ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГОЛОБУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000087

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Голобуцький Володимир Олексійович
Варіанти імені
Holobutskyj; Голобуцкий

ГОЛОБУЦЬКИЙ Володимир Олексійович (15(28).07.1903, с. Великий Бір Суразького пов. Чернігів. губ., нині Брянської обл., РФ – 21.01.1993, м. Київ) – історик укр. козацтва, фахівець з економічної історії України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980). 1930 закінчив іст.-екон. відділення пед. фак-ту Північнокавказького держ. ун-ту в Ростові-на-Дону. 1930–34 – викладач у школах і технікумах м. Грозного. 1934–37 – аспірант, викладач пед. ін-ту ім. О. І. Герцена в Ленінграді. 1937–40 – доц. і зав. кафедри історії народів СРСР Краснодар. пед. ін-ту. Канд. дис. «Дипломатичні зносини Московського уряду з Богданом Хмельницьким до Земського Собору 19 лютого 1651 р.» (1938, захист в Ленінград. пед. ін-ті, наук. кер. – акад. АН СРСР Б. Д. Греков). 1940–42 – доц. Ленінград. пед. ін-ту. 1942 – 1943 – викладач у пед. училищі с. Аксубаєво Аксубаєвського р-ну Татарської АРСР. У 1943–47 – зав. каф. історії СРСР Казанського держ. ун-ту. 1947–49 – зав. каф., декан іст. фак-ту Чернівецького держ. ун-ту. Докт. дис. «Чорноморське козацтво: Нарис соціальної історії» (Ленінград. держ. ун-т, 1947). Професор (1949). 1947–49 – с. н. с., 1949–50 – зав. відділу історії народів СРСР, 1951 – зав. відділу історіографії та фондів, 1951–54 – с. н. с. відділу археографії, 1954–58 – с. н. с. відділу історії феодалізму, 1958–61 – зав. відділу історії феодалізму, 1974–79 – с. н. с. – консультант відділу дружби народів Ін-ту історії АН УРСР. 1951–53 – зав. каф. історії СРСР Київ. пед. ін-ту. 1961–71 – зав. кафедри історії нар. гос-ва Київ. ін-ту нар. госп-ва. 1972–84 – с. н. с.–консультант Ін-ту економіки АН УРСР. Брав участь у роботі 11-го Міжнародного конгресу істориків (Стокгольм, 1960). Нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапору (1960).

Основні праці:
.
; Запорізька Січ в останні часи свого існування. (1734–1775 рр.). – Дніпропетровськ, 2004.
Запорозьке козацтво. – К., 1994.
Історія народного господарства Української РСР: В 3-х тт., 4-х кн. – Т. І – К., 1983. (у співавт.).
История Украинской ССР. В 10 тт. – Т. ІІ. – К., 1982 (у співавт.).
Історія Української РСР: У 8-и тт. 10 кн. – Т. І., Кн. 2. – К., 1979 (у співавт.).
Экономическая история СССР. – М., 1978 (у співавт.).
Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. – К., 1970.
Гомін, гомін по діброві: Іст. розповіді. – Вид. 2. – К., 1968.
Дипломатическая история Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. – К., 1962.
Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775 рр. – К., 1961.
Запорожское казачество. – К., 1957.
Запорожье в ХVІІІ в. // Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во II-й пол. XVIII в. / Под ред. А. .И. Барановича и др. – М., 1956.
Черноморское казачество. – К., 1956.
Росія і визвольна війна українського народу 1648–1654 рр. – К., 1954.
Освободительная война украинского народа под руководством Б. Хмельницького (1648–1654 гг.). – М., 1954.
Воссоединение Украины с Россией. – М., 1954 (у співавт.).
Богдан Хмельницький – великий син українського народу. – К., 1954.

Література:
Юсов. С. Наукова і педагогічна діяльність В. Голобуцького в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період // УІЖ. – 2006. – № 2.
Володимир Олексійович Голобуцький (1903 – 1993 рр.): Біобібліографія / Автор-укладач Юсов С. – К., 2006.
Михайлина П., Федорук А. Видатний український історик ХХ століття (до 100-річчя від дня народження В. О. Голобуцького) // Буковинський журнал. – 2005. – № 1.
Юсов. С. Кристалізація наукових пріоритетів В. Голобуцького та її перші наслідки в контексті інтелектуальної біографії вченого // Український історичний збірник. Вип. 8. – К., 2005.
Мороз В. Подвиг громадянина і вченого // Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.). – Дніпропетровськ, 2004.
ЕІУ – К., 2004. – Т. 2.
Горак В. Знавець козацької доби (Володимир Голобуцький) // Історичний журнал. – 2003. – № 4-5.
Довідник з історії України. А–Я. – К., 2002.
Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.; Запоріжжя, 2002.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.
Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998.
Подвижник // Літературна газета. – 1993. – 4 берез..
EoU. – Vol. ІІ. – 1988.
УРЕ–2, Т. IIІ – 1979.
БСЭ. 3-е изд. – М., 1972. – Т. 7.
РЕІУ. – Т. 1. – К., 1969.
Учені вузів УРСР. – К., 1968.
Голобуцкий В. А. Страницы из моих воспоминаний // История СССР. – 1966. – № 3.
Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк, 1963.
Крупницький Б. Українська історична наука під советами, 1920–1950. – Мюнхен, 1957.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. МАЧТЕТ Григорій Олександрович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1954) Голобуцький В. О. Богдан Хмельницький – великий син українського народу.
 2. (1954) Голобуцький В. О. Росія і визвольна війна українського народу 1648–1654 рр.
 3. (1961) Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775.   
 4. (1994) Голобуцький В. Запорозьке козацтво   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ГОЛОБУЦЬКИЙ В.О. і КАШШЧЕНКО П.М.  На VІІІ загальному з’їзді польських істориків. // Український історичний журнал. - 1959. - № 1. - C. 160-162.
 2. ГОЛОБУЦЬКИЙ В.О.  Актуальні питання історії України доби феодалізму і завдання радянських істориків // Український історичний журнал. - 1973. - № 9. - C. 25–39.
 3. Голобуцький В.О.  ДЯДИЧЕНКО Б.Д. Нариси соціально-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст. К.,І959. // Український історичний журнал. - 1959. - № 6. - C. 148-150.
 4. ГОЛОБУЦЬКИЙ В.О.  Про одну легенду з історії України ХVІІ ст. // Український історичний журнал. - 1985. - № 9. - C. 132–140.
 5. Голобуцький В.О.  Українська РСР за 40 років. К., 1957. // Український історичний журнал. - 1958. - № 3. - C. 162.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2008. Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво : научное издание / В.О. Голобуцький, 2008. - 416 с.