
 6. 2004. Дмитрієнко М. Рец.: Київський Поділ: історична топографія ХVІІ - ХІХ ст. : сборник научных трудов / М. Дмитрієнко, І. Войцехівська // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 7. - С. 397-403
 7. 2006. Войцехівська І. Архів Оперативного штабу Рейхсляйтера Розенберга в Києві: структура документальних комплексів : сборник научных трудов / І. Войцехівська, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 14-33
 8. 2006. Войцехівська І. Рецензія : монография / І. Войцехівська, Я. Іщенко // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Число 9. - С. 473-478
 9. 2006. Войцехівська І. Рецензія : сборник научных трудов / І. Войцехівська, Я. Іщенко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. ІІ. - С. 355-359
 10. 2006. Войцехівська І.Н. Рецензія / І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N3. - С. 228-230
 11. 2006. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N5. - С. 227-230
 12. 2007. Войцехівська І. Рец. на кн.: Генеза українознавчої думки : сборник научных трудов / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Упоряд.: І.Н. Войцехівська, М.Ф. Дмитрієнко, О.О. Попельницька; відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007, Число 15. - С. 351-353
 13. 2008. Войцехівська І. Епістологія, або епістолографія : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 228-237
 14. 2008. Войцехівська І. Маргіналістика : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 350-358
 15. 2008. Войцехівська І. Мемуаристика : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 359-366
 16. 2008. Войцехівська І. Некрополістика : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 384-390
 17. 2008. Войцехівська І. Палеографія : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 408-415
 18. 2008. Войцехівська І. Передмова : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 9-11
 19. 2008. Войцехівська І. Хронологія історична : рекомендовано Мин.образования / І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 514-519
 20. 2008. Войцехівська І.Н. Рецензія / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 180-183
 21. 2009. Войцехівська І. Творчість, перерванана злеті. Неваідома / відома праця Михайла Марченка : сборник научных трудов / І. Войцехівська, І. Закринична // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 3 : Бібліотека "Ейдосу". - С. 476-483