ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КАШЕВАРОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000578

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кашеварова Наталія Григорівна
Варіанти імені
Kashevarova; Кашеварова
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
джерелознавство, архівознавство, спеціальні історичні дисципліни, історія Другої світової війни, ідеологія націонал-соціалізму, діяльність Оперативного штабу райхсляйтера Розенберґа, доля переміщених внаслідок Другої світової війни культурних цінностей
E-mailnataliya.kashevarova@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38 044 278 12 34 (служб.)
Дата та місце
народження
19 жовтня 1983 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
"Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941–1944 рр.)" (науковий керівник: д.і.н., проф. І. Н. Войцехівська, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 31 жовтня 2008 р.).
ОсвітаКиївський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, історичний факультет (рік випуску – 2005, диплом з відзнакою)
Професійна
діяльність
2017–

старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2009–2017

науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2009–2012

вчений секретар відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

2008–2009

молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2007–2011

викладач кафедри документальних комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині НАКККіМ) (за сумісництвом)

2005–2008

аспірантка Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

Наукові проекти
 • 2004–2006
 • участь у міжнародному проекті з оцифрування та віртуальної реконструкції архіву Оперативного штабу райхсляйтера Розенберга, а саме у частині розробки методологічних засад наукового опрацювання архіву Оперативного штабу Розенберґа та створення на його основі відповідного анотованого довідника-покажчика до київської частини архіву Оперативного штабу Розенберґа в ЦДАВО України. Проект розпочатий в рамках проекту компанії Thomson Gale (США) в особі Primary Source Microfilm та розвинутий з 2005 року за фінансової підтримки The Conference on Jewish Material Claims Aganst Germany (США) і значної організаційної ініціативи та сприяння відомої дослідниці проблеми переміщених культурних цінностей Патриції Кеннеді Грімстед.

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2019–
 • відповідальний секретар Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України

 • 2018–
 • відповідальний секретар фахового видання "Український історичний збірник" (м.Київ)

 • 2018–2019
 • член Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2016–2018
 • стипендія Президента України для молодих учених

 • 2015–2016
 • індивідуальний грант НАН України для молодих учених, назва проекту: Наукові установи, заклади культури і освіти України у 1941–1944 рр. за нацистськими документами: історико-документальне дослідження

  Премії та нагороди
 • 2018
 • Грамота Відділення історії, філософії та права НАН України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами “східного простору” (1940–1945) / Н. Г. Кашеварова ; НАН України, Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2014. – Ч. 2 : Документи. – 992 с.

  2. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами “східного простору” (1940–1945) / Н. Г. Кашеварова ; НАН України, Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2014. – Ч. 1 : Джерелознавче дослідження. – 552 с.

  Документальні публікації

  3. Насильство над цивільним населенням України. Документи спецслужб. 1941-1944 / Ред. кол.: Г. Боряк, О. Будницький, В. Васильєв, А. Когут, Л. Новікова, М. Панова, Т. Пентер, Р. Подкур, В. Шнайдер, О. Хлевнюк; Авт.-уклад.: В. Васильєв, Н. Кашеварова, О. Лисенко, М. Панова, Р. Подкур. НАН України. Інститут історії України; Гайдельберзький університет ім. Рупрехта і Карла; Галузевий державний архів Служби безпеки України. ‒ К.: Видавець В. Захаренко, 2018. ‒ 752 с.

  4. З історії радянського повсякдення другої половини 1930-х років: межигірські дачі партійних функціонерів за німецькими даними 1943 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/item/0014189

  5. Обгрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопадa 1942 р. // Архіви України. - № 1-3. - 2005. - С. 389-400.

  Довідники, покажчики, каталоги

  6. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: справочник-указатель архивных документов из киевских собраний / НАН Украины; Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского; Государственный комитет архивов Украины; Центральный гос. архив высших органов власти и управления Украины; Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей через гос. границу Украины; Thomson Gale. – К.: НБУ им. В. И. Вернадского, 2006. – 578 с. (соавтор – Н. И. Малолетова)

  Статті

  7. Бібліотеки України під час окупації періоду Другої світової війни (за донесеннями німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля) / Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 294-326.

  8. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики під час Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. / Нац. акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. - 2016. - № 4. - С. 56-66.

  9. Документи Оперативного штабу Розенберґа як джерело з історії повсякдення періоду окупації під час Другої світової війни // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць до 80-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Марії Федорівни Дмитрієнко / Відп. ред. Г.В. Боряк; Упорядник: В.В. Томазов. — К.: НАН України, Інститут історії України, 2015. – Число 26–27. – С. 167–181.

  10. Інформаційні ресурси з історії країн Східної Європи німецькомовного сегменту мережі Інтернет // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2015. – Число 25. – С. 197–222. (співавтор – Г. В. Боряк)

  11. Науково-пропагандистська діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга: Огляд документів федерального архіву в Берліні // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк; упорядник: В.В. Томазов. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. – Число 19. – С. 88–102.

  12. Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга та його діяльність у галузі організації наукових досліджень окупованих територій // Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси. НАН України. Інститут історії України. - К.: НВП "Видавництво "Наукова думка, НАН України", 2011. – Кн. 1. – С. 682–696.

  13. Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга // Архіви України. – 2010. – Вип. 2. – С. 155–163.

  14. Архів Оперативного штаба Розенберга як джерело з історії використання нацистськими установами документальної спадщини народів окупованих країн Східної Європи // Архіви України. - 2009. - Вип. 1-2. - С. 92-104.

  15. “Більшовистський експеримент” як об’єкт вивчення Оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга окупованих східних областей в період Другої світової війни // Сторінки воєнної історії України. - К., 2008. - Вип. 11. - С. 117-129.

  16. Архівні джерела з історії науково-дослідної діяльності Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга на території окупованих країн під час Другої світової війни // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) [та ін.]. - К., 2007. - Т. 15. - С. 44-50.

  17. Архів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в Києві: структура документальних комплексів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 14. – К., 2007. – С. 12–31. (співавтор – І. Н. Войцехівська)

  18. Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941–1944) // Архіви окупації. 1941-1944. - Т. 1 - К., 2006. - С. 860-871.

  19. Деятельность зондерштаба “Наука” Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941–1943) // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / редкол. А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. - К. : НБУВ, 2005. - Вып. 3. - С. 298–316.

  20. Архіви Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга та рейхскомісара України Коха у Києві як джерело вивчення історії бібліотек періоду Другої світової війни: загальний склад документів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 2005. - Чис. 12, ч. 1. - С. 33-50.

  21. Діяльність робочої групи “Харків” Оперативного штабу Розенберга з вивезення бібліотечних фондів у період нацистської окупації України // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. - 2005. - № 2. - С. 37-45.

  22. Діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберґа в галузі обліку, опису та конфіскації бібліотечних фондів на території рейхскомісаріату України (1941-1944) // Бібліотечний вісник. - № 4. - 2005. - С. 23-38.

  23. Документи Рейхміністерства окупованих східних областей та Оперативного штабу Розенберга (1941–1944) з питань переміщення книжових культурних цінностей з колекції мікрофільмів в ЦДАВО України (КМФ-8) // Бібліотеки Києва у період нацистської окупації Києва (1941–1943). Дослідження. Анотований покажчик. Публікація документів. – К., 2004. – С. 149–169.

  24. Документи колекції мікрофільмів нацистської окупаційної адміністрації на східних територіях як джерело вивчення діяльності Оперативного штабу А. Розенберга // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2003. – Число 10. – Ч. 2: Збірка наукових праць пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук Михайла Брайчевського. – С. 277–286.

  Енциклопедичні гасла

  25. Розенберг Альфред // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил–С. – С. 261–262.

  26. Міністерство окупованих східних територій // Енциклопедія історії України у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: Наук. думка, 2009. – Т. 6. Ла–Мі. – С. 742–744.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  27. Доля приватних книжкових колекцій України під час окупації часів Другої світової війни за документами Оперативного штабу Розенберґа (на прикладі м. Харкова) // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського та ін. – К., 2016. – С. 145–148.

  28. Ростов-на-Дону в 1942–1943 гг. в донесениях сотрудников Оперативного штаба Розенберга // Коренной перелом в Великой Отечественной войне: к 70-летию освобождения Дона и Северного Кавказа. Материалы Международной научной конференции (6–7 июня 2013 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 146–153.

  29. Документы Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга как источник по истории оккупации во время Второй мировой войны // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании : Материалы XXV Междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. − 2 февр. 2013 г.: В 2 ч. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. Ч. II. М.: РГГУ, 2013. – С. 340–343.

  30. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в области сбора и изучения информации об оккупированных территориях СССР (1941–1945 гг.) // Народы юга России в отечественных войнах: материалы Международной научной конференции (6–7 сентября 2012 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С. 147–153.

  31. Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії Півдня України періоду Другої світової війни // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб.наук. праць ІІІ Міжнар. наук. конф., 15–16 квітня 2011, Одеса / відп. ред. М.І. Міхайлуца. – Одеса: ВМВ, 2011. – С. 54–59.

  32. Библиотеки и музеи Ростова-на-Дону и Таганрога осенью 1942 г. в донесениях Александра Гимпеля – сотрудника Оперативного штаба Розенберга // Война в истории и судьбах народов юга России (к 70-летию начала Великой Отечественной войны): Материалы Международной научной конференции (1–2 июня 2011 г., Ростов-на-Дону) / Отв. ред. акад. Г. Г. Матишов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. – С. 219–223.

  33. Документы Оперативного штаба Розенберга по истории Юга России во время Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война в пространстве исторической памяти российского общества: Материалы Международной научной конференции (28–29 апреля 2010 г., Ростов-на-Дону – Таганрог) / Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. – С. 154–159.

  34. Беларусь периода нацистской оккупации в документах Оперативного штаба Розенберга // Актуальные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн (к 65-летию Великой Победы): Материалы V Международной летней школы молодых историков стран СНГ (Минск, 14-23 июня 2010 г.) / Сост.: Коваленя А.А., Данилович В.В., Жилинский М.Г. - Минск: Беларус. навука, 2010. - С. 405-410.

  35. Аналітичні матеріали Оперативного штабу Розенберга як джерело з історії нацистських досліджень окупованих територій (1940–1945) // Дні науки історичного факультету : Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Вип. ІІІ : у 4-х част. – Ч. 4. – К., 2010. – С. 62–64.

  36. Основні принципи та схеми класифікації документів Оперативного штабу Розенберга (1939-1945рр.) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб.матеріалів VI Міжнар.наук.-практ.конф., Київ, 19-21 травня 2009 р.: тези доповіді / ДАКККіМ. - К., 2009. - С.20-22.

  37. Документальні комплекси архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в ЦДАВО України: проблеми архівознавчого та джерелознавчого аналізу // Документознавство, бібліотекознавство, інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. - К., 2008. - С. 196-197.

  38. Документальний склад архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга з питань наукового дослiдження нацистами окупованих під час Другої світової війни територій // Документознавство, бібліотекознавство, інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 травня 2007 р. – К., 2007. – С. 232–234.

  39. Діяльність зондерштабу “Фольклористика” у період нацистської окупації України 1941–1944 рр. // Документознавство, бібліотекознавство, інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матер. 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 травня 2006 р.). – К., 2006. – С. 213–214.

  40. Берлинские документы Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга как источник изучения истории библиотечных собраний в период Второй мировой войны (из коллекции микрофильмов ЦГАВО Украины) // Библиотека в контексте истории: матер. 6-й междунар. науч. конф. (Москва, 4–5 октября 2005 г.). – М., 2005. – С. 191–197.

  41. Архівний фонд Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії політики нацистів у галузі культури // Документознавство, бібліотекознавство, інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17–18 травня 2005 р.). – К., 2005. – С. 207–209.

  Література
  1. Ковальчук О.О. Кашеварова Наталія Григорівна // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. Вип. 3. – Київ: Інститут історії України, 2010.- С. 120-122.

  Кашеварова Наталія Григорівна (19.10.1983, м. Київ) – кандидат історичних наук, дослідниця джерел з історії Другої світової війни, ідеології та пропаганди нацизму на окупованих нацистами територіях, наукової діяльності Оперативного штабу райхсляйтера Розенберґа і долі культурних цінностей, спеціаліст в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін. 2000–2005 – студентка іст. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, у 2008 закінчила аспірантуру цього ж ун-ту (каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). З червня 2008 р. – м.н.с., з квітня 2009 р. – н.с. відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України. 2008 р. захистила канд. дис. “Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941–1944 рр.)” (наук. кер. – д.і.н., проф. І.Н. Войцехівська). У 2009–2012 рр. – вчений секретар відділу. Автор понад 30 наукових публікацій, серед них – довідник-покажчик за київським архівом Оперативного штабу Розенберґа “Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны” (2006; у спіавт. з Н. Малолєтовою) та монографія у двох частинах. Брала участь у підготовці низки колективних проектів – нарисів і документальних збірників. У 2007–2011 рр. викладала архівознавство, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на кафедрі документальних комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (тепер НАККіМ) (за сумісництвом).

  Сфера наукових інтересів – джерелознавство, архівознавство, історія Другої світової війни, ідеологія націонал-соціалізму, діяльність Оперативного штабу райхсляйтера Розенберґа, доля переміщених внаслідок Другої світової війни культурних цінностей.

  Електронна адреса: nkashevarova@ukr.net


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. МІНІСТЕРСТВО ОКУПОВАНИХ СХІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
  2. РОЗЕНБЕРГ Альфред

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2008) Кашеварова Н.Г. Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941 - 1944) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06
  2. (2014) Кашеварова Н. Г. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору” (1940–1945)   
  3. (2014) Кашеварова Н. Г. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору” (1940–1945)   
  4. (2018) Кашеварова Н.Г. З історії радянського повсякдення другої половини 1930-х років: межигірські дачі партійних функціонерів за німецькими даними 1943 р.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Кашеварова Наталія  Архіви Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга та рейхскомісара України Коха у Києві як джерело вивчення історії бібліотек періоду Другої світової війни: загальний склад документів // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 33.
  2. Кашеварова Наталія  Документи колекції мікрофільмів нацистської окупаційної адміністрації на східних територіях як джерело вивчення діяльності оперативного штабу А.Розенберга з вивезення бібілотечних фондів України // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 277.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2006. Войцехівська І. Архів Оперативного штабу Рейхсляйтера Розенберга в Києві: структура документальних комплексів : сборник научных трудов / І. Войцехівська, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 14-33
  2. 2006. Кашеварова Н. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны : Справ.-указ. архив. док. из киевских собраний / Н. Кашеварова, Н. Малолетова, 2006. - 578 с.
  3. 2008. Кашеварова Н.Г. Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941 - 1944) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Н.Г. Кашеварова, 2008. - 18 с.
  4. 2008. Кашеварова Н.Г. Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення окупованих східних територій (1941 - 1944) : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / Н.Г. Кашеварова, 2008. - 293 с.
  5. 2010. Кашеварова Н.Г. Беларусь периода нацистской оккупации в документах Оперативного штаба Розенберга : сборник научных трудов / Н.Г. Кашеварова // Актуальные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн (к 65-летию Великой Победы) : Материалы V Международной летней школы молодых историков стран СНГ (Минск, 14-23 июня 2010 г.) / Сост.: Коваленя А.А., Данилович В.В., Жилинский М.Г. - Минск : Беларус. навука, 2010. - С. 405-410
  6. 2011. Кашеварова Н. Науково-пропагандистська діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга: огляд документів Федерального архіву в Берліні : сборник научных трудов / Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк; упоряд. В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Число 19. - С. 103-116
  7. 2011. Кашеварова Н.Г. Документи оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії Півдня України періоду другої світової війни : сборник научных трудов / Н.Г. Кашеварова // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-й річниці героїчної оборони Одеси. (м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р.) / Відп. ред. М.І. Михайлуца. - Одеса : ВМВ, 2011. - С. 54-59
  8. 2014. Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору" (1940 - 1945) : научное издание. Ч. 1. Джерелознавче дослідження / Н. Кашеварова; Відп. ред. Г.Боряк, 2014. - 552 с.
  9. 2014. Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору" (1940 - 1945) : научное издание. Ч. 2. Документи / Н. Кашеварова; Відп. ред. Г.Боряк, 2014. - 992 с.
  10. 2015. Боряк Г. Інформаційні ресурси з історії країн Східної Європи німецькомовного сегменту мережі Інтернет : сборник научных трудов / Г. Боряк, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова ред. ради В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 25 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 197-222
  11. 2015. Кашеварова Н. Документи Оперативного штабу Розенберга як джерело з історії повсякдення періоду окупації під час Другої світової війни : сборник научных трудов / Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. до 80-річчя д-ра іст. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки М.Ф. Дмитрієнко / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 26-27. - С. 167-181