ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Chernihivskyj_polk (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК — військова й адм.-тер. одиниця козац. д-ви (Війська Запорозького, Гетьманщини) із центром у м. Чернігів. Утворений 1648. Межував із Київським полком, Переяславським полком, Ніжинським полком і Прилуцьким полком. 1649 до складу Ч.п. входило 7 сотень. Територія Ч.п. зазнавала істотних змін, значна її частина відійшла до Ніжинського полку. 1654 у складі Ч.п. залишалися міста Чернігів, Седнів, Слабин (нині село Черніг. р-ну Черніг. обл.), Лоїв (Лоєв; нині міськ. с-ще Гомельської обл., Білорусь), Любеч. Із часом територія Ч.п. розширилася, і на 1782 до його складу входили сотні: полкова Чернігівська, Вибельська, Слабинська, Білоуська, Роїська, Любецька, Городнянська, Седнівська, Березнянська, Столинська, Синявська, Киселівська, Менська, Волинська, Сосницька і Понорницька. На той час у Ч.п. було 1 місто, 9 містечок і 719 сіл. Козаки Ч.п. брали участь у бойових діях під час Національної революції 1648—1676, у російсько-турецькій війні 1676—1681, російсько-турецькій війні 1686—1700, Північній війні 1700—1721, російсько-турецькій війні 1735—1739.

Найвідоміші полковники: М.Небаба (1648—51), С.Подобайло (1651—54), Іван Вибельський (1654—57, 1661), Іоаникій Силич (1657—62), Д.Многогрішний (1665 —68), Іван Лисенко (1669—71), Василь Многогрішний (1671—72), Василь Дунін-Борковський (1672—85, за ін. даними, 1672—82), Григорій Самойлович (1685 —87, за ін. даними, 1683—87), Яків Лизогуб (1687—98), Юхим Лизогуб (1699—1704), П.Полуботок (1706—23). У 18 ст. на посаду полковника призначалися ставленики царського уряду — Михайло Богданов (1723—35), Володимир Ізмайлов (1736—49), Іван Божич (1748—52), Петро Милорадович (1762—82). У зв’язку з ліквідацією козацького полкового устрою в Україні 1782 Ч.п. припинив своє існування, а його територію було включено до складу Чернігівського намісництва.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729—1730 года. Чернигов, 1892 (2-ге вид. — Чернигов, 1908)
 2. Крип’якевич І.П. Адміністративний поділ України 1648—1654 рр. «Історичні джерела та їх використання», 1966, вип. 2
 3. Дашкевич Я. Гетьманська Україна: полки, полковники, сотні Лівобережжя. «Пам’ятки України», 1990, № 3
 4. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. К., 1995
 5. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII — XVIII ст.). К., 1997
 6. Кривошея В.В Національна еліта Гетьманщини, ч. 2. К., 1998
 7. Україна — козацька держава. К., 2004
 8. Заруба В. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648—1782 рр. Дніпропетровськ, 2007
 9. Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам’яті: Чернігівський полк, т. 1—2. К., 2012

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛЮБЕЧ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НЕБАБА МАРТИН
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПОДОБАЙЛО (ПОБОДАЙЛО) СТЕФАН ДАНИЛОВИЧ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1676–1681
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1686–1700
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1735–1739
 • СЕДНІВ, СМТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ

 • Пов'язані терміни:
 • БАКУРИНСЬКІ
 • БЕРЕЗНА
 • БІЛОРУСЬКА КАМПАНІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ 1654-1655 Р.
 • БОБИРІ
 • БОРИСОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • БОРЗНЯНСЬКИЙ ПОЛК
 • БУДА
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • БУТОВИЧІ
 • БИСТРИЦЬКИЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ДОМОНТОВИЧІ
 • ДОНЕЦЬ ІВАН
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ
 • ГУДОВИЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • КОМІСАРИ ПОЛКОВІ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КУЗМИНСЬКІ
 • ЛІНЕВИЧІ (ЛЕНЕВИЧІ)
 • ЛІВОБЕРЕЖНЕ ПОВСТАННЯ 1687
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЮБЕЧ
 • МАДЗАПЕТИ (МАЗАПЕТИ)
 • МЕНА
 • МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НЕМИРИЧ ЮРІЙ
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕТРУНКЕВИЧІ
 • ПОДОБАЙЛО (ПОБОДАЙЛО) СТЕФАН ДАНИЛОВИЧ
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • ПОЛУБОТКИ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПОПОВИЧІ
 • ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РАШКИ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СБОРНИКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1867-1916)
 • СЕДНІВ, СМТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СЕМИРІЧНА ВІЙНА 1756–1763
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • СОСНИЦЯ, СМТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СОСНИЦЬКИЙ ПОЛК
 • СТАРОДУБСЬКИЙ ПОЛК
 • ТРИЗНИ, РІД
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗАБІЛА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЖДАНОВИЧІ
 • ЗОЛОТАРЕНКО ІВАН НЕЧИПОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)