ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000071

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Галенко Олександр Іванович
Варіанти імені
Halenko; Галенко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ 

Сектор дослідження цивілізацій Причорномор’я 
Посада керівник сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я
Науковий ступінькандидат історичних наук

ГАЛЕНКО Олександр Іванович (21.06.1960, м Дніпродзержинськ Дніпропетров. обл.) – історик, тюрколог, джерелознавець. 1977–82 навчався на іст. фак-ті Київ. держ. ун-ту. 1982–85 – аспірант, 1985–88 – м. н. с., 1988–90 – н. с. відділу джерелознавства і допоміжних іст. дисциплін, 1990–91 – н. с. відділу історії феодалізму Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Документальні публікації з історії соціалістичного будівництва в Українській РСР (1921–1941) як історичне джерело» (1987, наук. кер. – д. і. н. А. В. Санцевич). 1991–95 – зав. сектора східних джерел Ін-ту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевского НАН України. Брав участь у створенні Ін-ту сходознавства ім. А. Кримського НАН України, в якому 1991–95 – с. н. с., 1995–96 – зав. відділу «Україна і Схід», уч. секретар; 1996–98 – заст. директора з наукової роботи і через відсутність директора (іноз. член НАН України О. Пріцак) фактичний керівник інституту, 1998–99 – в. о. директора. 1996–2000 – член редколегії журналу «Східний світ», засновник і перший голов. редактор журналу «Сходознавство», засновник щорічних сходознавчих читань А. Кримського. 2000–2005 – с. н. с., 2005–2006 – пров. н. с. відділу національних меншин Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, де досліджував історію Кримської АРСР та кримськотатарського національного руху. 2006 повернувся до Ін-ту історії України НАН для організації досліджень історії південної України у середньовіччя та ранню модерну добу, зав. Тюркологічного центру відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. З 1990 спеціалізується з історії Кримського ханату та Османських володінь на території України, українсько-турецьких відносин, досліджує історію міжнародної работоргівлі Східної Європи. З 1992 викладає історію Кримського ханату, Османської імперії та степових держав Євразії у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (доц. каф-ри історії).

Основні праці:

Елітні вершники Ассирії і початки работоргівлі у Східній Європі // Східний світ. – 2005. – № 1.
Крим в етнополітичному вимірі. – К., 2005 (у співавт.).
Три України, два Крима і одна історія – всесвітня // Крим в історичних реаліях України. – К., 2004.
Сороміцька історія // Критика. – 2003. – № 9 (71).
Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783) // Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.
Іналджик Г. Османська імперія: Класична доба, 1300–1600. – К., 1998 (переклад).
Козацькі чорноморські походи у морській історії Кятіба Челебі «Дар Великих мужів у Воюванні морів» // Mappa Mundi: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів, К., Нью-Йорк, 1996 (у співавт.).
Документальні публікації з історії Української РСР: Теорія та джерелознавчий аналіз. – К., 1991.
Wine production, commerce and consumption in the Ottoman Crimea // Journal of Economic and Social History of the Orient. – Vol. 47 (2004).

Література:

.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АГМЕД І
 2. АГМЕД ІІІ
 3. ЗОЛОТА ОРДА, улус Джучі
 4. КАЙМАКАМ, як термін
 5. КЕНАСА
 6. КРИМСЬКИЙ ХАНАТ
 7. МАКСУД-ҐЕРЕЙ
 8. МЕГМЕД-ҐЕРЕЙ II Семіз ("гладкий")
 9. МЕГМЕД-ҐЕРЕЙ III
 10. МЕГМЕД-ҐЕРЕЙ IV Софу
 11. МЕНГЛІ-ҐЕРЕЙ I
 12. МЕНГЛІ-ҐЕРЕЙ ІІ
 13. МОНГОЛЬСКА ІМПЕРІЯ
 14. МУРАД-ҐЕРЕЙ
 15. МУРЗА
 16. Мухамед-Гірей ІV
 17. Мухамед-Гірей Ш
 18. ОРДА
 19. ОРДИНСЬКИЙ ВИХІД
 20. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 21. ПАДІШАГ
 22. ПАША
 23. ПЕРЕКОП
 24. ПОРТА ВИСОКА
 25. РАБСТВО
 26. РАБСТВО В УКРАЇНІ
 27. РАЙЯ
 28. РОКСОЛАНА
 29. САГІБ-ҐЕРЕЙ I
 30. САНДЖАК
 31. СЕАДЕТ ГЕРЕЙ I
 32. СЕЛІМ І ЯВУЗ
 33. СЕЛІМ ІІ МЕСТ
 34. СЕЛІМ ІІІ
 35. СІМФЕРОПОЛЬ
 36. СМИРНОВ Василь Дмитрович
 37. СТАМБУЛ
 38. СУЛТАН, титул
 39. ТАТАРИ В УКРАЇНІ
 40. Татари служиві
 41. ТІМАР
 42. ТЬМА
 43. УЛУС, удільне володіння в постмонгол
 44. УЛУ-СУЛТАН
 45. ХАДЖИ-ҐЕРЕЙ
 46. ХАН
 47. ЧИНГІЗ-ХАН
 48. ЯНИЧАРИ
 49. ЯРЛИК
 50. ЯСИР

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1991) Галенко О. І. Документальні публікації з історії Української РСР : Теорія та джерелознавчий аналіз.
 2. (1992) Галенко О. І., Яневський Д. Б. Перший уряд демократичної України.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Галенко О. І.  Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи // Український історичний журнал. - 2014. - № 5. - C. 33.
 2. Галенко О. І.  Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 198.
 3. Галенко О.  Радянські бенкети та пиятики у перспективі євразійської історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 163-184.
 4. Галенко О.  Ясир для султана: два османські канун-наме про набіги з початку XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2002. - Вип. 2. - C. 379.
 5. Галенко О.І.  Документи і матеріали про розвиток сільського господарства на Черкащині в 1917-1985 рр. / Развитие социалистического сельского хозяйства Черкащины, 1917-1985: Сб. док. и материалов. - Днепропетровск: Промінь, 1986. - 240с. // Український історичний журнал. - 1988. - № 7. - C. 149-150.
 6. ГАЛЕНКО О.І.  Історія культурного будівництва в Українській РСР 1921–1941 pp. у документальних публікаціях // Український історичний журнал. - 1986. - № 8. - C. 42–50.
 7. ГАЛЕНКО О.І.  Історія робітничого класу Української РСР в документальних публікаціях (1921–1941 pp.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 1. - C. 134–142.
 8. Галенко О.І.  Про татарські набіги на українські землі // Український історичний журнал. - 2003. - № 6. - C. 52-68.
 9. Галенко О.І.  Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики // Український історичний журнал. - 2012. - № 5. - C. 196-198.
 10. Галенко Олександр  Зрадники-герої або український ідеал потуреченця // Соціум. - 2006. - 6. - C. 203-231.
 11. Галенко Олександр  Про концептуальні та практичні підходи до створення наративу історії України в рамках часо-просторової або територіальної парадигми // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 23-34.
 12. Галенко Олександр  Східна Європа 1704–1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2010. - 9. - C. 263-295.
 13. Галенко Олександр  Три загадки Константина Баргянородного про полюддя // RUTHENICA. - 2004. - 3. - C. 48-67.
 14. Галенко Олександр  Ясир для султана: два османські канун- наме про набіги з початку XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2002. - 2. - C. 18.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2006. Галенко О. "Зрадники" - герої, або народний ідеал потурчення (на матеріалах українських дум) : монография / О. Галенко // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 203-231
 2. 2007. Галенко О.І. Українська колумбіана: Работоргівля генуезької Кафи ХІІІ - ХV ст. і початки модерного колоніалізму : монография / О.І. Галенко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 115-144
 3. 2009. Галенко О.І. Розд. 1: Найдавніші держави України : научное издание / О.І. Галенко // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол. О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - 2009 : Ніка-Центр, 2009. - Т. 1. - С. 9-41
 4. 2009. Галенко О.І. Розд. 5: Середньовічні держави південної України : научное издание / О.І. Галенко // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол. О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - 2009 : Ніка-Центр, 2009. - Т. 1. - С. 141-172
 5. 2010. Галенко О. Східна Європа 1704 - 1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида : научное издание / О. Галенко // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 9-10. - С. 263-295
 6. 2010. Галенко О.І. Золота Орда (Улус Джучі) : словарь / О.І. Галенко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 184-188
 7. 2011. Галенко О.І. Ч. 3, розд. 6, Економіка Хозарського каганату : научное издание / О.І. Галенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 170-179
 8. 2011. Галенко О.І. Ч. 3, розд. 6: діяльність скандинавських воєнно-торгівельних кампаній у Східній Європі : научное издание / О.І. Галенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 187-194
 9. 2011. Галенко О.І. Ч. 3, розд. 6: Північне Причорномор'я у складі степових імперій : научное издание / О.І. Галенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 154-160
 10. 2011. Галенко О.І. Ч. 3, розд. 8: Монгольський перелам : научное издание / О.І. Галенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 236-288
 11. 2011. Галенко О.І. Ч. 4, розд. 14: Кримський ханат - остання степова імперія на території України : научное издание / О.І. Галенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 456-470
 12. 2011. Галенко О.І. Ч. 4, розд. 15: економічне життя в османському Надчорномор'ї: між царством ісламу та краєм війни : научное издание / О.І. Галенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 471-481
 13. 2012. Галенко О. Грецькі підприємці та мореплавці у Північному Причорномор'ї османської доби, 1475 - 1812 : сборник научных трудов / О. Галенко // Грецьке підприємництво і торгівля у Північному Причорномор'ї ХVІІІ - ХІХ століття : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 61-78
 14. 2012. Галенко О. Про концептуальні та практичні підходи до створення наративу історії України в рамках часо-просторової або територіальної парадигми : сборник научных трудов / О. Галенко // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т исторії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 23-34
 15. 2012. Галенко О. Татарська і турецька історіографія Кримського ханату у світлі джерелознавчої студії : научное издание / О. Галенко // Український гуманітарний огляд / Голов. ред. Н.Яковенко. - К. : Критика, 2012. - Вип. 16-17. - С. 221-232
 16. 2012. Галенко О.І. Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики / О.І. Галенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 196-198
 17. 2014. Галенко О. Відколи Росія почала завойовувати Крим? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 167
 18. 2014. Галенко О. Розд. 1: Південь нагадує, що історію України час переписати : монография / О. Галенко // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 54-75
 19. 2014. Галенко О. Розд. І: Історична пам'ять про південь України турецько-татарської доби у світлі османських джерел : сборник научных трудов / О. Галенко // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 323-333
 20. 2014. Галенко О. У чому полягали причини тривалого існування Кримського ханату? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 118-119
 21. 2014. Галенко О. Чи можна стверджувати, що історія України починається з Криму? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 20-21
 22. 2014. Галенко О. Чому, попри вигідне географічне положення на перехресті цивілізацій, у Криму існувало мало самостійних та економічно потужних держав? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 48-49
 23. 2014. Галенко О. Що призвело до утворення Кримського ханату? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 112-113
 24. 2014. Галенко О. Що спричиняло людоловські набіги Кримського ханату на сусідні території? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 123-124
 25. 2014. Галенко О. Що являли собою візантійські володіння на Кримському півострові? : научное издание / О. Галенко, О. Жданович // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 100-101
 26. 2014. Галенко О. Яке місце посів Крим в історії людства? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 22
 27. 2014. Галенко О. Яким був устрій Кримського ханату? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 114-115
 28. 2014. Галенко О. Яким було становище Кримськогоханату в Османській імперії? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 114-115
 29. 2014. Галенко О. Якими мовами розмовляло й писало населення на Кримському півострові? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 40-41
 30. 2014. Галенко О. Які історичні назви мав Кримський півострів? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 30-31
 31. 2014. Галенко О. Які наслідки мала генуезька колонізація у Криму? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 107-108
 32. 2014. Галенко О. Які наслідки принесла османська работоргівля для Кримського півострова? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 109-110
 33. 2014. Галенко О. Які османські володіння існували на Кримському півострові? : научное издание / О. Галенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 111
 34. 2014. Галенко О.І. Рецензія / О.І. Галенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N3. - С. 219-226
 35. 2014. Галенко О.І. Східна Європа ХVI - XVIII ст. на карті османського історика Магмеда Різи / О.І. Галенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N5. - С. 33-48
 36. 2015. Галенко О. Відколи Росія почала завойовувати Крим? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 198-199
 37. 2015. Галенко О. У чому полягали причини тривалого існування Кримського ханату? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 139-141
 38. 2015. Галенко О. Чи можна стверджувати, що історія України починається з Криму? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 21-22
 39. 2015. Галенко О. Чому, попри вигідне географічне положення на перехресті цивілізацій, у Криму існувало мало самостійних та економічно потужних держав? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 56-57
 40. 2015. Галенко О. Що привело до утворення Кримського ханату? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 132-134
 41. 2015. Галенко О. Що спричиняло людоловські набіги Кримського ханату на сусідні території? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 145-146
 42. 2015. Галенко О. Що являли собою візантійські володіння на Кримському півострові? : научно-популярная литература / О. Галенко, О. Жданович // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 116-118
 43. 2015. Галенко О. Яке місце посів Крим в Історії людства? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 23-24
 44. 2015. Галенко О. Яким був державний устрій Кримського ханату? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 135-136
 45. 2015. Галенко О. Яким було становище Кримського ханату в Османській імперії? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 137-138
 46. 2015. Галенко О. Якими були наслідки османської работоргівлі для Кримського півострова? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 128-129
 47. 2015. Галенко О. Якими мовами розмовляло й писало населення на Кримському півострові? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 44-45
 48. 2015. Галенко О. Які історичні назви мав Кримський півострів? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 33-35
 49. 2015. Галенко О. Які османські володіння існували на Кримському півострові? : научно-популярная литература / О. Галенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 130-131
 50. 2016. Галенко О. Вступ : научное издание / О. Галенко, О. Кульчинський // Гюсейнові городи у витягу історій із заходу та сходу : (Повідомлення про Україну) / М. Наїма; Пер. з османсько-турецької О.Галенка та О.Кульчинського. - К. : Вид-во Жупанського, 2016. - С. 5-18
 51. 2016. Галенко О.І. Рецензія / О.І. Галенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N1. - С. 199-206