Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

"Звід пам’яток історії та культури України"


(2011—)


«Звід пам’яток історії та культури України» – фундаментальне енциклопедичне науково-довідкове видання про всі відомі на її території нерухомі пам’ятки – археології, історії, архітектури і містобудування, монументального мистецтва, що мають історичну, наукову або художню цінність. Заплановано підготувати 28 томів «Зводу» - по тому кожної області, Автономної республіки Крим, містам Києву і Севастополю та українським пам′яткам зарубіжжя. Це один з наймасштабніших проектів з комплексного вивчення й дослідження нерухомих пам’яток історії та культури України, в якому об’єдналися зусилля державних установ, громадських організацій, великого загалу пам’яткоохоронців України. Підготовка та видання томів Зводу дозволить піднести справу охорони пам′яток на новий рівень, скласти Державний реєстр нерухомих пам′яток України, гідно репрезентувати українську державу на міжнародній арені, значно покращити її туристичні можливості.

Концепція «Зводу пам’яток» дозволяє якнайповніше показати усю палітру та унікальність культурної спадщини кожного історичного та адміністративного регіону України і органічно доповнює загальний вектор сучасної моделі розвитку України, спрямований на підвищення ролі місцевого самоврядування і посилення економічного та культурного розвитку кожної області, району, громади.

Робота над «Зводом» пам’яток України розпочалася у 1982 р. З різною інтенсивністю вона розгорнулася в усіх регіонах України, де почали діяти редакційні колегії та авторські колективи. В незалежній Україні підготовка томів «Зводу» була продовжена на принципово нових світоглядних і методологічних засадах, спираючись на нові архівні документи та започаткувавши широку пошукову програму з повного обстеження території держави, звірки даних про відомі об'єкти культурної спадщини та виявлення нових, раніше необлікованих пам'яток історії та культури. В основу цієї роботи були покладені засади української державності та національного відродження, об’єктивної оцінки з цих позицій історичних подій та осіб, об’єктів архітектурної спадщини і монументального мистецтва. Підготовка матеріалів до томів «Зводу» грунтується на процесах деідеологізації та декомунізації суспільно-політичного життя в Україні, зокрема й пам’яткоохоронної галузі.

Нормативно-правовою основою підготовки «Зводу» пам’яток України є Укази Президента України від 11 грудня 2000 р. № 1328 «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» та 28 листопада 2007 р. №1156/2007 «Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України», Постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992 р. № 131 «Про додаткові заходи щодо забезпечення видання томів «Зводу пам’яток історії та культури України». На виконання цього важливого державного завдання були розроблені методологічні засади та критерії відбору об’єктів культурної спадщини для висвітлення у Зводі пам’яток, опрацьовано детальні методичні рекомендації щодо загальної структури видання в цілому та кожного окремого тому, вимог та стандартів написання статей про пам’ятки, розроблені зразки типових статей, які охоплюють усі види та типи об’єктів культурної спадщини і які використовуються авторськими колективами по всій Україні.

На сьогоднішній день роботу з підготовки томів «Зводу» очолює Головна редакційна колегія на чолі з академіком НАН України В. Смолієм. Редколегії та авторські колективи, які працюють над відповідними томами «Зводу...» були створені у 24 областях України, Автономній Республіці Крим, Києві і Севастополі. Науково-методичну допомогу здійснюють Інститути історії України, археології, мистецтвознавства, фольклористики та етнографії НАН України, відповідні архітектурні установи. Координація зусиль авторських колективів здійснюється Центром досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України, на базі якого діє Робоча група Головної редакційної колегії «Зводу пам’яток історії та культури України».

Кожен том «Зводу» складатиметься з ґрунтовного вступу про історико-культурну спадщину області (міста), статей про окремі пам′ятки; буде багато ілюстрований, у ньому вміщуватимуться численні картографічні матеріали, плани, схеми. Обсяг тому в середньому становитиме від 100 і більше авторських аркушів. Деякі з томів складатимуться з кількох книг.

Внаслідок багаторічної копіткої спільної праці авторських колективів томів та Головної редакційної колегії Зводу пам'яток історії та культури України та за підтримки місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування робота над томами Зводу увійшла в стадію публікації отриманих результатів. Вийшли в світ 1-а і 2-а частини (1999, 2004) першої книги тому "Київ". На веб-порталі Інституту історії України у спеціальному розділі у форматі публікацій викладені дві опубліковані та рекомендована до друку 3-я частина книги тому Зводу по м. Київ, повнотекстові версії матеріалів до томів Зводу по Автономній республіці Крим, Сумській області, Запорізькій області (місто Запоріжжя), Львівській області (місто Львів), місту Севастополю, окремим районам АР Крим, Дніпропетровської, Вінницької, Волинській, Закарпатської, Житомирської, Іваног-Франківської, Полтавської, Хмельницької, Чернівецької і Чернігівської областей, інші матеріали до томів Зводу.


  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

  Укази Президента України

 1. Постанови і Розпорядження Уряду

 2. Парламентські слухання "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні" у Верховній Раді України 18 квітня 2018 р.

 3. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК

 4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК

 5. - "Методичні рекомендації по підготовці статей до Зводу пам’яток історії та культури" (К., 1984)
 6. - "Типові статті про пам’ятки історії, археології, містобудування та архітектури, монументального мистецтва" (К., 1984)
 7. - "Методичні рекомендації по підготовці матеріалів "Зводу пам’яток історії та культури України" (К., 1993)
 8. - "Типові статті для "Зводу" (К., 1994)
 9. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЗВОДУ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 10. - Горбик В. О., Денисенко г. Г. Воєнна історія України в пам’ятках. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 177 с.
 11. МАТЕРІАЛИ ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

  Місто Київ

 12. Автономна республіка Крим

 13. Вінницька область

 14. Волинська область

 15. Дніпропетровська область

 16. Житомирська область

 17. - Памятники истории и культуры Житомирской области. Материалы к Своду. 1991
 18. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Попільнянський р-н. 2007
 19. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Коростенський, Лугинський, Овруцький р-ни. 2006
 20. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Ружинський р-н. 2007
 21. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Брусилівський р-н. 2007
 22. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Коростень, Новоград-Волинський. 2008
 23. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Радомишльський р-н. 2008
 24. - Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури Народиччини. 2005
 25. - Пам’ятки монументального мистецтва Житомирської області. 2011
 26. - Пам’ятки і пам’ятні місця Голокосту на Житомирщині 1941-1945. 2008
 27. Закарпатська область

 28. Запорізька область

 29. Івано-Франківська область

 30. Львівська область

 31. Місто Севастополь

 32. Полтавська область

 33. Сумська область

 34. Тернопільська область

 35. Харьковская область

 36. - Материалы к Своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. ‒ Вып. 2: Харьковская область
 37. Хмельницька область

 38. Чернівецька область

 39. Чернігівська область